Социологическая периодика
Социологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 272,87 КБ
  • добавлен 28 декабря 2011 г.
Актуальні питання масової комунікації 2010 Випуск 11
Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. - К., 2010. - 40 с Мова: українська
Видання упорядковано теоретичними науковими статтями, що базуються на постановці наукових проблем, дослідженні методів, розробці методик та термінології. Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрів.
Зміст:
У контексті соціальних комунікацій
Дем’янова А. О. (Demyanova A. О.) Текстовий конвент як об’єкт роботи редактора сайту
Малиш М. М. (Malysh M. M.) Формування соціально сприятливого комунікаційного середовища як засіб соціального управління
Комуніканти масового спілкування
Тищук О. І. (Tyschuk O. I.) Тенденції розвитку молодіжної аудиторії у православному комунікаційному просторі
Ефекти та ефективність масової комунікації
Подпружнікова О. П. (Podpruzhnikova O. P.) Системи персонажів комерційної, політичної та соціальної реклами: спільне й відмінне
З історії теорії масової комунікації
Андрущенко О. А. (Andruschenko O. A.) Реклама як сучасний засіб масової комунікації
Житарюк М. Г. (Zhytaryuk M. G.) Концепт інформаційного балансу в когнітивних теоріях
Бібліографія Інституту журналістики
Вернигора Н. М. (Veygora N. M.) Актуальні питання масової комунікації. Покажчик змісту 2005–2009 рр.
Ковальчук І. В. (Kovalchuk I. V.) Теорія масової комунікації. Покажчик змісту
Красненко О. П. (Krasnenko O. P.) Текстознавство. Покажчик змісту
Похожие разделы