Щербуха А.Я. Фауна України Том 8. Випуск 4. Риби. Окунеподібні

Щербуха А.Я. Фауна України Том 8. Випуск 4. Риби. Окунеподібні
 • разное
 • pdf
 • 59.73 МБ
 • добавлен 02.02.2012
-К: Наук. Думка. 1982. -384 с. -Укр.
У монографії висвітленовідомості щодо систематики, екології,поширення та господарськогозначення видівродин серанові, центрархові, окуневі, луфареві, ставридовігорбилеві, спарові, смаридові, барабулеві, помацентрові, губаньові, драконові,зіркоглядові, собачкові, триперові, піщанкові, лірові, скмбрієві, мечорилі.
Для зоологів - фауністів і систематиків, їхтіологів, фахівціврибного господарства та рибоохороннихустанов, викладачів і студентів вузів біологічного і сільськогосмподарського профілю.

Смотрите также


Абелєнцев В.І., Підоплічко І.Г., Попов Б.М. Фауна України. Том 1.Ссавці. Випуск 1. Загальна характеристика ссавців. Комахоїдні, кажани

Абелєнцев В.І., Підоплічко І.Г., Попов Б.М. Фауна України. Том 1.Ссавці. Випуск 1. Загальна характеристика ссавців. Комахоїдні, кажани

 • разное
 • djvu
 • 23.01 МБ
 • добавлен 27.04.2011
Київ «Видавництво Академії наук Української РСР»1956. – 345 с.
Перші томи «Фауни України» присвячені описові найвище організованих тварин — хребетних, наступні — описові безхребетних. У двох заключних томах цього видання буде висвітлена історія фауни України, подана зоогеографічна характеристика фауни та показана історія її ...
Абелєнцев В.І. Фауна України. Том 1.Ссавці. Випуск 3. Куницеві

Абелєнцев В.І. Фауна України. Том 1.Ссавці. Випуск 3. Куницеві

 • разное
 • djvu
 • 5.86 МБ
 • добавлен 22.04.2011
КИЇВ: «Наукова Думка»,1968. – 280 с.
У монографії, присвяченій питанням екології, поширення І господарського використання куницевих — цінних хутрових звірів фауни України, наведено загальну характеристику родини, діагнози родів та повні описи видів, вказано ворогів і паразитів куницевих та їх хвороби; даються рекомендації по...
Загуляев А.К. Фауна СССР. Чешуекрылые Том IV. вып.3 Настоящие моли (Tineidae). Подсемейство Tineinae

Загуляев А.К. Фауна СССР. Чешуекрылые Том IV. вып.3 Настоящие моли (Tineidae). Подсемейство Tineinae

 • разное
 • djvu
 • 5.37 МБ
 • добавлен 04.02.2012
[Фауна СССР. 78]. М.-Л., 1960. - 269с.
Настоящий выпуск «Фауна СССР» представляет часть монографии по молям семейства Tineidae и охватывает виды подсемейства Tineinae.
В настоящий выпуск вошли виды молей-кератофагов, обнаруженные как на территории СССР, так и в сопредельных странах.
Анистратенко В.В., Стадниченко А.П. Фауна Украины. Том 29. Моллюски. Выпуск 1 Книга 2. Литторинообразные, риссоиобразные

Анистратенко В.В., Стадниченко А.П. Фауна Украины. Том 29. Моллюски. Выпуск 1 Книга 2. Литторинообразные, риссоиобразные

 • разное
 • djvu
 • 7.83 МБ
 • добавлен 24.08.2011
Фауна Украины: В 40 т. Т. 29: Моллюски. Вып. 1 Кн. 2: Литторинообразные, риссоиобразные / Анистратенко В.В., Стадниченко А.П. - Киев: Наукова Думка, 1994.

