Авер'янов В.Б. (ред.). Державне управління в Україні

 • формат doc
 • размер 167,90 КБ
 • добавлен 15 февраля 2012 г.
К. 1999. - 238с. Поняття державного управління у методологічному арсеналі суспільних наук. Сутність державного управління. Державно-управлінські відносини та їх правове регулювання як складові предмету теорії державного управління. Формування сучасної організаційної науки. Управлінський зміст виконавчої влади та місце інституту президента в її реалізації. Механізм виконавчої влади: поняття і складові елементи. Конституційні засади співвідношення...

Авер'янов В.Б., Цвєтков В.В. та ін. Державне управління: теорія і практика

 • формат pdf
 • размер 2.51 МБ
 • добавлен 16 апреля 2010 г.
Нумерация страниц сохранена. К.: Юрінком Інтер, 1998 — 432 с. У книзі розглядаються науково-теоретичні основи державного управління, конституційні та адміністративно-правові засади організації виконавчої влади, проблеми їх практичного запровадження. Особлива увага приділяється обгрунтуванню висновків, положень і пропозицій, спрямованих на наукове забезпечення удосконалення державного управління, шляхів і напрямків здійснення адміністративної реф...

Автореферат - Єганов В.В. Розвиток стилю державно-управлінської діяльності

Дисертация
 • формат doc
 • размер 174 КБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2009. Науковий керівник – доктор економічних наук, професор ОДІНЦОВА Галина Сергіївна, Харківський регіональний інститут державного управління Національ...

Акімов О.О. Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України: питання формування психологічної готовності

 • формат pdf
 • размер 1,04 МБ
 • добавлен 15 декабря 2015 г.
Моногр. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 176 с. У монографії розкрито поняття психологічної готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах інтеграції, з’ясовано джерела, передумови й чинники її виникнення. Автором обгрунтовано передумови й проблеми формування психологічної готовності персоналу органів державної влади до роботи в євроінтеграційних умовах. У роботі використано результати дослідження за комплексним науко...

Андрусів В., Котляр Д. Доступ до публічної інформації: найчастіші запитання та відповіді

 • формат pdf
 • размер 1,89 МБ
 • добавлен 21 октября 2012 г.
Український незалежний центр політичних досліджень, – К.: Агентство «Україна», 2012– 64с. ISBN 978–966–2157–80–2 У книзі запропоновано фахові роз’яснення для вирішення типових проблемних питань у сфері доступу до публічної інформації, з якими стикаються службовці розпорядників публічної інформації. Видання буде корисним для працівників державних органів, органів місцевого самоврядування та інших розпорядників публічної інформації, а також судді...

Афонін Е.А. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики, 2005

 • формат pdf
 • размер 1.3 МБ
 • добавлен 10 января 2010 г.
Брошура висвітлює теоретико-методологічні та методичні питання з практичного використання інструментів демократії й особливо з підготовки і проведення громадських слухань – однієї з найпотужніших форм прямої демократії, що активно утверджується в Україні після «Помаранчевої революції». Для слухачів системи підвищення кваліфікації державних службовців, викладачів і методистів, а також усіх, хто цікавиться проблемами участі громадськості у творенн...

Афонін Е.А., Гонюкова Л.В., Войтович Р.В. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики

 • формат pdf
 • размер 1.81 МБ
 • добавлен 29 января 2011 г.
К. , 2005. — 250 с. Брошура висвітлює теоретико-методологічні та методичні питання з практичного використання інструментів демократії й особливо з підготовки і проведення громадських слухань – однієї з найпотужніших форм прямої демократії, що активно утверджується в Україні після «Помаранчевої революції».

Афонін Е.А., Суший О.В.(уклад.) Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України

 • формат doc
 • размер 113,74 КБ
 • добавлен 16 июня 2012 г.
Конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів. - К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2010. - 48 с. Для слухачів і викладачів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів державної служби та місцевого самоврядування. Зміст Переднє слово Транспарентність як системно-функціональний феномен демократичної правової держави Поняття "транспарентність". Т...

Афонін Е.А., Суший О.В.(уклад.) Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України

 • формат pdf
 • размер 459,66 КБ
 • добавлен 25 мая 2012 г.
Конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів. - К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2010. - 48 с. Для слухачів і викладачів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів державної служби та місцевого самоврядування. Зміст Переднє слово Транспарентність як системно-функціональний феномен демократичної правової держави Поняття "транспарентність". Т...

Афонін Е.А., Суший О.В.(уклад.) Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України

 • формат epub
 • размер 14,53 МБ
 • добавлен 12 июня 2012 г.
Конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів. - К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2010. - 48 с. Для слухачів і викладачів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів державної служби та місцевого самоврядування. Зміст Переднє слово Транспарентність як системно-функціональний феномен демократичної правової держави Поняття "транспарентність". Т...

Афонина Е.А., Рябцева Г.Л. Архетипика и государственное управление: рационализация и нормативные практики

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,62 МБ
 • добавлен 17 декабря 2015 г.
Сборник научных работ победителей и лучших авторов Второго международного конкурса молодых ученых ; Киев, 13 июня 2014 г. / под ред. Э. А. Афонина и Г. Л. Рябцева. – К. : Психея, 2014. – 128 с. Содержание: К читателю Архетипика и государственное управление: рационализация и нормативные практики Аксана Борисевич. Новые ценности маленьких телезрителей как результат духовных ценностных трансформаций переходного периода общественного развития: архети...

Бікулов Д.Т. Формування ресурсного забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 12,54 МБ
 • добавлен 14 октября 2016 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 - місцеве самоврядування. — Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2016. Теоретичні основи організації місцевого самоврядування Еволюція моделей організації місцевого самоврядування Сучасні підходи до забезпечення ресурсної автономії місцевого самоврядування в Україні Оцінка ресурсного потенціалу України Концептуальні засади розширення рес...

Біла книга - 2008: оборонна політика України

 • формат pdf
 • размер 4.81 МБ
 • добавлен 16 сентября 2011 г.
Київ, Міністерство оборони України, 2009. - 100 с. Щорічник Біла книга видається відповідно до Закону України Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави з метою систематичного інформування громадськості про діяльність Збройних Сил України, а також про оборонну політику держави, проблеми, що виникають у цій сфері, та шляхи їх розв’язання. Четверте видання щорічника Біла книга – 2008: оборонна п...

Білинська М.М. (ред.) Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування

 • формат pdf
 • размер 6,52 МБ
 • добавлен 28 декабря 2016 г.
навч. посіб. — К. : К.І.С., 2014. — 200 с. У навчальному посібнику висвітлено загальні засади бюджетного прогнозування на місцевому рівні, структуру моделі бюджетного прогнозування, джерела інформації для її формування; описано базу даних та кроки щодо її оновлення. Основну увагу приділено процесу бюджетного прогнозування, зокрема підходам до прогнозування доходів і видатків місцевих бюджетів, особливостям прогнозування видатків на фінансування...

Біль М. Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект): наук. розробка

 • формат pdf
 • размер 618.43 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
/ М. Біль, Г. Третяк, О. Край - ник. К.: НАДУ, 2009. Визначено зміст механізму державного управління туристичною галуззю, який формують об’єкт, суб’єкт, методи та форми управління, організаційне, інформаційне, кадрове, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення. Проаналізовано особливості реалізації складових такого механізму на регіональному рівні, зокрема у Львівській області. Виділено недоліки державного управління в регіоні т...

Бабаєв В.М. Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти

 • формат pdf
 • размер 2,04 МБ
 • добавлен 28 февраля 2013 г.
Монографія. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 307 с. – ISBN 978-966-695-193-2 У монографії розглянуто теоретичні і практичні аспекти управління сучасним великим містом. Досліджено етапи становлення теорії муніципального самоврядування, витоки та розвиток муніципальної системи управління. Проаналізовано типологію і моделі муніципального менеджменту, методи управління міським господарством. У монографії висвітлюються результати досліджень, виконаних під час роб...

Бакуменко В.Д. Державне управління

Словарь
 • формат pdf
 • размер 30,47 МБ
 • добавлен 11 декабря 2015 г.
Словник-довідник. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с. У виданні зібрано та впорядковано поняття про найбільш загальні і фундаментальні властивості, відношення та зв'язки у державному управлінні, як сфери діяльності та галузі науки. В основу формування даного словника-довідника покладено концепцію визначення категоріального апарату та виділення поширених понять, виходячи з визначення системних складових державного управління та відповідних морфолог...

Бакуменко В.Д. Методологічні аспекти прийняття сучасних управлінських рішень

 • формат pdf
 • размер 799,28 КБ
 • добавлен 05 мая 2013 г.
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 20 с. У навчальному посібнику запропоновано методологічний аналіз частини суспільних змін, що суттєво впливають на чинні процеси розробки та прийняття управлінських рішень у системі державного управління, зокрема висвітлено шляхи трансформації національної моделі державного управління, очікування переходу до постіндустріального (інформаційного) суспільства, основні аспекти їх впливу на прийняття управлінськ...

Бакуменко В.Д. Технологія прийняття управлінських рішень

 • формат pdf
 • размер 676,09 КБ
 • добавлен 28 апреля 2013 г.
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 20 с. У навчальному посібнику, написаному у формі опорного конспекту увагу зосереджено на технології прийняття управлінських рішень, зокрема за моделлю раціонального прийняття рішень. Для кращого розуміння матеріалу наведено загальне проблемне поле українського суспільства, виділено найбільш актуальні проблеми, викладено елементи проблемного аналізу та наведено перелік поширених управлінських «патологій», п...

Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: Проблеми теорії, методології, практики

 • формат pdf
 • размер 3.35 МБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
Монографія, Киїів, Вид-во УАДУ, 2000 р., 328с. У монографії запропоновані теоретичні та методологічні підходи до формування державно-управлінських рішень як одного з основних напрямів державного управління. Автор - досвідчений управлінець і науковець - наводить приклади застосування запропонованих підходів у практиці державного управління.

Бакуменко В.Д., Гогіна Л.М. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні

 • формат pdf
 • размер 5,16 МБ
 • добавлен 22 сентября 2015 г.
Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні: Монографія - За заг. ред. В.Д.Бакуменка, В.М.Князєва; Кол. авт.: В.Д.Бакуменко (кер. автор. кол.), Л.М.Гогіна, І.В.Козюра, С.О.Кравченко, Ю.Г.Кальниш, Л.Г.Штика. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 172 с. У монографії досліджено актуальні питання адміністративного реформування в Україні на основі аналізу сучасного стану цього процесу з погляду реалізації Концепції адміністративної реформи в У...

Бакуменко В.Д., Тимцуник В.І. Адміністративний менеджмент

 • формат doc
 • размер 5,45 МБ
 • добавлен 09 марта 2015 г.
Навчальний посібник. — К: КНТЕУ, 2012. — 334 с. Зміст: Вступ Концептуальні основи адміністративного менеджменту Системні аспекти державного управління Функції державного управління Підходи та принципи адміністративного менеджменту Методи адміністративного менеджменту Прийняття управлінських рішень Організація діяльності апарату державних органів влади та управління Структура адміністративного менеджменту органу виконавчої влади на прикладі держа...

Бакуменко В.Д., Усаченко Л.М., Тимцуник В.І., Червякова О.В. Основи адміністративного менеджменту

 • формат pdf
 • размер 1,42 МБ
 • добавлен 23 июля 2015 г.
навч. посіб. - К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 148 с. У навчальному посібнику відображено сучасні уявлення про адміністративний менеджмент, що ґрунтується на аналізі вітчизняних і зарубіжних видань, а також власному досвіді авторів щодо вирішення різних завдань публічного управління. Розраховано на студентів системи підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" за спеціальностями освітнього напряму "Державне управління", з...

Балабаєва З.В. Сучасний соціально-політичний та гуманітарний розвиток регіону

 • формат pdf
 • размер 457.34 КБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
- К.: НАДУ, 2008. У науковій розробці особливу увагу приділено соціально-трудовим відносинам Південного регіону України з урахуванням психологічного стану його мешканців. Розділи: Теоретичні засади вивчення сучасного соціально-політичного розвитку регіону. Актуальні проблеми сучасного соціально-політичного і гуманітарного розвитку регіону. Стратегічні напрями поліпшення гуманітарного і соціально-політичного стану регіону.

Балабан Р.В., Слизьконіс М.Д. Абетка з доступу до публічної інформації: навчально-методичний посібник

 • формат pdf
 • размер 4,00 МБ
 • добавлен 20 сентября 2012 г.
К.: Центр політичних студій та аналітики, 2012. - 88 с. - ISBN 978-966-8684-97-5 В "Абетці" роз`яснено норми Закону, пояснено, як правильно застосовувати його під час захисту своїх прав; описано ситуації, які громадяни можуть вирішити, застосовуючи норми Закону. У ній читачі знайдуть відповіді на важливі для себе запитання: навіщо був прийнятий Закон, як правильно його застосовувати, щоб захистити своє право на доступ до інформації, яким чином мо...

Бебик В.М. PR в органах державної влади та місцевого самоврядування, 2003

 • формат pdf
 • размер 760.58 КБ
 • добавлен 24 января 2010 г.
У монографії подаються матеріали, в яких аналізується взаємодія органів влади та засобів масової інформації. Паблік рилейшнз розглядається як складова державного управління, а також міжнародного і міждержавного спілкування.

Бегма В.М., Мокляк С.П. та ін. Офсетна політика держав в умовах глобалізації. Оцінки та прогнози

 • формат pdf
 • размер 2,79 МБ
 • добавлен 01 октября 2012 г.
Монографія. – К.: НІСД, 2011. – 352 с. ISBN 978-966-554-161-5 Монографія присвячена проблемам формування та оцінки офсетної політики держав на міжнародних ринках при торгівлі озброєннями в умовах глобалізації. Проаналізовано основні по- няття сфери офсету, показано взаємозв’язки цих понять, у тому числі роль офсетних механізмів на ринку державних закупівель для розвитку економіки, інвестицій та інновацій. Оцінено особливості офсетної політики про...

Безпалок С., Битюга М. та ін. (укл.) Сокільники. Стратегія сталого розвитку

 • формат pdf
 • размер 1,10 МБ
 • добавлен 23 апреля 2013 г.
Сокільники, 2010. — 66 с. У публікації подаються: загальна характеристика села Сокільники Пустомитівського району Львівщини, природно-кліматичні умови його розташування, сильні та слабкі сторони, загрози та можливості розвитку громади; бачення майбутнього, пріоритетні стратегічні напрямки сталого розвитку села, операційний план реалізації стратегії сталого розвитку. Проект «Створення моделі узгодження інтересів громад великого міста та сільського...

Берданова О.В., Вакуленко В.М. Стратегічне планування регіонального розвитку

 • формат pdf
 • размер 796,39 КБ
 • добавлен 24 апреля 2013 г.
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 96 с. У навчальному посібнику розглянуто теоретичні й практичні питання стратегічного планування, актуальність його запровадження на сучасному етапі розвитку регіонів України, сутність та переваги цього процесу, охарактеризовано нову систему планування розвитку територій, основні інструменти реалізації державної регіональної політики, досліджено особливості здійснення стратегічного планування на регіонально...

Бережний Я.В., Слобожан О.В. Методичні рекомендації з використання інструментарію стратегічного планування в роботі юридичних служб органів місцевого самоврядування

Практикум
 • формат pdf
 • размер 382.29 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
За наук. ред. І. В. Козюри / Навчальний посібник. – К.: «К. І. С», 2010. – 28 c. Методичні рекомендації підготовлено на замовлення Ізмаїльської міської ради Одеської області, Решетилівської районної ради Полтавської області, Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та розраховані для використан...

Богачов С.В., Мельникова М.В., Устименко В.А. та ін. Економіко-правові проблеми розвитку великих міст та агломерацій в Україні

 • формат pdf
 • размер 2,43 МБ
 • добавлен 22 февраля 2016 г.
Монографія ; НАН України ; Ін-т економ.-правових дослідж. – Харків : Видавництво «НТМТ», 2015. – 247 с. Розглянуто теоретико-методичні та прикладні проблеми розвитку великих міст та агломерацій в Україні, включаючи правове та ресурсне забезпечення, планування та фінансування, розподіл повноважень та реалізацію компетенції органів місцевого самоврядування, формування інституційних, організаційних та соціально-трудових умов, врахування дії Угоди пр...

Бодров В.Г. Інноваційно-інвестиційна модель сталого розвитку національної економіки: навч.-метод. матеріали

 • формат pdf
 • размер 770.8 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
/ В. Г. Бодров, В. О. Гусєв, В. Ф. Мартиненко. К.: НАДУ, 2009 На базі концепції сталого розвитку і парадигми інноваційного розвитку розкрито зміст інноваційно-інвестиційної моделі сталого розвитку національної економіки, проаналізовано імперативи та передумови її запровадження. Сформульовані пріоритети державної інноваційної політики як засобу утвердження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національної економіки. В основу навчально-ме...

