Алєксєєнко М. (заг. ред.) Громадський моніторинг Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві (до 2010 р.)

 • формат pdf
 • размер 1,83 МБ
 • добавлен 21 октября 2012 г.
К.: Адеф-Україна, 2011. - с. 68. Висвітлює стан реалізації Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві, яка впроваджувалась протягом 2006-2010 рр. В документі висвітлюються досягнення та виклики, які супроводжували процес упровадження Програми на національному та місцевому рівнях, узагальнюються висновки та надаються рекомендації щодо формування ґендерної політики в майбутньому. Буде цікавий працівникам державни...

Журженко Т. Гендерные рынки Украины: политическая экономия национального строительства

 • формат pdf
 • размер 1,30 МБ
 • добавлен 24 июня 2015 г.
Вильнюс: ЕГУ, 2008. — 256 с. — ISBN 978-9955-773-15-3. Используя категорию «гендера», автор рассматривает противоречия национального строительства и рыночных реформ в пограничье Центрально-Восточной Европы. На примере Украины она показывает, что эти процессы не только по-разному влияют на социальный и экономический статус женщин и мужчин, их доступ к власти и возможности реализации гражданских прав, но и неразрывно связаны с трансформацией гендер...

Карбовська Н., Литвинова Т., Магдюк Л. Інструменти інтегрування концепції соціально-ґендерної рівності в роботу органів місцевої влади

 • формат pdf
 • размер 323.7 КБ
 • добавлен 11 июля 2011 г.
Київ, 2010. - 120 с. Посібник створено в рамках проекту „Інструменти соціально-ґендерного інтегрування – платформа для забезпечення соціальної справедливості в Україні. В даному посібнику представлені теоретичні та практичні матеріали стосовно проблем соціальної справедливості та ґендерної рівності в Україні, надані методики визначення відповідних проблем в різних сферах соціо-економічного розвитку, методики збору та соціально-ґендерного аналізу...

Лавринчук І.П. Трудове законодавство України. Гендерна експертиза

 • формат pdf
 • размер 3.07 МБ
 • добавлен 02 декабря 2010 г.
Відповідальний редактор Т. М. Мельник. - К.: Логос. 2001. - 70 с. Автор розкриває умови трудового законодавства щодо заборони дискримінації щодо працівників за ознакою статі. Книга рекомендується студентам ВНЗ для гендерної освіти

Левченко К.Б. Управління процесами формування ґендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 648,55 КБ
 • добавлен 08 февраля 2017 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 12.00.07. Теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право . - Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2003. - 426 с. Розглянута гендерна політика як об’єкт соціально-правового аналізу, нормативно-правове забезпечення управління державною політикою стосовно жінок та ґендерною політикою в Україні, організаційні аспекти управління процеса...

Левченко К.Б., Мартиненко О.А. Жінки в органах внутрішніх справ України

 • формат pdf
 • размер 2.5 МБ
 • добавлен 02 декабря 2010 г.
Жінки в органах внутрішніх справ України / К. Б. Левченко, О. А. Мар тиненко. — К. : ТОВ «Видавництво «Телесик», 2008. — 56 с. У книзі коротко викладається історія включення жінок в діяльність української міліції, їх служба у складі миротворчих місій; подається інформація щодо кількості жінок в поліцейських підрозділах іноземних держав; розкривається сутність та зміст сучасної гендерної політики на національному та міжнародному рівнях; наводяться...

Олійник А.С. Конституційне законодавство України. Гендерна експертиза

 • формат pdf
 • размер 3.32 МБ
 • добавлен 06 декабря 2010 г.
- К.: Логос, 2001. - 77 с. Видання присвячене гендерній експертизі конституційного законодавства України. Автором охарактеризовані національні організаційно-правові механізми забезпечення рівності прав, свобод та обов'язків чоловіка та жінки.

Презентация - Гендерний аналіз

Презентация
 • формат ppt
 • размер 231 КБ
 • добавлен 02 декабря 2010 г.
Суть та структура, методи гендерного аналізу за програмою рівних можливостей і прав жінок України. 2009 рік

Реферат - Гендерные проблемы украинских граждан при трудоустройстве

Реферат
 • формат docx
 • размер 27.93 КБ
 • добавлен 23 декабря 2011 г.
Мариуполь, Мариупольский государственный университет, Экономико-правовой факультет,2011 год. предмет - правовое регулирование гендерных отношений, преподаватель - Дмитриева Е. К., 11 стр Гарантии трудовых прав граждан в Украине. Проблемы трудоустройства украинских граждан. Пути разрешения трудовых гендерных стереотипов в Украине.

Реферат - Гендерные проблемы участия украинских женщин в политике

Реферат
 • формат docx
 • размер 36.8 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Мариуполь, Мариупольский государственный университет, Экономико-правовой факультет,2011 год. предмет - правовое регулирование гендерных отношений, преподаватель - Дмитриева Е. К. 15 стр Гарантии политических прав женщин в Украине. Проблема гендерных аспектов политического лидерства в Украине.

Ромовська З.В. Сімейне законодавство: Гендерна експертиза

 • формат pdf
 • размер 1.51 МБ
 • добавлен 06 декабря 2010 г.
Видавництво "Логос"., Київ, - 2000. В цій роботі автор досліджує сім'ю, гендерну рівність між чоловіком та дружиною як подружжям та як між батьками дитини.

Суслова О.І. (ред) Законотворчість: Практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України

 • формат pdf
 • размер 2.68 МБ
 • добавлен 30 ноября 2011 г.
К.: Москаленко О.М. ФОП, 2010. – 180 с. Ґендерний компонент є одним із складових діяльності Програми сприяння Парламенту II. ПСП ІІ працює над включенням ґендерної проблематики в усі ланки своєї співпраці з Верховною Радою. Головною метою цього компоненту є сприяння дотриманню принципів ґендерної рівності в усіх аспектах законодавчої роботи. У цьому виданні містяться практичні рекомендації щодо реалізації принципу рівних прав та можливостей жіно...