Информатика и вычислительная техника
  • формат pdf
  • размер 2,71 МБ
  • добавлен 14 ноября 2014 г.
Жураковський Ю.П., Гніліцький В.В. Теорія інформації та кодування в задачах
Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 230 с. Іл.:
11. Табл.: 79.
У навчальному посібнику наведені в стислій формі теоретичні відомості та задачі із розв’язаннями, що стосуються дискретних джерел інформації, дискретних каналів зв’язку, різноманітних видів кодування: первинного; ефективного (статистичного), призначенного для стиснення повідомлень; завадостійкого. Головним чином розглядаються двійкові коди, але приділяеться увага також кодам з більшою основою, штриховим кодам, канальним.
В кожному розділі даються задачі для самостійного розв’язання із великою кілкістю варіантів вихідних даних.
Для студентів денної та заочної форм навчання вищих технічних закладів.