• формат pdf
  • размер 3,41 МБ
  • добавлен 28 мая 2015 г.
Євтушенко О.Н., Андріяш В.І. Державне управління. Ч. 2.: Система органів державної влади та місцевого самоврядування України
Навч. посібник у трьох частинах. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. — 248 с. Навчальний посібник «Державне управління» (Система органів державної влади та місцевого самоврядування України) зорієнтований на освітньо-кваліфікаційні програми підготовки магістрів державної служби. У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні проблеми державного управління як самостійної галузі наукового знання. У ньому в єдиній логіці представлено систему органів державної влади та місцевого самоуправління, її конституційні засади, подано характеристику центральних органів влади та їхніх територіальних підрозділів, проаналізовано відносини місцевих державних адміністрацій у системі вертикальних та горизонтальних зв’язків, роль місцевого самоврядування в державному управлінні та необхідність реформування організаційної структури державного управління в Україні.
До складу посібника входять також запитання для самоконтролю, матеріали для семінарських занять, тестові завдання, теми рефератів, словник основних термінів і список літератури.