• формат pdf
  • размер 2,94 МБ
  • добавлен 30 мая 2015 г.
Євтушенко О.Н., Андріяш В.І. Державне управління. Ч. 3. Основи внутрішньої організації державного органу та менеджменту
Навч. посібник у трьох частинах. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. — 248 с.
Навчальний посібник «Державне управління. Часть 3- Основи внутрішньої організації державного органу та менеджменту» зорієнтовано на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби. У запропонованому навчальному посібнику розглядаються основи менеджменту в державному управлінні; інформаційне та комунікаційне забезпечення державного управління; контролінг у системі державної служби. До складу посібника входять також запитання для самоконтролю, матеріали для семінарських занять, тестові завдання, теми рефератів, словник основних термінів і список літератури.