Абелєнцев В.І. Фауна України. Том 1.Ссавці. Випуск 3. Куницеві

Абелєнцев В.І. Фауна України. Том 1.Ссавці. Випуск 3. Куницеві
 • разное
 • djvu
 • 5.86 МБ
 • добавлен 22.04.2011
КИЇВ: «Наукова Думка»,1968. – 280 с.
У монографії, присвяченій питанням екології, поширення І господарського використання куницевих — цінних хутрових звірів фауни України, наведено загальну характеристику родини, діагнози родів та повні описи видів, вказано ворогів і паразитів куницевих та їх хвороби; даються рекомендації по регулюванню промислу і збільшенню чисельності корисних видів.
Розрахована на спеціалістів—зоологів, біологів, що працюють у наукових, загальних учбових, сільськогосподарських та інших закладах, а також всіх, хто цікавиться сучасними відомостями про фауну України.

Смотрите также


Абелєнцев В.І., Підоплічко І.Г., Попов Б.М. Фауна України. Том 1.Ссавці. Випуск 1. Загальна характеристика ссавців. Комахоїдні, кажани

Абелєнцев В.І., Підоплічко І.Г., Попов Б.М. Фауна України. Том 1.Ссавці. Випуск 1. Загальна характеристика ссавців. Комахоїдні, кажани

 • разное
 • djvu
 • 23.01 МБ
 • добавлен 27.04.2011
Київ «Видавництво Академії наук Української РСР»1956. – 345 с.
Перші томи «Фауни України» присвячені описові найвище організованих тварин — хребетних, наступні — описові безхребетних. У двох заключних томах цього видання буде висвітлена історія фауни України, подана зоогеографічна характеристика фауни та показана історія її ...
Презентація - Хижі ссавці або звірі

Презентація - Хижі ссавці або звірі

 • рефераты
 • ppt
 • 3.61 МБ
 • добавлен 20.05.2011
В презентації розглянуто 4 родини: куницеві, собачі, ведмежі, котячі. Представників характеризовано за: ареалом проживання, зовнішнім виглядом, особливостями гону.
20 слайдів. ТНПУ ім. Гнатюка, перший курс. 2011р.
Щербуха А.Я. Фауна України Том 8. Випуск 4. Риби. Окунеподібні

Щербуха А.Я. Фауна України Том 8. Випуск 4. Риби. Окунеподібні

 • разное
 • pdf
 • 59.73 МБ
 • добавлен 02.02.2012
-К: Наук. Думка. 1982. -384 с. -Укр.
У монографії висвітленовідомості щодо систематики, екології,поширення та господарськогозначення видівродин серанові, центрархові, окуневі, луфареві, ставридовігорбилеві, спарові, смаридові, барабулеві, помацентрові, губаньові, драконові,зіркоглядові, собачкові, триперові, піщанкові, ліров...
Загуляев А.К. Фауна СССР. Чешуекрылые Том IV. вып.3 Настоящие моли (Tineidae). Подсемейство Tineinae

Загуляев А.К. Фауна СССР. Чешуекрылые Том IV. вып.3 Настоящие моли (Tineidae). Подсемейство Tineinae

 • разное
 • djvu
 • 5.37 МБ
 • добавлен 04.02.2012
[Фауна СССР. 78]. М.-Л., 1960. - 269с.
Настоящий выпуск «Фауна СССР» представляет часть монографии по молям семейства Tineidae и охватывает виды подсемейства Tineinae.
В настоящий выпуск вошли виды молей-кератофагов, обнаруженные как на территории СССР, так и в сопредельных странах.
Реферат - Різноманітність ссавців

Реферат - Різноманітність ссавців

 • рефераты
 • doc
 • 177.5 КБ
 • добавлен 09.04.2011
Страниц - 25
шрифт - Times New Roman
размер шрифта - 14
Язык - украинский

