Похожие разделы

Апопій І.В. Сімейне право України

 • формат pdf
 • размер 926,91 КБ
 • добавлен 12 января 2016 г.
Навч. посібник - К. : Центр учбової л-ри, 2010. - 360 с. Навчальний посібник структуровано відповідно до програми вивчення курсу «Сімейне право» для студентів вищих навчальних закладів і побудовано на сімейному законодавстві з урахуванням останніх змін та доповнень. Може бути основою для підготовки до лекційних, практичних занять, курсових, дипломних, магістерських робіт, рефератів, наукових статей і доповідей, дисертацій тощо. Буде корисним для...

Афанасьеєва Л.А. Аліментні правовідносини в Україні

 • формат pdf
 • размер 846,58 КБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
Монографія / МВС України, Луг. держ. ун-т внутр. справ. - Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. - 224с Монографія присвячена комплексному дослідженню аліментних правовідносин, що є особливо своєчасним у зв'язку з прийняттям Сімейного кодексу України, який набув чинності з 1 січня 2004 року. Аналіз нового законодавства дозволив автору виробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання аліментних відносин. Особлива увага приділяється дослі...

Багач Е.М., Білоусов Ю.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар

 • формат doc
 • размер 526.2 КБ
 • добавлен 30 июня 2011 г.
Авт. колектив Багач Е. М., Білоусов Ю. В., Ватрас В. А., Давидова Н. О., Кодинець А. О. - К.: Ліга 2010. - 577 с. До уваги читачів пропонується науковий коментар до Сімейного кодексу України (СК України). В коментарі враховані зміни до СК України станом на 28 вересня 2009 р. Книга містить зразки документів та матеріали судової практики. Книга розрахована на викладачів юридичних вищих навчальних закладів, суддів, практикуючих юристів, нотаріусів,...

Баранова Л.М. Сімейне право України

 • формат doc
 • размер 1.44 МБ
 • добавлен 20 февраля 2010 г.
Юрінком Інтер, 2006, 264 с. Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого на основі нового Сімейного кодексу України і відповідно до нової програми курсу сімейного права. Висвітлено актуальні теоретичні проблеми сімейного права і розглянуто основні питання курсу: сім'я, шлюб, особисті та майнові правовідносини подружжя, права та обов'язки батьків і дітей, влашту...

Баранова Л.М., Борисова В.І., Жилінкова І.В. та ін. Сімейне право України

 • формат pdf
 • размер 872.04 КБ
 • добавлен 09 мая 2010 г.
Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. — 200 с. Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого на основі нового Сімейного кодексу України і відповідно до нової програми курсу сімейного права. Висвітлено актуальні теоретичні проблеми сімейного права і розглянуто основні питання курсу: сім’я, шлюб, особисті та майнові правовідносини подружжя, права та обов’язки бать...

Баранова Л.М., Борисова В.І., Жилінкова І.В. та ін. Сімейне право України

 • формат doc
 • размер 160,46 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Юрінком Інтер, 2004. — 264 с. Поняття сімейного права Сімейне законодавство Сімейні правовідносини Шлюб Особисті немайнові правовідносини подружжя Майнові правовідносини подружжя Припинення шлюбу Визначення походження дітей Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей Майнові правовідносини батьків та дітей Особисті немайнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів Майнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів Усиновлення Оп...

Баранова Л.М., Борисова В.І., Жилінкова І.В. та ін. Сімейне право України

 • формат pdf
 • размер 1,02 МБ
 • добавлен 24 августа 2013 г.
4-те вид., переробл. і допов. — X. : Право, 2012. — 320 с. Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри цивільного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» на основі Сімейного кодексу України і відповідно до нової програми курсу сімейного права. У ньому висвітлено актуальні теоретичні проблеми сімейного права і розглянуто основні питання курсу: сім'я, шлюб, особисті та майнові правовідносини подр...

Бармак М., Бармак О. Путівник по Сімейному кодексу України: основні поняття, таблиці, схеми

 • формат pdf
 • размер 9,45 МБ
 • добавлен 01 января 2012 г.
Навчальне видання. - Тернопіль: Астон. - 2002. - 112 с. У даному посібнику запропоновані таблиці та схеми, подано основні поняття Сімейного кодексу України, прийнятого 10 січня 2002 р. і введеного в дію 1 січня 2003 р. Матеріали посібника пропонуються вчителям, учням старших класів середніх загальноосвітніх шкіл, абітурієнтам, студентам та всім, хто цікавиться основами юриспруденції.

