Социологическая периодика
Социологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 361,19 КБ
  • добавлен 31 декабря 2011 г.
Актуальні питання масової комунікації 2009 Випуск 10
Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. - К., 2009. - 48 с Мова: українська
Видання упорядковано теоретичними науковими статтями, що базуються на постановці наукових проблем, дослідженні методів, розробці методик та термінології. Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрів.
Зміст:
Філософські, теоретичні і методологічні основи дослідження масового впливу
Бабак М. П. (Babak M. P.) Комунікативні методи проведення PR-кампаній у мережі інтернет: медіаефекти в мережі інтернет у контексті роботи PR-служби
Зражевська Н. І. (Zrazhevs'ka N. I.) Мас-медіа і технологія «повсякденна»
Павленко А. В. (Pavlenko A. V.) До проблеми вивчення методів оцінки ефекту PR-діяльності
У контексті соціальних комунікацій
Білан Н. І. (Bilan N. I.) Інформаційне суспільство у вітчизняних і зарубіжних теоріях глобального розвитку
Тріщук О. В. (Trischuk O. V.) Система комунікаці в науково-інформаційній сфері
Паримський І. С. (Paryms'kyj I. S.) Системоутворювальний феномен української державності як свобода пропаганди національної ідеї
Масова інформація
Володченко О. М. (Volodchenko O. M.) PR-тексти та їх використання в туристичних виданнях
Пашніна О. М. (Pashnina O. M.) Особливосі висвітлення воєнних конфліктів телемережами С (на прикладі CNN)
Теорія та історія дослідження масового впливу
Бенцал І. І. (Bentsal I. I.) Стратегії обмеження політичних інформаційних технологій віртуальної теледійсності у реаліях громадського інформаційного протекціонізму
Бібліографія Інституту журналістики
Вернигора Н. М. (Veygora N. M.) Журналістська педагогікка в контексті Болонського процесу.
Похожие разделы