План
І. Вступ
ІІ. Загальна характеристика класу Ссавці
ІІІ. Класифікація ссавців
1. Ряд Сумчасті
2. Ряд Комахоїдні
3. Ряд Рукокрилі
4. Ряд Гризуни
4.
1. Коротка характеристика родин.
5. Ряд Зай...
Анистратенко В.В., Стадниченко А.П. Фауна Украины. Том 29. Моллюски. Выпуск 1 Книга 2. Литторинообразные, риссоиобразные

Анистратенко В.В., Стадниченко А.П. Фауна Украины. Том 29. Моллюски. Выпуск 1 Книга 2. Литторинообразные, риссоиобразные

 • разное
 • djvu
 • 7.83 МБ
 • добавлен 24.08.2011
Фауна Украины: В 40 т. Т. 29: Моллюски. Вып. 1 Кн. 2: Литторинообразные, риссоиобразные / Анистратенко В.В., Стадниченко А.П. - Киев: Наукова Думка, 1994.

В монографии рассмотрены таксономия, систематика, филогения более 90 видов и подвидов отрядов Littoriniformes и Rissoiformes. Приведены данные об их экологии и распро...
Стадниченко А.П. Фауна Украины Том 29: Моллюски: Вып. 4. Прудовиковообразные (пузырчиковые, витушковые, катушковые)

Стадниченко А.П. Фауна Украины Том 29: Моллюски: Вып. 4. Прудовиковообразные (пузырчиковые, витушковые, катушковые)

 • разное
 • djvu
 • 6.72 МБ
 • добавлен 11.02.2011
Стадниченко А. П. Прудовиковообразные (пузырчиковые, витушковые, катушковые). Фауна Украины: В 40 т. Т.29: Моллюски: Вып.
4. Киев: Наук, думка, 1990. - 292 с.
В монографии обобщены результаты многолетних исследований автора и литературные сведения о видовом составе прудовиковообразных моллюсков (семейства пузырчиковые, в...
Белова Л.М. Мировая фауна и морфофункциональная организация бластоцист (Protista, Rhizopoda)

Белова Л.М. Мировая фауна и морфофункциональная организация бластоцист (Protista, Rhizopoda)

 • разное
 • djvu
 • 1.8 МБ
 • добавлен 24.08.2011
Белова Л.М. Мировая фауна и морфофункциональная организация бластоцист (Protista, Rhizopoda). [Труды ЗИН, 244]. - СПб., 1992.

В монографии впервые обобщены фундаментальные сведения о своеобразной группе гимнамеб - Blastocystida. Приведены исчерпывающие сведения о фауне, распространении, выживаемости, культивировании, ул...
Загуляев А.К. Фауна СССР. Чешуекрылые Том IV. вып.2 Настоящие моли (Tineidae). Подсемейство Nemapogoninae

Загуляев А.К. Фауна СССР. Чешуекрылые Том IV. вып.2 Настоящие моли (Tineidae). Подсемейство Nemapogoninae

 • разное
 • djvu
 • 8.6 МБ
 • добавлен 04.02.2012
[Фауна СССР. 86]. М.-Л., 1964. - 424с.
Настоящий выпуск «Фауны СССР» является частью более крупной работы — обзора всего семейства настоящих молей Tineidae и представляет второй раздел монографии о молях, охватывающий виды подсемейства Nemapogoninae.
В настоящий выпуск включены как виды молей-мицетофагов, обнаруженные в ...
Загуляев А.К. Фауна СССР. Чешуекрылые Том IV. вып.4 Настоящие моли (Tineidae). Подсемейство Scardiinae

Загуляев А.К. Фауна СССР. Чешуекрылые Том IV. вып.4 Настоящие моли (Tineidae). Подсемейство Scardiinae

 • разное
 • djvu
 • 3.42 МБ
 • добавлен 04.02.2012
[Фауна СССР. 104]. Л., 1973. - 128с.
Работа представляет собой часть общей ревизии палеарктичоских молей и включает подсемейство древесных детритофагов — одну из групп низкоорганизованных чешуекрылых. На основании морфологического анализа предложена новая система подсемейства. Разбор биологических особенностей и, в частности...