Периодика по медицине
Медицинские дисциплины
 • формат pdf
 • размер 6.44 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
Вісник ортопедії, травматології та протезування. №2 (61) - 2009
Український науково-практичний журнал. Головний редактор Г. В. Гайко

Зміст
Крись3Пугач А. П., Гук Ю. М., Чеверда А. І. Наш досвід лікування вивиху та підвивиху стегна
у хворих зі спинномозковою грижею
Торчинський В. П., Гайко Г. В., Лисов В. І., Супрун А. Д. Математичне моделювання деформації в кульшовому суглобі при залишковій дисплазії.
Частина ІІ
Корж Н. А., Болховитин П. В., Хмызов С. А., Баев В. В. Артроскопические вмешательства
на коленном суставе у детей и подростков
Головаха М. Л., Лоскутов А. Е., Шишка И. В., Банит О. В. Опыт электроденервации надколенника под артроскопическим контролем при пателлофеморальном артрозе
Климовицкий В. Г., Драган В. В., Гончарова Л. Е. и др. Профилактика жировой эмболии
и тромбоэмболии легочной артерии при операциях на длинных костях
Полулях М. В., Герасименко С. І., Юрійчук Л. М. Реабілітація хворих після ендопротезування
кульшового суглоба з приводу черезта міжвертлюгових переломів cтегнової кістки
у хворих похилого та старечого віку
Анкін М. Л., Костогриз О. А., Білоноженко А. В., Нечипоренко Р. В. Результати лікування хворих з травмами та наслідками травм суглобового хряща колінного суглоба при поєднанні артроскопії та коригуючої остеотомії великогомілкової кістки
Дедков А. Г., Проценко В. В. Эндопротезирование коленного сустава при новообразованиях костей его образующих
Тимошенко С. В. Лікування неправильно консолідованих переломів дистального метаепіфіза променевої кістки
Калашніков А. В., Бруско А. Т., Ставінський Ю. О. Спосіб кісткової пластики при блокуючому
інтрамедулярному остеосинтезі у хворих з розладами репаративного остеогенезу
та псевдосуглобами
Рой І. В., Зінченко В. В., Біла І. І. та ін. Формування кульшових суглобів у немовлят
з ознаками дисплазії сполучної тканини
Страфун С. С., Тимошенко С. В. Цикло-3-Форт у контролі набряку в хірургії кистьового суглоба
Коструб О. О., Засаднюк І. А., Заєць В. Б. та ін. Використання препарату Cингіал
у комплексному лікуванні пошкоджень суглобового хряща колінного суглоба
Сташкевич А. Т., Лазарев І. А., Щербак М. Л.
Лікувальна фізкультура в комплексі консервативного лікування травматичної спондилопатії у дітей
Лябах А. П., Пятковський В. М., Турчин О. А. Клініко-лабораторна діагностика діабетичної
артропатії стопи та гомілковостопного суглоба Пантьо В. І., Шимон В. М., Сливка Р. М. та ін.
Лікування остеомієліту кісток нижніх кінцівок з використанням високоінтенсивного
напівпровідникового лазера
Борзых Н. А. Дифференциальная тактика хирургического лечения хондром кисти
Козопас В. С. Аналіз закритих пошкоджень кісток таза при кататравмі
Березка М. І. Організація надання медичної допомоги постраждалим з політравмою
на ранньому госпітальному етапі в умовах багатопрофільної лікарні
Гук Ю. Н., Куценок Я. Б., Чеверда А. И., Страфун О. С. Рецензия на книгу В. И. Шевцова, В. Д. Макушина с участием Т. И. Долгановой, И. И. Мертель, Н. В. Ветровой, А. Ю. евердина, О. К. Чегурова Органосберегающие операции (Межберцовое синостозирование
с помощью аппарата Илизарова)
Коструб О. О., Зазірний І. М. Інформація про VII черговий конгрес Міжнародного товариства з артроскопії, хірургії колінного суглоба та ортопедичної спортивної медицини (ISAKOS), Осака, 4–9 квітня 2009 р
Торчинский В. П. Эндопротезирование вчера и сегодня: по итогам научно-практического семинара, 27–28 апреля 2009 г., г. Киев
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Ветеринария
 4. Периодика по ветеринарии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Стоматология
 4. Периодика по стоматологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Фармацевтика
 4. Периодика по фармацевтике
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Асимметрия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вестник психотерапии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вопросы психического здоровья детей и подростков
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Клиническая и специальная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Медицинская психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психиатрия и психофармакотерапия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психические расстройства в общей медицине
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психическое здоровье
 1. Периодические издания
Смотрите также

Золлингер Р.М. Атлас хирургических операций

 • формат docx
 • размер 21.4 МБ
 • добавлен 21 апреля 2011 г.
2009 г. Хирургическая техника Анестезия Предоперационная подготовка и послеоперационный уход Хирургическая анатомия Методы проведения желудочно-кишечных операций