Відносини батьків та дітей

Статья
 • формат doc
 • размер 45,54 КБ
 • добавлен 04 декабря 2015 г.
Харків Хнувс. 2015 Мелова Ю. Б. 9 стр. Розділи: Загальні підстави виникнення прав і обо’язків батьків і дітей, Умови визначення походження дітей від батьків, які перебувають у шлюбі між собою та які не перебувають у шлюбі між собою, Підстави визнання батьківства в судовому порядку, Оспорювання батьківства.

Вирішення майнових спорів між подружжям

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 183,68 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Курсовая робота Украина 2012 р. 40 стор. Правовий режим майна подружжя як матеріально-правова основа їх майнових спорів Характеристика майнових відносин в сім’ї Особливості правового режиму окремих об'єктів у складі майна подружжя Способи та форми вирішення майнових спорів між подружжям Поняття та види способів вирішення майнових спорів між подружжям Особливості вирішення окремих майнових спорів між подружжям

Влаштування дітей позбавлених батьківського піклування

Реферат
 • формат doc
 • размер 44,76 КБ
 • добавлен 08 декабря 2016 г.
Выходные данные не приведены, 23 стр. Вступ Усиновлення Опіка та піклування над дітьми Патронат над дітьми Висновок Список використаної літератури

Влаштування дітей позбавлених батьківського піклування

Статья
 • формат doc
 • размер 65,88 КБ
 • добавлен 07 декабря 2015 г.
Харків ХНУВС. 2015 Мелова Ю. Б. 7 стр. Розділи: Поняття та сутність усиновлення, Порядок здійснення усиновлення, Визнання усиновлення недійсним та скасування усиновлення.

Гопанчук В.С. (ред.) Сімейне право України

 • формат doc
 • размер 397,70 КБ
 • добавлен 01 октября 2012 г.
Підручник. - К.: Істина, 2002. — 304 с. Цей підручник є першим, підготовленим після прийняття нового Сімейного кодексу України. У ньому висвітлюються основні питання курсу сімейного права: загальні положення, шлюб, права та обов'язки подружжя, а також батьків і дітей, форми виховання дітей, аліментні обов'язки членів сім'ї. Особлива увага приділена таким новелам сімейного законодавства, як шлюбний договір, регулювання сімейних відносин договором,...

Гузь Л.Є., Гузь А.В. Судово-практичний коментар до сімейного кодексу України

 • формат doc
 • размер 3.82 МБ
 • добавлен 25 октября 2011 г.
Х.: Видавничий будинок «ФАКТОР», 2011.- 576 с. Ця книга призначена для судів, студентів, наукових працівників, адвокатів, правозахисників, а також осіб, які виявляють інтерес до сімейного законодавства, намагаються самі захищати свої права, а для цього потрібно їх знати в світлі Сімейного кодексу України, інших підзаконннх актів, міжнародного законодавства у сфері сімейного права, захисту інтересів материнства і дитинства. У книзі названі вище о...

Дипломный проект - Расторжение брака

Реферат
 • формат doc
 • размер 101.5 КБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
Одесса, стр. 17. Суть прекращения брака. Правовая природа прекращения брака. Роль брачного контракта при расторжении брака. Российское законодательство о расторжении брака. Недостатки в практике расторжения брака.rn

Дитячий будинок сімейного типу

Реферат
 • формат doc
 • размер 33,91 КБ
 • добавлен 15 ноября 2012 г.
Луганськ, ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка; викладач Савельєва М.О.; Сімейне право України; 2012 рік; 12 сторінок. Виклад основного матеріалу. Висновки. Література.

Дякович М.М. Сімейне право України

 • формат image, pdf
 • размер 134.07 МБ
 • добавлен 09 октября 2013 г.
Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]/ [М. М. Дякович]. – Київ : Правова єдність, 2009. – 512 с. На основі чинного законодавства, зокрема Сімейного кодексу України, з урахуванням внесених до нього змін і доповнень, судової практики, наукових досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних учених в галузі сімейного права, розкриваються поняття та принципи сімейного права, зміст і структура сімейних правовідносин, розглядаються форми влаштув...

Жилінкова І.В., Борисова В.І. Сімейне право України

 • формат pdf
 • размер 1,29 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. — 2-е вид., перероб. і допов. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 288 с. У підручнику висвітлено актуальнi теоретичнi проблеми сімейного права i розглянуто основнi питання курсу: сім’я, шлюб, особистi та майновi правовідносини подружжя, права та обов’язки батьків i дітей, влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, тощо. Особливу увагу приділено новим інститутам сімейного права. Підготовлений колективом викладачів кафедри цивіль...

