• формат pdf
  • размер 18,42 МБ
  • добавлен 18 марта 2012 г.
Ященко М.М. Проектування підприємств автомобільного сервісу (укр)
К.: НТУ, 2004.- 172 с., іл. 54, табл. 55, бібліогр: 18 назв.
У посібнику наведено загальні дані про об’єкт, систему та мережу обслуговування у нашій країні та за кордоном. Розглянуто існуючий порядок проектування підприємств автосервісу та особливості технологічного розрахунку станцій технічного обслуговування автомобілів, автозаправних станцій, автовокзалів, мотелів та місць зберігання автомобілів, а також методи оцінки якості проектних рішень.
Посібник призначено для студентів автомобільних спеціальностей з метою поглибленого вивчення специфіки функціонування підприємств автосервісу, а також для спеціалістів з вищою освітою, які бажають оволодіти основними знаннями в галузі створення нових та реконструкції діючих підприємств автомобільного сервісу.
Книга видана в авторській редакції.
Зміст
Передмова
Класифікація підприємств автомобільного транспорту
загальна характеристика підприємств автосервісу
Основи виробничих процесів обслуговування автомобілів
об'єкт обслуговування
система обслуговування
мережа обслуговування
технологія обслуговування
Порядок проектування підприємств автомобільного сервісу
загальні положення
етапи проектування
технологічна частина проекту
Геометричні параметри в проектуванні
класифікація автомобілів
геометричні параметри автомобілів
геометричні параметри руху
нормування геометричних параметрів наближення
Вихідні дані для технологічного проектування СТОА
тип станції технічного обслуговування
кількість автомобілів
розподіл автомобілів за класом
середній річний пробіг автомобілів
режим роботи
інтенсивність руху
нормування технологічних процесів
коригування норм
Технологічний розрахунок СТОА
визначення обсягу робіт
розподіл обсягу робіт
розрахунок кількості постів
розрахунок кількості робітників
розрахунок площ приміщень
Технологічне проектування підприємств автомобільного сервісу
автозаправні станції
автовокзали і автостанції
мотелі
кемпінги
стоянки автомобілів
Оцінка проектних рішень
Список літератури
Похожие разделы