Похожие разделы

Абсентеїзм: поняття, ознаки, форми

Реферат
 • формат doc
 • размер 13,91 КБ
 • добавлен 25 декабря 2010 г.
Абсентеїзм та його причини Види політичного абсентеїзму

Агора. Переосмислюючи демократію: Україна і світовий контекст

 • формат pdf
 • размер 1,44 МБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Випуск 10, – К.: Стилос, 2011. – 160 с Збірник праць присвячений проблемам демократії в Україні, її значущості в сучасному контексті Розбудова демократії в Україні · Віктор Степаненко Дедемократизація в Україні в контексті дилем сучасної ліберальної демократії Володимир Фадєєв Потенціал держави і перспективи демократизації в Україні Анатолій Карась Громадянська ідентичність як українська перспектива Ярослав Пилинський До питання про демократію...

Аналіз політичної діяльності Й.Сталіна та А.Гітлера

Реферат
 • формат rtf
 • размер 29,67 КБ
 • добавлен 23 февраля 2013 г.
КПНУ ім. Івана Огієнка, Камянець-Подільський, 2013, 13 стор Вступ Актуальність теми дослідження. Проблема сутності сталінського і гітлерівського тоталітарного режиму, його інституціональних і нормативних особливостей, незважаючи на чималу кількість публікацій, що побачили світ в останні роки, продовжує залишатись актуальною в сучасній українській політичній науці. Подальше ґрунтовне вивчення діяльності тоталітарних політичних інститутів як ключов...

Аналіз процесу становлення багатопартійності. Порівняльна характеристика двох історичних етапів: початок XX століття та кінець 1980-х - середина 1990-х років з погляду спільностей і принципових відмінностей

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 29,31 КБ
 • добавлен 14 июля 2013 г.
Київ:КНЕУ, 2012 р. — 14 с. (Творче індивідуальне завдання). Викладач — Бульбенюк. Предмет — Політологія. Характеристика перших партій України(кінець XIX - початок XX ст. ) Нові політичні партії (з 1990х років) Порівняльна таблиця процесу становлення багатопартійності в Україні( початок XX ст. і 1990ті роки)

Аналіз сучасних політичних орієнтирів України в сучасній європейській цивілізації

Реферат
 • формат doc
 • размер 11,35 КБ
 • добавлен 17 ноября 2010 г.
В рефераті проводиться аналіз сучасних політичних орієнтирів України в сучасній європейській цивілізації Українська нація Геополітичний статус Української держави на європейському просторі Інтеграція НБСЄ ОБСЄ Сесії Парламентської Асамблеї РЄ ЄС

Анализ экономической политики

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 74,67 КБ
 • добавлен 26 сентября 2014 г.
ВНЗ, Україна, — 17 стор. Економічна політика: загальне визначення та зміст Шляхи підвищення результативності та ефективності економічної політики в умовах української економіки Різновиди аналізу політики і політичних аналітиків Визначення пріоритетних напрямів економічної політики в Україні Общая характеристика цикла экономической политики Этапы анализа проблемы экономической политики Концепції впливів економічної політики Використання для...

Анархо-індивідуалізм. П’єр Прудон та Макс Штірнер

Реферат
 • формат doc
 • размер 41,38 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
Анархізм як форма суспільства Засновники анархо-індивідуалізму: П'єр Жозеф Прудон Макс Штірнер Реферат, 14 сторінок Чернівці 2011р.

Андріяш В.І. Внесок М.М. Аркаса у розвиток суспільно-політичної думки України

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 36.53 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. – Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2004. Автореферат досліджено творчі доробки, суспільно-політичні погляди, політична доктрина та теоретична спадщина і діяльність М. М. Аркаса. Подано характеристику процесу становлення громадсько-політичних поглядів М. М. Аркаса в умова...

Андрощук О.В., Коляструк О.П. (упоряд.) Народний Рух України: історія, ідеологія та політична еволюція (1989-2009)

 • формат pdf
 • размер 908,53 КБ
 • добавлен 08 февраля 2011 г.
Матеріали круглого столу, присвяченого 20-ій річниці створення Народного Руху України за перебудову (Київ, 22 вересня 2009 р. ) / НАН України. Інститут історії України. - К.: Інститут історії України, 2010. - 156 с. У виданні зібрано тексти виступів учасників круглого столу «Народний Рух України: історія, ідеологія та політична еволюція (1989–2009)», який відбувся 22 вересня 2009 р. в Інститут історії України НАН України. Представлені у збірнику...