Клюквин И.Ю. Мигулюва И.Ю. Охотский В.П. Травмы кисти

 • формат djvu
 • размер 23.23 МБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
М.: "ГЭОТАР-Медиа", 2009 г. , 192 с. Развитие хиругии кисти в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Пластические операции на сухожилиях сгибателей и пальцах кисти Лечение открытых повреждений кисти с дефектами кожного покрова Двухэтапный метод лечения посттравматических контрактур и деформаций пальцев кисти с применением тотальных биполярных эндопротезов Консервативное лечение свежих закрытых переломов II-V пястных костей

Олекса А.П. Ортопедія

 • формат djvu
 • размер 9.38 МБ
 • добавлен 27 октября 2011 г.
Автори: Олекса А.П. Рік видання: 2006 Видавництво: Тернопіль "Укрмедкнига" Якість: добра Підручник "Ортопедія" - перше видання українською мовою, основною метою якого є задоволення потреби студентів та лікарів у сучасній інформації з питань ортопедичної патології. Особливо це стосується практикуючих ортопедів-травматологів, які не отримали достатніх знань з ортопедії під час навчання у вищих навчальних медичних закладах внаслідок обм...

Савельев В.С. Кириенко А.И. (ред) Клиническая хирургия. Национальное руководство. Том 2

 • формат djvu
 • размер 51.59 МБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
М.: "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 832 с. Второй том руководства посвящен вопросам неотложной и плановой абдоминальной хирургии. В нем отражены проблемы диагностики и лечения желчекаменной болезни, доброкачественных заболеваний и опухолевых поражений желудка, толстой кишки, печени, поджелудочной железы, селезенки. Подробно рассмотрена хирургическая тактика при травмах брюшной полости, кровотечениях желудочно-кишечного тракта. отдельный раздел отведен з...

Савельев В.С. Хирургические инфекции кожи и мягких тканей

 • формат pdf
 • размер 460.67 КБ
 • добавлен 17 апреля 2010 г.
Российские национальные рекомендации 2009 года под редакцией Савельева В. С. В издании подробно изложена классификация, этиология, патогенез, принципы антибактериальной терапии, подробно изложено общее и местное лечение различных нозологических форм гнойно-септических заболеваний. Приведены таблицы по препаратам, которые применяются в терапии гнойных заболеваний кожи и мягких тканей, с указанием способов применения и доз.

Словарь терминов по курсу Общая хирургия

Словарь
 • формат doc
 • размер 83.97 КБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Автор неизвестен. Издательство: РГМУ, 2009 год. 41 страница. Словарь предназначен для студентов медицинских институтов, интернов-хирургов, слушателей институтов усовершенствования врачей. Может быть полезен для врачей всех специальностей, научных работников.rn

Татур А.А., Леонович С.И. Заболевания и повреждения трахеи

 • формат djvu
 • размер 2.5 МБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Учеб.-методическое пособие/ А.А. Татур, С.И. Леонович. - Минск: БГМУ, 2009. - 66 с. Приведены современные представления об этиологии, патогенезе, диагностике и дифференциальной диагностике заболеваний и повреждений трахеи. Освещены основные принципы медикаментозного, эндоскопического и хирургического методов лечения трахеальной патологии, показания и противопоказания к их применению. Предназначено для студентов 4-6 курсов всех факультетов, врачей...

Фергюсон Марк К. Атлас торакальной хирургии

 • формат djvu
 • размер 11.16 МБ
 • добавлен 01 октября 2010 г.
М., ГЭОТАР-Медиа, 2009, 304 стр. В атласе освещены основные оперативные вмешательства в торакальной хирургии. Издание включает более 470 иллюстраций и поэтапное описание всех операций (как открытых, так и малоинвазивных). Материал очень удобен для восприятия и ориентирован на практикующего хирурга. Представленные материалы позволяют улучшить качество хирургической помощи, уменьшают опасность развития осложнений. Книга предназначена не только т...

Derek J.W. (Eds.) Modern Hip Resurfacing

 • формат pdf
 • размер 40.18 МБ
 • добавлен 02 марта 2011 г.
Springer, 2009. 430 p. ISBN 978-1-84800-087-2 (на английском языке) Contents Foreword by Ronan B.C. Treacy Preface Acknowledgments Contributors Development Perspectives Derek J.W. McMinn Materials and Metallurgy Tim J. Band Machining Processes Roger W.F. Ashton Hip Joint Tribology Amir Kamali Corrosion and Its Contribution to Metal Release Joseph Daniel and Amir Kamali Retrieval Analysis Tim J. Band, Roger W.F. Ashton, and Amir Kam...