• формат pdf
  • размер 205,63 КБ
  • добавлен 02 января 2016 г.
Здіорук С.І. (ред.) Проблеми та пріоритети модернізації української культурної політики
Аналіт. доп. – С.І. Здіорук, А.О. Астаф’єв, М.Т. Степико, О.Л. Валевський [та ін.]; за заг. ред. С.І. Здіорука. – К.: НІСД, 2014. – 68 с. – (Гуманітарний розвиток. Вип. 3). — ISBN 978-966-554-232-2.
Проаналізовано сучасний стан української культури та запропоновано способи подолання негативних явищ і тенденцій, що протягом десятиріч стояли на заваді її розвитку як духовної основи національної консолідації. Стверджується, що суспільно-політична криза в Україні, кульмінацією якої стали драматичні події грудня 2013 року – лютого2014 року, пов’язана з культурною кризою національного масштабу та її фатальними наслідками – духовною дезінтеграцією суспільства та дегуманізацією правлячих еліт. Зазначається, що вихід із ситуації, що склалася, потребує радикального оновлення державної культурної політики на концептуальному, інституційному та правовому рівнях і послідовної її реалізації у взаємодії із громадянським суспільством.
Розраховано на працівників органів державної влади, політиків, науковців, представників творчих спільнот і всіх небайдужих до проблем розвитку української культури.
Передмова (В. Яблонський)
Замість вступу. Криза ідентичності, пострадянський рудимент та українська культура
Українська культура в умовах пострадянських трансформацій
Наслідки ігнорування сфери культури: дегуманізація суспільства і структурна криза культурного процесу
Чинник культури в подоланні системної кризи суспільства
Концептуальні підходи до модернізації культурної політики
Завдання культурної політики в умовах подолання системної кризи в Україні
Пріоритетні напрями культурного розвитку в контексті поточної ситуації
Мовна політика у перспективі суспільного консенсусу
Посилення культурної присутності України в Європі
Співпраця держави та громадянського суспільства: оптимальна модель культурної політики
Висновки
Рекомендації
Матеріали засідання «круглого столу». Реферовані виступи учасників «круглого столу»
Ярослав Жаліло
Сергій Здіорук
Анатолій Астаф’єв
Микола Скиба
Наталя Колесніченко-Братунь
Сергій Анжияк
Назіп Хамітов
Віталій Матвєєв
Сергій Тримбач
Ірина Соловей
Олена Суший
Лариса Венедиктова
Володимир Загривенко
Світлана Крилова