Информатика и вычислительная техника
  • формат pdf
  • размер 1,50 МБ
  • добавлен 20 марта 2016 г.
Жильцов О.Б., Кулян В.Р., Юнькова О.О. Математичне програмування (з елементами інформаційних технологій)
Навч. посіб. для студ. вигц. навч. закл. — К.: МАУП, 2006. — 184 с. : іл. — Бібліогр. : с. 181.
Навчальний посібник містить необхідний мінімум відомостей із теорії оптимізації. Розглянуто основні оптимізаційні задачі, що виникають у ході прийняття організаційних рішень. Подано традиційні розділи математичного програмування: лінійне та нелінійне програмування, транспортна задача та задачі цілочислового лінійного програмування. Моделювання динаміки економічних процесів викладено на прикладах задач динамічного програмування. Оптимізацію рішень в умовах ризику й невизначеності розглянуто на прикладах задач стохастичного програмування та матричних ігор. Розкрито деякі можливості використання сучасних програмних засобів для розв’язання задач математичного програмування.
Для студентів економічних спеціальностей, що мають певний рівень знань із вищої математики, алгебри та теорії ймовірностей.
Похожие разделы