• формат pdf
  • размер 97,50 МБ
  • добавлен 08 октября 2012 г.
Зарубін Ю.О., Гунда М.В., Гришаненко В.П., Буренков В.В., Швидкий О.А. Розробка морських родовищ нафти і газу
Киев, ДП «Науканафтогаз» Національної акціонерної
компанії «Нафтогаз України», 2012. – 312 с.
В монографии освещен мировой и отечественный опыт поиска, разведки, освоения и промышленной добычи из морских месторождений нефти и газа. Особое внимание уделено современным передовым методическим, технологическим и техническим решениям, направленным на ускоренную, рациональную, экономически оправданную и экологически безопасную разработку морских ресурсов углеводородов.
Для широкого круга инженерно-технических научных работников нефтяной и газовой промышленности и студентов вузов нефтегазового профиля.
Аналіз світового досвіду пошуків і розвідки покладів нафти і газу в акваторії морів
Основні принципи та методичні підходи, що використовуються під час пошуків, розвідування морських родовищ
Сучасні технічні і технологічні рішення, що використовуються під час пошуків, розвідування морських родовищ
Світовий досвід пошуків і розвідки морських родовищ нафти і газу
Проблеми, що виникають під час відкриття, розвідки родовища і підготовки його до промислової розробки
Основні принципи та методичні підходи при проектуванні і реалізації систем розробки
Прийняття концептуальних рішень
Геолого-технологічне моделювання
Достовірність моделювання
Розміщення свердловин
Підвищення вуглеводневіддачі
Охорона природного середовища
Приклади промислового освоєння морських родовищ
Родовище Кантарелл (Cantarell)
Родовище Уайт Роуз (White Rose)
Родовище Екофіск (Ekofisk)
Родовище Статфьорд (Statfjord)
Родовище Ньорд (Njord)
Родовище Баракуда (Barracuda)
Родовище Ронкадор (Roncador)
Родовище Ормен Ланге (Ormen Lange)
Родовища Білий Тигр та Дракон (White Tiger, Dragon)
Аналіз світового досвіду буріння нафтових і газових свердловин в акваторіях світового океану
Типи свердловин
Конструкції свердловин
Бурове обладнання та інструмент
Обладнання противикидне
Дослідження свердловин в процесі буріння
Технологія буріння свердловин
Особливості буріння горизонтальних, бокових та багатовибійних свердловин
Ускладнення під час буріння свердловин
Організація спорудження свердловин
Охорона навколишнього природного середовища
Аналіз світового досвіду експлуатації морських нафтових і газових свердловин
Типи свердловин
Способи експлуатації свердловин
Контроль за роботою свердловин
Технології та обладнання для дослідження свердловин
Інтелектуальні свердловини
Методи і техніка контролю та регулювання видобутку флюїдів у розгалужених, багатовибійних свердловинах та під час роздільної експлуатацією двох і більше експлуатаційних об'єктів однією свердловиною
Аналіз світового досвіду облаштування морських родовищ нафти і газу
Технологічні нафтові платформи
Типи технологічних платформ
Аналіз використання платформ
Принципові схеми облаштування морських родовищ
Огляд умов щодо залучення інвестицій та освоєння вуглеводневих ресурсів
Законодавство США в сфері освоєння вуглеводневих ресурсів на континентальному шельфі
Законодавство Канади в сфері освоєння вуглеводневих ресурсів на континентальному шельфі
Законодавство Великобританії в сфері освоєння вуглеводневих ресурсів на континентальному шельфі
Законодавство Данії в сфері освоєння вуглеводневих ресурсів на континентальному шельфі
Законодавство Нідерландів у сфері освоєння вуглеводневих ресурсів на континентальному шельфі
Законодавство Норвегії в сфері освоєння вуглеводневих ресурсів на континентальному шельфі
Законодавство Російської федерації в сфері освоєння вуглеводневих ресурсів на континентальному шельфі
Умови співпраці та розробки родовищ на прикордонній території
виробництво та транспортування рідких нафто-, газопродуктів
Основні принципи формування систем підготовки продукції
Обладнання та засоби для відвантаження продукції
Засоби для транспортування нафти та зріджених газів
Загальні відомості про південний нафтогазоносний регіон україни
аналіз досвіду спорудження свердловин
Загальна характеристика плавучих бурових засобів
Технології та пристрої для спорудження свердловин в акваторії Чорного та Азовського морів
Аналіз розробки та промислового освоєння родовищ нафти та газу в акваторії чорного та азовського морів
Голицинське газоконденсатне родовище
Архангельське газове родовище
Штормове газоконденсатне родовище
Східноказантипське газове родовище
Аналіз вітчизняного досвіду облаштування морських родовищ нафти і газу
Комерційні ризики
Проблеми впливу на навколишнє середовище. Ризики життю та здоров'ю виробничого персоналу
Характерні типи аварій на морських нафтогазових промислах і рекомендації щодо їх попередження
Екологічно-аварійні ситуації
Основні джерела, фактори впливу та основні забруднювачі навколишнього середовища при різних технологічних операціях
Протипожежна безпека морських нафтогазових платформ
Ліквідація морських нафтогазових споруд на етапі завершення розробки родовищ
Безпека і збереження здоров'я людей
Забезпечення безпеки людей при фонтанах, аваріях і пожежах. Плани дій при надзвичайних ситуаціях
Проблеми кадрової політики
Узагальнення комплексних технолоігічних рішень та перспективи освоєння нових морських родовищ україни
Одеське і Безіменне газові родовища
Шмідтівське газоконденсатне родовище
Субботінське нафтове родовище
Методичні підходи з освоєння морських родовищ нафти і газу
Характерні риси родовищ Чорного та Азовського морів України
Умови Чорного та Азовського морів
Групування родовищ Чорного та Азовського морів
Напрямки та організаційні засади ефективного і прискореного промислового освоєння запасів і ресурсів вуглеводнів на прикладі родовища Маттерхорн