Бодров В.Г., Балдич Н.І. та ін. Державне регулювання внутрішнього ринку України в умовах глобалізації

Практикум
 • формат pdf
 • размер 435,82 КБ
 • добавлен 23 декабря 2015 г.
Наук.-метод. розробка / авт. кол. : В.Г. Бодров, Н.І. Балдич, О.П. Борисенко та ін. ; за заг. ред. В.Г. Бодрова. - К. : НАДУ, 2012. - 56 с.. Висвітлено концептуальнізасади державного регулювання внутрішнього ринкуУкраїни, проаналізовано інституційні складові його функціонування, їх взаємодія. Обґрунтовано стратегічні пріоритети державного регулювання вітчизняного внутрішнього ринку, серед яких обмеження спекуляцій на фінансових ринках та відновле...

Бодров В.Г., Мартиненко В.Ф. Формування інвестиційної програми розвитку регіону: метод. рек

 • формат pdf
 • размер 430.71 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
К. : НАДУ, 2008. У результаті наукового аналізу системи державного управління інвестицій- ним процесом в Україні з'ясовані базові елементи інвестиційної програми со- ціально-економічного розвитку регіонів України. Методичні рекомендації підготовлено на виконання розпорядження віце- президента Національної академії від 4 лютого 2008 року № 14 - р "Про наукові продукти за результатами науково-дослідних робіт за 2007 рік" та наказу прези- дента Наці...

Бригілевич І.І. та ін. Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності

 • формат pdf
 • размер 3.89 МБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
Практичний посібник. - Видання 2-ге / Бригілевич І.І., Ванько С.І., Загайний В.А., Коліушко І.Б. За заг. ред. Тимощука В.П. – Київ: СПД Москаленко О.М., 2011. – 432 с. ISBN 978-966-2214-03-2 Видання присвячене висвітленню питань, пов’язаних зі створенням та організацією діяльності центрів надання адміністративних послуг як кращої організаційної форми їх надання усім категоріям приватних осіб. У посібнику також розкриваються питання теорії адміні...

Булавка Є., Горбик Р. Інформаційний та PR супровід лобістської кампанії. Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 437.88 КБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
У цьому посібнику подано матеріали навчального курсу „Інформаційний та PR супровід лобістської кампанії, розробленого для Школи громадського лобіювання в рамках проекту Фонду „Європа ХХІ (м. Київ) та Товариства Лева (м. Львів). Описано теоретичні та практичні основи роботи з інформацією та Паблік рілейшенз для громадських організацій, механізм планування та реалізації PR-програми, налагодження ефективної співпраці НДО з громадою та засобами...

Бульба В.Г. Основні напрямки соціальної політики

 • формат doc
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 12 апреля 2010 г.
2006г. В навчальному посібнику розглянуто актуальні питання соціальної політики української держави на сучасному етапі. Значна увага приділяється пошуку шляхів створення ефективної моделі соціального захисту населення, розробки національної соціальної програми в умовах реформування українського суспільства, втілення деяких прогресивних підходів у вирішенні цих проблем з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу в практику державотворення Укра...

Бульба В.Г.,Тамм А.Є. Державна та регіональна політика підтримки молодих сімей в Україні

 • формат doc
 • размер 277.5 КБ
 • добавлен 13 апреля 2010 г.
Навчально-методичні матеріали для слухачів денної та заочної форми навчання за спеціальністю Державне управління Зміст Науково-теоретичні засади здійснення політики з питань підтримки молодих сімей Сучасний стан сімейної політики в Україні Розвиток та вдосконалення державної та регіональної сімейної політики Висновки та пропозиції Видавництво Харківського регіонального інституту Національної Академії державного управління при Президентові Ук...

Бульба В.Г.,Тамм А.Є. Соціальна політика в умовах переходу до ринкової економіки

 • формат doc
 • размер 215.5 КБ
 • добавлен 13 апреля 2010 г.
Навчально-методичні матеріали для слухачів денної та вечірньої форм навчання за спеціальністю Державне управління Зміст: Сутність соціальної політики і моделі соціальних держав Основні напрямки соціальної політики в Україні Соціальні наслідки економічних реформ в Україні Політика продуктивної зайнятості в Україні Реформування системи пенсійного забезпечення населення Видавництво Харківського регіонального інституту Національної академії держав...

Бутенко А.І. (ред.) Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу

 • формат pdf
 • размер 3,66 МБ
 • добавлен 21 июня 2014 г.
Моногр. / А.І. Бутенко, М.П. Войнаренко, В.І. Ляшенко та ін.; НАН Укра-їни, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2011. – 326 с. У монографії, сформованій на матеріалах учасників регіонального форуму «Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу Донецького регіону», розглянуто сучасні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу і його роль у післякризовому розвитку України, визначено галузеві та регіональні особливості, макрое...

Бутирська Т.О. Державне будівництво: стан, суперечності, перспективи розвитку в Україні

 • формат pdf
 • размер 3,28 МБ
 • добавлен 12 декабря 2015 г.
Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 484 с. ISBN 966-619-219-5. У монографії розглянуто теоретичні та методологічні підходи до державного будівництва як до процесу становлення держави; показано, що дослідження державного будівництва перш за все передбачає комплексне вивчення сутності держави; проаналізовано сучасні теоретичні уявлення про державу та наслідки даних уявлень ізапропоновано теорію природної держави; відповідно до цієї теорії визнач...

Відповіді на екзамен з дисциліни Державне управління

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 218,24 КБ
 • добавлен 01 февраля 2013 г.
70 відповідей. Влада й управління. Багатогранність державного управління та різні концепції його тлумачення. Основні риси держави. Вплив типів і форм держави на державне управління. Державне управління як діяльність виконавчо-розпорядчого характеру. Поняття принципу державного управління. Застосування принципів державного управління. Поняття та сутність функцій державного управління. Поняття та сутність методів державного управління. Статус глави...

Відповіді на екзамен з дисципліни Управління на регіональному і місцевому рівнях

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 305,34 КБ
 • добавлен 03 февраля 2013 г.
60 відповідей. Поняття кризи. Види кризових явищ. Передумови, ознаки та наслідки виникнення кризових явищ. Підходи до виявлення кризи. Основні методи діагностики та аналізу криз у публічному управлінні. Сутність антикризового управління. Особливості механізму управління кризами в публічному розвитку. Стратегічне планування та менеджмент-орієнтовані підходи як складові антикризового управління. Роль інноваційних процесів в антикризовому управлінні...

Вакуленко В.М., Берданова О.В. (ред.) Інструменти регіонального розвитку в Україні

 • формат pdf
 • размер 2,74 МБ
 • добавлен 13 августа 2014 г.
Навч. посіб./ О. В. Берданова та ін. ; за ред. В. М. Вакуленка, О. В. Берданової. — К. : НАДУ, 2013. — 286 с. Державна політика регіонального розвитку в Україні. Державна регіональна політика та регіональний розвиток. Регулювання політики регіонального розвитку відповідно до принципів Європейської регіональної політики: досвід країн ЄС. Інституційне забезпечення реалізації державної регіональної політики. Суб’єкти формування та реалізації державн...

Вакуленко В.М., Гринчук Н.М. Державна регіональна політика

 • формат pdf
 • размер 2,82 МБ
 • добавлен 05 мая 2013 г.
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ 2007. — 64 с. У навчальному посібнику розглядаються питання державної регіональної політики та механізмів її реалізації. Навчальний посібник розроблений на замовлення Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів та розрахований на слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців, які досліджують проблематику регіон...

Валевський О.Л. Держава і реформи в Україні: аналіз державної політики в умовах трансформації суспільства: Монографія

 • формат pdf
 • размер 4.5 МБ
 • добавлен 20 января 2012 г.
К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 217 с. У монографії досліджуються концептуальні засади аналізу та творення державної політики, аналізуються механізми її впровадження. Здійснюється реконструкція державної політики у виборчому процесі на прикладах схвалення різних моделей виборчих систем, проведення парламентських виборів 1996-2007 рр. та Всеукраїнського референдуму 2000 р. Досліджується доцільність розмежування політичних та адміністративних функцій як с...

Василенко В.Ф. Особенности развития территориальных социально-экономических систем в условиях рынка 2009

 • формат pdf
 • размер 3,24 МБ
 • добавлен 10 мая 2012 г.
Монография. – Луганск :, 2009. – 176 с. В монографии на основании проведеннго исследования излагаются основы теоретического развития териториалыных социально-экономических систем. Анализируется опыт организации на территории данных систем. Рассматриваются направления повышения эффективности развития социально-экономических систем в регионах Украины.

Ведунг Еверт. Оцінювання державної політики і програм

 • формат pdf
 • размер 16,33 МБ
 • добавлен 09 августа 2015 г.
Пер. з англ.: В. Шульга. - К. : Всеувито, 2003. — 350 с. - Бібліогр.: с. 333-350. ISBN 966-520-049-6 ББК Х301.02 З точки зору політології «Оцінювання державної політики і програм» є навчальним посібником з аналізу можливостей та об­межень оцінки діяльності в державному секторі. Еверт Ведунґ розглядає оцінювання як механізм кваліфікованого моніторингу, систематизації та упорядкування державної діяльності та її резуль­татів для того, щоб державні...

Веймер Девід, Вайнінг Ейден. Аналіз політики. Концепції і практика

 • формат pdf
 • размер 29,82 МБ
 • добавлен 07 августа 2015 г.
Київ: Основи, 1998. — 654 с. — ISBN 966-500-086-1 Ця книжка є першим підручником для підготовки профе­сіоналів, що виробляють поради для прийняття рішень на різних рівнях, передусім на державному при розробці законопроектів. У підручнику викладено теоретичні засади, методику та практику аналізу політики з урахуванням суспільних цінностей. Завдяки останньому стає можливим уникати негативних для суспільства наслідків прийнятих рішень, а праця аналі...

Взаємодія з громадськістю в умовах кризи

Презентация
 • формат ppt
 • размер 19,03 КБ
 • добавлен 25 мая 2011 г.
Презентация. Природа криз. Різні типи криз. План кризових комунікацій. Рекомендації щодо плану кризових комунікацій. Комунікативний пакет для кризи. Врегулювання кризової ситуації. Управління післякризовою ситуацією.

Висоцький О.Ю., Висоцька О.Є., Шаров Ю.П. Основи державного управління

 • формат doc
 • размер 152.37 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
2008 г. Підручник складається з 2-х частин. Зміст першої частини стосується теоретичних питань державного управління. У ній розкриваються принципи, методи та функції державного управління, аналізується еволюція, становлення та основні напрями розвитку державного управління як науки та практичної діяльності. Зміст другої частини стосується питань історичного досвіду державного управління в українських землях. У неї розкриваються особливості та зак...

Висоцький О.Ю., Висоцька О.Є., Шаров Ю.П. Основи державного управління. Частина І

 • формат doc
 • размер 82,78 КБ
 • добавлен 29 октября 2012 г.
Конспект лекцій. У двох частинах. Частина І. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. - 52 с. Зміст першої частини стосується теоретичних питань державного управління. У ній розкриваються принципи, методи та функції державного управління, аналізується еволюція, становлення та основні напрями розвитку державного управління як науки та практичної діяльності.

Вишневский В.П. (ред.) Промышленная политика и управление развитием промышленности в условиях системных дисбалансов: концептуальные основы

 • формат pdf
 • размер 1,70 МБ
 • добавлен 24 мая 2014 г.
Моногр. / В.П. Вишневский, А.И. Амоша, Л.А. Збаразская, А.А. Охтень, Д.Ю. Череватский; под общ. ред. В.П. Вишневского и Л.А. Збаразской / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – 180 с. В монографии выполнен анализ положений неоклассической, институциональной и эволюционной экономических теорий в сфере промышленной политики, обоснованы стратегические направления новой промышленной политики Украины, призванной решить проблемы неоин...

Войтович Р.В. Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретико-методологічний аналіз)

 • формат pdf
 • размер 4,32 МБ
 • добавлен 15 декабря 2015 г.
Монографія / За заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 680 с.. У монографії проаналізовано основні теоретико-методологічні аспекти впливу глобалізації на систему державного управління, відповідно до чого розкрито сутність, основні передумови тафактори виникнення глобалізації, досліджено особливості розвитку суспільства та держави в умовах глобалізації, наведено обернені форми глобалізації, ідентифіковано основні...

Войтович Р.В. Механізми реалізації зв’язків з громадськістю в державному управлінні

 • формат pdf
 • размер 3,26 МБ
 • добавлен 24 апреля 2013 г.
Навч. посіб. — К.: Вид-во ПАДУ, 2007. — 72 с. У навчальному посібнику проаналізовано основні теоретико-методологічні та практико-прикладні аспекти реалізації механізмів зв’язків з громадськістю у державному управлінні, відповідно до чого розкрито місце та роль зв’язків з громадськістю у діяльності органів державної влади, визначено сутність, структуру та функції зв’язків з громадськістю у системі державного управління, проаналізовано взаємодію су...

Волос, Вашев. Державна політика і стратегія в галузі охорони здоров’я

 • формат doc
 • размер 429 КБ
 • добавлен 13 апреля 2010 г.
Наведено теоретико-концептуальні засади індивідуального і громадського здоров’я, основи глобальної та національної політики у сфері охорони здоров’я, висвітлено екологічні проблеми здоров’я людини та основи нової охороноздоровчої стратегії. Для слухачів денної, заочної та вечірньої форми навчання за спеціальністю "Державне управління" і профілізацією "Соціальна і гуманітарна політика".

Воронкова В.Г. Соціально-орієнтоване державне управління

 • формат pdf
 • размер 2,46 МБ
 • добавлен 10 апреля 2012 г.
Монографія розрахована на аспірантів, студентів, магістрантів, викладачів вишів, працівників державних органів влади, всіх зацікавлених у формуванні інноваційного управлінського мислення. В монографії розроблено проект синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства як інноваційної ідеї, що базується на самоорганізації і саморегуляції, яка розглядається з різноманітних точок зору – структурного підходу, системного підходу, синерге...

Воротін В. Є. Державне управління регіональним розвитком України

 • формат pdf
 • размер 4.79 МБ
 • добавлен 10 февраля 2011 г.
Монографія / за заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 288 с. - ISBN 978–966–554–103–5 Досліджено теоретичні, методологічні та практичні питання управління регіональним соціально–економічним та суспільно–політичним розвитком в Україні на основі оптимального поєднання державної влади та місцевого самоврядування. Розроблено шляхи удосконалення механізмів управління розвитком регіонів. Правові засади державного управління регі...

Врублевський О.С. Методика моделювання територіальних громад

 • формат pdf
 • размер 127.37 КБ
 • добавлен 15 октября 2011 г.
Ін-т громадян. сусп-ва; упоряд. О.С.Врублевський. – К., 2009. – 16 с. ISBN 978-966-8312-53-3 Видання містить методичні рекомендації щодо моделювання територіальних громад у вигляді роз'яснень щодо збору інформації та попереднього аналізу можливості формування дієздатних громад у регіонах. Розраховане на широке коло читачів. Методика моделювання територіальних громад є практичним посібником з моделювання адміністративно територіальних одиниць баз...

Гонюкова Л. Політичні партії як інститут державної політики та управління: теоретико-методологічний аналіз

 • формат pdf
 • размер 2,53 МБ
 • добавлен 19 декабря 2016 г.
монографія / за наук. ред. д-ра політ. наук Л. Є. Шкляра. - К. : НАДУ, 2009. - 392 с. У монографії аналізуються концептуальні засади функціонування політичних партій як інституту державної політики та управління; висвітлюється роль впливу середовища на перевтілення політичних партій у державний інститут. Аналізуються партійні механізми формування державної політики; розкривається діяльність партій під час формування вищих органів державної влади...

Горбулін В.П. (ред.) Стратегічне програмно-цільове планування процесів соціально-економічного розвитку України

 • формат pdf
 • размер 109,34 МБ
 • добавлен 16 января 2014 г.
Науково-методологічний посібник. /О.С. Власюк, Я. А. Жаліло, А.І. Семенченко, Л.Д. Яценко, та ін. За заг. ред. академіка НАН України, д.т.н. В.П. Горбуліна. — К.: ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. — 116 с. (Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України). До посібника увійшли матеріали наукових досліджень, присвячених застосуванню методів стратегічного планування суспільного розвитку, а так...

Горлачук В.В., Песчанська І.М., Скороходов. В.А. Земельний менеджмент

 • формат pdf
 • размер 6.07 МБ
 • добавлен 10 декабря 2011 г.
Навчальний посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2006. — 192 с. У посібнику узагальнено і систематизовано теоретичні напрацювання та практичний досвід земельного менеджменту. Значна увага приділена висвітленню теоретичних засад земельного менеджменту: його сутності та значенню, етапам розвитку, методам, принципам, функціям. Розглянуто питання прийняття управлінських рішень в сфері землекористування, організації праці земельного менеджера, інформації...

Государственное управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 48,92 КБ
 • добавлен 18 октября 2009 г.
Курсовая работа: ХГЭОУ. Одесса – 2009. 59 страниц, 27 источников. Организационно-правовые основы управления жилищно-коммунальным хозяйством. Система органов управления жилищно-коммунальным хозяйством и их компетенция. Управление жилищно-коммунальным хозяйством центральными органами исполнительной власти. Управление жилищно-коммунальным хозяйством исполнительных органов районных, городских и районных в городах советов. Участие в управлении жилищн...