Жилинкова И.В. Брачный контракт

 • формат djvu
 • размер 6.88 МБ
 • добавлен 07 сентября 2010 г.
Ирина Владимировна Жилинкова Брачный контракт. - Харьков, 1995. - 172 с. В работе рассматриваются теоретические и практические вопросы развития института брачного контракта в Украине, исследуются нормы действующего семейного и гражданского законодательства, регулирующие отношения по заключению, изменению, расторжению и признанию брачного контракта недействительным. Особое внимание уделяется содержанию брачного контракта и тем условиям, которые мо...

Жилинкова И.В. Брачный контракт

 • формат pdf
 • размер 25.38 МБ
 • добавлен 07 сентября 2010 г.
Ирина Владимировна Жилинкова Брачный контракт. - Харьков, 1995. - 172 с. В работе рассматриваются теоретические и практические вопросы развития института брачного контракта в Украине, исследуются нормы действующего семейного и гражданского законодательства, регулирующие отношения по заключению, изменению, расторжению и признанию брачного контракта недействительным. Особое внимание уделяется содержанию брачного контракта и тем условиям, которые мо...

Жилинкова И.В. Брачный контракт

 • формат doc
 • размер 1008 КБ
 • добавлен 07 сентября 2010 г.
Ирина Владимировна Жилинкова Брачный контракт. - Харьков, 1995. - 172 с. В работе рассматриваются теоретические и практические вопросы развития института брачного контракта в Украине, исследуются нормы действующего семейного и гражданского законодательства, регулирующие отношения по заключению, изменению, расторжению и признанию брачного контракта недействительным. Особое внимание уделяется содержанию брачного контракта и тем условиям, которые мо...

Жилинкова И.В. Право собственности супругов

 • формат pdf
 • размер 1.94 МБ
 • добавлен 27 июля 2013 г.
Харьков: «Ксилон», 1997.— 236 с. С учетом действующего законодательства Украины в книге исследуются вопросы права собственности супругов на имущество. Особое внимание уделено проблемам права общей и раздельной собственности супругов в отношении таких объектов, как земельные участки, жилые дома, квартиры, ценные бумаги, вклады, имущество предприятий и т. п. В работе широко использованы материалы судебной практики, анализируются вопросы судебного р...

Загальні підстави виникнення прав і обов'язків батьків і дітей

Статья
 • формат doc
 • размер 40,08 КБ
 • добавлен 25 ноября 2015 г.
Харків ХНУВС. 2015 Мелова Ю. Б. 13 стр. Розділи: Загальні підстави виникнення прав і обов'язків батьків і дітей, Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою, Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою, Визнання батьківства за рішенням суду, Оспорювання Батьківства, Батькі...

Кенс Н.В. Сімейне право. Питання власності подружжя

 • формат pdf
 • размер 283,23 КБ
 • добавлен 18 марта 2013 г.
Електронний посібник з курсу Правознавство для студентів всіх спеціальностей усіх форм навчання. - Харків, ХНАДУ, 2008. - 50 с. Головним принципом прав подружжя на майно є принцип спільності власності всього того майна (за винятками, прямо встановленими законом), яке набувається ними за час шлюбу. Відповідно до ч.1 ст.22 КпШС Української РСР 1969 р. «майно. Нажите подружжям за час шлюбу, є його спільною сумісною власністю». При цьому згідно ч.2 с...

Кобзєва Т.А., Шапіро В.С. Сімейне право України

 • формат pdf
 • размер 949,17 КБ
 • добавлен 19 декабря 2016 г.
навчальний посібник. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 90 с. Навчальний посібник відповідає програмі вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. Чітке графічне виділення визначень та інших текстових блоків сприяє концентрації уваги студентів на вузлових інформаційних блоках. У навчальному посібнику висвітлено актуальні теоретичні проблеми сімейного права і розглянуто основні питання курсу: сім’я, шлюб, особисті та майнов...

Коваленко А.В. (кер.), Валєєв Р.Г., Круглова О.О. та ін. Сімейне право (у схемах та визначеннях)

 • формат pdf
 • размер 6,98 МБ
 • добавлен 10 августа 2016 г.
навч. посібник. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр справ, 2016. – 200 с. Посібник підготовлено на основі положень Сімейного кодексу України відповідно до програми навчальної дисципліни «Сімейне право» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Навчальне видання репрезентує результати науково-практичного аналізу основних понять сімейного права України у структурно-логічних схемах, візуалізуючи теоретичні положення ю...

Конспект лекцій Сімейне право України (2010)

Статья
 • формат doc
 • размер 690.5 КБ
 • добавлен 30 апреля 2010 г.
Конспект лекций - Семейное право Робота Ф. Енгельса "Походження сім`ї, приватної власності і держави". Первісні форми сім`ї та шлюбу за часів родового устрою. Загальна характеристика парної та моногамної сім’ї. Історичний розвиток cімейного законодавства (з 1917 до 60-х рр. ). Розвиток сімейного законодавства. Правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім`ю. Особливості сімейного права як окремої галузі п...

