• формат pdf
  • размер 25,29 МБ
  • добавлен 13 января 2013 г.
Александров В., Кюркчиев Р. Теоретична механика /записки/
Учебно пособие. - София: Университет по архитектура строителство и геодезия, 2001. - 395 с. На български език.
Основно съдържание- кинематика , статика и динамика. За инженерно строителни и машиностроителни специалности, които изучават теоретична механика.
Похожие разделы