Грицяк Н.В. Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства

 • формат pdf
 • размер 665,39 КБ
 • добавлен 27 ноября 2015 г.
Навч. посіб. / Н.В. Грицяк, Л.В. Литвинова. – За заг. ред. д.держ.упр., професора Н.В. Грицяк. – К. : Вид-во К.І.С., 2015. – 108 с. Викладені основні теоретико-методологічні засади дисципліни «Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства». Описані ключові положення інформаційної політики в умовах інформаційного суспільства, висвітлені основні засади інформаційної політики щодо формування інформаційного суспільства у контексті...

Грищенко С. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства

 • формат pdf
 • размер 1,56 МБ
 • добавлен 11 июля 2014 г.
Практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу. - К., ФОП Москаленко О. М., 2011. - 140 с. Цей посібник було підготовлено Фондом Східна Європа за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність (ЛІНК).

Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти

 • формат pdf
 • размер 2,54 МБ
 • добавлен 03 мая 2014 г.
Монографія / Анатолій Маркович Гуменюк. – К. : НІСД, 2014. – 468 с. У монографії висвітлено теоретико-методологічні та прикладні аспекти системи економічної безпеки регіону та держави. Систематизовано й узагальнено теоретичні положення еволюції економічної безпеки, конкретизовано її системні характеристики, досліджено регіональні детермінанти зміцнення економічної безпеки держави та інституціональні загрози безпеці. Розглянуто теоретичні засади...

Гусєв В.О. Державна інноваційна політика як засіб розвитку національної економіки

 • формат pdf
 • размер 939,92 КБ
 • добавлен 16 ноября 2012 г.
Навчальний посібник. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 60 с. У навчальному посібниу на основі розкритих тенденцій світового розвиту , парадигм концепцій) сталого та інноваційного розвиту , що загальновизнані у світі, сформульовано та аргументовано імперативи інноваційного розвитку національної економіи. Висвітлено ключові поняття інноваційної економіи: інновації та наведена їх класифікація, інноваційний процес, інноваційна сфера діяльності, технологічни...

Гусєв В.О. Державна інноваційна політика: методологія формування та впровадження

 • формат pdf
 • размер 10,34 МБ
 • добавлен 19 ноября 2014 г.
Монографія. — Донецьк: Юго Восток, 2011. — 624 с. У монографії досліджуються теоретико!методологічні засади формування державної інноваційної політики й управлінських механізмів її впровадження. З позицій інституціонально-системного підходу розкрито зміст державної інноваційної політики в контексті парадигми сталого інноваційного розвитку. Визначено основні інституціональні чинники формування державної інноваційної політики на загальнодержавному,...

Девятов С.А. Управление муниципальным хозяйством

 • формат doc
 • размер 311,31 КБ
 • добавлен 26 июня 2015 г.
Учебное пособие. — Тюмень: издательство Тюменского государственного университета, 2009. — 294 с. Пособие предназначено для изучения данной дисциплины в системе подготовки бакалавров во всех формах обучения. Оно предусматривает основные механизмы управления муниципальным хозяйством в свете реализации федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Управление муниципальным...

Дементьєв В.В. та ін. Основи теорії державного управління

 • формат pdf
 • размер 1,11 МБ
 • добавлен 02 декабря 2014 г.
Дементьєв В.В., Гордон М.В., Оленцевич Н.В., Толкованов В.В., Коваленко Р.О., Шумаєва О.О. Навч. посібник. — Донецьк: ТОВ «ДРУК-ІНФО», 2012. — 311 с. Навчальний посібник розроблено на основі нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України. Він містить навчальні матеріали до змістовного модуля «Основи теорії державного управління» дисципліни «Державне управління». В посібнику з позицій сучасної інституціональної теорії розглянуто теоре...

Дендемарченко Г.Г. та ін. Методичний посібник з питань дотримання законодавства щодо ведення особових справ та трудових книжок в Україні

 • формат doc
 • размер 430.5 КБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
Черкаси, Черкаська ОДА, 2006 - 56 с. Серія: "Організаційно-кадрові питання". Посібник розрахований, у першу чергу, на працівників кадрових служб державних установ, його матеріали також будуть корисними для кожного державного службовця з питань визначення стажу державної служби, підготовки необхідних матеріалів для подання кадровим службам державних органів у разі зарахування на державну службу тощо. Укладачі: Дендемарченко Г. Г. – начальник управ...

Державне управління та місцеве самоврядування

 • формат pdf
 • размер 4,85 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Тези XI Міжнародного наукового конгресу, 24 березня 2011 р. Х.: Вид-во ХарРІНАДУ "Магістр", 2011. - 442с. ISBN 978-966-390-092-8. Збірник містить тези наукових доповідей, представлених на XI Міжнародному науковому конгресі "Державне управління та місцеве самоврядування". Висвітлено проблемні питання щодо функціонування та розвитку системи державного управління, пріоритетів розвитку зовнішньої та внутрішньої політики України, а також сучасних меха...

Державне управління та місцеве самоврядування

 • формат pdf
 • размер 2,58 МБ
 • добавлен 23 июля 2013 г.
Науковий вісник АМУ, Державне управління та місцеве самоврядування, серія "Управління" вик.1(7)/2009, Збірник наукових праць/ за заг.ред.В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка - К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2009 - 339 с.

Державне управління та місцеве самоврядування

 • формат pdf
 • размер 124,36 МБ
 • добавлен 29 августа 2013 г.
Тези 5 Міжнар. наук. конгресу, 23 лютого 2005 р.- Х.: ХарРІ НАДУ"Магістр" , 2005.-180 с. Збірник містить тези наукових статей, які було представлено на V Міжнародному науковому конгресі "Державне управління та місцеве самоврядування". Висвітлено проблемні питання щодо розвитку суспільних процесів, адміністративно-організаційних чинників державотворення, державної та муніципальної служб, регіонального розвить.')', місцевого самоврядування, економі...

Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М. та ін. Публічне адміністрування в Україні

 • формат doc
 • размер 317,17 КБ
 • добавлен 15 ноября 2012 г.
Навч. посібник. − Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. − 306 с. У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює сучасне трактування основних понять, що використовуються в публічному адмініструванні, історію розвитку цього явища, питання реалізації публічної влади (функції, принципи, форми, методи, стиль, механізми та технології), побудову органів публічного адміністрування в Україні, хід і проблеми реформування цієї системи у світі...

Дослідження інформаційних технологій, які використовуються в роботі з кадрами. Система обліку державних службовців „Картка ЄДКС „Кадри

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 21.45 КБ
 • добавлен 09 декабря 2010 г.
Контрольна робота. Вступ Система обліку державних службовців „Картка ЄДКС „Кадри Нормативно-правова база створення та функціонування системи „Картка ЄДКС „Кадри Опис програми: основні можливості, переваги та недоліки Висновки Список використаних джерел Мета роботи: ознайомлення з існуючою в Україні інформаційною технологією в частині організації обліку державних службовців. Завдання: розглянути основні засади створення та функціонування системи...

Дрешпак В.М., Рашитова Н.К., Соколовський С.І. та ін. Застосування соціально-психологічних методів державного управління під час розробки, впровадження та оцінювання регіональних цільових програм

 • формат pdf
 • размер 363.29 КБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Практ. посіб. / авт. кол. : В. М. Дрешпак, Н. К. Рашитова, С. І. Соколовський та ін. ; за заг. ред. В. М. Дрешпака. - К. : НАДУ, 2009. - 36 с. Представлено підходи щодо застосування соціально-психологічних методів державного управління під час розробки, впровадження й оцінювання регіональних цільових програм. Визначено основні фактори та умови, що дозволяють розширити масштаби застосування цих методів у практиці публічного управління в Україні....

Дробязко І.М. Маркетингова спрямованість діяльності органів місцевого самоврядування

Дисертация
 • формат doc
 • размер 534,18 КБ
 • добавлен 23 февраля 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. — Харків, 2008. — 224 с. Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування Вступ Теоретичні основи використання маркетингу в діяльності органів місцевого самоврядування Маркетингові моделі діяльності органів влади Сучасні тенденції розвитку маркетингу Передумови використання маркетингу в органах місцевого самоврядування Висновки до першого розділу Діяльність органів мі...

Дроздова С.И., Куксенок В.Д. и др. (сост.) В интересах нынешнего и будущих поколений. Стратегия устойчивого развития города Новополоцка

 • формат pdf
 • размер 1,84 МБ
 • добавлен 01 апреля 2013 г.
Местная повестка-21 — Новополоцк, 2011. — 89 с. Преамбула Новополоцк сегодня Общие сведения. Знакомьтесь: «Нефтеград»! Географическое положение. Мы на карте Европы. Экологический обзор и биоразнообразие. Все связано со всем… Река Западная Двина. Путь «Из варяг в греки». Население. Устойчивое развитие начинается с нас! Производственный комплекс. «Нафтан» – крупнейший нефтеперерабатывающий. Социальная инфраструктура. Социум в режиме устойчивого ра...

Дубенко С.Д. Державна служба в Україні

 • формат doc
 • размер 568.5 КБ
 • добавлен 19 октября 2009 г.
Теоретичні засади державної служби в Україні. Посади державної служби. Поняття державного службовця та його правовий статус. Проходження державної служби. Контроль у системі державної служби. Державна кадрова політика України. Зарубіжний досвід організації та функціонування державної служби.

Жаліло Я.А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави

 • формат pdf
 • размер 3.01 МБ
 • добавлен 18 июля 2010 г.
Монографія. - К.: НІСД, 2009. - 336 с., іл. ISBN 978-966-554-097-7 У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти формування та реалізації економічної стратегії держави з точки зору забезпечення її максимальної ефективності. Автор досліджує особливості співвідношення економічної стратегії держави з дією об’єктивних макроекономічних законів і мотивацією головних суб’єктів економічної сфери та окреслює головні критерії її ефективності. Пр...

Зінь Е.А., Дука Н.С. Організація діяльності державного службовця

 • формат pdf
 • размер 1,38 МБ
 • добавлен 15 марта 2015 г.
Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2012. – 180 с. Навчальний посібник охоплює три змістові модулі: створення сприят-ливих умов для ефективної діяльності державного службовця; формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків; ділова українська мова. Навчальний посібник призначено студентам спеціальності 8.150101 «Державна служба», а також може бути корисним студентам спеціальностей «Економіка підприємства», «...

Загальні засади правотворчості обласних державних адміністрацій

degree
 • формат doc
 • размер 110,48 КБ
 • добавлен 05 августа 2011 г.
Національна академія державного управління при Президентові України.Спеціальність 8.150000 – Державне управління. 2-й курс. 73 с. Диплом. В роботі охарактеризовано правотворчість як інструмент державної політики в області. Проаналізовано поняття та види нормативно–правових актів обласних державних адміністрацій, їх підготовку, розгляд, набрання чинності. Визначено роль та місце актів обласних державних адміністрацій в системі нормативно–правових...

Загороднюк С.В. Технологія формування і принципи діяльності управлінської команди в державній службі

 • формат doc
 • размер 1.25 МБ
 • добавлен 16 ноября 2009 г.
2007. У навчальному посібнику розглянуто феномен управлінської команди в системі державної служби, показано її роль і місце в налагодженні діяльності персоналу державних органів. Висвітлено фактори розвитку команди управлінців-керівників, визначено умови, підходи і складові процесу їі формування. Цінними для управлінців-практиків державних органів з позицій налагодження ефективної роботи колективу є Грунтовно розкриті принципи роботи управлінсько...

Загороднюк С.В., Кондратенко О.М. Технологія формування і принципи діяльності управлінської команди в державній службі

 • формат pdf
 • размер 2,27 МБ
 • добавлен 18 апреля 2013 г.
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ 2007. — 48 с. У навчальному посібнику розглянуто феномен управлінської команди в системі державної служби, показано її роль і місце в налагодженні діяльності персоналу державних органів. Висвітлено фактори розвитку команди управлінців-керівників, визначено умови, підходи і складові процесу її формування. Цінними для управлінців-практиків державних органів з позицій налагодження ефективної роботи колективу є ґрунтовн...

Загорський В.С. (ред.) Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика

 • формат pdf
 • размер 2,53 МБ
 • добавлен 20 ноября 2012 г.
Матер. наук. практ. конф. за міжнар. уч. (8 квітня 2011 р.): у 2 ч. Ч. 1 / за наук. ред. чл.кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 424 с. Зміст Концептуальні засади підвищення керованості суспільства в межах демократичної парадигми врядування Буник М. З. Людвіг фон Мізес про бюрократію та ринок Дзяна Г. О., Дзяний Р. Б. Енергозбереження – політика суспільних змін Воєдило А. А. GRIDтехнології як за...

Захарова О.В., Шумаєва О.О. та ін. Організація діяльності державного службовця

 • формат pdf
 • размер 2,50 МБ
 • добавлен 08 ноября 2013 г.
Навчальний посібник/ О.В. Захарова, О.О. Шумаєва, В.І. Мозговий, Л.Г. Вергазова, О.П. Соловцова, Л.М. Василишина. — Донецьк, 2013. — 342с. Навчальний посібник з організації праці державного службовця побудований на основі нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України і містить три змістовні модулі: „Створення сприятливих умов для ефективної діяльності державного службовця, „Формування навичок ефективного виконання державними службов...

Зелінський С.Е. Теоретико-методологічні засади комплексного оцінювання державних службовців

 • формат pdf
 • размер 3,88 МБ
 • добавлен 13 июня 2016 г.
монографія. – К. : НАДУ, 2016. – 296 с. У монографії розглянуті питання теоретичних основ і методологічного забезпечення комплексного оцінювання державних службовців. Розроблено алгоритми оцінювання, які формують кількісні оцінки кваліфікаційно-освітнього рівня, особистістно-компетентностних якостей та ключових показників діяльності державних службовців. Представлена процедура формування кількісної комплексної оцінки через єдину систему стенів,...

Кілієвич О. (наук. ред.) Аналіз вигід і витрат

 • формат pdf
 • размер 4,85 МБ
 • добавлен 01 августа 2015 г.
Практичний посібник. — Пер з англ. С. Соколик; Секретаріат Ради скарбниці Канади. — К. : Основи, 1999. — 175 с. Ця книжка є одним з перших видань в Україні щодо практичного застосування аналізу вигід і витрат для оцінки доцільності державних проектів різного спрямування — законодавчих, інституційних, інвестиційних. Викладено методологічні підходи щодо визначення пов'язаних із реалізацією проекта прямих і непрямих витрат і вигід, критеріїв їхнього...

Кілієвич О.І. Економічний аналіз державної політики

 • формат pdf
 • размер 636,72 КБ
 • добавлен 24 января 2013 г.
Навч. посібник. – К.: НАДУ, 2011. – 78 с. Висвітлюється загальне уявлення про економічний аналіз державної політики, підгрунтя державної політики - концепції ефективності рішень окремих учасників системи і соціально-економічної системи в цілому: підходи до оцінювання ефективності і результативності державної політики з використанням методів аналізу вигід і витрат та аналізу регуляторних впливів: розглядаються основні ситуації неспроможності ринкі...

Кіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації

 • формат pdf
 • размер 6,20 МБ
 • добавлен 09 июня 2014 г.
Монографія / Ю.В. Кіндзерський ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2013. – 536 с. Проаналізовано зміст категорії «модернізація», виділено її соціальну, інституційну і технологічну складові, показано їхню діалектичну єдність. Висвітлено напрацьовані у світі підходи до формування промислової політики як засобу технологічної модернізації. Представлено еволюцію моделей політики на різних етапах суспільного прогресу. Виявл...

Кадрова політика і держуправління в Польщі

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 24,45 КБ
 • добавлен 04 января 2011 г.
Контрольная работа ЗМІСТ Вступ Розвиток державної служби в Польщі Початок 90-х - поява ідеї реформування державної служби Середина та кінець 90-х років - спори навколо запровадження Закону "Про державну службу" Висновки Список використаних джерел

Калита Т.П. Побудова систем управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади

 • формат pdf
 • размер 1,92 МБ
 • добавлен 13 мая 2013 г.
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 44 с. У навчальному посібнику визначаються цілі та завдання побудови системи управління якістю, розглядається їх організаційне забезпечення, розподіл відповідальності та інші актуальні питання. Розрахований на використання в навчальному процесі у системі підвищення кваліфікації керівних кадрів. Зміст Вступ Загальні положення Визначення цілей та завдань побудови СУЯ Організаційне забезпечення та розподіл від...

Качинський А.Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень

 • формат pdf
 • размер 460,75 КБ
 • добавлен 25 мая 2014 г.
Монографія. – К.: НІСД, 2013. – 104 с. Досліджено аналітичну процедуру моніторингу результативності державної політики, що базується на показниках (індикаторах) стану національної безпеки, та викладено основні її функції. Розглянуто три рівні граничних значень: порогові умови безпеки життєдіяльності людини, суспільства та держави; система індикаторів і граничних значень національної безпеки; галузеві граничні значення. З єдиних методологічних поз...