Красицька Л.В. Проблеми сімейного права України

 • формат doc
 • размер 269,65 КБ
 • добавлен 30 декабря 2013 г.
Навч. посіб. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 132 с. У навчальному посібнику «Проблеми сімейного права» висвітлено проблемні питання доктрини сімейного права та проблеми регулювання сімейних правовідносин. Аналізуються норми чинного сімейного законодавства України, правозастосовна практика, наукова доктрина щодо правової охорони сімейних відносин. У посібнику досліджуються проблеми теорії та практики сімейного права, визначаються проблемні аспекти рег...

Курсова робота - Укладання та розірвання шлюбу за законодавством України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 41.17 КБ
 • добавлен 11 февраля 2011 г.
Тернопільський національний економічний університет ІПО ПР-пз 41 (правознавство) вступ Поняття шлюбу та зміст шлюбних відносин Порядок укладання шлюбу Поняття та випадки припинення шлюбу, розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану Висновки Список використаних джерел Вступ. Історія розвитку людства свідчить про те, що сім’я в системі соціальних відносин завжди посідала особливе місце. Саме тому цей інститут завжди пер...

Курсова робота - Шлюбний договір у сімейному праві України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 54.06 КБ
 • добавлен 15 августа 2010 г.
Поняття шлюбного договору. Його зміст, форма та строк дії. Сфера застосування шлюбного договору. Визначення майнових відносин у шлюбному договорі. Умови, які не можуть включатись у шлюбний договір. Зміна та припинення шлюбного договору. Умови визнання його недійсним 32 сторінки, список літератури, зноски +додатки ТНЕУ, 2010 р. Правознавство, 4-й курс

Лекции Брачный договор в Украине

Статья
 • формат doc
 • размер 447 КБ
 • добавлен 28 мая 2011 г.
Понятие и виды правовых режимов имущества супругов Брачный договор в системе имуществених договоров супругов Содержание брачного договора Порядок и условия заключения брачного договора Изменения и прекращения брачного договора Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение брачного договора Недействительность брачного договора

Міненкова Н.О. Практика застосування Сімейного Кодексу України щодо вирішення спорів про дітей

 • формат pdf
 • размер 612,18 КБ
 • добавлен 23 октября 2015 г.
Монографія судді Апеляційного суду Харківської області. Харків Видавництво Харків юридичний, 2010. – 184 с. В книзі приведена судова практика розгляду цивільних справ щодо застосування норм Сімейного Кодексу України при вирішення питань пов’язаних із захистом прав дітей при здійсненні батьками своїх обов’язків, а також висвітлені проблемні питання при вирішенні майнових спорів, які виникають в сім’ї. Зміст: - Передмова - Майнові відносини в сі...

Майнові правовідносини між батьками і дітьми

Статья
 • формат doc
 • размер 55,03 КБ
 • добавлен 19 ноября 2015 г.
Хнувс. Харків 2015 Мелова Ю. Б. 2015 7 стр. Розділи: Сутність майнових правовідносин батьків та дітей, їх види, Здійснення обов’зків батьків щодо майна неповнолітніх дітей, , Аліментні відносини батьків та дітей.

Майнові та немайнові правовідносини батьків і дітей

Реферат
 • формат doc
 • размер 12,49 КБ
 • добавлен 28 марта 2014 г.
ЧНПУ ім. Шевченка, м. Чернігів, 2014 рік. 6 сторінок У доповіді розглядаються загальні підстави для виникнення прав і обов’язків батьків і дітей, розглядаються майнові та немайнові правовідносини батьків та дітей

Масюк В. Как усыновить ребенка в Украине?

 • формат pdf
 • размер 366,29 КБ
 • добавлен 04 сентября 2014 г.
Украина: Семейство — семейная юридическая служба, 2012. — 35 с. Тема усыновления на сегодня является одной из наиболее актуальных, поскольку влечет за собой не только возможность нахождения семьи лицам, нуждающимся в этом, но и может вызывать ряд проблем как юридических, так и морально—этических. Общие вопросы усыновления. Тайна усыновления. Процедура усыновления гражданами Украины. Процедура усыновления иностранцами и гражданами Украины, которые...

Методичні вказівки для практичних занять - Сімейне право України

Практикум
 • формат doc
 • размер 314.5 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Методичні вказівки до практичних занять підготовані із врахуванням положень сімейного законодавства України, для проведення практичних занять зі студентами юридичного факультету, містять 33 теми по сімейному праву України, де запропоновані теоретичні та практичні питання до теми, а також списки літератури.

