Словарь
  • формат pdf
  • размер 19,38 МБ
  • добавлен 28 октября 2015 г.
Қосимов А. Тиббий терминлар изоҳли луғати. 3 жилд
Тиббий терминлар изоҳли луғати. 3 жилд.
Қосимов А., Каримов Ш.И. таҳрири остида. "Меҳридарё" нашриёт, Тошкент, 2008. - 576 б.
Луғатимизнинг бу - 3 жилди ўзбек тили аффикслари воситасида ўзбекчалаштирилган байналмилал-ўзбекча лексемалар ҳамда шу лексемалар иштирокида ясалган 10 мингга яқин бирикма-терминларни жамлаб олган. Унда шу вақтга қадар қўлланиб келаётган талайгина нотўғри бирикмалар терминология талабларига риоя қилинган ҳолда янгитдан яратилди ва унификация қилинди.
Луғат шифокорлар, талабалар, таржимонлар, матбуот ходимлари ва тиббиёт билан қизиқувчи кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.