Керол Г. Вайс. Оцінювання. Методи дослідження програм та політики

 • формат pdf
 • размер 16,93 МБ
 • добавлен 28 августа 2015 г.
К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2000. – 671 с. ISBN 966-500-515-4 Ця книжка є навчальним посібником з оцінювання соціальних програм. У ній подано історію розвитку методів оцінювання, теорію планування програм, практичні поради з проведення аналітичних досліджень з моменту оцінювання програми через етапи планування, збирання даних до застосування одержаних результатів. Для студентів, аспірантів, викладачів і науковців, експертів у сфері держ...

Киричук В.В., Тимцуник В.І. Історія державного управління в Україні

 • формат pdf
 • размер 1.86 МБ
 • добавлен 13 сентября 2011 г.
Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 244 с. Укр.мов. Пропоноване видання свого часу було першим навчальним посібником із цієї дисципліни в практиці вищої школи , в якому висвітлюються основні етапи еволюції органів державного управління в Україні протягом майже трьох тисячоліть (від VIII ст. д о н .е. по XXI ст. н .е.). У посібнику розглядаються специфічні особливості функціонування центрального й місцевого державного апарату в різні періоди в...

Киричук В.В., Тимцуник В.І. Історія державного управління в Україні

 • формат doc
 • размер 385,04 КБ
 • добавлен 13 апреля 2012 г.
Навч. посіб . - К.: Ви д -во УАДУ, 2001. - 244 с. У посібнику висвітлено основні етапи еволюції органів державного управління в Україні (від VIII ст. до н.е. до XXI ст. н.е.), розглядаються специфічні особливості функціонування центрального й місцевого державного апарату в різні періоди вітчизняної історії. Посібник розроблений для студентів, викладачів, науковців, депутатів усіх рівнів, державних службовців, а також усіх, хто самостійно вивчає "...

Клімович О.М. Організаційно-економічне забезпечення міжрегіонального співробітництва

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 4,13 МБ
 • добавлен 06 ноября 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю: 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2015. - 212 с. Науковий керівник: Герасимчук Зоряна Вікторівна, д.е.н., проф. Зміст: Теоретичні засади формування забезпечення міжрегіонального співробітництва. Аналіз та оцінка рівня розвитку міжрегоінального співробітництва. Напрями реалізації орг...

Клименко І.В., Акімов О.О., Афонін Е.А. Сучасні моделі компетенцій державних службовців

 • формат pdf
 • размер 3,08 МБ
 • добавлен 27 августа 2016 г.
Монографія. — Київ: Центр учбової літератури, 2016. — 176 с. В монографії викладені основні поняття моделей зрілості та компетенцій державних службовців в сфері аналізу та управління інформацією для прийняття управлінських рішень в розрізі посад та виконуваних функцій, центральних та регіональних органів державної влади; розглянуті методики, інструментарій та сценарії оцінювання інформаційно-технологічної зрілості та інформаційно-технологічних ко...

Клименко І.В., Линьов К.О. Комп'ютерна компетентність державних службовців як інструмент ефективного державного управління. Аналіз та рекомендації : наук.-метод. розробка

 • формат pdf
 • размер 402.43 КБ
 • добавлен 29 января 2011 г.
К. : НАДУ, 2008. 44 с. У науково-методичній розробці визначені основні вимоги до знань, умінь і навичок державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з інфор- маційних технологій та технологій електронного урядування. В основу науково-методичної розробки покладено результати науково-дос- лідної роботи "Розроблення і впровадження стандарту сертифікації та навчально- методичних матеріалів щодо засвоєння інформаційних технологій де...

Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування

 • формат pdf
 • размер 2.68 МБ
 • добавлен 22 марта 2010 г.
Навчальний посібник. – Київ: Вид-во ДУС, 2006. – 225 с Розглядаються особливості використання технологій електронного урядування при виробленні та прийнятті державних управлінських рішень. Значну увагу приділено основним складовим електронного урядування, інформаційно- технологічним аспектам побудови інформаційної системи "Електронний уряд", наведені приклади моделей та структур її функціонування. Представлені системи електронного документообіг...

Кньопфель П., Ларю К., Варон Ф., Малишева Н. Аналіз і пілотаж публічної політики

 • формат pdf
 • размер 1,88 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К. : Алерта, 2010. — 335 с. — Джерело. Запропоновано концептуальну модель аналізу, програмування та впровадження публічної політики (ПП) на всіх рівнях управління. Обгрунтовано конкретні інструменти, механізми забезпечення реалізації публічних заходів в різних національних, політичних і соціальних контекстах. Проаналізовано роль і місце всіх дійових осіб ПП, визначено види ресурсів, які слід мобілізувати для того, щоб ПП була ефективною та резуль...

Ковальський В.С. (ред.) Державна служба в Україні

 • формат doc
 • размер 507,97 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Збірник нормативних актів — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 352 с. У пропонованому виданні зібрано і систематизовано найсуттєвіші нормативно-правові акти, що врегульовують державну службу, яка значною мірою уособлює функції держави і є одним з визначальних її атрибутів. Наводяться законодавчі засади організації та управління державною службою, детально висвітлено процес її проходження. Окремі розділи містять документи, якими передбачено матеріальне за...

Ковбасюк Ю.В. (ред.) Енциклопедія державного управління. Том 1. Теорія державного управління

 • формат pdf
 • размер 9,15 МБ
 • добавлен 22 декабря 2012 г.
Наук.-ред. колегія: В. М. Князєв (співголова), І.В. Розпутенко (співголова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – 748 с. У першому томі розкривається термінологічна система теорії державного управління як цілісного міждисциплінарного наукового знання про сутність, становлення і розвиток феномену державного управління. З’ясовуються специфіка об’єкта теорії державного управління, функції цієї теорії, висвітлюються закономірності функціонування та розвитку сук...

Ковбасюк Ю.В. (ред.) Енциклопедія державного управління. Том 2. Методологія державного управління

 • формат pdf
 • размер 8,81 МБ
 • добавлен 04 декабря 2012 г.
Наук.-ред. колегія: Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011. – 692 с. До другого тому увійшло 437 термінів. Архітектоніка термінологічної системи тому містить три групи термінів. Перша група об’єднує статті, що розкривають зміст поняття «методологія державного управління», її теоретико-філософську основу, принципи державного управління. Друга група інтегрує методи наукових досліджень та практики державного управлінн...

Ковбасюк Ю.В. (ред.) Енциклопедія державного управління. Том 3. Історія державного управління

 • формат pdf
 • размер 17,14 МБ
 • добавлен 20 декабря 2012 г.
Наук.-ред. колегія: А.М. Михненко (співголова), М.М. Білинська (співголова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – 788 с. У третьому томі розглядаються питання історії українського державотворення, функціонування та розвитку державно-управлінських систем на теренах України. Комплексно висвітлюються основні явища, процеси та події у галузі державного управління в усі періоди вітчизняної історії, починаючи від стародавніх часів. Приділяється увага відомим полі...

Ковбасюк Ю.В. (ред.) Енциклопедія державного управління. Том 4. Галузеве управління

 • формат pdf
 • размер 7,30 МБ
 • добавлен 04 декабря 2012 г.
Наук.-ред. колегія: М.М. Іжа (співголова), В.Г. Бодров (співголова) та ін. – Одеса, 2011. – 648 с. Том 4 «Галузеве управління» є складовою восьмитомного теоретичного напрацювання вітчизняних науковців «Енциклопедія з державного управління». Ця Енциклопедія видається вперше в Україні та у часі співпадає з процесом оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, реалізацією Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільств...

Ковбасюк Ю.В. (ред.) Енциклопедія державного управління. Том 5. Територіальне управління

 • формат pdf
 • размер 4,96 МБ
 • добавлен 25 ноября 2012 г.
Наук.-ред. колегія: О.Ю. Амосов (співголова), О.С. Ігнатенко (співголова) та ін.; за ред. О.Ю. Амосова, О.С. Ігнатенка, А.О. Кузнецова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ Магістр, 2011. – 408 с. У п’ятому томі енциклопедії зібрано понад 300 термінів, в яких розкриваються фундаментальні поняття теорії та практики регіонального управління та місцевого самоврядування, моделей їх співвідношення і механізмів взаємодії, взаємозалежності державного і регіонального...

Ковбасюк Ю.В. (ред.) Енциклопедія державного управління. Том 6. Державна служба

 • формат pdf
 • размер 4,51 МБ
 • добавлен 20 декабря 2012 г.
Наук.-ред. колегія: С.М. Серьогін (співголова), В.М. Сороко (співголова) та ін. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. – 524 с. У шостому томі – близько 333 статей, які розкривають зміст основних понять і термінологічних словосполучень теорії і практики державної служби як інституту системи державного управління та державної кадрової політики....

Ковбасюк Ю.В. (ред.) Енциклопедія державного управління. Том 7. Державне управління в умовах глобальної та європейської інтеграції

 • формат pdf
 • размер 9,59 МБ
 • добавлен 09 декабря 2012 г.
Наук.-ред. колегія: І.А. Грицяк (співголова), Ю.П. Сурмін (співголова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – 764 с. У сьомому томі розглядаються основи сучасного державного управління в умовах глобальної та європейської інтеграції. Акцентується увага на економічних, правових, інституційних та соціальних системах як основі державного управління, що поєднує елементи структурних та функціональних виявів в окремих державах та їх інтеграційних формуваннях і має...

Ковбасюк Ю.В. (ред.) Енциклопедія державного управління. Том 8. Публічне врядування

 • формат pdf
 • размер 5,56 МБ
 • добавлен 06 декабря 2012 г.
Наук. ред. кол.: В.С. Загорський (голова), С.О. Телешун (співголова) та ін.; Львівський регіональний інститут державного управління Національна академія державного управління при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 630 с. Восьмий том Енциклопедії державного управління є першим в Україні фундаментальним виданням, у якому ґрунтовно представлена понятійно-категорійна система демократичного врядування. Зміст тому охоплює 291 термін, щ...

Ковбасюк Ю.В. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку

 • формат pdf
 • размер 1,02 МБ
 • добавлен 14 августа 2013 г.
Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп./авт . кол.: Ю. В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. у пр., проф. Ю.В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К.О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. Ю.П. Сурміна (кер. проекту). - К.: НАДУ, 2012. - 72 с. У науковій доповіді на основі Указу Президента України № 45/2012 "Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки...

Ковбасюк Ю.В. Державна служба. Т. 1

 • формат pdf
 • размер 4,28 МБ
 • добавлен 13 ноября 2015 г.
Підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2012. - Т. 1. - 372 с.. Академічний підручник підготовлений провідними вченими країни в освітній та науковій галузі "Державне управління" відповідно до новітніх стандартів вищої та післядипломної освіти на основі узагальнення сучасного емпіричного ма...

Ковбасюк Ю.В. Державна служба. Т. 2

 • формат pdf
 • размер 2,96 МБ
 • добавлен 25 ноября 2015 г.
Підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2013. - Т. 2. - 348 с. Академічний підручник підготовлений провідними вченими країни в освітній та науковій галузі "Державне управління" відповідно до новітніх стандартів вищої та післядипломної освіти на основі узагальнення сучасного емпіричного мат...

Ковбасюк Ю.В. Державне управління. Т. 1

 • формат pdf
 • размер 4,98 МБ
 • добавлен 21 декабря 2015 г.
Підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с.. У підручнику розкриваються актуальні питання державного управління, його теорії, історії та методології. Осмислюється системна природа державного управління, сучасний стан, а також тенденції і перспективи розвитку. Держа...

Ковбасюк Ю.В. Державне управління. Т. 2

 • формат pdf
 • размер 4,62 МБ
 • добавлен 18 ноября 2015 г.
Підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – 324 с.. Другий том підручника поєднує дискурс стосовно сучасних теорій публічного управління, державно-управлінської практики провідних країн сучасного світу та потреб Української держави в модернізації державного управління на...

Ковбасюк Ю.В. Регіональне управління

 • формат pdf
 • размер 5,06 МБ
 • добавлен 31 мая 2016 г.
Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 512 с. ISBN 978-966-619-283-0. У підручнику викладено найважливіші теоретичні, методологічні та практичні питання регіонального управління: основи теорії, суть, принципи і правове поле. Визначено найбільш суттєві характеристики змісту і природи регіонального управління. Розглянуто основні механізми збалансованого регіонального...

Ковбасюк Ю.В., Ващенко К.О., Сурмін Ю.П. (ред-ри) Державна політика

 • формат pdf
 • размер 4,13 МБ
 • добавлен 07 декабря 2016 г.
підручник. – К. : НАДУ, 2014. – 448 с. У підручнику висвітлюються актуальні питання державної політики, її теорії, змісту та методології, осмислюються суспільно-політичні основи і розкриваються шляхи вдосконалення практики державної політики. При цьому розгляд її сутності супроводжується всебічним аналізом державної політики у різних сферах суспільного життя, проблем регіонального розвитку та місцевого самоврядування. Значна увага приділяється де...

Козаков В.М. Соціально-ціннісні засади державного управління в Україні

 • формат pdf
 • размер 1.83 МБ
 • добавлен 22 марта 2010 г.
Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 284 с. У монографії відображено основні результати дисертаційного дослідження автора, зокрема особливу увагу приділено таким аспектам, як: еволюція соціально-ціннісних поглядів у теорії і практиці управління державою та їх вплив на процеси формування сучасних соціально-ціннісних концепцій державного управління; основний зміст і напрями аксіологічних досліджень у сучасній вітчизняній державно-управлінській н...

Контрольная работа - Органи місцевого самоврядування: повноваження у СЕЗ та у галузі будівництва

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 109.5 КБ
 • добавлен 28 октября 2010 г.
Визначте вплив органів місцевого самоврядування у формуванні. спеціальних економічних зон та покращення життя людей, що мешкають на цій території. Правове регулювання спеціальних економічних зон в Україні. Недоліки у функціонування СЕЗ. Вплив органів місцевого самоврядування у функціонування СЕЗ. Які повноваження органів місцевого самоврядування у галузі будівництва. Місцеве самоврядування, будівництво та житлово-комунальне господарство. Держ...

Концепція розвитку державної служби на період на 2011 - 2015 роки

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 25,32 КБ
 • добавлен 09 января 2011 г.
Контрольна робота. Мета роботи: розроблення власної Концепції удосконалення системи управління персоналом на державній службі на 2011–2015 роки. За основу взята запропонована Головдержслужбою Концепція Державної цільової програми розвитку державної служби на 2011–2015 роки (опублікована на сайті Головдержслужби України). Завдання: ознайомитися з основними принципами розроблення концепції розвитку будь-якої сфери, вивчити сучасний стан розвитку де...

Копитін А.М., Слободенюк І.П. (упоряд.) Сільське питання водопостачання в Україні

 • формат pdf
 • размер 5.91 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Практичний посібник. - К.: Інститут місцевого розвитку, 2011. - 180 с. У посібнику узагальнено досвід сільських громад щодо вдосконалення системи постачання протягом 2007-2009 р. У АРК та Вінницькій області. Описано принципи роботи споруд, вміщено рекомендації щодо їх проектування та експлуатації.

Корженко В.В., Говоруха В.В. Теоретико-методологічні засади державного управління: формування понятійного апарату: метод. рек

 • формат pdf
 • размер 563.12 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Методичні рекомендації містять результати науково-дослідної роботи науковців Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за темою "Теоретико-методологічні засади державного управління: формування понятійного апарату" (ДР № 0108U000989), виконаної в рамках Наукового комплексного проекту НАДУ при Президентові України Державне управління та місцеве самоврядування....

Крисюк С.В. Державне управління освітою

 • формат pdf
 • размер 1,21 МБ
 • добавлен 24 ноября 2015 г.
Навч. посіб. для слухачів, асп., докторантів спец. "Державне управління освітою" - К. : НАДУ, 2009. - 220 с. Навчальний посібник "Державне управління освітою" призначений для забезпечення курсу "Державна політика і управління в галузі освіти", що викладається за магістерською програмою спеціальності 8.150106 "Державне управління освітою". Системно аналізується сфера освіти як об'єкт державного управління, розкриваються теоретико-методологічні осн...

Круш П.В. Муніципальне управління

 • формат pdf
 • размер 12.81 МБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2006 г., 220 с. У навчальному посібнику висвітлені політичні, правові і економічні аспекти створення і функціонування системи місцевого самоврядування в Україні. Розглянуті і проаналізовані законотворчі процеси в сфері місцевого самоврядування. Визначена сутність органів місцевого самоврядування, принципи їх формування, роботи і взаємодії з іншими суб`єктами соціальних, економічних і політичних процесів. Особливо...

Куйбіда В.С., Кавер І.К. Самоврядування територіальної громади

 • формат pdf
 • размер 843,40 КБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Монографія. - Львів, 2006. - 108 c. Досліджено політичні, соціальні, економічні та моральні проблеми керування державою та її територіями в сучасних умовах глибокої реформації українського суспільства. Запропоновано шляхи, методи та засоби еволюції виконавчної влади, місцевої економіки й самоврядування. Для політиків, державних службовців, працівників місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться реформуванням державної влади.

