Автоматизация
Практикум
  • формат doc
  • размер 679,89 КБ
  • добавлен 29 сентября 2014 г.
Вознесенський В.А. Методичні вказівки для КП Основи математичного моделювання в матеріалознавстві
Методичні вказівки розглянуті і рекомендовані до друку на засіданні кафедри Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів, протокол № 1 від 31 серпня 2009р. Укладачі: д.т.н., проф. Вознесенський В.А. д.т.н., проф. Ляшенко Т.В. к.т.н., доц. Довгань О.Д. к.т.н., доц. Огарков Б.Л
Зміст.
Загальні відомості.
Структура та зміст дисципліни.
Приклад завдання на курсову роботу.
Методика виконання курсової роботи.
Частина.
Розрахунок статистичних оцінок.
Розрахунок параметричних оцінок.
Визначення довірливих інтервалів.
Перевірка гіпотези про рівність середніх при односторонньому риску нормативним вимогам.
Побудова точкового графіку взаємозв’язку.
властивостей матеріалу.
Розрахунок оцінок коваріації і кореляції.
Розрахунок лінійних кореляційних рівнянь.
Побудова табличним способом лінійної моделі для визначення однієї властивості по іншій.
Розрахунок абсолютного значення помилки експерименту та статистичних характеристик неадекватності.
Перевірка гіпотези про адекватність лінійної моделі.
Частина.
Побудова експериментально-статистичних моделей, одно- і трьох факторних діаграм в програмі Compex.
Частина.
Інтерпретація результатів моделювання.
Запис Ес-моделі в структурованому виді та повернення нормалізованих координат екстремумів в натуральні перемінні.
Визначення показників чутливості.
Оцінювання по однофакторним діаграмам вплив факторів складу на властивості матеріалу.
Визначення ізоповерхонь на діаграмі, які відповідають нормативним вимогам двох заданим властивостям матеріалу.
Побудова діаграми, яка поєднує ізоповерхні досліджуваних властивостей і визначення границь факторного простору.
Визначення в під області допустимих рішень трьох економічних складів матеріалу.
Висновки по роботі.
Похожие разделы