Статья
  • формат pdf
  • размер 2,48 МБ
  • добавлен 24 июня 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Астрономія 2009 №01(45)
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2009. – 59 c.
ISSN 1728-273х
Атестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 01-05/9 від 08.09.1999 р.
Викладено результати оригінальних досліджень із питань релятивістської астрофізики. фізики Сонця, астрометрії, небесної механіки.
Для наукових працівників, аспірантів, студентів старших курсів, які спеціалізуються в галузі астрономії.
Зміст
Александров О., Жданов В.
Коефіцієнт підсилення блиску малого гаусівського джерела поблизу каустики гравітаційної лінзи
Вовкогон Т., Жданов В.
Когерентні властивості випромінювання протяжного джерела, мікролінзованого точковою лінзою
Ізотова І., Парновський С.
Картографування віку областей іонізованого водню в спіральній галактиці М101
Кудря Ю.
Колективний рух спіральних галактик об'єднаної вибірки каталогів SFI++ та 2MFGC
Мельник О., Елиїв А., Шихман В.
Світності та морфологічний склад галактик у парах
Слюсар В., Александров О., Жданов В.
Моделювання кривих блиску мікролінзованого протяжного джерела
Федорова О.
Бінарне гравітаційне мікролінзування позагалактичних джерел випромінювання
Хміль С.
Алгоритм опрацювання панорамних спектрограм гравітаційних лінз
Бабій В., Лозицький В.
Особливості інтегрального розподілу діаметрів сонячних плям у 20 та 21 циклах сонячної активності
Лозицький В., Андрієць О.
Співставлення вимірювань магнітного поля в області слабкого сонячного спалаху по лініях FeI і Hα
Казанцев А.
Уточнення розподілу астероїдів за розмірами та оцінка числа біляземних астероїдів
Кравцов Ф., Лук'яник І.
Спостереження покриттів зірок астероїдами за допомогою ПЗЗ-камери у 2005–2007 роках
Пам'яті Павла Родіоновича Романчука (Єфіменко В.)
Похожие разделы