Куйбіда В.С., Толкованов В.В. Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах

 • формат pdf
 • размер 698.88 КБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
Збірник науково-аналітичних та навчально-методичних матеріалів, нормативно-правових актів з питань впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні. — Київ: ТОВ Поліграфічний Центр Крамар, 2010. - 258 с. Збірник було підготовлено Міністерством регіонального розвитку та будівництва України у співпраці з експертами Ради Європи, Центру досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі, Асоціації...

Кушнір М.О. (уклад.) Основи правового забезпечення державного управління

 • формат doc
 • размер 791 КБ
 • добавлен 05 октября 2011 г.
Навч. посіб. / Уклад. М.О.Кушнір. - К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 112 с. У навчальному посібнику увагу зосереджено на правових засадах організації і здійснення державного управління. Для кращого розуміння матеріалу наведено широке коло законодавчих актів, виділено найбільш актуальні питання організаційно-правового забезпечення державного управління. Навчальний посібник розрахований на використання в системі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів д...

Ліпенцев А.В., Князев В.М., Василевська Т.Е. Організаційна культура

 • формат pdf
 • размер 391,16 КБ
 • добавлен 05 мая 2013 г.
Навч.-метод. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 44 с. У матеріалах визначено зміст поняття організаційної культури державних органів влади та вплив організаційної культури на процеси реформування державного управління. Визначено сучасні підходи до діагностики організаційної культури, основні напрями розвитку організаційної культури державної установи. Посібник допоможе керівникам державних установ здійснювати зміни організаційної культури у контек...

Леонова А.О., Давидова В.П., Новачук О.О. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України

 • формат pdf
 • размер 1,75 МБ
 • добавлен 02 сентября 2013 г.
К.: ДПА України, 2006. – 390 с. У посібнику розглядаються питання реалізації державної політики Ук раїни до Європейського Союзу. Вступ до Євросоюзу розглянуто як процес виконання державою кандидатом системи заходів щодо членства. Досягнен ня правових, соціальних, політичних та економічних критеріїв вступу до ЄС є питанням не тільки зовнішньої, але й внутрішньої політики України. Містить професійну програму навчання державних службовців, а також т...

Лозинська Т.М., Тимцуник В.І., Мирна О.В. Регіонально-адміністративний менеджмент

 • формат doc
 • размер 429,16 КБ
 • добавлен 25 октября 2016 г.
Навчальний посібник. — Полтава: ПДАА, 2012. — 204 с. Навчальний посібник «Регіонально-адміністративний менеджмент» розрахований для підготовки фахівців напряму підготовки «специфічні категорії» спеціальності 8.000007 «Адміністративний менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Може бути корисним для слухачів навчальних закладів післядипломної освіти, керівників і фахівців аграрних підприємств. Сутність і зміст регіонально-адміністрати...

Ляшенко В.І. (ред.) Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми

 • формат pdf
 • размер 19,14 МБ
 • добавлен 18 мая 2014 г.
О.М. Алимов, О.І. Амоша та ін. ; за заг. ред. В.І. Ляшенка ; ІЕП НАН України, КПУ. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 798 с. У монографії на основі світового досвіду модернізації та структурної перебудови економіки акцентовано увагу на диверсифікації та напрямах трансформації економіки країни й регіонів; здійснено оцінку перспектив та практики їх здійснення в Україні; розроблено пропозиції щодо формування й взаємодії стратегічних та оперативних механізмі...

Ляшенко В.И. (ред.) Структурные трансформации старопромышленных регионов Украины

 • формат pdf
 • размер 7,11 МБ
 • добавлен 09 июня 2014 г.
Монография / В.И. Ляшенко, Л.Г. Червова, Л.М. Кузьменко и др. / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. - Донецк, 2013. – 412 с. Монография посвящена научно-практическим вопросам развития старопромышленных регионов на основе их структурных трансформаций в постиндустриальной экономике. Исследованы проблемы регионального развития на основе кластерного подхода. Рассмотрены региональные и отраслевые аспекты структурных трансформаций, освещены ключевые...

Мігістерська робота - Принципи державної служби: правове регулювання та реалізація

degree
 • формат doc
 • размер 535 КБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Проаналізовано основні принципи державної служби. Визначено їх місце в системі принципів державного управління. Охарактеризовано основні принципи вітчизняної державної служби, запропоновано використання зарубіжного досвіту. Виокремліні проблеми та запропоновано шляхи їх реалізації. Національна академія державного управління при Президентові України.Спеціальність 8.150000 – Державне управління. 2009 р. 2-й курс. 83 с.

Місцеві державні адміністрації: система, основні функції, повноваження та форми роботи

Реферат
 • формат doc
 • размер 16,45 КБ
 • добавлен 16 марта 2011 г.
МАУП, г. Киев, 2009г. , 19 стр. Реферат. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади, їх завдання та принципи діяльності; Повноваження місцевих державних адміністрацій; Основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій; Використана література.

Місцеве управління

Реферат
 • формат doc
 • размер 19,77 КБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2011 рік, обсяг 15 стор. Реферат. Вступ Проблеми законодавчого забезпечення функціонування місцевого самоврядування в Україні Місцеве самоврядування як форма партисипативної демократії Інституційний конфлікт між між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями. Реформування системи місцевого самоврядування Висновок Використана література

Міхал Бен-Гера, Саймон Джеймс. Менеджмент державної політики: ключові гравці

 • формат pdf
 • размер 313.26 КБ
 • добавлен 21 марта 2010 г.
2008 г. Видання спирається на документи програми Sigma та присвячене важливим питанням формування державної політики. Зокрема, розглянуто підходи, що використовують різні країни Організації економічного співробітництва і розвитку з метою реалізації кожного з кроків циклу аналізу державної політики. Збірка містить також огляд ролі та функцій політичних радників як представників патронатних служб та їх відносин із державними службовцями. Видання...

Маліков В.В. Розвиток системи державного управління

Статья
 • формат pdf
 • размер 152.68 КБ
 • добавлен 29 июня 2011 г.
Стаття. 5 стор. У статті досліджено інституціональні аспекти системи державного управління, важливість інституціонального підходу при здійсненні соціально-економічних перетворень, систему державного управління в країнах Східної Азії. Мета статті – дослідити особливості розвитку системи державного управління на сучасному етапі економічного становлення.

Маліков С.В. та ін. (уклад.) Кращі практики муніципального розвитку на прикладі переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2011 року

 • формат pdf
 • размер 1,58 МБ
 • добавлен 01 апреля 2013 г.
Маліков С.В., Гарнець О.М., Тертишна О.А., Бурий О.В., Куля М.В., Авоян А.А., Сак Ю.А. — К.: Ніка Прінт, 2012. — 400 с. — ISBN 978-966-8578-27-4. Збірник містить короткий зміст проектів та програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2011 року. Призначається для органів місцевого самоврядування – учасників Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування; посадових...

Малиновский В.Я. Словарь терминов и понятий по гос.управлению (на укр.)

 • формат pdf, doc
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 24 октября 2009 г.
Словник містить визначення та опис понад 660 основних термінів і понять, найбільш уживаних у теорії та практиці державного управління. Значну частину словникового масиву становлять терміни, які увійшли до адміністративного лексикону останніми роками, у процесі розвитку в Україні науки державного управління. Розраховано на науковців, викладачів, студентів, працівників органів державної влади, а також тих, хто цікавиться питаннями управлінської тео...

Малиновський В.Я. Державне управління

 • формат pdf
 • размер 29.15 МБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - К.: Атіка, 2003. - 576 с. Посібник подає у формі навчального матеріалу основні теоретичні засади науки державного управління. Основи управлінської науки - історія та теорія державного управління - розглядаються в контексті сучасних досягнень і базуються на практичній управлінській діяльності. Для слухачів, студентів, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а тако...

Малиновський В.Я. Державне управління

 • формат doc
 • размер 3.6 МБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - К.: Атіка, 2003. - 576 с Посібник подає у формі навчального матеріалу основні теоретичні засади науки державного управління. Основи управлінської науки - історія та теорія державного управління - розглядаються в контексті сучасних досягнень і базуються на практичній управлінській діяльності. Для слухачів, студентів, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також...

Малиновський В.Я. Державне управління

 • формат doc
 • размер 848,50 КБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Навчальний посібник. - Луцьк: Вежа, Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000 Передмова Вступ до державного управління та його теоретико-методологічні основи Історичний досвід державного управління в Україні Функції державного управління Методи державного управління Державне управління та виконавча влада Апарат державного управління Державна служба Акти та процедури управлінської діяльності

Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління

Словарь
 • формат pdf
 • размер 586.76 КБ
 • добавлен 30 января 2011 г.
Словник містить визначення та опис понад 660 основних термінів і понять, найбільш уживаних у теорії та практиці державного управління. Значну частину словникового масиву становлять терміни, які увійшли в адміністративний лексикон останніми роками, у процесі розвитку в Україні науки державного управління. Розраховано на науковців, викладачів, студентів, працівників органів державної влади, а також тих, хто цікавиться питаннями управлінської теорії...

Малиновський Валентин. Реформування територіальної організації влади Польщі: уроки для України

Статья
 • формат doc
 • размер 91 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Стаття присвячена дослідженню проблем децентралізації державного управління і розвитку місцевого самоврядування в Україні - необхідних скла-дових демократизації публічної влади і становлення громадянського суспільства. З метою використання європейського досвіду у сфері децентралізації, раціоналізму та місцевого самоврядування проаналізовано особливості територіальної організації влади Польщі.

Мамонова В.В., Кисельов Є.Л. Територіальна організація влади в Україні

 • формат doc
 • размер 260.5 КБ
 • добавлен 12 апреля 2010 г.
Опорний конспект лекцій. Видання третє Видавництво Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України Зміст Регіональне управління Місцеве самоврядування

Мартиненко В.Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні

 • формат pdf
 • размер 2,02 МБ
 • добавлен 22 октября 2012 г.
Навчальний посібник. - Національна академія державного управління при Президентові України. - К., 2007. - 300 с. В навчальному посібнику досліджується природа інвестиційного процесу , характеризуються властивості інвестиційного середовища, розкриваються відмінності між інвестиційними ресурсами та інвестиційним потенціалом. Досліджуються особливості змін інвестиційного процесу в умовах глобалізації, роль держави в управлінні інвестиційним процесом...

Мацузато К., Якушик В. (ред.) Регіони України: хроніка та керівники. Том 2. Харківська область

 • формат pdf
 • размер 807,73 КБ
 • добавлен 18 ноября 2013 г.
Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2002. — 135 с. Оглавление Введение Общий обзор Политическая история Харьковской области (1989 - 2001 гг.) Деятельность средств массовой информации в регионе Субрегиональная политика в харьковской области: г. Чугуев и Чугуевский район, Дергачевский район Биография руководителей области Движение руководящего состава субрегионального уровня

Медведєв І.А. Державне управління розвитком університету: теоретично-прикладний аспект

 • формат pdf
 • размер 1,40 МБ
 • добавлен 26 июня 2015 г.
монографія. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 220 с. Запропоновано теоретико-методологічне обґрунтування латентних смислів європейської ідеї університету в контексті державного управління розвитком сучасної університетської освіти та розбудови незалежної, правової, демократичної, соціальної держави. Визначено специфічні особливості формування інституціональних основ університету як об'єкта державного управління, його місце і роль у сусп...

Мельник А.Ф. та ін. Державне управління

 • формат doc
 • размер 326,90 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Мельник А.Ф., Смоленський О.Ю., Васіна А.Ю., Гордієнко Л.Ю. - Дніпропетровськ: Знання-Прес, 2003. - 336 с. Навчальний посібник «Державне управління» зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби та магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». У посібнику розглядаються основи теорії державного управління, система органів державної влади в Україні, їхні функції та повноваження, напрямки реформуванн...

Методичні матеріали вступних екзаменів до Національної академії державного управління при Президентові України у 2014 році

Практикум
 • формат pdf
 • размер 18,21 МБ
 • добавлен 14 мая 2014 г.
Методичні матеріали для підготовки до комп’ютерного тестування із державно-управлінських, політико-правових, соціально-економічних, історико-культурних питань відповідно до програми вступних екзаменів у 2014 році до Національної академії державного управління при Президентові України. Методичні матеріали підготовлені відповідно до програми вступних екзаменів у 2014 році і призначені для вступників до Національної академії державного управління пр...

Миронова Н.С.,Нікітін В.В. Організаційно-правові засади державного управління

 • формат doc
 • размер 804 КБ
 • добавлен 13 апреля 2010 г.
У посібнику у вигляді схем подано матеріали лекцій за модулем Організаційно-правові засади державного управління з дисципліни Державне управління і менеджмент відповідно до програми підготовки на кваліфікаційний рівень Магістр державного управління в Харківському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президентові України. Увага зосереджується на формуванні у слухачів фундаментальних знань про управління як суспіл...

Михненко А.М., Бакуменко В.Д., Кравченко С.О. Інновації в управлінні суспільним розвитком

 • формат pdf
 • размер 859,33 КБ
 • добавлен 12 апреля 2016 г.
Інновації в управлінні суспільним розвитком : навч. посіб. / А. М. Михненко, В. Д. Бакуменко, С. О. Кравченко. – К. : НАДУ, 2009. – 116 с. У навчальному посібнику запропоновано широке розуміння інновацій як нововведень у різноманітних галузях суспільної діяльності, що засновані на використанні новітніх досягнень науки і передового досвіду. Увагу зосереджено на управлінських інноваціях як специфічному різновиді інноваційних об’єктів з власною сфер...

Михненко А.М., Кравченко С.О., Макаренко Е.М. Корупція: теоретичне розуміння, шляхи запобігання та протидії

 • формат pdf
 • размер 404,50 КБ
 • добавлен 05 декабря 2012 г.
Навч.-метод, матеріали для слухачів дистанційного курсу "Запобігання та протидія корупції. - К.: НАДУ, 2011. - 56 с. У навчально-методичних матеріалах наведено програму і тематичний план дистанційного курсу "Запобігання та протидія корупції", форми контролю слухачів, графік навчального процесу, рекомендації та додаткові матеріали для підготовки до практичних і семінарських заннять. У конспективному вигляді відображені основні поняття, ідеї та пол...

Михненко А.М., Макаренко Е.М., Кравченко С.О. Управління якістю суспільних реформ

 • формат pdf
 • размер 1,29 МБ
 • добавлен 13 сентября 2015 г.
Навчальний посібник. — К. : НАДУ, 2009. — 192 с. У навчальному посібнику визначено основні категорії та поняття щодо управління якістю суспільних реформ. Окреслено методологічні засади здійснення суспільних перетворень, висвітлено підходи цивілізованого реформування. Розглянуто типові стратегії інституційних реформ, їх переваги, недоліки та можливості реалізації. Викладено розуміння державно-управлінських реформ, показано їх роль у реформуванні с...

Мотренко Т. (заг. ред.) План модернізації державного управління

 • формат pdf
 • размер 5,06 МБ
 • добавлен 23 марта 2012 г.
Наук.-практ. посіб. - К.: Центр адаптації держ. служби до стандартів ЄС, 2010. - 396 с. Аналізуються завдання щодо реалізації ідеї сервісної держави в Україні та пропонуються механізми реформування ключових сфер державного управління та державної служби з метою їх приведення у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування. Розрахована для вищих посадових осіб держави, широкого кола державних службовців та експертів у сфері пу...

Мотренко Т.В. План дій для нового Міністра

 • формат pdf
 • размер 3.7 МБ
 • добавлен 22 марта 2010 г.
Практ. посібник // Т. Мотренко, А. Вишневський, В. Баєв, А. Бондаренко; За заг. редакцією Т. Мотренка. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 352 с Практичний посібник дозволяє новопризначеним міністрам та їх заступникам звернути увагу на першочергові проблеми у сфері їх управління та пропонує набір інструментів для їх вирішення. Видання також буде цікавим для державних службовців та експертів, що працюють у сфері...

Мужикова Н.М., Свириденко В.А., Стасюк В.М. Про порядок заповнення декларації про майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру за 2011 р

 • формат doc
 • размер 58,86 КБ
 • добавлен 20 января 2012 г.
Навчально-методичний посібник. Чернігів: ЦППК, 2012. – 26 с. В посібнику зроблені викладки чинного законодавства щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", даються рекомендації щодо її заповнення та відповіді на питання, що почали виникати до її заповнення.

Мусєєв М.С. Управління органами місцевого самоврядування інфраструктурним розвитком міст обласного значення

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 4,15 МБ
 • добавлен 18 октября 2016 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2015. У дисертації розглянуто теоретичні засади та практичні аспекти вдосконалення управління міською інфраструктурою. Доведено, що управління інфраструктурним розвитком міст обласного значення необхідно розглядати як постійний процес, що ґрунтується на врахуванні управлі...

Навчальний посібник - Концептуальні засади забезпечення національної безпеки України

 • формат doc
 • размер 449.46 КБ
 • добавлен 12 апреля 2011 г.
Навчальне видання підготовлене для слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, які навчаються за спеціальністю. "Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки". У ньому розкриваються суть, форми, способи, методи та принципові особливості забезпечення національної безпеки України, які вивчаються у межах навчальної дисципліни "Концептуальні та організаційно-правові засади національної безпеки Украї...