В монографии рассмотрены таксономия, систематика, филогения более 90 видов и подвидов отрядов Littoriniformes и Rissoiformes. Приведены данные об их экологии и распро...
Стадниченко А.П. Фауна Украины Том 29: Моллюски: Вып. 4. Прудовиковообразные (пузырчиковые, витушковые, катушковые)

Стадниченко А.П. Фауна Украины Том 29: Моллюски: Вып. 4. Прудовиковообразные (пузырчиковые, витушковые, катушковые)

 • разное
 • djvu
 • 6.72 МБ
 • добавлен 11.02.2011
Стадниченко А. П. Прудовиковообразные (пузырчиковые, витушковые, катушковые). Фауна Украины: В 40 т. Т.29: Моллюски: Вып.
4. Киев: Наук, думка, 1990. - 292 с.
В монографии обобщены результаты многолетних исследований автора и литературные сведения о видовом составе прудовиковообразных моллюсков (семейства пузырчиковые, в...
Белова Л.М. Мировая фауна и морфофункциональная организация бластоцист (Protista, Rhizopoda)

Белова Л.М. Мировая фауна и морфофункциональная организация бластоцист (Protista, Rhizopoda)

 • разное
 • djvu
 • 1.8 МБ
 • добавлен 24.08.2011
Белова Л.М. Мировая фауна и морфофункциональная организация бластоцист (Protista, Rhizopoda). [Труды ЗИН, 244]. - СПб., 1992.

В монографии впервые обобщены фундаментальные сведения о своеобразной группе гимнамеб - Blastocystida. Приведены исчерпывающие сведения о фауне, распространении, выживаемости, культивировании, ул...
Загуляев А.К. Фауна СССР. Чешуекрылые Том IV. вып.2 Настоящие моли (Tineidae). Подсемейство Nemapogoninae

Загуляев А.К. Фауна СССР. Чешуекрылые Том IV. вып.2 Настоящие моли (Tineidae). Подсемейство Nemapogoninae

 • разное
 • djvu
 • 8.6 МБ
 • добавлен 04.02.2012
[Фауна СССР. 86]. М.-Л., 1964. - 424с.
Настоящий выпуск «Фауны СССР» является частью более крупной работы — обзора всего семейства настоящих молей Tineidae и представляет второй раздел монографии о молях, охватывающий виды подсемейства Nemapogoninae.
В настоящий выпуск включены как виды молей-мицетофагов, обнаруженные в ...
Загуляев А.К. Фауна СССР. Чешуекрылые Том IV. вып.4 Настоящие моли (Tineidae). Подсемейство Scardiinae

Загуляев А.К. Фауна СССР. Чешуекрылые Том IV. вып.4 Настоящие моли (Tineidae). Подсемейство Scardiinae

 • разное
 • djvu
 • 3.42 МБ
 • добавлен 04.02.2012
[Фауна СССР. 104]. Л., 1973. - 128с.
Работа представляет собой часть общей ревизии палеарктичоских молей и включает подсемейство древесных детритофагов — одну из групп низкоорганизованных чешуекрылых. На основании морфологического анализа предложена новая система подсемейства. Разбор биологических особенностей и, в частности...
Дерюгин К.М. Фауна Кольского залива и условия ее существования

Дерюгин К.М. Фауна Кольского залива и условия ее существования

 • разное
 • djvu
 • 16.01 МБ
 • добавлен 27.01.2011
Дерюгин К. М. Фауна Кольского залива и условия ее существования. Петроград, 1915.
Одно из первых физико-географическое и биологическое описание Кольского залива Баренцева моря. Дает представление о состоянии экосистемы залива в начале прошлого века. Представляет большую научную и историческую ценность.
Корнюшин А.В. Двустворчатые моллюски надсемейства Pisidioidea Палеарктики (фауна, систематика, филогения)

Корнюшин А.В. Двустворчатые моллюски надсемейства Pisidioidea Палеарктики (фауна, систематика, филогения)

 • разное
 • djvu
 • 6.66 МБ
 • добавлен 31.01.2011
Корнюшин А. В. Двустворчатые моллюски надсемейства Pisidioidea Палеарктики (фауна, систематика, филогения). — Киев, 1996. — 175 с.
Обобщены данные по морфологии раковины и анатомии мелких пресноводных двустворчатых моллюсков, относимых к надсемейству Pisidioidea. Разработана система группы, в полной мере учитывающая анатомич...