Словарь
  • формат pdf
  • размер 12,42 МБ
  • добавлен 04 ноября 2015 г.
Ғуломов А., Тихонов А.Н., Қўнғуров Р. Ўзбек тили морфем луғати
Ғуломов А., Тихонов А.Н., Қўнғуров Р. Ўзбек тили морфем луғати.
Олий мактаб студентлари ва ўрта мактаб ўқитувчилари учун. Махсус редактор ф.ф.д., проф. Ш.Раҳматуллаев. Тошкент "Ўқитувчи", 1977. 462 бет.
Бу қўлланма ўзбек тилининг биринчи морфем луғати бўлиб, унда сўзлар вертикал чизиқ билан морфемаларга (маъноли қисмларга) бўлинган ҳолда алфавит тартибида берилган. Ҳар бир сўзнинг морфемаларга ажратилиши ундаги қисмларнинг ҳозирги замон ўзбек тилида ўзаро муносабатга кириша олиш хусусиятига асосланади. Натижада, луғат сўзларнинг морфематик составини ўзида акс эттиради ва шунинг учун у морфем луғат ҳисобланади.
Морфема - сўзларнинг маъноли қисмлари бўлиб, у ўз навбатида, яна маъноли қисмларга бўлинмайди.