Нанівська В.Т., Нікітін В.А. Публічна політика

 • формат pdf
 • размер 1.99 МБ
 • добавлен 16 ноября 2009 г.
2007. У навчальному посібнику висвітлюються різні аспекти і характер публічної політики, розглядаються сучасна ситуація, зміст та проблеми суспільної рансформації в посттоталітарних державах, особливості підготовки аналітичних документів, аналітичних досліджень у публічній політиці, підготовка та провеження консультацій з зацікавленими сторонами публічної політіки та ін.

Науменко Р.А., Гогіної Л.М. та ін. Державна служба в Україні: соціально-правовий та організаційний аспекти

 • формат pdf
 • размер 1,38 МБ
 • добавлен 21 ноября 2015 г.
Навч. посіб. / авт. кол. : Ю.П. Сурмін, Т.В. Мотренко, Р.А. Науменко та ін. ; за заг. ред. Р.А. Науменко, Л. М. Гогіної. - К. : НАДУ, 2011. - 204 с. ISBN 978-966-619-301-1.. У навчальному посібнику здійснено аналіз стану та актуальних проблем державної служби України, їх розгляд у взаємозв'язку з комплексним баченням значимостідержавної служби як суспільного інституту в забезпеченні життєдіяльності країни та потреб її модернізації в сучасних умов...

Нижник Н.Р. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування Часть 1

 • формат pdf
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
Кол. авт.: Наук. кер. Нижник Н. Р. Київ. Вид-во: УАДУ, 2000. - 224 с. Зб. наук. пр. У збірнику наукових праць розглядаються практичні і теоретичні проблеми формування та функціонування виконавчої влади в Україні, розкриваються проблеми її становлення, розвитку та ресурсного забезпечення, теоретично-правові засади виконавчої влади з використанням нових методологічних підходів.

Новіков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту

 • формат pdf
 • размер 28 МБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Навч. посіб. - К.:Центр навчальної літератури, 2004. - 560 с. Подано матеріал з основ управлінської діяльності і, зокрема, про особливості адміністративно-державного управління. Розглянуто основні функції управління, питання прийняття стратегічних рішень. Висвітлено систему та сучасний досвід адміністративно-державного управління у країнах з федеральною (Німеччина, США) та унітарною (Франція, Великобританія) формою державного устрою. Розглянуто...

Новікова О.Ф. (ред.) Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти

 • формат pdf
 • размер 4,63 МБ
 • добавлен 21 июня 2014 г.
Моногр. / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 534 с. У монографії визначено засади забезпечення сталого розвитку України та її промислових регіонів у контексті соціального та людського розвитку. Розроблено систему оцінки ризиків ресурсного забезпечення сталого розвитку. Розкрито вплив соціального капіталу на формування сталого розвитку. Визначено взяємозв’язок і взаємозалежніст...

Новаченко Т.В. Державне та приватне партнерство: український та міжнародний досвід

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,41 МБ
 • добавлен 01 декабря 2015 г.
Навч.-метод. матеріали – К. : НАДУ, 2013. – 48 с. Навчально-методичні матеріали підготовлено в межах Комплексної програми професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”, які здійснюють навчання в Національній академії державного управління при Президентові України. Розглянуто взаємодію органів державної влади та бізнесу як партнерів з метою успішного соціально-економічного розвитку України, тенденц...

Об`єднання задля добробуту: досвід самоорганнізації населення міста Нової Одеси

 • формат pdf
 • размер 911,46 КБ
 • добавлен 07 июля 2012 г.
Автор невідомий. — К.: Інститут розвитку територіальних громад, 2005. — 11 с. У цьому виданні Ви знайдете опис практики заснування об`єднання співвласників багатоквартирних будинків й територіальних комітетів, відгуки їхніх безпосередніх членів, а також зразки документів, необхідних для реєстрації відповідних органів самоорганізації Зміст: Вступ Об`єднання співвласників багатоквартирних будинків у дії Як зробити дешевою та доступною якісну воду Т...

Одінцова Г.С., Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М., Миронова Н.С., Нікітін В.В. Теорія та історія державного управління

 • формат pdf
 • размер 3,61 МБ
 • добавлен 27 января 2016 г.
Навчальний посібник. — Київ: Професіонал, 2008. — 282 с. У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює сучасне трактування понятійного апарату теорії управління, еволюційний розвиток світової управлінської думки, історичні етапи практичного досвіду побудови управління в Україні та відповідає тематичному плану дисципліни «Теорія та історія державного управління» програми підготовки слухачів на присвоєння кваліфікаційного рівня «Магістр де...

Окіс О.Я. Професійний розвиток державних службовців центральних органів виконавчої влади як фактор стабілізації державної служби України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 783,93 КБ
 • добавлен 05 марта 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. — Київ, 2009. — 237 с. Спеціальність 25.00.03 – державна служба Вступ Теоретико-методологічні засади професійного розвитку державних службовців центральних органів виконавчої влади України Теоретико-методологічні напрацювання сучасної науки з досліджуваних питань Стабільність як умова оптимального функціонування державної служби центральних органів виконавчої влади У...

Оржель О.Ю. Європейський досвід державного управління

 • формат pdf
 • размер 668,88 КБ
 • добавлен 02 мая 2013 г.
Курс лекцій / Уклад.: О.Ю.Оржель, О.М.Палій, І.В.Кравчук та ін. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. —- 76 с. Висвітлено світовий та європейський досвід реформування та модернізації державної служби; створення національних та наднаціональних (європейських) систем стандартизації; сучасні напрями забезпечення ефективності державного управління шляхом запровадження стандартів якості на державній службі, активізацію суспільного діалогу та поглиблення співробітни...

Орленко В.І. Історія державного управління в Україні

 • формат doc
 • размер 332,85 КБ
 • добавлен 17 ноября 2013 г.
Навч. посіб. — К.: КНТЕУ, 2010. — 268 с. Навчальний посібник є спробою системного викладу історії державного управління в Україні упродовж понад тисячоліття (з IX до XXI ст.). У ньому дано найважливіші фундаментальні характеристики розвитку управлінських структур України, висвітлено специфічні особливості їх функціонування як за часів існування української державності, так і в періоди бездержавності. Призначений для студентів, які спеціалізуються...

Орленко О. Сталий розвиток міст за участю громад: уроки з досвіду впровадження Муніципальної програми врядування та сталого розвитку

 • формат pdf
 • размер 447,09 КБ
 • добавлен 14 апреля 2013 г.
Київ: ПРООН/МПВСР, 2008. — 48 с. Це видання підготовлене в межах виконання «Муніципальної програми врядування та сталого розвитку», яку впроваджує Програма розвитку ООН в Україні. Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди ПРООН. Дана публікація підготовлена на основі результатів аналітичного дослідження «Вивчення існуючого досвіду «Муніципальної програми врядування та стало...

Основні принципи державного управління

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 29,19 КБ
 • добавлен 14 августа 2014 г.
ІПК ДСЗУ Київ, 2014. — 14 с. Основні принципи державного управління. Система органів виконавчої влади: центральний рівень. Практика державно-управлінської діяльності в Українській Радянській Соціалістичній республіці (УРСР)

Підвищення ефективності управління комунальною власністю територіальної громади

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 27,27 КБ
 • добавлен 30 апреля 2013 г.
К.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2013. — 15 с. Дисципліна — Управління містом Доповідна записка Кабінетові Міністрів України щодо підвищення ефективності управління комунальною власністю територіальної громади. Зміст Рекомендоване рішення Предмет розгляду Оптимальний варіант Шляхи і способи розв’язання проблеми Фінансово-економічне обґрунтування Ризики Результати проведення консультацій Позиція заінтересованих органів Аналіт...

Пісьмаченко Л.М. Контролінг в органах державної влади і органах місцевого самоврядування

 • формат pdf
 • размер 632.24 КБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Контролінг в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: навч. посіб. - К. : НАДУ, 2008. - 72 с. У навчальному посібнику розкрито основні аспекти й можливості застосування механізмів контролінгу при організації діяльності органів державної влади й органах місцевого самоврядування. Послідовно викладено теоретико-методологічні та практичні аспекти контролінгу та можливості його застосування в державній службі з метою підвищення ефе...

Палагнюк Ю.В. Державна євроінтеграційна політика України: теорія, методологія, механізми

 • формат pdf
 • размер 4,78 МБ
 • добавлен 31 июля 2015 г.
монографія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 392 с. У монографії досліджено механізми формування та реалізації державної політики України у сфері європейської інтеграції. Здійснено узагальнення та наведено нове вирішення наукової проблеми обґрунтування теоретичних і методологічних засад державної євроінтеграційної політики. Розроблено практичні рекомендації щодо оптимізації й удосконалення механізмів реалізації стратегії інтег...

Памела Барнс. Оцінка системи врядування в Україні, 2006-2007

 • формат pdf
 • размер 2.54 МБ
 • добавлен 12 февраля 2010 г.
У виданні проводиться оцінка системи врядування в Україні за програмою ОЕСР та ЄС СІГМА: оцінюються урядові системи адміністративного управління; система формування політики, правова основа державного управління (в тому числі Конституція); управління кадрами (державна служба); системи управління державними видатками; державний внутрішній фінансовий контроль; та ін.

Панцир С. Система органів влади та місцевого самоврядування в стратегії громадського лобіювання. Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 2.19 МБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
– К.: Фонд „Європа ХХІ, 2007. – 568 с. У цьому посібнику подано матеріали навчального курсу „Систе- ма органів влади та місцевого самоврядування в стратегії громадсько- го лобіювання, розробленого для Школи громадського лобіювання в межах проекту Фонду „Європа ХХІ (м. Київ) та Товариства Лева (м. Львів). У посібнику вперше представлено систему та проаналізовано дорадчі органи на всіх рівнях влади, що в сучасній Україні знаходяться на стадії с...

Панчук А.М. Інфодинаміка державного управління

 • формат pdf
 • размер 173,98 МБ
 • добавлен 15 ноября 2013 г.
Монографія. — К.: НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка", 2007. — 188 с. У монографії розглянуто концепцію інфодинаміки. Якщо уявити собі інфораційний простір управління як середовище існування інформаційних об'єктів (артефактів) та суб'єктів, які їх продукують та споживають, дуже швидко можна упевнитись у тому, що процеси, які протікають у такому просторі, виявляються дуже динамічними. Автору вдалося відкрити нові закономірності перетворень інформації...

Пашко Л.А. Принципи управління людськими ресурсами як основа дієвості суб’єкт-об’єктної взаємодії

Статья
 • формат pdf
 • размер 292,85 КБ
 • добавлен 05 февраля 2014 г.
Стаття // Державне управління: теорія і практика. — 2010. — № 2 Стаття присвячена аналізу принципів управління людськими ресурсами державної служби. Обґрунтовано думку про те, що реалізація суб’єктом управління цих принципів сприятиме гармонізації міжособистісних відносин між керівником та підлеглим службовцем. Ключові слова: людські ресурси сфери державного управління, суб’єкт управління, об’єкт управління, управлінська взаємодія.

Петкова Л., Проскурін В. Муніципальні інвестиції та кредити

 • формат doc
 • размер 1.21 МБ
 • добавлен 14 сентября 2010 г.
Даний навчальний посібник створювався на основі багаторічної практичної та викладацької діяльності авторів. Він містить лекційний матеріал та спеціально підібрані завдання, вправи, що ставлять на меті оволодіння теорією та практикою управління інвестиційною діяльністю. Автори щиро сподіваються, що дане видання стане корисним для працівників органів місцевого самоврядування. Економічна сутність інвестування муніципального розвитку. Сутність та ета...

Петрушенко Ю.М. (ред.) Місцевий розвиток за участі громади

 • формат doc, pdf
 • размер 15,39 МБ
 • добавлен 19 ноября 2014 г.
Монографія у 2 т. — Суми : Університетська книга, 2013-2014. — 722 с. У монографії викладено інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду, приділено увагу економічним та фінансовим складовим соціально-економічного розвитку територіальних громад. Рекомендована для фахівців з управління соціально-економічним розвитком, державних службовців, представників органів місцевого самоврядування, громадських діячі...

Планування видатків на утримання територіальних органів Державної Міграційної Служби

degree
 • формат doc
 • размер 252,67 КБ
 • добавлен 10 июня 2014 г.
ТНЕУ, м. Тернопіль, 2014 р, 116 с. Теоретичні основи планування видатків на утримання територіальних органів Державної міграційної служби України. Концептуалізація видатків на утримання територіальних органів Державної міграційної служби України. Теоретико-організаційні аспекти планування видатків на утримання територіальних органів Державної міграційної служби України. Аналіз практики планування видатків на утримання територіальних органів Держ...

Планування місцевого сталого розвитку

 • формат pdf
 • размер 1,25 МБ
 • добавлен 07 февраля 2013 г.
Автор не вказаний. – Посібник з формулювання стратегії місцевого сталого розвитку. – Київ: Програма розвитку ООН, Муніципальна програма сталого розвитку, 2005. – 68 с. Практичні рекомендації по плануванню,реалізації та оцінюванню місцевих стратегій сталого розвитку для країн з перехідною економікою. Посібник розрахований на широку аудиторію користувачів: представників місцевих органів влади, НГО, навчальних та наукових закладів, організацій грома...

Правове регулювання закупівель за державні кошти

degree
 • формат doc
 • размер 285,50 КБ
 • добавлен 30 августа 2011 г.
Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність: 2007, 8.150000 Державне управління, 85 с. Дипломная работа. В роботі охарактеризовано правове регулювання особливий вид регулювання закупівель за державні кошти. Здійснено розмежування поняття державного замовлення та державного контракту. Дано загальну характеристику міжнародного законодавства та практики щодо державних закупівель. Проведено аналіз стану системи...

Принципи формування та організації роботи місцевих державних адміністрацій

Реферат
 • формат doc
 • размер 12,88 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
МАУП, г. Киев, 2009г. , 14 стр. Реферат. Вступ Порядок організації і функціонування МДА Порядок формування МДА Щодо голів МДА Завдання і обов’язки МДА Підпорядкування в системі праці та організайіїї МДА Аппарат МДА. Суть, повноваження Висновок Список використаної літератури

Програма вступних екзаменів до Національної академії державного управління при Президентові України у 2014 році

Билеты и вопросы
 • формат pdf
 • размер 9,43 МБ
 • добавлен 22 мая 2014 г.
Програма вступних екзаменів до Національної академії державного управління при Президентові України у 2014 році. - К: наду при Президентові України, 2014. - 260 с. Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 40 від 4 грудня 2013 р.). Програма містить основні матеріали та перелік тестових завдань, які виносяться на вступні екзамени до Національної академії державного управління при Президе...

Процак О. Участь громадськості у процесі ухвалення рішень

 • формат pdf
 • размер 4.22 МБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
Навчальний посібник – К.: Фонд Європа ХХІ, 2007. – 107 с. У цьому посібнику подано матеріали навчального курсу «Участь громадськості», розробленого для Школи громадського лобіювання в рамках проекту Фонду «Європа ХХІ» (м. Київ) та Товариства Лева (м. Львів). Описано теоретичні та правові засади громадської участі, механізми та форми участі громадян, окреслені українським законодавством, та інші можливі інтрументи впливу громадськості на діяльніс...

Пухтинський М., Власенко М. (ред.) Європейські орієнтири місцевого і регіонального розвитку

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,95 МБ
 • добавлен 12 января 2017 г.
Збірник матеріалів та документів. — К.: Вид-во Академії муніцип. упр., 2009. — 506 с. Збірник присвячено проблемам розвитку місцевої та регіональної демократії в контексті європейської інтеграції України. Представлено матеріали і документи міжнародного форуму «Європейські орієнтири місцевого і регіонального розвитку», який відбувся 16-17 жовтня 2008 року в місті Києві під егідою ХІІІ Всеукраїнських муніципальних слухань. Учасники Форуму проаналіз...

Радиш Я.Ф. Державна політика у сфері охорони здоров’я. Частина 1

 • формат pdf
 • размер 4,85 МБ
 • добавлен 11 декабря 2015 г.
Кол. моногр. : у 2 ч. / [кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. – К. : НАДУ, 2013. — 396 с. У монографії висвітлюються теоретико-методологічнізасади державної політики України у сфері охорони здоров’я. Видання розраховане на викладачів і слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також аспірантів, докторантів і здобувачів наукових ступенів, як...

Радиш Я.Ф. Державна політика у сферіохорони здоров’я. Ч. 2

 • формат pdf
 • размер 4,68 МБ
 • добавлен 20 декабря 2015 г.
Кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. – К.: НАДУ, 2013. – Ч. 2. – 484 с.. У монографії висвітлюються теоретико-методологічнізасади державної політики України у сфері охорони здоров’я. Видання розраховане на викладачів і слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також аспірантів, докторантів і здобувачів наукових ступенів, які здійснюють наук...

