Физика
Академическая и специальная литература
Практикум
  • формат pdf
  • размер 4,53 МБ
  • добавлен 09 ноября 2012 г.
Аксьонова К.Ю., Оксюк Ю.Д., Сидоренко Є.Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу Електрика і магнетизм курсу фізики
Харків: ХНАМГ, 2008. – 64 с.
Для студентів 1 курсу денної і 1 і 2 курсу заочної форми навчання: бакалаврів за напрямами 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.060101 Будівництво, 6.060103 Гідротехніка (водні ресурси), 6.070101 Транспортні технології, 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій, 6.050702 Електромеханіка.
Вступ
Електровимірювальні прилади і їхні характеристики
Лабораторні роботи:
Розширення меж вимірювання амперметра і вольтметра
Визначення електрорушійної сили джерела струму компенсаційним методом
Моделювання електричних полів за допомогою електролітичної ванни
Визначення діелектричної проникності діелектриків
Розрахунок розгалуженого електричного кола і його експериментальна перевірка
Дослідження роботи трьохелектродної електронної лампи
Дослідження електричного струму в напівпровідніках
Визначення індукціі магнитного поля електромагніту
Визначення питомого заряду електрона за допомогою магнетрона
Вивчення магнітних властивостей феромагнетиків
Список літератури
Похожие разделы