Мироненко В.П. Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей за сімейним та цивільним законодавством України

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 27,94 КБ
 • добавлен 17 сентября 2014 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.П. Мироненко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19с. Комплексно досліджено правовідносини відповідальності батьків за неналежне виховання дітей за сімейним і цивільним законодавством України, необхідність якого викликана, насамперед, проблемами у сфері сімейного виховання, що призвели до негативних явищ: безвідповідального ставлення батьків до виконання своїх обов'язків щодо виховання дітей...

Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України

Статья
 • формат pdf
 • размер 66,96 МБ
 • добавлен 31 октября 2014 г.
Збірник наукових праць. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. — Х.: Ксилон, 2007. — 212 с.. До збірки увійшли наукові праці, присвячені аналізу практики застосуван­ня нового Сімейного кодексу України, які були обговорені в рамках роботи Круглого столу (Київ, 25 травня 2006 р.). Основна увага приділена пошуку шляхів вдосконалення правового регулювання особистих та майнових відно­син в сім'ї,всебічному захисту прав та інтересів діте...

Опіка та піклування

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 31,52 КБ
 • добавлен 08 октября 2012 г.
МАУП, 2012, 25 стор. Дисципліна - Сімейне право України Вступ Органи опіки та піклування Порядок встановлення опіки та піклування Призначення опікуна та піклувальника, їх права і обов’язки Підстави для припинення опіки і піклування Висновки Перелік використаних джерел

Опіка та піклування над дітьми

Статья
 • формат doc
 • размер 29,65 КБ
 • добавлен 03 декабря 2015 г.
Харків ХНУВС. 2015 Мелова Ю. Б. 5 стр. Розділи: Опіка та піклування як особлива форма захисту прав неповнолітніх дітей, що залишилися без батьківського піклування, Встановлення опіки і піклування, Здійснення та припинення опіки та піклування: підстави, порядок та правові наслідки.

Особисті немайнові правовідносини інших членів сім’ї та родичів

Статья
 • формат doc
 • размер 35,57 КБ
 • добавлен 18 ноября 2015 г.
Харків ХНУВС. 2015 Мелова Ю. Б. 5 стр. Розділи: Особисті немайнові правовідносини інших членів сім’ї та родичів, Майнові правовідносини інших членів сім’ї та родичів..

Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей

Презентация
 • формат ppt
 • размер 812,12 КБ
 • добавлен 30 ноября 2012 г.
Луганськ, ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка; викладач Савельєва М.О.; Сімейне право України; 2012 рік; 21 слайд. Презентація зроблена самостійно. Основні запитання: Право на сім'ю; Право на ім'я; Обов'язок батьків щодо виховання та розвитку дитини; Вплив вихователя на особистість; Місце проживання дитини; Специфіка немай­нових прав.

Особистих немайнових правовідносин за участю подружжя

Статья
 • формат doc
 • размер 27,99 КБ
 • добавлен 29 декабря 2015 г.
Харків ХНУВС. 2015 Мелова Ю. Б. 8стр. Розділи: Поняття та загальна характеристика особистих немайнових правовідносин за участю подружжя, Право на материнство, Право на батьківство, Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності, Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розвиток, Право дружини та чоловіка на зміну прізвища, Право дружини та чоловіка на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї, Право др...

Патронат над дітьми

Статья
 • формат doc
 • размер 25,83 КБ
 • добавлен 02 декабря 2015 г.
Харків ХНУВС. 2015 Мелова Ю. Б. 3 стр. Розділи: Поняття та сутність патронату над дітьми, Поняття, предмет, форма договору про патронат, Здійснення та припинення патронату над дітьми, Прийомна сім'я.

Поняття та підстави припинення шлюбу

Статья
 • формат doc
 • размер 24,66 КБ
 • добавлен 16 декабря 2015 г.
Харків ХНУВС. 2015 Мелова Ю. Б. 4 стр. Розділи: Поняття та підстави припинення шлюбу, Розірвання шлюбу державним органом РАЦСу та судом,Правові наслідки розірвання шлюбу ,Поновлення шлюбу.

Поняття, умови, порядок та правові наслідки усиновлення

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 26,39 КБ
 • добавлен 20 октября 2012 г.
ОНУ ім.Мечникова, Одеса 2012 Задача Гнатюк Є.С. знаходився у довготривалому відрядженні, після повернення з якого дізнався, про народження в його дружини доньки, батьком якої він не був, хоча в якості такого був записаний в свідоцтві про народження. Гнатюк вирішив змиритися з цим фактом та не став оспорювати актового запису про своє батьківство. Після спливу п’яти років відносини в сім ї загострилися, шлюб подружжя Гнатюк було розірвано в суді. П...