Радченко О.В. Категорія механізм у системі державного управління

Статья
 • формат pdf
 • размер 513,29 КБ
 • добавлен 04 мая 2014 г.
Стаття опублікована в "Держава та регіони. Сер.: Державне управління". - 2009. - № 3. - С. 64-69. У статті розкривається сутність наукової категорії «механізм», її зміст та притаманні всім без винятку механізмів – від найпростіших механічних до соціальних механізмів – ознаки. Розкриваються структура, функції і особливості механізмів державного управління.

Радченко О.В. Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення

 • формат pdf
 • размер 4.7 МБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
Монографія. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 380 с. У монографії Олександра Радченка розглядаються актуальні проблеми формування ціннісних засад і механізмів демократичного державотворення, висвітлюються теоретичні та практичні аспекти переходу України від тоталітаризму до демократії, розкриваються базові цінності сучасної демократії. Для викладачів, докторантів, аспірантів та слухачів вищих навчальних закладів системи підготовки, пе...

Развитие малого и среднего бизнеса в Донецком регионе

Реферат
 • формат doc
 • размер 17,98 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Донецкий национальный университет, 2012. – 6 с. Дисциплина – Региональное управление Содержание: Региональная стратегия развития малого и среднего бизнеса в Донецкой области на период до 2016 года Анализ статистических данных на основе источников Региональный фонд поддержки предпринимательства г.Донецка Главные задачи деятельности организации.

Райт Г. Державне управління

 • формат doc
 • размер 87,54 КБ
 • добавлен 24 февраля 2012 г.
К.: Основи, 1994. - 109с. У посібнику розглядається американський метод управління, цілком базований на економічній раціональності, поряд із заснованим на правовій традиції європейським. Узагальнюючи обидва підходи, автор всебічно розробляє схему державного управління за всіма законами менеджменту та з огляду на теорію мотивації, викладає принципи вироблення, ухвалення та втілення рішень, управління людськими ресурсами та організаціями. Розрахова...

Ребкало В.А. та ін. Система стримувань і противаг у сфері державно-управлінських відносин

 • формат doc
 • размер 194,62 КБ
 • добавлен 18 мая 2012 г.
Науково-методичні рекомендації/ Ребкало В.А., Шахов В.А., Афонін Е.А. - К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2008. - 72 с. Висвітлюються проблеми вдосконалення системи стримувань і противаг як найважливіший чинник розвитку процесів демократизації у сфері державно-управлінських відносин. В основу покладено результати науково-дослідної роботи Державне управління в умовах політичної реформи: шляхи формування дієво...

Ребкало В.А. та ін. Система стримувань і противаг у сфері державно-управлінських відносин

 • формат pdf
 • размер 612,18 КБ
 • добавлен 20 июня 2012 г.
Науково-методичні рекомендації/Ребкало В.А., Шахов В.А., Афонін Е.А. - К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2008. - 72 с. Висвітлюються проблеми вдосконалення системи стримувань і противаг як найважливіший чинник розвитку процесів демократизації у сфері державно-управлінських відносин.В основу покладено результати науково-дослідної роботи Державне управління в умовах політичної реформи: шляхи формування дієвої...

Ребкало В.А. та ін. Система стримувань і противаг у сфері державно-управлінських відносин

 • формат epub
 • размер 14,58 МБ
 • добавлен 08 июня 2012 г.
Науково-методичні рекомендації/Ребкало В.А., Шахов В.А., Афонін Е.А. - К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2008. - 72 с. Висвітлюються проблеми вдосконалення системи стримувань і противаг як найважливіший чинник розвитку процесів демократизації у сфері державно-управлінських відносин.В основу покладено результати науково-дослідної роботи Державне управління в умовах політичної реформи: шляхи формування дієвої...

Ребкало В.А., Козаков В.М. Ціннісні засади державного управління в Україні

 • формат pdf
 • размер 2,65 МБ
 • добавлен 21 мая 2013 г.
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 60 с. У навчальному посібнику висвітлюються різні аспекти ціннісних засад державного управління в Україні. Зокрема, розкривається зміст поняття «цінностей», «професіоналізм» у сучасному державному управлінні, розглядаються суспільно-ціннісні фактори демократизації та гуманізації системи державного управління та інші питання. Розрахований на використання у системі підвищення кваліфікації керівних кадрів держ...

Реміга О. (укл.) Історії успіху. До кращого життя - власними силами

 • формат pdf
 • размер 3,97 МБ
 • добавлен 16 апреля 2013 г.
Досвід українських міст. — К.: ПРООН/МПВСР, 2010. — 88 с. Це видання підготовлене в межах виконання проекту Програми розвитку ООН Муніципальна програма врядування та сталого розвитку». Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН. В історіях, висвітлених у цій публікації, описано результати, досягнуті містами...

Розпутенко І. Геоекономічна політика України в термінах та іменах: словник-довідник

Словарь
 • формат pdf
 • размер 1,38 МБ
 • добавлен 09 декабря 2015 г.
Словник-довідник. – К. : НАДУ, 2011. – 228 с. ISBN 978-966-619-303-5. Словник-довідник орієнтований на ознайомлення слухачів, аспірантів, науковців та державних службовців з базовими поняттями, категоріями, термінами, пов'язаними з геоекономічною політикою України, а також з відомими діячами у цій сфері. Терміни супроводжуються коментарями, що відображають авторське бачення впливу світової геоекономічної політики на ситуацію в Україні. Призначени...

Розпутенко І., Бажал Ю. Кілієвич О. Ефективність державного управління

 • формат pdf
 • размер 17,65 МБ
 • добавлен 08 мая 2012 г.
Монографія. - К.: Вид-во "К.І.С.", 2002. - 420 с. Монографія присвячена проблемам визначення і використання концепції ефективності в економічній теорії і практиці державного управління. Для державних службовців, студентів, аспірантів, викладачів і науковців, експертів у сфері державного управління, аналізу державної політики та державних фінансів. Зміст Концепція ефективності в економічній теорії Концепція ефективності в державному управлінні й а...

Розпутенко І.В. Геоекономічні реформи: проблеми управління

 • формат pdf
 • размер 1,05 МБ
 • добавлен 29 ноября 2015 г.
Навч.-наук. вид. / [І. В. Розпутенко, Л. В. Ільченко-Сюйва, О. І. Кілієвич та ін.] ; за заг. ред. І. В. Розпутенка. – К. : НАДУ, 2013. – 172 с. ISBN 978-966-619-344-8. Проаналізовано сучасні тенденції багатовекторності та дано характеристику новій географії міжнародних економічних відносин. Виконано за результатами науково-дослідної роботи “Геоекономічна політика України” (ДР № 0109U003018) в межах комплексного наукового проекту “Державне управлі...

Рубановський К., Федорович О., Дуда А. Інформаційна відкритість органів місцевого самоврядування

 • формат pdf
 • размер 3 МБ
 • добавлен 03 сентября 2011 г.
Посібник для муніципальних посадовців/ Кирило Рубановський, Оксана Федорович, Андрій Дуда. – Івано-Франківськ: ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи», 2009 – 96 с. Цей посібник призначений допомогти посадовцям органів місцевого самоврядування забезпечити належне інформування про діяльність місцевої влади – а це показник, від якого у значній мірі залежить імідж самої влади та місцевої громади загалом. Тут до ваших послуг – системний огля...

Руководство - Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України Про доступ до публічної інформації

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2.87 МБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
М. В. Лациба, О. С. Хмара, В. В. Андрусів та ін.; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : Агентство «Україна», 2011. – 144 с. У книзі наведено практичні рекомендації щодо організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в органах державної влади і місцевого самовря- дування. Подано рекомендації щодо організації роботи структурного підрозділу відпо- відального за доступ до публічної інформації, організації реєстру пуб...

Садовенко А., Масловська Л. та ін. Сталий розвиток суспільства

 • формат pdf
 • размер 5,31 МБ
 • добавлен 11 апреля 2013 г.
Навчальний посібник/Садовенко А., Масловська Л., Середа В., Тимочко Т. — 2 вид. — К., 2011. — 392 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства від 04.08.2011 №1/11-7263). У посібнику розглянуто сутність, актуальність, причини та передумови сталого розвитку, роль ООН у вирішенні глобальних проблем людства, значення сталого розвитку для екон...

Садовенко А.П., Середа В.І., Масловська Л.Ц. Сталий розвиток суспільства

 • формат pdf
 • размер 2,49 МБ
 • добавлен 11 февраля 2013 г.
Навчальний посібник. – Київ: Програма місцевого розвитку ПРООН, Академія муніципального управління, 2009. – 239 с. В посібнику розглянуто стуність, актуальність, причини та передумови сталого розвитку, роль ООН у вирішенні проблем людства та розробка Плану виконання рішень, значення сталого розвитку для економічного зростання, впровадження принципів сталого розвитку в Україні, можливості використання інструменту соціальної мобілізації для місцево...

Семенов В.Ф. (ред.) Управління регіональним розвитком туризму

 • формат pdf
 • размер 1,89 МБ
 • добавлен 03 июля 2014 г.
Навчальний посібник. – Одеса, 2011. - 225 с. У навчальному посібнику запропоновано курс управління регіональним розвитком туризму. Розкриваються теоретико-методологічні та прикладні питання управління регіональним розвитком сфери туризму, яка розглядається як складна регіональна система, подальший генезис якої базуватиметься на концепції регіонального розвитку. Пропонуються до вивчення сутність та зміст понять: регіон, регіоналізм, державна регіо...

Синицький К. та ін. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід

 • формат pdf
 • размер 4.07 МБ
 • добавлен 06 марта 2011 г.
Авторський склад: К. Синицький, Я. Олійник, М. Міхальова, Т. Лущан, В. Кузнєцов, А. Зелений, Т. Савостенко, В. Голік, О. Авраменко. - Київ. 2010. - 144 с. У виданні представлені науково-методичні розробки слухачів спеціальності 8.150110 Електронне урядування, які вони виконували в рамках вивчення навчальної дисципліни Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні основи електронного урядування.

Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади)

 • формат pdf
 • размер 3,59 МБ
 • добавлен 30 мая 2016 г.
Підручник. — К.: НАДУ, 2011. — 543, [1] с. У підручнику, побудованого на системо утворюючих елементах понятійно-категоріального апарату національної безпеки, розглядаються філософсько-методологічні, системні аспекти основ національної безпеки та методологічні основи державного управління національною безпекою. У ньому також розкриваються суть, форми, способи, методи й особливості розробки та впровадження державної політики, а також основи стратег...

Соловйов С.Г. та ін., Грицяк Н.В. (ред.) Інформаційна складова державної політики та управління

 • формат pdf
 • размер 18,89 МБ
 • добавлен 27 октября 2015 г.
монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. інформ. політики та електрон. урядування. — Київ : К.І.С., 2015. — 320 с. Монографія містить результати наукових досліджень у межах виконання НДР «Інформаційна складова державної політики та управління». У монографії розкривається зміст ключових понять, висвітлюються особливості державного управління в умовах інформаційного суспільства, окреслюються його проблеми та перспективи. Дл...

Сороко В.М. Технологія і стандарти підготовки державно-політичних рішень

 • формат pdf
 • размер 698,71 КБ
 • добавлен 17 мая 2013 г.
Додатковий матеріал для використання в навчальному процесі в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 24 с. Методичні матеріали покликані надати державному службовцю допомогу у застосуванні стандартів підготовки державно-політичних рішень, які спираються на сучасне розуміння технології демократичного врядування. Зокрема розглянуті: доповідна записка щодо політичної...

Сороко В.М. Технологія і стандарти підготовки державно-політичних рішень: світовий та європейський досвід, українські реалії

 • формат pdf
 • размер 6,88 МБ
 • добавлен 04 мая 2013 г.
Конспект лекцій для використання в навчальному процесі в системі підвищення кваліфікації кадрів. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 68 с. Методичні матеріали акумулюють в собі рекомендації до використання технології опрацювання політичної пропозиції та її документування через стандарти документів, які застосовуються в Кабінеті Міністрів України та призначені для презентації державно-політичних рішень суспільству. Методичні матеріали орієнтовані на слухач...

Сороковський В.Є. Децентралізація в дії: підвищення спроможності громад у наданні послуг

 • формат pdf
 • размер 1.76 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Методичний посібник / [розроблено в рамках Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO]. – К. : ТОВ РПЦ «Золоті Ворота». – 2009. – 115 c. У посібнику розглянуто модель децентралізованого надання послуг на прикладі водопостачання. Проаналізовано можливі види організації на базі громади — орган самоорганізації населення, громадська організація, обслуговуючий кооператив — як одного із важливих інструментів мобіліз...

Соскін О.І. (ред.) ЄС та місцеве самоврядування: досвід вишеградських міст та українська перспектива

 • формат pdf
 • размер 4,08 МБ
 • добавлен 15 мая 2014 г.
Науково-методичний посібник / Соскін О. І., Матвійчук А. М., Матвійчук Н. О.; за загальною ред. О. І. Соскіна. – К.: Вид-во «Інститут суспільної трансформації», 2008. – 56 с. Україна обрала курс на європейську інтеграцію, ключовою складовою якої є місцеве самоврядування, сформоване за європейськими принципами. Відтак дедалі актуальнішою стає необхідність включення українських міст у систему євроінтеграційних відносин. Це дасть можливість територі...

Статья - Лесечко М. Управління великими містами в Україні

 • формат pdf
 • размер 169.9 КБ
 • добавлен 05 июня 2010 г.
Науковий вісник. - 2009. – Bun. 3 "Демократичне врядування" Розглянуто проблеми управління великими містами в Україні у нових умовах господарювання. Наведено структурну модель управління містом, запропоновано алгоритм створення механізму управління містом та обґрунтовано принципи його побудови. Ключові слова: модель, механізми управління, принципи управління, система, структура. УДК 351.77:614

Сурмін Ю.П., Бакуменко В.Д., Михненко А.М. та ін. (укл.) Енциклопедичний словник з державного управління

Словарь
 • формат pdf
 • размер 9.71 МБ
 • добавлен 12 апреля 2011 г.
К.: НАДУ, 2010. - 820 с. ISBN 978-966-619-279-3 Енциклопедичний словник з державного управління є першим в Україні фундаментальним виданням, у якому розкривається термінологічна система державного управління. Вона охоплює близько 2600 термінів, що відображають різні аспекти державного управління: його теорію та історію, механізми, регіональний розвиток, галузеве управління та місцеве самоврядування. Видання розраховане на державних службовців, п...

Сурмін Ю.П., Штика Л.Г., Бакуменко В.Д., Гогіна Л.М. Словник системного аналізу в державному управлінні

Словарь
 • формат pdf
 • размер 169,53 МБ
 • добавлен 19 октября 2014 г.
К.; Вид-во НАДУ, 2007. - 148 с. Словник містить поняття і терміни загальної теорії систем, теорії управління системами, поняття теорії державного управління; загальної теорії аналізу, системного аналізу, аналітичної діяльності в державному управлінні. Для науковців, працівників галузі державного управління, інших фахівців, які займаються аналітичним забезпеченням.

Суший О.В. Психосоціальна культура державного управління

 • формат pdf
 • размер 1,81 МБ
 • добавлен 28 сентября 2015 г.
Монографія/ О. В. Суший ; Національна академія державного управління при Президентові України, — К. : Світогляд, 2012. — 344 с. + 1 вкл. У монографії в контексті соціокультурного підходу розглянуто проблеми державного управління і феномен державності. Зокрема, на перетині соціальної топології та психосоціальної культури розкрито специфіку інституційних практик державного управління, які в сучасному – постмодерно- му світі стають наслідком системо...

Телешун С.О., Вировий С.І., Титаренко О.Р., Рейтерович І.В. Науково-практичні рекомендації щодо консультування та проведення аналітичного дослідження політики

 • формат pdf
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 29 января 2011 г.
К.: Вид-во НАДУ, 2007 У методичних рекомендаціях розглянуто основні методики і форми політичної аналітики та консультування. Розкрито зміст політичного аналізу, основних методів політичної аналітики, спрямованої на підвищення ефективності підготовки державних службовців, представників органів місцевого самоврядування, громадських і політичних діячів. Крім теоретико-методологічного аналізу, автори пропонують для розгляду читачам дієві практичні м...

Телешун С.О., Рейтерович І.В. Моніторинг джерел інформації в системі державного управління

 • формат pdf
 • размер 346.54 КБ
 • добавлен 11 июня 2011 г.
Моніторинг джерел інформації в системі державного управління: навч. посіб. / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович; за заг. ред. проф. С. О. Телешуна. - К. : НАДУ, 2009. - 36 с. Розглянуто основні методики і форми роботи з джерелами інформації в системі публічного управління, розкрито зміст політичного моніторингу як інструмента управління державною політикою. Наукову розробку виконано в рамках комплексного наукового проекту Національної академії дер...

Територіальне управління та місцеве самоврядування

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 120,70 КБ
 • добавлен 02 июля 2013 г.
Шпори - Територіальне управління та місцеве самоврядування, АМУ, 2012 Роль місцевого самоврядування в житті суспільства. Місцеве самоврядування – конституційна норма. Гарантії місцевого самоврядування. Еволюція становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні. Основні принципи та функції місцевого самоврядування. Принцип розподілу влади і його реалізація в організації і діяльності органів місцевого самоврядування. Самостійність органів...

Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні

 • формат djvu
 • размер 15.06 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. — 750 с. У цій книзі систематизовано наукову парадигму державної політики, розкрито зміст, принципи й методологію її аналізу. Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демократичних перспектив суспільного розвитку. Книга викличе зацікавлення у аналітиків, експертів,...

Тертичка В. Запровадження стратегічного планування в Україні

 • формат pdf
 • размер 8.03 МБ
 • добавлен 24 января 2010 г.
Збірка документів і матеріалів. 437 с. Розглядаються питання державного планування та прогнозування в Україні. Детально аналізуються проблеми запровадження процесів стратегічного планування і прогнозування в практику роботи органів виконавчої влади. Розглядається зарубіжний досвід з зазначених проблем і питань. Про впровадження системи стратегічного планування і прогнозування. Указ Президента України Про проект Закону України про державне прогн...

Тертичка В.В. Державна політика: аналіз і впровадження в Україні

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 61.87 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Авторефератна здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. Автореферат систематизовано наукову парадигму аналізу державної політики, обґрунтовано доцільність виділення її в окремий, перспективний напрям наукового дослідження, розкрито зміст, принципи й методологію аналізу дер...

Тести з Державного управління (по Закону Про Державну службу)

Тест
 • формат doc
 • размер 11,49 КБ
 • добавлен 01 июля 2013 г.
Тести з Державного управління + відповіді, АМУ, 2012, питання складені по Закону України "Про Державну службу" для перевірки знання данного Закону: визначення основних понять, визначень, термінів які викристовуються в Законі, класифікація рангів держслужбовців, прийняття, звільнення, відпустки, вихід на пенсію, обов"язки та права держслужбовця.

Тимошенко Н., Корінець Р. Управління об’єктами соціальної сфери у сільській місцевості

 • формат doc
 • размер 416.5 КБ
 • добавлен 15 октября 2011 г.
Інститут сільського розвитку. – Київ, 2004 – 60 с. У цій публікації описані кращі практики управління об’єктами соціальної інфраструктури, які можуть бути корисними для сільських голів та спеціалістів органів місцевого самоврядування. Розділ I. Моделі управління об’єктами соціальної сфери, розроблені в рамках Програми підвищення рівня життя сільського населення в Україні Розділ ІI. Моделі інших організацій, рекомендовані до впровадження в сільсь...

Тимощук В.П. Адміністративна реформа - історія, очікування та перспективи

 • формат pdf
 • размер 265.41 КБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
К.: Факт, 2002. - 100 с. В цьому виданні дається погляд експертів Центру політико-правових реформ на історію адміністративної реформи в Україні, її сучасний стан, а також викладаються пропозиції щодо подальшого проведення адміністративної реформи. Крім того, читачам пропонується ознайомитися з матеріалами Круглого столу присвяченого адміністративній реформі в Україні, який відбувся 17 квітня 2002 року, в тому числі із Зверненням учасників цього...

Тимощук В.П., Кірмач А.В. Оцінка якості адміністративних послуг

 • формат pdf
 • размер 554,17 КБ
 • добавлен 30 марта 2014 г.
К.: Факт, 2005. — 88 с. У виданні подається погляд експертів Центру політико-правових реформ на проблему оцінки якості адміністративних послуг. З урахуванням міжнародного досвіду пропонується перелік критеріїв для оцінки якості надання адміністративних послуг, розкривається зміст кожного критерію та надаються пропозиції щодо встановлення стандартів спрямованих на підвищення якості надання адміністративних послуг. Крім того, читачі мають можливіст...

Тимцуник В.І. (уклад.) Адміністративний менеджмент

 • формат doc
 • размер 1,64 МБ
 • добавлен 15 марта 2012 г.
Опорний конспект лекцій. - К. : КНТЕУ. - 130 с. Навчально-методичне видання, яке розраховане на викладачів і студентів, містить матеріали для вивчення у вузах дисципліни "Адміністративний менеджмент". Зміст Концептуальні основи адміністративного менеджменту Системні аспекти державного управління Функції державного управління Методи адміністративного менеджменту Організація діяльності апарату державних органів управління Структура адміністративног...

Ткачук Анатолій. Населення чи громада? або як впливати на місцеву владу

 • формат pdf
 • размер 292.64 КБ
 • добавлен 16 ноября 2011 г.
Видання друге, виправлене та доповнене. Інститут громадянського суспільства, 2003.-72ст. У цій роботі здійснено спробу досить просто показати на основі українського законодавства, що таке територіальна громада, як діє система місцевого самоврядування в Україні, яка роль у територіальної громади у формуванні органів місцевого самоврядування в конкретному населеному пункті, а також можливості законного впливу на органи та посадові особи місцевого...

Толкованов В.В. (ред.) Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні

 • формат pdf
 • размер 2.16 МБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
Київ: Крамар, 2011. - 199 с. Анотація: Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні було підготовлено у співробітництві з Академією муніципального управління, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, Центром досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реф...

Томашкова К.Т. Механізм державного управління економічною безпекою особистості

Дисертация
 • формат doc
 • размер 923,64 КБ
 • добавлен 13 февраля 2012 г.
Томашкова К.Т. Механізм державного управління економічною безпекою особистості – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. - Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2009. У роботі проведений аналіз теоретико-методичних основ державного управління економічною безпекою особистості. Запропонован...

Трілленберг В. Стратегія управління: адміністративний менеджмент у державних управлінських установах

 • формат pdf
 • размер 501.95 КБ
 • добавлен 21 апреля 2010 г.
Конспект лекцій і семінарів. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 64 с. Конспект лекцій і семінарів знайомить читача з основами стратегії управління, дає можливість вникнути в сучасні вимоги до адміністративного менеджменту в державних управлінських установах. Для цього різні теми подані методом формалізації – у вигляді схем, таблиць, перелічення чинників і критеріїв. До різних тем підібрані конкретні ситуації. Мета видання – спонукати в читача...

Трощинський В.П. та ін. Соціогуманітарні виміри державної політики

 • формат pdf
 • размер 939,81 КБ
 • добавлен 17 апреля 2013 г.
Навч. посіб. / В.П. Трощинський, П.К. Ситнік, В.А. Скуратівський та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 76 с. У навчальному посібнику здійснюється аналіз стану та тенденцій гуманітарної ситуації в Україні за результатами щорічного моніторингового дослідження українського суспільства; розкриваються цілі і завдання державного управління у сфері духовного розвитку суспільства; розглядаються особливості формування та реалізації етнонаціональної політики;...

Труш О.О.,Шамраєва В.М. Політика європейської інтеграції

 • формат doc
 • размер 203 КБ
 • добавлен 12 апреля 2010 г.
Стратегічним напрямом зовнішньої політики України на сучасному етапі є курс на інтегрування держави в Європейський Союз та його інституції. Метою модуля з дисципліни «Політика європейської інтеграції» призначений для опанування закономірностей розвитку інтеграційних процесів в Європі. У ньому розкриваються основні риси устрою та архітектури ЄС, основи європейського права, процедура та критерії вступу до Європейського Союзу. Окремий розділ курсу п...

Українські метаморфози Політика. Економіка. Суспільство. /

 • формат pdf
 • размер 11.25 МБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
Переклад Андрій Баканов, Юрій Дуркот, Віталій Климченко, Володимир Швед. - К.: Видавництво К.І.С., 2010, 240 с. Ця книжка — вибірка статей, які публікувалися в часописі Osteuropa № 2–4/2010 (Manfred Sapper, Volker Weichsel (Hg.). Schichtwechsel. Politische Metamorphosen in der Ukraine. Berlin, 2010). У відібраних для публікації матеріалах міститься аналіз різних галузей — політики, економіки, міжнародних відносин, суспільства. Усі статті (як укр...

Уманський Ю.В. Інформаційне забезпечення системи державного управління

Дисертация
 • формат doc
 • размер 341,00 КБ
 • добавлен 26 января 2015 г.
Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. — Запоріжжя, 2008. — 187 с. + автореферат Спеціальність 25.00.02 – Механізми державного управління Вступ Теоретико-методичні засади інформаційного забезпечення системи державного управління Теоретичні засади інформаційного забезпечення системи державного управління Роль маркетингу послуг та комунікаційного менеджменту в інформаційному забезпеченні системи державного...

Управління зовнішньоекономічною діяльністю

Реферат
 • формат doc
 • размер 30,42 КБ
 • добавлен 05 апреля 2012 г.
КПІ, 2012 рік. Дисциплина - Державне та регіональне управління. Реферат Вступ Головні засади зовнішньоекономічної діяльності, необхідність державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні Органи державного управління Методи державного регулювання Висновок Список використаної літератури Тестові завдання

Федорчак О. Класифікація механізмів державного управління

Статья
 • формат pdf
 • размер 258,54 КБ
 • добавлен 03 июля 2013 г.
О.Федорчак "Класифікація механізмів державного управління", Науковий вісник, вип.1, 2008, у статті розглядається потяння механізмів державного управління, наводяться різних авторів визначення та класифікація цього поняття.

Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т. Основы развития местного хозяйства

 • формат pdf
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 14 июня 2015 г.
Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Логос, 2011. — 276 с. Раскрыты теоретические основы управления развитием муниципальных образований. Рассмотрена их социальная и экономическая база: местное сообщество и местное хозяйство. Дается современное представление о положении местного хозяйства в системе национальной экономики и о роли местных органов в управлении развитием местных сообществ. Для студентов высших учебных заведений, обучающ...

Фулей Т., Лукас Л., Сайц Л. Використання методики вирішення проблем для розробки та експертизи проектів нормативно-правових актів

 • формат pdf
 • размер 2,01 МБ
 • добавлен 20 августа 2015 г.
К.: ФОП Москаленко О. М., 2013. – 256 с. У посібнику пропонується удосконалена та адаптована авторами до умов України версія методики вирішення проблем (англ. Problem-Solving Method), яка широко використовується в багатьох державах при розробці та експертизі проектів нормативно-правових актів. Застосування цієї методики дозволяє врахувати не лише структурний аналіз проблеми та виявити латентні чинники, що її спричинили, але і проаналізувати їх кр...

Чемерис А.О. (ред.) Розроблення публічної політики

 • формат pdf
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Практичний посібник / Уклад. А.О. Чемерис. – К. : ТОВ «Софія». – 2011. – 128 с. Книга є практичним посібником з розроблення публічної політики на центральному і місцевому рівнях; в ній розкривається суть публічної політики, її складові елементи, описуються дійові особи публічної політики та їхній вплив на публічну проблему, стисло подано цикл публічної політики та огляд її ресурсів. Книгу укладено на основі ґрунтовної наукової праці Петера Кньо...

Чукут С.А. та ін. Електронний уряд

 • формат pdf
 • размер 5,22 МБ
 • добавлен 11 мая 2013 г.
Наук.-практ. довід. / Уклад. С.А. Чукут, І.В. Клименко, К.О. Линьов; За заг. ред. С.А. Чукут. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 76 с. У науково-практичному довіднику розкриваються сутність, основні принципи і підходи щодо впровадження електронного уряду в Україні, а також такі основні його аспекти, як надання послуг аналізуються відповідний зарубіжний досвід, архітектурні моделі електронного уряду, функціонування порталів органів влади тощо. Зміст Сутні...

Шамайда Т., Дмитренко О. Узагальнення польського досвіду місцевого самоврядування та перспективні напрямки розвитку самоврядування в Україні

 • формат doc
 • размер 2.15 МБ
 • добавлен 18 июля 2011 г.
К., Агентство "Україна", 2001-336 с. /Фонд підтримки молодіж. демокр. ініціатив, Молоді консерватори акції виборчої "Солідарність" (Польща); Упоряд.: Т.Шамайда, О.Дмитренко.— К.—[Агентство "Україна"], 2001.- 336 с. До збірника ввійшли статті польських та українських фахівців з місцевого самоврядування, законодавчі акти Польщі та України. У збірнику також містяться розроблені робочою групою під час реалізації проекту "Молоді лідери і реформа міс...

Шпаргалки по державному управлінню

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 36,33 КБ
 • добавлен 02 апреля 2010 г.
Теорії виникнення держави: Держава як вища форма організації спільної діяльності людей. Методологія пізнання держави і ДУ. Типології Держави. Суспільні функції держави (генеральна, внутрішня та зовнішні ф-ї. Еволюція управлінської думки. Основні школи в управлінні: Організація в системі управління. ДУ: суб’єкт, об’єкт і методи. Держ і приват управ-ня: єдність і відмінності. Держустанови, як і фірми. Культура і ДУ. Моделі Д. Управління. Особливост...

Штурхецький С.В. Комунікативні стратегії в місцевому самоврядуванні України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1,66 МБ
 • добавлен 14 февраля 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. — Київ, 2010. — 212 с. + автореферат Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування Зміст Перелік умовних скорочень Вступ Теоретико-методичні передумови використання комунікативних стратегій у місцевому самоврядуванні Моделювання комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні Правове та інформаційне забезпечення комунікативного процесу у місцевому самоврядуванні...

Шубін С. Політичний маркетинг у державному управлінні: сутність, методологія впровадження, проблемне поле

Статья
 • формат doc
 • размер 61 КБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
Стаття// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України: наук. журн./ Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова). - К. : НАДУ, 2003 - 2010г. N 4 - с. 191-198 Стаття присвячена розкриттю сутності політичного маркетингу як дослідницько-аналітичного, прогностичного та контрольно-управлінського інструменту в державному управлінні України. Обґрунтовується використання наукового потен...

Шумік І.В. Організаційні засади корпоративного управління соціальним розвитком територіальних громад

Дисертация
 • формат doc
 • размер 376,29 КБ
 • добавлен 06 февраля 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. — Дніпропетровськ, 2013. — 255 с. Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування Вступ Теоретичне підгрунтя управління соціальним розвитком у місцевому самоврядуванні Еволюція поглядів на територіальну громаду як соціальну спільноту й підходи до управління її соціальним розвитком Розвиток соціальної сфери як середовища задоволення потреб та інтересів територіальної...

Юлдашев О.Х. Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні

 • формат pdf
 • размер 1012,43 КБ
 • добавлен 10 марта 2012 г.
Монографія. - К. : МАУП, 2005. — 336 с. У роботі досліджено сутність і класифікацію видів регуляторної політики, сформульовано вимоги щодо її якості, моральності, справедливості, розглянуто технологію підготовки та прийняття регуляторних актів. Розрахована на працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. Зміст Державна регуляторна політика як складова нац...

Юрій Гаврилечко. Дослідження громадської думки як компонент лобістської кампанії. Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.47 МБ
 • добавлен 29 января 2011 г.
– К.: Фонд Європа ХХІ, 2007. – 84 с. У цьому посібнику подано матеріали навчального курсу «До- слідження громадської думки як компонент лобістської кам- панії», розробленого для Школи громадського лобіювання в ме- жах проекту Фонду «Європа ХХІ» (м. Київ) та Товариства Лева (м. Львів). У посібнику вперше представлено систему та проаналізовано дорадчі органи на всіх рівнях влади, що в сучасній Україні знаходяться на стадії становлення. На прикла...

Євтушенко О.Н., Андріяш В.І. Державне управління. Ч. 2.: Система органів державної влади та місцевого самоврядування України

 • формат pdf
 • размер 3,41 МБ
 • добавлен 28 мая 2015 г.
Навч. посібник у трьох частинах. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. — 248 с. Навчальний посібник «Державне управління» (Система органів державної влади та місцевого самоврядування України) зорієнтований на освітньо-кваліфікаційні програми підготовки магістрів державної служби. У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні проблеми державного управління як самостійної галузі наукового знання. У ньому в єдиній логіці предста...

Євтушенко О.Н., Андріяш В.І. Державне управління. Ч. 3. Основи внутрішньої організації державного органу та менеджменту

 • формат pdf
 • размер 2,94 МБ
 • добавлен 30 мая 2015 г.
Навч. посібник у трьох частинах. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. — 248 с. Навчальний посібник «Державне управління. Часть 3- Основи внутрішньої організації державного органу та менеджменту» зорієнтовано на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби. У запропонованому навчальному посібнику розглядаються основи менеджменту в державному управлінні; інформаційне та комунікаційне забезпечення державного управлін...

Ємельянов В.М. та iнш. Державне управління: у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях

 • формат pdf
 • размер 2,47 МБ
 • добавлен 05 июня 2015 г.
В.М. Ємельянов, О.Н. Євтушенко, В.М. Ємельянов, В.І. Андріяш. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. — 336 с. Навчальний посібник «Державне управління: у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях» містить основні терміни з державного управління, які допоможуть як при підготовці до заліку або іспиту, так і для підвищення особистого рівня знань в області державного управління. Крім того, в навчальному посібнику є схеми й таблиці, які розкр...

Іванченко А.В. Формування та розвиток механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,16 МБ
 • добавлен 10 сентября 2016 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2015. Обґрунтовано функціонування чотирьох механізмів (правового, адміністративного, організаційного, економічного), які утворюють окрему підсистему в системі державного регулювання зайнятості населення. Кожен механізм складається із засобів і методів; методи – ц...