Транспорт
  • формат pdf
  • размер 2,57 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Зеркалов Д.В. Митний контроль на транспорті
Довідник. - К.: Основа, 2004. - 347 с.
Наведено основні положення нормативно-правових документів з митного
контролю на транспорті, які відображають сучасний стан митного забезпе-
чення міжнародних вантажних перевезень.
Для працівників транспортних підприємств, експедиторів, власників
транспортних засобів, вантажовідправників, інших осіб, які займаються зов-
нішньоекономічною діяльністю, місцевих органів виконавчої влади, а також
викладачів і студентів навчальних закладів відповідного профілю, слухачів
курсів підвищення кваліфікації, всіх, кого цікавлять питання діяльності Дер-
жавної митної служби України.
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.