• формат doc
  • размер 113,74 КБ
  • добавлен 16 июня 2012 г.
Афонін Е.А., Суший О.В.(уклад.) Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України
Конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів. - К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2010. - 48 с.
Для слухачів і викладачів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів державної служби та місцевого самоврядування.
Зміст
Переднє слово
Транспарентність як системно-функціональний феномен демократичної правової держави
Поняття "транспарентність". Транспарентність як соціальний, правовий, економічний та політичний феномен
Рівні, компоненти та функції транспарентності
Транспарентність як атрибут демократичного державного управління: прозорість, відкритість, гласність
Інституціоналізація транспарентності в нормативній системі суспільства та практиці державного управління
Засади і традиції інституціоналізації транспарентності
Свобода і таємниця інформації. Цензура
Форми та механізми забезпечення транспарентності влади
Політичні комунікації та Public relations: досвід України
E-Govement: новий формат транспарентних відносин
Патології та ризики НЕпрозорості та НАДвідкритості
Питання для самоконтролю
Додатки
Список рекомендованих джерел
Список додаткових джерел