• формат pdf
  • размер 846,58 КБ
  • добавлен 08 февраля 2012 г.
Афанасьеєва Л.А. Аліментні правовідносини в Україні
Монографія / МВС України, Луг. держ. ун-т внутр. справ. - Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. - 224с
Монографія присвячена комплексному дослідженню аліментних правовідносин, що є особливо своєчасним у зв'язку з прийняттям Сімейного кодексу України, який набув чинності з 1 січня 2004 року. Аналіз нового законодавства дозволив автору виробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання аліментних відносин. Особлива увага приділяється дослідженню підстав виникнення та суб'єктного складу аліментних зобов'язань, отіввідношення понять "суб'єкт аліментного зобов'язання" і "член сім'ї", правових норм, що регулюють визначення розміру аліментів і встановлюють спрощений порядок їх стягнення, законодавчих новел щодо договірного регулювання аліментних відносин. Видання розраховане на науковців, суддів, адвокатів, викладачів і студентів юридичних вузів, усіх громадян, яких цікавлять проблеми сімейного права
Зміст
Передмова
Аліментні правовідносини
Поняття й особливості сімейних
правовідносин
Аліментне зобов'язання як вид сімейного
правовідношення та його суб'єктний склад
Окремі види аліментних правовідносин
за сімейним законодавством України
Зобов'язання подружжя
щодо взаємного утримання
Аліментні права й обов'язки батьків і дітей
Аліментні зобов'язання інших членів сім'ї
та родичів
Порядок виконання аліментних зобов'язань
Добровільний порядок виконання аліментних
обов'язків та угоди про сплату аліментів
Деякі питання примусового порядку
стягнення аліментів
Додаток
Список використаних джерел
Похожие разделы