• формат djvu
 • размер 2.88 МБ
 • добавлен 15 февраля 2011 г.
Волошин В.Г. Комп'ютерна лінгвістика. Навчальний посібник
Волошин, В. Г.
Комп'ютерна лінгвістика: Навч. посібник / В. Г. Волошин. – Суми: Університетська книга, 2004. – 382 с. – На укр. яз. – ISBN 966-680-134-5 : 28.00

Посібник містить системний виклад основ комп'ютерної лінгвістики - одного з новітніх напрямів інформаційної технології сучасного мовознавства. Описано методологію та інструментальні засоби організації процесу набуття знань.
Основна увага приділяється питанням добору і формування лінгвістичних структур, що супроводжують процес викладу наукових положень комп'ютерної лінгвістики, яка лежить на стику багатьох наук - від технічної кібернетики до прикладної лінгвістики.
Для студентів відділень теоретичної і прикладної лінгвістики університетів і вузів, студентів усіх спеціальностей, що цікавляться проблемами комп'ютерної обробки текстів і усного мовлення. Може бути корисним широкому колу фахівців, які вирішують завдання побудови систем прикладного характеру в галузі штучного інтелекту, машинного перекладу, аналізу і синтезу мови, створення інформаційно-пошукових систем, евристики, експертних систем та інших технічних додатків лінгвістики.
Похожие разделы
Смотрите также

Карпіловська Є.А. Вступ до прикладної лінгвістики: комп'ютерна лінгвістика. Підручник

 • формат pdf
 • размер 2.9 МБ
 • добавлен 24 июня 2011 г.
УДК 81'33(075) ББК Ш1р30-253. 1я73-Ш111я73 Карпіловська Є. А. Вступ до прикладної лінгвістики: комп'ютерна лінгвістика: Підручник. - Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, ЛТД", 2006. - 188 с. ISBN 966-374-078-7 Пропонований підручник подає основи нового напрямку теоретичних і прикладних досліджень сучасного мовознавства — комп’ютерної лінгвістики. Читачі у першій частині підручника — «Основи комп’ютерної лінгвістики» — познайомляться з об’єктом, пред...

Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи (збірник)

 • формат pdf
 • размер 3.1 МБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи / НАН України. Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов; редкол. А. Д. Бєлова (голов. ред. ) та ін. - К. , 2007. - 315 с. Збірник наукових праць містить результати досліджень в різних сферах лінгвістики - експериментальній фонетиці, когнітивній лінгвістиці, дискурсивному аналізі, комунікації у сучасній науці, міжкультурній комунікації, вивченні проблем ідіолекту та мовної номіна...

Лінгвістика №3(15) 2008

 • формат pdf
 • размер 3.05 МБ
 • добавлен 01 апреля 2011 г.
ЗМІСТ Архангельська А. М. Вербалізація позамовного змісту ‘чоловік нерозумний (дурень)’ у слов’янських мовах Деменчук О. В. Фокальна складова семантики експерієнтивів: перцептивний макрокомпонент Лєснова В. В. Динаміка іменників спільного роду на позначення рис людини Денисюк В. В. Темпоральна фразеологія української ділової мови ХVІІ–ХVІІІ ст. (на матеріалі актів Переяславського полку) Маслова Т. С. Лінгвокультурна специфіка фразеологізмів на по...

Педагогічний дискурс

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.36 МБ
 • добавлен 23 января 2011 г.
Визначення поняття дискурс. Типологія ПД. Що таке Педагогічний дискурс (ПД). Педагогічний, навчальний, дидактичний дискурси. Дослідження ПД. Ознаки ПД. Учасники ПД. Ціль ПД. Хронотоп ПД. Жанри ПД. Стратегії ПД. Метод навчання і комунікативна стратегія. Тактики ПД. Концепт знання. Список використаної літератури.

Філіппова Н.М. Вступ до прикладної лінгвістики: Моделювання у мові

 • формат pdf
 • размер 1008.28 КБ
 • добавлен 16 ноября 2011 г.
Навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2004. – 36 с. Даний посібник представляє деякі можливі підходи до категорії моделювання мовних та мовленнєвих об'єктів. Увага приділяється структурності і системності мовної організації як бази для моделювання, деяким особливостям мовної моделі, когнітивній організації моделювання картин світу (знань) і мовлення (спілкування). Призначений для студентів спеціальності "Прикладна лінгвістика". Зміст: Вступ Мод...