• формат djvu
  • размер 2,02 МБ
  • добавлен 12 августа 2014 г.
Внуков Ю.М., Залога В.О. Зношування і стійкість різальних лезових інструментів
Навчальний посібник. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — 243 с. — ISBN 978-966-657-342-4.

Наведена інформація про контактні процеси на робочих поверхнях лез інструментів, умови руйнування, механізми, види та критерії зношування різальних лезових інструментів; розглянуті особливості зношування різних різальних лезових інструментів – різців, осьових (свердел, зенкерів, розгорток), фрез, різенарізних, протяжок; залежність «v-T»; вплив умов різання на величини параметрів зношування, стійкість інструменту, допустиму швидкість різання. У посібнику наведені рекомендації щодо вибору шляхів усунення причин передчасного зношування інструментів; вибору періоду стійкості залежно від виду інструменту та інша довідкова інформація; питан-ня для самоперевірки (у кожному розділі) і типові тести для самоперевірки та модульного контролю знань.
Навчальний посібник може бути використаний при вивченні теми «Зношування і стійкість різальних інструментів» з курсу «Теорія різання» студентами всіх спеціальностей, що навчаються за напрямами «Машинобудування» та «Інженерна механіка», і може бути корисний студентам машинобудівних спеціальностей старших курсів під час курсового та дипломного проектування, а також магістрам та аспірантам при виконанні магістерських та кандидатських робіт. Методичною і довідковою інформацією, наведеною у посібнику, можуть користуватися і інженерно-технічні працівники в процесі вирішення конкретних виробничих завдань.