• формат pdf
  • размер 70,95 МБ
  • добавлен 30 декабря 2016 г.
Popel P.P., Criclea L.S. Chimie. Clasa a 7-a / Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія. 7 клас
Підручник румунською мовою. — Переклад М.В. Паскал. — Львів: Світ, 2015. — 192 с.: іл.
Dragi elevi ai clasei a şaptea.
Chimia — ştiina despre natură.
Cum a apărut şi s-a dezvoltat ştiinţa chimia.
Regulile de lucru în cabinetul de chimie.
Vasele şi ustensiile de laborator.
Cele mai simple operaţii în experimentul chimic.
Lucrare practică. Regulile de securitate în timpul lucrului în cabine tul de chimie.
Manipularea cu vasele de laborator, stativul metalic de laborator şi aparatele de încălzire.
Structura flăcării.
Substanţe. Atomi, molecule.
Proprietăţile fizice ale substanţelor.
Cum se studiază substanţele In timpul liber.
Proprietăţile unor substanţe.
Substanţe pure şi amestecuri.
Metodele de separare ale amestecurilor.
Pentru cei curioşi.
Separarea amestecurilor în extragerea mineralelor.
Lucrarea practică. Separarea amestecurilor neomogene.
Atomi. Elemente chimice.
Pentru cei curioşi. Răspândirea elementelor chimice.
Masa atomului. Masa atomică relativă.
Substanţe simple. Metale şi nemetale.
Substanţe compuse.
Formule chimice.
Valenţa elementelor chimice.
Pentru cei curioşi.
Valenţa elementului chimic şi poziţia lui în sistemul periodic în timpul liber „Modelăm molecule”.
Masa molecualară relativă.
Partea de masă a elementului în substanţa compusă.
Fenomene fizice şi chimice (reacţii chimice).
Proprietăţile chimice ale substanţei în timpul liber.
Schimbarea culorii în timpul reacţiei chimice.
Să expirimentăm acasă.
Interacţiunea sodei alimentare cu acidul citric, sucul verzei murate, lapte covăsit.
Lucrare practică. Cercetarea fenomenelor fizice şi chimice.
Pentru cei curioşi. Fenomenele fizice şi chimice la scoaterea petelor.
Oxigen (eleraet). Oxigenul (substanţă simplă).
Schema reacţiei chimice.
Legea conservării masei substanţelor în timpulreacţiilor chimice.
Ecuaţia chimică.
Obţinerea oxigenului.
Lucrare practică. Obţinerea oxigenului din peroxidul de hidrogen, culegerea şi dovedirea prezenţei lui în timpul liber.
Acţiunea catalitică a substanţelor, ce se conţin în legume, asupra descompunerii peroxidului de hidrogen.
Proprietăţile chimice ale oxigenului: reacţiile cu substanţele simple.
Oxizi.
Proprietăţile chimice ale oxigenului: reacţiile cu substanţele compuse.
Procesele de oxidare.
în timpul liber. Stingerea flăcării.
Substanţe dăunătoare şi etichetarea lor.
Circuitul Oxigenului în natură.
Rolul biologic şi întrebuinţarea oxigenului.
Apa.
Soluţia şi componentele ei.
Apa ca solvent.
Compoziţia cantitativă a soluţiei.
Partea de masă a substanţei dizolvate.
Să experientăm acasă.
Prepararea soluţiei apoase de sare de bucătărie.
Reacţia apei cu oxizii.
Identificarea alcaliilor şi acizilor în soluţii cu ajutorul indicatorilor.
In timpul liber. Indicatori în plante.
Importanţa apei şi soluţiilor apoase.
Precipitaţiile acide.
Problema apei pure.
Să experientăm acasă. Purificarea apei.
Epilog.
Răspunsuri la problem şi exerciţii.
Mic dicţionar de termini.
Indice de termini.
Literatură pentru elevi.