Арбєніна В.Л., Голіков О.С. та ін. Українське студентство у пошуках ідентичності

 • формат pdf
 • размер 2,79 МБ
 • добавлен 05 декабря 2015 г.
Голіков О.С., Дейнеко О.О., Заєць Д.О., Куразаєва А.Л. та ін. Монографія. — За ред. Арбєніної В.Л., Сокурянської Л.Г. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. — 520 с. У монографії на підставі результатів загальноукраїнських досліджень, здійснених кафедрою соціології та соціологічною лабораторією Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, аналізується структура та динаміка соціальної ідентичності різних поколінь студентства Україн...

Асламова Т., Бакка Т. та ін. Громадянська освіта: теорія та методика навчання

 • формат pdf
 • размер 18,42 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: ETNA-1, 2008. — 174 с. Авторський колектив: Т. Асламова, Т. Бакка, В. Бортніков, Т. Гінєтова, Л. Дух, О. Желіба, В. Кононенко, Т. Ладиченко, О. Магдик, Т. Мелещенко, М. Михайліченко, Г. Михайлович, Ю. Найда, О. Салата, Н. Сірик, Н. Софій, Є. Синьова, О. Суслова, В. Терещенко, С. Терно. Рецензенти: О.В. Бабкіна, доктор політичних наук, професор. В.П. Бех, доктор філософських наук, професор. І...

Афонін Е.А., Бережний Я.В., Валевський О.Л. та ін. Концептуальні засади взаємодії політики й управління

 • формат pdf
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 20 октября 2011 г.
Навч. посіб. / авт. кол. : Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова. - К. : НАДУ, 2010. - 300 с. У навчальному посібнику висвітлюються проблеми розвитку політичних процесів в Україні, здійснюється аналіз взаємозв'язку і взаємодії політики й управління, визначаються шляхи та механізми їх удосконалення і посилення. В основу навчального посібника покладено результ...

Афонін Е.А., Гонюкова Л.В., Войтович Р.В. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики

 • формат image
 • размер 43,26 МБ
 • добавлен 09 января 2012 г.
Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики- К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. -160 с. - (Серія „Бібліотека молодого державного службовця") Висвітлено теоретико-методологічні та методичні питання з практичного використання інструментів демократії й особливо з підготовки і проведення громадських слухань - однієї з найпотужніших форм прямої демократії, що активно утверджується в Україні після „Пома...

Афонін Е.А., Козаков В.М., Усаченко Л.М. Інституціональні особливості та технології сучасних політичних процесів

 • формат pdf
 • размер 715.95 КБ
 • добавлен 20 октября 2011 г.
Курс лекцій і метод. матеріалів до модуля навч. дисципліни. - К. : НАДУ, 2008. - 108 с. Видання містить конспект лекцій та методичних матеріалів з тематики однойменного навчального модуля спеціалізації за спеціальністю "Державне управління". Основна увага лекцій зосереджується на інституціональному аспекті політичної системи, особливостях та технологіях управління сучасним політичним процесом. Практичні заняття орієнтовані на активні методи навч...

Афонін Е.А., Лісничий В.В., Радченко О.В. (ред) Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в процесі політичної модернізації

 • формат pdf
 • размер 2.65 МБ
 • добавлен 24 августа 2011 г.
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ Магістр, 2007. – 160 с. Розглянуто актуальні питання становлення політичних партій та політичної еліти в умовах політичної модернізації суспільства. Проаналізовано роль політико-управлінської еліти та партій у формуванні та функціонуванні партійної та політичної системи, їх вплив на державне управління. Висвітлено теоретичні та практичні аспекти переходу України від тоталітаризму до демократії, розкрито основні цінності суча...

Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу

Реферат
 • формат doc
 • размер 10,74 КБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
Партії. Поняття, сутність, принципи Що таке багатопартійність Багатопартійність і демократія Умови для встановлення демократії Коломийський коледж комп’ютерних наук Виконала студентка групи КД-11 Тичковська Л. В.

Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина

 • формат pdf
 • размер 1,19 МБ
 • добавлен 03 февраля 2012 г.
Підручн./В.М. Бебик. -К.: МАУП, 2003. - 424с. У монографії викладено основні засади політичної науки в контексті історії світової політичної думки, становлення політології як наукової, навчальної та практичної дисципліни. Може бути використана при підготовці фахівців з базовою(бакалавр) та повною(спеціаліст, магістр) вищої освітою з усіх спеціальностей.

Бевз Т.А., Зорич О.О. та інш. Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві

 • формат pdf
 • размер 863,76 КБ
 • добавлен 09 августа 2015 г.
Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 96 с. ISBN 978-966-02-7464-8. Аналітична доповідь підготовлена за результатами науково-дослідної роботи «Політичні механізмі формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві», що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України у 2014 році. У ній окреслено основні політичні механізми утвердження громадянсь...

