• формат pdf
  • размер 2,47 МБ
  • добавлен 05 июня 2015 г.
Ємельянов В.М. та iнш. Державне управління: у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях
В.М. Ємельянов, О.Н. Євтушенко, В.М. Ємельянов, В.І. Андріяш. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. — 336 с.
Навчальний посібник «Державне управління: у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях» містить основні терміни з державного управління, які допоможуть як при підготовці до заліку або іспиту, так і для підвищення особистого рівня знань в області державного
управління.
Крім того, в навчальному посібнику є схеми й таблиці, які розкривають проблеми державного управління, охоплюючи основні компоненти курсу, основи теорії державного управління, систему державного управління в Україні, менеджмент в органах державної
влади та ін., що допоможе легше сприйняти матеріал.
Схематична подача курсу полегшує вивчення й запам’ятовування навчального матеріалу. Навчальний посібник може бути корисним державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам, викладачам, слухачам і студентам, усім, хто цікавиться
проблемами державного управління.