Практикум
  • формат pdf
  • размер 4,57 МБ
  • добавлен 12 марта 2013 г.
Александров В. и др. Методично ръководство за решаване на задачи по теоретична механика - част II Кинематика и динамика
София: Техника, 1981. - 111 с.
На български език.
Съдържа задачи по теоретична механика- част кинематика и динамика.
Към всяка част има теория, решени примери и задачи за самостоятелна работа.
В раздела кинематика са дадени 60 задачи, от които 21 решени, а в раздела динамика има 115 задачи, от които 49 са решени.
На нерешените задачи са дадени отговори.
Съдържание:
Кинематика на точка.
Кинематика на твърдо тяло.
Динамика на материална точка.
Общи теореми на динамиката за системи от материални точки.
Динамика на твърдо тяло.
Елементи на аналитичната механика.
Похожие разделы