Права та обов'язки подружжя щодо утримання

Реферат
 • формат doc
 • размер 17,75 КБ
 • добавлен 26 декабря 2015 г.
Харків ХНУВС. 2015 Мелова Ю. Б. 5 стр. План: Вступ, Аліментні права та обов’язки подружжя, Право на утримання після розірвання шлюбу, Способи надання утримання одному з подружжя, Визначення розміру аліментів, Припинення права одного з подружжя на утримання, Право одного з подружжя на утримання у разі проживання з ним дитини, Припинення права на утримання за домовленістю подружжя, Використані нормативно-правові акти та література.

Права та обов`язки подружжя щодо утримання

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 38,06 КБ
 • добавлен 10 апреля 2012 г.
Запоріжжя, 2012. - 19 с. Зміст: Права та обов`язки подружжя щодо утримання: Загальні підстави виникнення аліментних зобов`язань подружжя. Аліментні зобов`язання колишнього подружжя. Способи й розмір надання утримання одним із подружжя другому. Припинення, позбавлення або обмеження строком права на утримання одного з подружжя. Спеціальні підстави стягнення аліментів. Припинення права на утримання того з подружжя, з ким проживає дитина. Право на ут...

Правовий статус мачухи і вітчима у сімейному праві України

Реферат
 • формат doc
 • размер 25,86 КБ
 • добавлен 13 ноября 2012 г.
Луганськ, ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка; викладач Савельєва М.О.; Сімейне право України; 2012 рік; 9 сторінок. Виклад основного матеріалу. Література.

Припинення шлюбу внаслідок його розірвання. Правові наслідки розірвання шлюбу. Задача

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 29,53 КБ
 • добавлен 04 марта 2013 г.
ОНУ ім. І. І. Мечникова. Одеса, 2013 рік. 15 сторінокю План Припинення шлюбу внаслідок його розірвання. Правові наслідки розірвання шлюбу. Задача. Громадянин П. та громадянка М. звернулися до РАЦСу з прохання зареєструвати їх шлюб. Прийнявши заяву, співробітники РАЦСу призначили строк реєстрації шлюбу через місяць після подання заяви. Але молоді не погодилися з цим, вони пояснили, що багато років знають один одного, тому для них додаткові роздуми...

Режими майна подружжя

Статья
 • формат doc
 • размер 42,83 КБ
 • добавлен 21 декабря 2015 г.
Харків ХНУВС. 2015 Мелова Ю. Б. 12 стр. Розділи: Особиста приватна та спільна сумісна власність, Договірний режим майна подружжя, Шлюбний договір, Порядок та умови укладення шлюбного договору, Тонкощі шлюбного договору, Загальні підстави виникнення права на утримання, Аліменти, Підстави виникнення, Аліментна черговість, Особливі підстави виникнення права на утримання, Право вагітної дружини на утримання, Право на аліменти за "безсонні ночі", Прав...

Реферат - Порядок укладання шлюбу

Реферат
 • формат docx
 • размер 113.03 КБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Вступ. Короткі відомості про порядок укладання шлюбу. Прийняття державними органами РАЦСУ заяви за наявності всіх необхідних документів. Права та обов'язки наречених при подачі заяви. Реєстрація шлюбу. Вступ в шлюб з засудженою особою. Висновок. Список використаної літератури.

Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2003 р

 • формат doc
 • размер 522,53 КБ
 • добавлен 29 января 2016 г.
Науково-практичне видання. 2003. У виданні детально аналізуються норми Сімейного кодексу України та практика їх застосування. Коментар розрахований на суддів, адвокатів, нотаріусів, працівників органів реєстрації актів цивільного стану, викладачів, студентів, а також усіх, хто стикається з проблемами сімейного права.

Сімейне право України

 • формат doc
 • размер 95,37 КБ
 • добавлен 21 мая 2013 г.
Автор невідомий. - К., 2006. - 103 с. Поняття сімейного права Сімейне законодавство Сімейні правовідносини Шлюб Особисті немайнові правовідносини подружжя Майнові правовідносини подружжя Припинення шлюбу Визначення походження дітей Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей Майнові правовідносини батьків та дітей Особисті немайнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів Майнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів Усиновленн...

Сімейне право України (2012)

Статья
 • формат doc
 • размер 254.62 КБ
 • добавлен 12 марта 2012 г.
Запоріжжя, 2012. - 124 с. Зміст: Поняття сімейного права та його місце в правовій системі України. Поняття та етапи розвитку сімейного законодавства України. Сімейні правовідносини. Шлюб. Правовідносини подружжя. Особисті немайнові правовідносини подружжя. Майнові правовідносини подружжя. Припинення шлюбу. Відносини батьків та дітей. Визначення походження дітей. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Майнові правовідносини батьків та...

