Кирич Н.Б. Безпека життя і охорона праці. ПосібникКирич Н.Б. Безпека життя і охорона праці. Посібник
09.04.2011 в 19:08 2.73 МБ doc 63 раза
Для студентів та викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації. - К., 2000. - 568 с.

Посібник розкриває актуальні проблеми організації безпечної життєдіяльності населення в побуті та надзвичайних ситуаціях охорони праці та техніки безпеки.
Книга укомплектована розділом з необхідним для працівника, відповідального за безпечну життєдіяльність населення та охорону праці, довідковим матеріалом: коротким термінологічним словником, коментарями, типовими програмами для організації навчання, переліками законодавчих, нормативних документів, взірцями розмаїтих документів у цій сфері суспільного життя.
Книга буде корисною не лише для викладачів і студентів, а й для керівників і спеціалістів, які ведуть питання охорони праці, техніки безпеки та безпечної життєдіяльності населення, науковцям і практикам.

Скачать файл

Комментарии


Смотрите также


Кирич Н.Б. Безпека життя і охорона праці. Посібник для студентів та викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації

Кирич Н.Б. Безпека життя і охорона праці. Посібник для студентів та викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації

разное
К.: Охорона праці, 2000. - 568 с.

Посібник розкриває актуальні проблеми організації безпечної життєдіяльності населення в побуті та надзвичайних ситуаціях охорони праці та техніки безпеки.
Книга укомплектована розділом з необхідним для працівника, відповідального за безпечна життєдіяльність населення та охорону прац...
24.10.2011 в 20:33 2.07 МБ 26 раз
Калмиков Ю.І., Манойло О.Г. Безпека життєдіяльності. Посібник для виконання домашньої розрахунково-графічної роботи та самостійної підготовки студентів

Калмиков Ю.І., Манойло О.Г. Безпека життєдіяльності. Посібник для виконання домашньої розрахунково-графічної роботи та самостійної підготовки студентів

разное
Одеса: Видавн. центр ОДАХ, 2008. - 40 с.

Дисципліна "Безпека життєдіяльності" має світоглядно-професійний характер. Метою курсу є теоретична підготовка майбутніх фахівців щодо створення безпечних умов діяльності і життя як у виробничій, так і у невиробничій сферах, опанування принципів розвитку особистості і сталого роз...
11.04.2011 в 19:47 891.62 КБ 24 раза
Желібо Є. П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник

Желібо Є. П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник

разное
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації /За ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. — Київ: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000»,
2001. — 320 с.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у систвмі «людина - життєве середовище» різного ...
25.10.2009 в 23:56 6.08 МБ 3234 раза
Ярошенко І.Ф. Безпека життєдіяльності в інженерних рішеннях

Ярошенко І.Ф. Безпека життєдіяльності в інженерних рішеннях

разное
Навчальний посібник .– Суми: Вид. Довкілля, 2003. – 390 с. ISBN 966-8078-06-3.

Навчальний посібник подібного профілю видається вперше. В ньому розглянуті теоретичні питання безпеки праці. Наведені інженерні і економічні рішення забезпечення безпеки і безаварійності використання машинно-тракторного парку, гігієнічних зах...
15.03.2011 в 23:05 4.56 МБ 66 раз
Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності

Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності

разное
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації /За ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. — Київ: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000», 2001. — 320 с.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у систвмі «людина - життєве середовище» різного рівн...
25.12.2011 в 20:16 174.62 МБ 3142 раза
Калмиков Ю.І., Манойло О.Г. Основи безпеки життя і діяльності людини

Калмиков Ю.І., Манойло О.Г. Основи безпеки життя і діяльності людини

разное
Навчальний посібник, Одеська Державна Академія Холоду, 2008, 128 сторінок.
Обсяг і послідовність навчального матеріалу відповідає програмі навчання студентів усіх спеціальностей академії з дисципліни безпека життєдіяльності, яка затверджена у 2008 році.
12.02.2011 в 20:35 1.6 МБ 36 раз
Сафонов А. Безпека життєдіяльності (екологічна та техногенна безпека)

Сафонов А. Безпека життєдіяльності (екологічна та техногенна безпека)

разное
Програмний курс з предмету "Безпека життєдіяльності (екологічна та техногенна
безпека)" (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності екологія) за
кредитно-модульною системою / А.І. Сафонов. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 104 с.

Безпека життєдіяльності як наука є комплексною дисципліною з вивчення зага...
01.10.2011 в 23:14 1.2 МБ 158 раз
Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях

Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях

разное
Навчальний посібник. ? К.: КНЕУ. – 2005г. – 286 с

У навчальному посібнику викладено навчальний матеріал, що відповідає робочій навчальній програмі вивчення дисципліни „Безпека життєдіяльності, яка вивчається у вищих навчальних закладах економічного профілю.
21.10.2010 в 21:00 1.44 МБ 143 раза
Бедрій Я. І. Безпека життєдіяльності

Бедрій Я. І. Безпека життєдіяльності

разное
Навчальний посібник. —Київ: Кондор, 2009. - 286 с
Загалом курс БЖД грунтується на знаннях інженерної психології, фізіології людини, охорони праці, екології, цивільної оборони. БЖД має світоглядно-професійний характер.
Курс БЖД призначений навчити усвідомлювати, що в центрі уваги має бути людина як головна цінність держав...
07.01.2011 в 04:48 1.12 МБ 956 раз
Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності

Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності

разное
Навч. посібник.— 2-ге вид.,доп.— К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. — 268 с. — Бібліогр.:
с. 259—264.

Створюючи навчальний посібник, автор підкреслила питому вагу окремих питань, зокрема, теоретичного аспекту безпеки життєдіяльності, роль людського фактора в її забезпеченні, проблеми різкого зростання проявів тероризму,...
14.09.2011 в 12:55 639.47 КБ 183 раза