Информатика и вычислительная техника
Практикум
 • формат pdf
 • размер 7,16 МБ
 • добавлен 16 декабря 2016 г.
Євдокімов А.А. Методичні вказівки для виконання практичних, самостійних і розрахунково-графічних робіт з дисципліни Основи ГІС
Методичні вказівки.– Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 126 с.
Для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій, спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій. Ці методичні вказівки визначають склад, зміст, послідовність і способи виконання практичних занять, самостійної роботи, розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Геоінформаційні технології». Також дані методичні вказівки являють собою сукупність завдань, присвячених самостійному опрацюванню студентами теоретичних та
практичних знань з геоінформаційних систем, завдання з виконання розрахунково-графічної роботи.
Передмова
Практична робота
Розділ 1 Представлення ARCVIEW GIS
Розділ 2 Основи ARCVIEW GIS
Розділ 3 Запити даних
Розділ 4 Управління табличними даними
Розділ 6 Презентація інформації
Розділ 7 Створення даних
Самостійна робота студентів
Розрахунково-графічна робота
Адреси інтернет-сайтів
Список рекомендованої літератури
Додатки
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика