• формат pdf
  • размер 2.17 МБ
  • добавлен 11 августа 2011 г.
Іваніна А.В. Седиментологія
Львів: ВЦ ЛНУ им. Ивана Франка, 2008. - 144 с.

Викладено основи новітнього напряму досліджень осадової оболонки Землі – седиментології. Це наука про генезис осадів й осадових порід. Розглянуто мету, завдання, методи, історію седиментологічних досліджень, визначено місце седиментології серед інших наук. Оскільки головним методом седиментології визнано морфолого-генетичний, то чільне місце в посібнику відведене характеристиці ознак осадових порід, наголошено на їхньому діагностичному значенні для озпізнавання тих чи інших моментів седиментогенезу. Головне місце посідає детальна характеристика етапів утворення осаду, глобальної седиментаційної системи Землі. Наведено огляд різних типів середовищ осадонагромадження та продуктів, що вони генерують, – фацій.
Для студентів початкових курсів вищих навчальних закладів різного ступеня акредитації, що вивчають осади й осадові породи.