• формат pdf
  • размер 560,75 КБ
  • добавлен 17 января 2016 г.
White E.G. Ny dia ho eo amin' i Kristy
Ellen G. White Estate, Inc., 1925 (2014). - 103 p.
На малагасийском языке. Путь ко Христу (англ. Steps to Christ) — христианская книга Елены Уайт. Впервые вышла в свет в 1892 году.
Ny anaran’ ity boky ity dia milaza ny asa kendreny. Jesosy irery no ambarany, ho mahay manome izay ilain’ ny fanahy, ka mitarika ny dian’ ny mpivahiny trotraka sy misalasala, ho amin’ ny làlan’ ny fiadanana. Izy no mitarika tsimoramora ny mpivahiny mangetaheta fahamarinana ho ao amin’ ny làlan’ ny fiainana ambony indrindra - làlana miafara amin’ ny fahafenoan’ ny fiainana Kristiana hita amin’ izay efa nandà tena tanteraka, ka manana ny finoana tsy azo hozongozenina noho ny fahasoavana sy ny fiarovan’ Ilay sakaizan’ ny Mpanota.