Словарь
  • формат pdf
  • размер 235,21 КБ
  • добавлен 07 ноября 2016 г.
Çiftçi H. Ez kurdi hin dibim ve Azofa'nın Temel Kelime Haznelerindeki Kürtçe-Farsça Ortak ve Farklı Kelimeler
Muş: Muş Alparslan Üniversitesi, 2013. — 23 p.
Чифтчи Х. Курдско-персидские лексические параллели и различия в произведениях "Эз кюрди хин дибим" и "Азофа" (на тур. яз.)
İçindekiler:
Giriş.
İsimler.
Fiiller.
Zarflar.
Sıfatlar.
Edat-Bağlaçlar.
Zamirler.
Похожие разделы