Запорожан В.М., Мiщенко В.П. Акушерська патологія: Атлас

Запорожан В.М., Мiщенко В.П. Акушерська патологія: Атлас
 • разное
 • pdf
 • 17.27 МБ
 • добавлен 06.03.2011
Навч. посiбник. — Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. — 292 с. У навчальному посiбнику узагальнено клiнiчнi вiдомостi про акушерську патологiю. У кожному з трьох розділів висвітлюються питання, які стосуються акушерської патології: вагітність, пологи, післяпологовий період. Видання ілюстровано
схемами, фотографіями, більшість з яких належать авторам.
Для студентiв, лікарів акушерів-гінекологів, а також для післядипломної освіти
лiкарiв.

Смотрите также


Запорожан В.М., Цегельський М.Р. Гінекологічна патологія: Атлас

Запорожан В.М., Цегельський М.Р. Гінекологічна патологія: Атлас

 • разное
 • pdf
 • 22.86 МБ
 • добавлен 06.03.2011
Навч. посібник. — Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2002. — 308 с.

У навчальному посібнику систематизовано патогенетичні, клінічні, імуноцитохімічні та гістологічні відомості з гінекологічної патології. Видання ілюстроване понад 400 кольоровими макро- і мікрофотографіями. Згідно з сучасними класифікаціями ВООЗ і світових гі...
Уилисс Клиффорд Р. Атлас оперативной гинекологии

Уилисс Клиффорд Р. Атлас оперативной гинекологии

 • разное
 • djvu
 • 101.98 МБ
 • добавлен 23.03.2010
2-е изд., перераб. і доп. - М.: Медицинская литература, 2004. - 540с.

Атлас оперативной гинекологии с успехом выдержал три издания на английском языке, а первое русское издание также приобрело заслуженную популярность среди специалистов.
Во втором издании на русском языке представлены все основные методы оперативног...
Вольф А.С., Миттаг Ю.З. Атлас детской и подростковой гинекологии

Вольф А.С., Миттаг Ю.З. Атлас детской и подростковой гинекологии

 • разное
 • pdf
 • 25.43 МБ
 • добавлен 16.06.2010
Атлас детской и подростковой гинекологии: Пер. с нем. / Под ред. В. И. Кулакова. — М: ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 304 с: ил.
В атласе освещаются особенности развития девочек в период новорожденности, гормонального покоя и полового созревания. Качественные и количественные изменения гормонального фона в различные периоды развития илл...
Хміль С.В. Акушерство

Хміль С.В. Акушерство

 • разное
 • pdf
 • 1.92 МБ
 • добавлен 28.09.2011
Видавництво "Укрмедкнига", 1998 - 200с.

У підручнику "Акушерство" висвітлено особливості медичної деонтології в акушерстві та спілкування фельдшера, акушерки з вагітною, питання організації акушерської допомоги в Україні. Подано основи асептики та антисептики в акушерстві, наведено сучасні методи дезінфекції різних обє...
Лекция - Перинатальна патологія

Лекция - Перинатальна патологія

 • лекции
 • doc
 • 93 КБ
 • добавлен 12.01.2012
11 стор. Укр. мова.
Недоношеність, Незрілість, Переношеність
Інфекційні захворювання
Внутрішньоутробний герпес
Цитомегалія
Лістеріоз (лістельоз)
Неінфекційні захворювання
Асфіксія
Пологова травма
Гемолітична хвороба
Геморагічна хвороба новонароджених
Пневмопатії
Запорожан В.М. Оперативна гінекологія

Запорожан В.М. Оперативна гінекологія

 • разное
 • djvu
 • 19.27 МБ
 • добавлен 28.06.2010
Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2006. - 448 с.
У практичному пораднику з оперативної гінекології подаються основні принципи гінекологічної хірургії, описуються методики проведення як класичних, так і новітніх малоінвазивн0-пластичних, високотехнологічних операцій, інструментарій і шовний матеріал, а також анатомія жіночого таз...
Венцковский Б.М., Запорожан В.Н., Сенчук А.Я., Скачко Б.Г. Гестозы: Руководство для врачей

Венцковский Б.М., Запорожан В.Н., Сенчук А.Я., Скачко Б.Г. Гестозы: Руководство для врачей

 • разное
 • pdf
 • 1.4 МБ
 • добавлен 06.03.2011
М.: Медицинское информационное агентство, 2005. — 312 с.
Приведены современные взгляды на этиологию, патогенез, прогнозирование,
диагностику, лечение и профилактику ранних и поздних
гестозов, в частности форм, которые встречаются редко. Руководство
предназначено для врачей акушеров-гинекологов, врачей
интенси...
Лекция - Пренатальна (антенатальна) патологія

Лекция - Пренатальна (антенатальна) патологія

 • лекции
 • doc
 • 177.5 КБ
 • добавлен 12.01.2012
19 стр. Укр. мова. Онтогенез
Розвиток, починаючи від дозрівання статевої клітини (гамети) до народження зрілого плоду
Гаметопатії
Порушення розвитку плоду в результаті генетичних пошкоджень. Хромосомні аберації
Найчастіші аутосомні порушення
Найчастіші аномалії статевих хромосом
Генні порушення, Які перед...
Запорожан В.М., Цегельський М.Р., Рожковська Н.М. Акушерство і гінекологія. (Гінекологія)

Запорожан В.М., Цегельський М.Р., Рожковська Н.М. Акушерство і гінекологія. (Гінекологія)

 • разное
 • pdf
 • 4.57 МБ
 • добавлен 06.03.2011
Підручник: У 2 х томах. Т.
2. — Одеса: Одес. держ. мед. ун т, 2005. — 420 с.
Підручник написаний згідно з чинною навчальною програмою з акушерства і
гінекології МОЗ України для післядипломної освіти лікарів. У підручнику, що
складається з двох томів, представлені всі розділи акушерства та гінекології, які
под...
Шабалова И.П. Цитологический атлас. Критерии диагностики заболеваний шейки матки

Шабалова И.П. Цитологический атлас. Критерии диагностики заболеваний шейки матки

 • разное
 • pdf
 • 62.24 МБ
 • добавлен 08.01.2011
Анатомия и физиология матки.
Получение материала для цитологического исследования.
Цитологические классификации заболеваний шейки матки.
Оценка качества мазка.
Цитологические особенности эпителиальных клеток шейки матки.
Цитограмма в пределах нормы.
Гормональная цитологическая диагностика по вагинальным м...