Физика
Академическая и специальная литература
Практикум
  • формат pdf
  • размер 2,36 МБ
  • добавлен 05 ноября 2012 г.
Аксьонова К.Ю., Оксюк Ю.Д., Сидоренко Є.Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу Електростатика і постійний струм курсу загальної фізики
Харків: ХНАМГ, 2008. – 67 с.
Для студентів 1 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.050701 Електротехніка та електротехнології.
Вступ
Електровимірювальні прилади і їхні характеристики
Лабораторні роботи:
Ознайомлення з приладами для вимірювання електричних величин
Розширення меж вимірювання амперметра і вольтметра
Осцилографування фізичних процесів
Дослідження електростатичного поля способом електростатичного моделювання
Визначення ємності конденсатора
Вивчення процесів зарядження і розрядження конденсатора
Розрахунок розгалуженого електричного кола і його експериментальна перевірка
Вимірювання опору методом місткової схеми
Дослідження термоелектронної емісії і визначення роботи виходу електрона з металу
Дослідження роботи триелектродної лампи
Список літератури
Похожие разделы