Сімонюк В.П. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Сімейне право (відповідно до вимог ECTS)

 • формат doc
 • размер 73,35 КБ
 • добавлен 01 ноября 2012 г.
Для студентів ІV курсу денних факультетів / Уклад.: В.П. Сімонок. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 35 с. ЗМІСТ Вступ. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи. Програма навчальної дисципліни Сімейне право. Завдання до практичних занять та самостійної роботи. Основні поняття і терміни. Поточний (модульний) контроль знань студентів. Індивідуальна робота студентів. Програмні питання з навчальної дисципліни Сіме...

Семейное право Украины

Реферат
 • формат doc
 • размер 12,81 КБ
 • добавлен 23 июня 2012 г.
СГГУ 2010, филологический факультет, кафедра социально-гуманитарных наук, объем работы - 11 стр. Введение. Основные положения семейного права. Вывод. Список использованной литературы.

Симбирская Е. Раздел корпоративных прав и предприятия при бракоразводном процессе

 • формат doc
 • размер 90,64 КБ
 • добавлен 09 августа 2013 г.
Электронный ресурс "Юрист и Закон", 2013. - 5 с. О практике раздела корпоративных прав и предприятия между супругами читайте в материале издания «ЮРИСТ & ЗАКОН» от 30.05.2013, № 38.

Соціально-правовий статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Реферат
 • формат doc
 • размер 29,76 КБ
 • добавлен 26 декабря 2016 г.
Стаття по правознавству. Полтава, 2013 рік. Розкриваються поняття "діти-сироти", "діти, позбавлені батьківського піклування", особливості їхнього соціально-првового статусу.

Укладення та перешкоди до укладення шлюбу

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 34,78 КБ
 • добавлен 08 февраля 2015 г.
ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса, Украина, год написания 2015, На 11 стр., нет титульного листа, есть сноски и нумерация страниц, План: Умови укладення шлюбу, перешкоди до уладення шлюбу. Порядок встпупу до шлюбу. Задача: Після розлучення громадянки Т. із своїм колишнім чоловіком Р., у них виник конфлікт. Р. вимагав, щоб колишня дружина змінила своє прізвище на дошлюбне, але Т. не погоджувалася. Конфлікт затягнувся і набув нової сили через два роки...

Умови укладення шлюбу, перешкоди до укладення шлюбу. Порядок вступу до шлюбу

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 30,40 КБ
 • добавлен 19 января 2013 г.
ОНУ ім. І.І. Мечникова. Одеса, 2013 рік. 12 сторінок. План Умови укладення шлюбу, перешкоди до укладення шлюбу. Порядок вступу до шлюбу. Задача Після розлучення громадянки Т. із своїм колишнім чоловіком Р., у них виник конфлікт. Р. вимагав, щоб колишня дружина змінила своє прізвище на дошлюбне, але Т. не погоджувалася. Конфлікт затягнувся і набув нової сили через два роки, коли Т. взяла новий шлюб і вирішила змінити прізвище 10-річного сина, що ж...

Усиновлення дітей-громадян України іноземцями

Реферат
 • формат doc
 • размер 39,80 КБ
 • добавлен 18 декабря 2012 г.
Луганськ, ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка; викладач Савельєва М.О.; Сімейне право України; 2012 рік; 16 сторінок. Виклад основного матеріалу. Статистичні дані. Література.

Харитонов Е.О. (ред.) Семейный кодекс Украины: научно-практический комментарий

 • формат doc
 • размер 939,14 КБ
 • добавлен 07 октября 2012 г.
Х.: Одиссей, 2008. - 592 с. Изменение текста документов и/или их использование с какой-либо другой целью, кроме личного пользования, является нарушением авторского права и преследуется законом. Этот материалы не несут в себе коммерческого характера,представлены исключительно для ознакомительного просмотра и подлежат удалению после просмотра. Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины, ориентировочно по состоянию на август-сентябр...

Харитонов Е.О. Сімейне право України

 • формат doc
 • размер 3.09 МБ
 • добавлен 18 июля 2011 г.
Навчальний посібник / За ред. Є.О. Харитонова. — К.: Істина, 2008. — 200 с. У навчальному посібнику відповідно до програми курсу «Сімейне право України» викладено матеріал, який стане у нагоді студентам вищих юридичних навчальних закладів при підготовці до практичних занять, заліків та іспитів з цієї дисципліни. Посібник може бути корисним також викладачам вищих юридичних навчальних закладів, практикуючим юристам, усім читачам, які цікавляться с...

