• формат pdf
 • размер 92,94 МБ
 • добавлен 11 мая 2015 г.
Қазақстан тарихы. Том 2. Көне заманнан бүгінгі дейін
Бес томдық. — Байпаков К.М., Козыбаев М.К., Көмеков Б.Е., Пищулина К.А. (ред. алқасы). — Алматы: Атамұра, 1998. — 323 б.
Бұл томда XIII ғасырдың ортасынан XVIII ғасырдың басына дейінгі соңғы ортағасырлық дәуірдегі Қазақстанның тарихы баяндалады. Қазақ хандығының қалыптасу және даму процесі, қазақ халқының құрылуы, оның этникалық аумағының, қазақ қоғамы әлеуметтік-экономикалық қатынастарының қалыптасуы жазбаша деректемелер мен археологиялық ізденістер кешенінде қарастырылған.
Қазақ мемлекеті саяси тарихының мәселелері, оның сыртқы саясаты, көрші мемлекеттермен және халықтармен өзара байланыстары, Жәнібектің, Қасым ханның, Хакназар ханның, Тәуекелдің, Есімнің, Жөңгір ханның, Тәукенің, Әбілқайырдың, Абылай ханның және басқаларының мемлекеттік қызметі елеулі орын алады.
Рухани мәдениет, қала өркениеті, сауда дамуының аса маңызды проблемалары қарастырылған. Кітап карталар, суреттер, ғылыми аппарат, көрсеткіштермен жабдықталған.
Басылым коғамтанушыларға, жоғары оқу орындарының, мектептердің, колледждердің, гимназиялар мен лицейлердің оқытушыларына, студенттерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының тарихына ден қоюшыларға арналған.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. История
 3. История Казахстана
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Археология
 4. Средневековая археология
 5. Археология средневекового Казахстана
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Генеалогия
 5. Шежире (казахская традиционная генеалогия)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историография, источниковедение и методы исторических исследований
 4. Историография и источниковедение Казахстана
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историческое краеведение
 4. Краеведение Казахстана
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История стран Азии и Африки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 4. Этнография и этнология народов Казахстана
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания истории
 5. Методика преподавания истории Казахстана
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История государства и права
 4. История государства и права Казахстана
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Казахстана