• формат pdf
 • размер 3.95 МБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Зінченко О.І. Кормовиробництво
Навчальне видання. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: Вища освіта, 2005. — 448 с
Висвітлено біологічні та екологічні особливості кормових культур, питан-
ня створення і раціонального використання пасовищ і сіножатей, сучасні тех-
нології виробництва, заготівлі, зберігання і оцінки кормів. Розглянуто основи
польового травосіяння, вирощування польових культур у кормових сівозмі-
нах, принципи конвеєрного виробництва кормів, програмування врожайності
кормових культур та ін. Приділено увагу насінництву кормових культур.
Підручник для підготовки бакалаврів та навчальний посібник для молод-
ших спеціалістів в аграрних вищих навчальних закладах І – IV рівнів акре-
дитації з напряму «Агрономія».
Читать онлайн
Смотрите также

Гетман Н.Я. Агробіологічне обґрунтування технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агрофітоценозів для конвеєрного виробництва зелених кормів в правобережному Лісостепу України

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 447.38 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Н.Я. Гетман. - Вінниця, 2007. - 41 с. Стосовно конвеєрного виробництва зелених кормів на орних землях, наведено аналіз вітчизняних і зарубіжних авторів, щодо історії розвитку досліджень наукового обґрунтування, конструювання моделей агроценозів однорічних культур та агрозаходів підвищення їх кормової продуктивності, а також агробіологічно...

Гусєв М.Г. Агробіологічне обґрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 645.79 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.12 "Кормовиробництво та луківництво" / М.Г. Гусєв. - Вінниця, 2005. - 41 с. Наведено аналіз джерел літератури вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо агробіологічного обґрунтування та агротехнічних заходів підвищення врожайності і поліп-шення якості корму однорічних агроценозів у проміжних посівах. На основі проведеного аналізу обґрунтована необхідність комплексного підход...

Корми і кормовиробництво (№ 53-63)

 • формат pdf
 • размер 28.83 МБ
 • добавлен 11 июня 2010 г.
Міжвідомчий тематичний збірник Інституту кормів УААН "Корми і кормовиробництво", номери 53- 63. У виданні розглядаються актуальні проблеми кормовиробництва і збільшення білкових резервів як в Україні, так і за її межами. Також висвітлюються питання годівлі сільськогосподарських тварин та технології вирощування основних кормових і зернобобових культур. Дане видання затверджене Вищою атестаційною комісією України як фахове в галузі рослинництва, зе...

Корми і кормовиробництво. Вип. 65

 • формат pdf
 • размер 1.87 МБ
 • добавлен 16 июня 2011 г.
Показано мінімальні норми висіву люцерни при широкорядних та рядкових способах сівби, встановлено ріст, розвиток та формування продуктивності рослин бобів кормових залежно від впливу системи удобрення. Розроблена нова система оцінки кормів у молочних, протеїнових, вуглеводних і енергетичних одиницях для корів різного рівня продуктивності. Показані результати досліджень згодовування біологічно активної кормової добавки Пробіо-актив бичкам і молодн...

Корми і кормовиробництво. Вип. 66

 • формат pdf
 • размер 4.19 МБ
 • добавлен 16 июня 2011 г.
Розглядаються питання з генетики, селекції і насінництва зернофу- ражних, зернобобових і кормових культур; ? світові і національні ресурси рослинного білка і джерела їх на- дходження; ? прогресивні системи виробництва кормів і кормового білка та шляхи їх вирішення; ? стратегії використання лучних агроекосистем у вирішенні про- блеми рослинного білка; ? енергозберігаючі технології заготівлі, зберігання переробки і використання кормового білка; ? я...

Корми і кормовиробництво. Вип. 67

 • формат pdf
 • размер 4.48 МБ
 • добавлен 16 июня 2011 г.
Розглядаються питання з генетики, селекції і насінництва зернофу- ражних, зернобобових і кормових культур; ? світові і національні ресурси рослинного білка і джерела їх на- дходження; ? прогресивні системи виробництва кормів і кормового білка та шляхи їх вирішення; ? стратегії використання лучних агроекосистем у вирішенні про- блеми рослинного білка; ? енергозберігаючі технології заготівлі, зберігання переробки і використання кормового білка; ? я...

Курсова робота - Кормовиробництво

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 523 КБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Вступ Характеристика господарства Місце знаходження і спеціалізація господарства Характеристика і структура тваринництва Посівні площі і продуктивність кормових культур Характеристика природних кормових угідь Інвентаризація кормових угідь Поліпшення природних кормових угідь Складання травосумішок Підготовка насіння до сівби Розрахунок норм висіву насіння Визначення співвідношень трав при сівбі Сівба Використання площ кормових культур Догляд за по...