Чепульченко Г.Д., Скоробогатова А.И. Юридический справочник. Брачно семейные отношения

Справочник
 • формат doc
 • размер 78,95 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Юринком интер, 2004. - 90 с. Брак. Супруги. Прекращение брака. Родители и дети. Алиментные обязанности других членов семьи и родственников. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство.

Червоний Ю.С. Сімейне право

 • формат doc
 • размер 2.74 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Підручн. / За ред. Ю. С. Червоного. - К. : Істина, 2004. - 400 с У підручнику висвітлені основні питання навчальної дисципліни "Сімейне право України": поняття сімейного права, його предмет та метод, функції, принципи; історія розвитку сімейного законодавства України; сімейні правовідносини; шлюб, права та обов'язки подружжя, а також батьків і дітей; форми виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, права та обов'язки інших членів сім'...

Шимон С.І. Сімейне право

 • формат doc
 • размер 291.45 КБ
 • добавлен 16 июня 2013 г.
К.: КНЕУ, 2004. — 164 с. Вступ. Навчально-тематичний план курсу «Сімейне право України». Типова програма курсу. Навчально-методичне забезпечення курсу. Поняття, предмет, принципи, система сімейного права. Державна сімейна політика України. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права. Джерела сімейного права. Історичні форми сім’ї та шлюбу. Сімейні правовідносини. Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу. Недійсність шлюбу. Особисті...

Шлюбний договір

Реферат
 • формат doc
 • размер 69,48 КБ
 • добавлен 25 апреля 2011 г.
Історія сімейного права та шлюбних договорів Поняття шлюбного договору та його місце в системі майнових договорів подружжя Зміст та укладення шлюбного договору Встановлення режиму роздільності майна. Встановлення режиму спільності майна. Збереження режиму роздільного майна. Правовий режим речей професійних знань подружжя. Взаємне утримання подружжя Розподіл майна Порядок укладання, зміни і припинення шлюбного контракту

Шлюбний договір в Україні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 41,33 КБ
 • добавлен 22 декабря 2016 г.
Робота написана та успішно захищена в 2015 році в СНУ імені Лесі Українки, м. Луцьк. Вступ. Розділ 1. Юридична природа шлюбного договору. Розділ 2. Зміст та динаміка шлюбного договору. Висновки. Список використаних джерел.

Шныр Н. Скелеты в шкафу или как грамотно развестись в Украине

 • формат doc
 • размер 154,93 КБ
 • добавлен 12 мая 2012 г.
Электронный ресурс "Юрист и Закон", 2012. - 5 с. Развод супругов уже давно перестал быть чем-то из ряда вон выходящим - обычный юридический аспект повседневной жизни, правда, с возможностями неблагоприятными последствиями. О том, на какие подводные камни можно натолкнуться в ходе бракоразводного процесса, мы выяснили у экспертов по семейному праву.

Шпаргалка - Сімейне право України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 121,44 КБ
 • добавлен 03 сентября 2012 г.
Шпора на залік з курсу Сімейне право України (ЛНУ ім. І. Франка) Сім’я як соціальний інститут. Поняття та ознаки шлюбу. Умови укладення шлюбу: Перешкоди до укладення шлюбу. Державна реєстрація шлюбу та її правове значення. Поняття, види, особливості, підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин. Субєкти сімейних правовідносин. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків. Поняття та правова природа недійсності шлюб...

Ярош З. Брачный договор - панацея?

 • формат doc
 • размер 72,98 КБ
 • добавлен 25 августа 2013 г.
Электронный ресурс "Юрист и Закон", 2012. - 6 с. О практике применения брачных договоров в Украине и особенностях их заключения читайте в материале издания «ЮРИСТ & ЗАКОН» от 02.11.2012 - 06.11.2012 № 72.

Індиченко С.П., Гопанчук B.C. та ін. Сімейне право України

 • формат pdf
 • размер 1.45 МБ
 • добавлен 23 апреля 2010 г.
Київ: Вентурі. , 1997. — 272 с. Нумерация страниц сохранена. У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до програми курсу сімейного права, аналізується шлюбно-сімейне законодавство. Розглядаються принципи сімейного права, поняття шлюбу, особисті та майнові права і обов'язки подружжя, правовідносини між батьками і дітьми та ін. Для студентів юридичних вузів та факультетів.

Історія становлення і розвитку спадкового права

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 57,91 КБ
 • добавлен 01 марта 2016 г.
Курсова робота 2014 рік. Робота складається з таких частин: вступу, трьох розділів з підрозділами, висновків і списку використаної літератури. Обсяг курсової роботи складає 40 сторінок. Особливості етапів історичного розвитку спадкового права. Основні етапи виникнення та розвитку спадкового права в Україні. Особливості розвитку спадкового права України.