Кирич Н.Б. Безпека життя і охорона праці. Посібник для студентів та викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікаціїКирич Н.Б. Безпека життя і охорона праці. Посібник для студентів та викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації
24.10.2011 в 20:33 2.07 МБ djvu 26 раз
К.: Охорона праці, 2000. - 568 с.

Посібник розкриває актуальні проблеми організації безпечної життєдіяльності населення в побуті та надзвичайних ситуаціях охорони праці та техніки безпеки.
Книга укомплектована розділом з необхідним для працівника, відповідального за безпечна життєдіяльність населення та охорону праці, довідковим матеріалом: коротким термінологічним словником, коментарями, типовими програмами для організації навчання, переліками законодавчих, нормативних документів, взірцями розмаїтих документів у цій сфері суспільного життя.
Книга буде корисною не лише для викладачів і студентів, а й для керівників і спеціалістів, які ведуть питання охорони праці, техніки безпеки та безпечної життєдіяльності населення, науковцям і практикам.

Скачать файл

Комментарии


Смотрите также


Кирич Н.Б. Безпека життя і охорона праці. Посібник

Кирич Н.Б. Безпека життя і охорона праці. Посібник

разное
Для студентів та викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації. - К., 2000. - 568 с.

Посібник розкриває актуальні проблеми організації безпечної життєдіяльності населення в побуті та надзвичайних ситуаціях охорони праці та техніки безпеки.
Книга укомплектована розділом ...
09.04.2011 в 19:08 2.73 МБ 63 раза
Желібо Є. П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник

Желібо Є. П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник

разное
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації /За ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. — Київ: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000»,
2001. — 320 с.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у систвмі «людина - життєве середовище» різного ...
25.10.2009 в 23:56 6.08 МБ 3234 раза
Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності

Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності

разное
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації /За ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. — Київ: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000», 2001. — 320 с.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у систвмі «людина - життєве середовище» різного рівн...
25.12.2011 в 20:16 174.62 МБ 3142 раза
Касьянов М.А., Ревенко Ю.П. та ін. Безпека життєдіяльності

Касьянов М.А., Ревенко Ю.П. та ін. Безпека життєдіяльності

разное
Навчальний посібник/ Касьянов М. А. (Розділ I), Ревенко Ю. П., Медяник В. О., Арнаут І. М. (Розділ II), Друзь О. М., Тищенко Ю. А. (Розділ III). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту. ім. В. Даля, 2006. –284 с. ISBN 966-590-582-1

В навчальному посібнику згідно з «Програмами підготовки студентів вищих навчальних закла...
21.01.2011 в 18:18 2.72 МБ 186 раз
Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності

Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності

разное
Навч. посібник.— 2-ге вид.,доп.— К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. — 268 с. — Бібліогр.:
с. 259—264.

Створюючи навчальний посібник, автор підкреслила питому вагу окремих питань, зокрема, теоретичного аспекту безпеки життєдіяльності, роль людського фактора в її забезпеченні, проблеми різкого зростання проявів тероризму,...
14.09.2011 в 12:55 639.47 КБ 183 раза
Ярошенко І.Ф. Безпека життєдіяльності в інженерних рішеннях

Ярошенко І.Ф. Безпека життєдіяльності в інженерних рішеннях

разное
Навчальний посібник .– Суми: Вид. Довкілля, 2003. – 390 с. ISBN 966-8078-06-3.

Навчальний посібник подібного профілю видається вперше. В ньому розглянуті теоретичні питання безпеки праці. Наведені інженерні і економічні рішення забезпечення безпеки і безаварійності використання машинно-тракторного парку, гігієнічних зах...
15.03.2011 в 23:05 4.56 МБ 66 раз
Касьянов М.А., Медяник В.О. та ін. (состав). Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини

Касьянов М.А., Медяник В.О. та ін. (состав). Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини

разное
Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності».
Тема «Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини» (для студентів усіх напрямів навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, В. О. Медяник, В. І. Сало, І. М. Арнаут, Д. В. Михайлов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 24 с.
Запропоновані ме...
27.01.2011 в 12:48 460.32 КБ 47 раз
Касьянов М.А., Гунченко О.М. та ін. (укл.) Ризик як оцінка небезпеки

Касьянов М.А., Гунченко О.М. та ін. (укл.) Ризик як оцінка небезпеки

разное
Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Тема «Ризик як оцінка небезпеки» (для студентів всіх напрямів навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, О. М. Гунченко, І. М. Арнаут, О. О. Колібабчук, Д. В. Михайлов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 19 с.

Методичні вказівки включають ...
27.01.2011 в 12:50 454.27 КБ 33 раза
Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях

Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях

разное
Навчальний посібник. ? К.: КНЕУ. – 2005г. – 286 с

У навчальному посібнику викладено навчальний матеріал, що відповідає робочій навчальній програмі вивчення дисципліни „Безпека життєдіяльності, яка вивчається у вищих навчальних закладах економічного профілю.
21.10.2010 в 21:00 1.44 МБ 143 раза
Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства

разное
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 384 с.
ISBN 978-911-01-0027-4

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації гуманітарних спеціальностей. Розглянуто теоретичні, практичні питання небезпечних факторів в складній системі Людина-Техніка-Середови...
26.02.2011 в 18:47 4.16 МБ 179 раз