Аскаров И.Р., Тухтабаев Н.Х., Гапиров К.Г. Химия. 7 класс

 • формат djvu
 • размер 3,93 МБ
 • добавлен 14 декабря 2014 г.
Учебник. — 3-е изд., перераб. — Ташкент: Sharq, 2009. — 160 c. Рекомендовано Министерством народного образования Республики Узбекистан. Учебный материал, предусмотренный Государственными стандартами образования для изучения на уроках химии в 7 классе общеобразовательной школы, излагается на основе новых научных понятий интересными методами. Содержание: Основные химические понятия. Кислород. Водород. Вода и растворы. Важнейшие классы неорганически...

Буринська Н.М. Хімія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 24,39 МБ
 • добавлен 02 июня 2013 г.
Підручник. — К., Ірпінь: Перун, 2007. — 112 с.: іл. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Зміст: Вступ. Початкові хімічні поняття. Речовини та їх властивості. Чисті речовини і суміші. Поняття про структурні частинки речовини. Хімічний елемент. Відносна атомна маса хімічних елементів. Прості і складні речовини. Хімічні формули. Валентність хімічних елементів. Розрахунки за хімічними формулами. Фізичні та хімічні явища. Практична робо...

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К. Химия. Вводный курс. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 44,30 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебное пособие. — 7-е изд., стер. — М.: Дрофа, 2013. — 160 с. Учебное пособие готовит учащихся к восприятию нового предмета, базируется на изучении веществ и химических процессов, знакомых школьникам из повседневной жизни, с минимальным использованием химических формул, уравнений, реакций и расчетных задач. Данное пособие дополняет учебно-методический комплект О.С. Габриеляна. Оглавление: Химия в центре естествознания. Химия как часть естествозн...

Григорович О.В. Хімія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 16,96 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. — Х.: Ранок, 2015. — 192 с. Підручник містить увесь теоретичний матеріал, передбачений чинною програмою з хімії для 7 класу, розробки практичних робіт, лабораторних дослідів і домашніх експериментів. До кожного параграфа є висновки, запитання для контролю знань та завдання для засвоєння матеріалу. Теоретичний матеріал доповнено рубриками з додатковою цікавою інформацією: захоплюючими фактами з історії хімії, відомостями про видатних уч...

Дячук Л.С., Гладюк М.М. Хімія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 18,97 МБ
 • добавлен 30 декабря 2016 г.
Підручник. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2015. — 240 с. Дорогі семикласники! Цього навчального року ви розпочинаєте вивчення нового для вас предмета — хімії. Хімія — цікава і складна наука. Щоб оволодіти нею повною мірою, необхідно не лише засвоїти теоретичний матеріал, а й навчитися застосовувати набуті знання на практиці. Знання з хімії знадобляться вам як для пояснення багатьох природних явищ, так і для розуміння виробничих процесів...

Лашевская А.А. Химия. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 56,21 МБ
 • добавлен 08 февраля 2013 г.
Учебник. — К.: Генеза, 2007. — 200 с: илл. — ISBN 978-966-504-636-3. В учебнике раскрыты значение и привлекательность химии, разнообразие способов познания окружающего мира и его красоты. Автор вместе с учеником анализирует причины и следствия химических явлений, рассказывает о значении химии как социально ориентированной науки и ее достижениях, устанавливает межпредметные связи.

Лашевская А.А. Химия. 7 класс

 • формат djvu
 • размер 4,29 МБ
 • добавлен 05 февраля 2017 г.
Учебник. — Авторский перевод с украинского. — К.: Генеза, 2007. — 200 с: илл. Переведено с издания: Лашевська Г.А. Хімія: 7 кл.: Підруч. для загальноосвііт. навч. закл. К.: Генеза. 2007. — 200 с. Содержание: Предмет химии. Для чего нужно изучать химию. Привила поведения учащихся в химическом кабинете. Оборудование кабинета химии и лабораторная посуда. Краткие сведения из истории химии. Правила техники безопасности вовремя работы в химическом каби...

Лашевська Г.А. Хімія. 7 кл. Підручн. для загальноосвітн. навч. закл

 • формат djvu
 • размер 13.35 МБ
 • добавлен 24 апреля 2011 г.
К. Генеза. 2007. 200 с. У підручнику розкрыто значення і привабливість хіміі, різноманітність способів пізнання навколишнього світу та його краси. Неабияку увагу приділено формуванню в учнів умінь працювати з інформаціэю, розвитку творчих здібностей, інтуіціі. Автор разом з учнем анализуэ причини і наслідки хімічних явищ, розповідаэ про значення хіміі як соціально зоріентованоі науки та іі здобутки, втсановлюэ міжпредметні зв'язки не лише з приро...

Лашевська Г.А. Хімія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 44,80 МБ
 • добавлен 25 января 2017 г.
Підручник. — К.: Генеза, 2007. — 200 с. У підручнику розкрито значення і привабливість хіміі, різноманітність способів пізнання навколишнього світу та його краси. Неабияку увагу приділено формуванню в учнів умінь працювати з інформацією, розвитку творчих здібностей, інтуіціі. Автор разом з учнем анализує причини і наслідки хімічних явищ, розповідає про значення хіміі як соціально оріентованої науки та іі здобутки, втсановлює міжпредметні зв'язки...

