• формат pdf
  • размер 70,21 МБ
  • добавлен 18 марта 2013 г.
Almond G., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations
Princeton: Princeton University Press, 1963.
Вперше опублікована в 1963 році і з тих пір визнана класикою політології, ця книга спирається на одне з найбільш ранніх порівняльних міжнародних соціологічних досліджень. У книзі аналізується явище політичної культури, її чисті і змішані типи, а також складові частини. Основна увага приділяється пошуку особливостей політичної культури, що відповідають за успіх демократії в країнах Заходу (на прикладі США і Великобританії).
Впервые опубликованная в 1963 году и с тех пор ставшая классикой политологии, эта книга опирается на одно из наиболее ранних сравнительных международных социологических исследований. В книге анализируется явление политической культуры, ее чистые и смешанные типы, а также составные части. Основное внимание уделяется поиску особенностей политической культуры, отвечающих за успех демократии в странах Запада (на примере США и Великобритании).