Правовое регулирование гендерных отношений
  • формат pdf
  • размер 1,83 МБ
  • добавлен 21 октября 2012 г.
Алєксєєнко М. (заг. ред.) Громадський моніторинг Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві (до 2010 р.)
К.: Адеф-Україна, 2011. - с. 68.
Висвітлює стан реалізації Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві, яка впроваджувалась протягом 2006-2010 рр. В документі висвітлюються досягнення та виклики, які супроводжували процес упровадження Програми на національному та місцевому рівнях, узагальнюються висновки та надаються рекомендації щодо формування ґендерної політики в майбутньому.
Буде цікавий працівникам державних та недержавних організацій, робота яких дотична до впровадження ґендерної політики.