Лашевська Г.А., Лашевська А.А. Хімія. 7 клас

 • формат djvu
 • размер 11,57 МБ
 • добавлен 19 января 2016 г.
Підручник. — К.: Генеза, 2015. — 192 с. У підручнику відповідно до Державного стандарту та програми з хімії викладено повний обсяг навчального матеріалу з тем «Вступ», «Початкові хімічні поняття», «Прості речовини метали і неметали», наведено докладні інструкції до лабораторних дослідів, практичних робіт і домашнього хімічного експерименту. Зміст підручника спрямовано на формування в учнів ключових компетентностей, їхню соціалізацію та творчу сам...

Лашевська Г.А., Лашевська А.А. Хімія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 12,87 МБ
 • добавлен 10 декабря 2015 г.
Підручник. — К.: Генеза, 2015. — 192 с. У підручнику відповідно до Державного стандарту та програми з хімії викладено повний обсяг навчального матеріалу з тем «Вступ», «Початкові хімічні поняття», «Прості речовини метали і неметали», наведено докладні інструкції до лабораторних дослідів, практичних робіт і домашнього хімічного експерименту. Зміст підручника спрямовано на формування в учнів ключових компетентностей, їхню соціалізацію та творчу сам...

Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія. 7 клас

 • формат djvu
 • размер 2,86 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. — К.: Академія, 2007. — 136 с. Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому розглянуто матеріал із розділів «Початкові хімічні поняття» та «Елементи Оксиген і Ферум. Прості речовини кисень і залізо». Підручник містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, завдання для позакласного і домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а та...

Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 13,00 МБ
 • добавлен 01 января 2016 г.
Підручник. — К.: Академія, 2015. — 190 с. Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Підручник містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, завдання для позакласного і домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словничок хімічних термінів і предметний покажчик.

Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 23,87 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. — К.: Академія, 2007. — 136 с.: іл. — ISBN 978-966-580-237-2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому розглянуто матеріал із розділів «Початкові хімічні поняття» та «Елементи Оксиген і Ферум. Прості речовини кисень і залізо». Підручник містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, завдання д...

Попель П.П., Крикля Л.С. Химия 7 класс

 • формат djvu
 • размер 5,92 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Киев. Издательский центр "Академия", 2008. - 136с Учебник подготовлен в соответствии с программой по химии для 7-11 классов общеобразовательных учебных заведений. В нем изложен материал разделов "Первоначальные химические понятия" и "Элементы Оксиген и Феррум. Простые вещества кислород и железо". Содержит практические работы, лабораторные опыты, вопросы, упражнения, задачи, задания для домашнего эксперимента, дополнительный материал для любознате...

Савчин М.М. Хімія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 15,85 МБ
 • добавлен 20 января 2017 г.
Підручник. — К.: Грамота, 2015. — 176 с. Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та нової програми. Зміст навчальних тем скеровано на формування предметних компетентностей. Методичний апарат підручника включає різні види діяльності на різних етапах здобуття знань, зорієнтовані на вікові особливості семикласників. Для учнів, учителів, методистів, батьків. Шановні семикласники! У цьом...

Шиманович И.Е. и др. Химия. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 12,55 МБ
 • добавлен 02 сентября 2016 г.
Учебник. — Под ред. И. Е. Шимановича. — 4-е изд., исправ. и доп. — Минск: Народная асвета, 2012. — 222 с. Основные химические понятия. Химические реакции. Кислород. Водород. Вода. Основные классы неорганических соединений.

Шымановіч І.Я. (рэд.) Хімія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 12,57 МБ
 • добавлен 18 августа 2016 г.
Падручнік. — 3-е выд., выпраўленае і дапоўненае. —Мінск: Народная асвета, 2012. — 222 с. Асноўныя хімічныя паняцці. Хімічныя рэакцыі. Кісларод. Вадарод. Вада. Асноўныя класы неарганічных злучэнняў.

Ярошенко О.Г. Хімія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 22,53 МБ
 • добавлен 13 января 2017 г.
Підручник. — Х.: Сиция, 2015. — 192 с. Підручник «Хімія» для 7 класу загальноосвітніх шкіл О.Г. Ярошенко повністю відповідає програмі з цього предмета для 7-9 класів. Його мета — зробити перехід від знань, отриманих на уроках природознавства до азів сучасної хімічної науки більш комфортним. Підручник має три великі розділи , які, в свою чергу, поділено на параграфи. Важливу місце в посібнику приділено формуванню у школярів навичок безпечного пово...

Ярошенко О.Г. Хімія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 15,36 МБ
 • добавлен 01 декабря 2014 г.
Підручник. — К.: Станіца-Київ, 2007. — 112 с.: іл. OCR Цим підручником розпочинається систематичне вивчення хімії в основній школі з дванадцятирічним терміном навчанням на базі пропедевтичних знань про тіла, речовини, фізичні та хімічні явища, що вже одержали учні, вивчаючи природознавство. Об’єм і зміст матеріалу ретельно продумані й логічно розкриті, текст перемежований цікавими прикладами, різноманітними та доступними для виконання семикласни...

Popel P.P., Criclea L.S. Chimie. Clasa a 7-a / Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 70,95 МБ
 • добавлен 30 декабря 2016 г.
Підручник румунською мовою. — Переклад М.В. Паскал. — Львів: Світ, 2015. — 192 с.: іл. Dragi elevi ai clasei a şaptea. Chimia — ştiina despre natură. Cum a apărut şi s-a dezvoltat ştiinţa chimia. Regulile de lucru în cabinetul de chimie. Vasele şi ustensiile de laborator. Cele mai simple operaţii în experimentul chimic. Lucrare practică. Regulile de securitate în timpul lucrului în cabine tul de chimie. Manipularea cu vasele de laborator, stativu...