Бегей І. Україно-польські відносини в теоретичній спадщині Юліана Бачинського

 • формат doc
 • размер 91.5 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 7.2009. Автор статті висвітлює окремі аспекти поглядів видатного українського політичного і державного діяча кінця ХІХ - І третини ХХ ст. Юліана Бачинського на взаємопов'язані проблеми державотворення українців і поляків, їх співжиття в Галичині, відносини між їхніми соціал-демократичними партіями. Ключові слова: соціал-демократія, Українська соціал-демократична партія Галичини і Буковини, «історична» і «етнографічна»...

Боврон Б., Вігода А., Девідсон Г., Мамонова В., Федів І., Санжаровський І. Розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку регіону: Практичний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.9 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
/ За ред. Санжаровського І. – К.: Вид-во К. І. С. , 2008. – 214 с. У посібнику представлено послідовність кроків з розроблення та впровадження стратегісного плану розвитку регіону, описано підходи та методи залучення зацікавлених сторін. Видання грунтується на положеннях чинного законодавства України, практичному досвіді регіонів Канади й України щодо стратегічного планування розвитку територій.

Богашева Н.В., Ключковський Ю.Б., Колісецька Л.В. Дослідження деяких аспектів еволюції виборчого законодавства України (1989-2006 роки)

 • формат pdf
 • размер 874.58 КБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
К.: ПЦ «Фоліант», 2006. - 146 с. На підставі законодавчих актів, які регулювали проведення загальнонаціональних виборів, та досвіду їх застосування досліджуються окремі аспекти еволюції виборчого права в Україні, зокрема, зміни виборчої системи на виборах народних депутатів України та пов’язаний із цим розвиток партійної системи в Україні, а також еволюція територіальної організації загальнонаціональних виборів та системи виборчих комісій як орга...

Богашева Н.В., Ключковський Ю.Б., Колісецька Л.В. Дослідження деяких аспектів еволюції виборчого законодавства України (1989-2006 роки)

 • формат doc
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
К.: ПЦ «Фоліант», 2006. - 146 с. На підставі законодавчих актів, які регулювали проведення загальнонаціональних виборів, та досвіду їх застосування досліджуються окремі аспекти еволюції виборчого права в Україні, зокрема, зміни виборчої системи на виборах народних депутатів України та пов’язаний із цим розвиток партійної системи в Україні, а також еволюція територіальної організації загальнонаціональних виборів та системи виборчих комісій як орга...

Бойчук М.А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії

 • формат pdf
 • размер 1,59 МБ
 • добавлен 11 марта 2012 г.
Монографія. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 211 с. Монографія присвячена філософсько-політологічному аналізу влади з метою обґрунтування її як самодостатнього соціального інституту, до якого рівною мірою мають відношення як держава, так і громадянське суспільство. При цьому у горизонті громадянського суспільства влада розглядається як атрактор самоорганізації родового життя людини, а у вимірі держави – як інструмент організації...

Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики

 • формат pdf
 • размер 7,03 МБ
 • добавлен 08 сентября 2015 г.
К: Основи, 2000.— 243 с. ISBN 966-500-505-07 Книжка канадського фахівця, професора державної політики на факультеті державної адміністрації Далхаузького універ­ситету (Галіфакс, Нова Скотія) М. Пола Брауна написана спе­ціально для державних службовців України. У ній висвітлено різні підходи до питань формування й аналізу політики, роз­глянуто їхні переваги й вади, детально подано весь процес ана­лізу на реґіональному та національному рівнях. Зміс...

Брегеда А.Ю. Основи політології

 • формат doc
 • размер 652.92 КБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Навч. посібник. — Вид. 2-ге. К.: КНЕУ, 2000. - 312 с. У навчальному посібнику розкрито сутність політики та політичних відносин, висвітлено актуальні проблеми політологічної теорії і політичної практики. Значне місце присвячене аналізу не тільки теоретичних основ політології, а й конкретних явищ сучасного політичного життя в Україні. Для студентів вищих навчальних закладів. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства (Зміс...

Будовська Л.М., Варяник В.Т., Давлєтова Г.В. Глосарій з політології для студентів усіх форм навчання

 • формат doc
 • размер 369.5 КБ
 • добавлен 19 декабря 2009 г.
В цьому глосарії можна знайти всі основні терміни, які існують в пролітології. Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 78 с.

Будьонна Л.Г., Буртяк Г.Я., Євтушенко Н.В. та iнш. Політологія: курс лекцій

 • формат rtf
 • размер 496,76 КБ
 • добавлен 22 сентября 2015 г.
Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського, кафедра політології, 2008. — 443 с. Предмет і методологічні засади політології Політика як суспільне явище Соціальна структура суспільства. Теорія стратифікації Політична влада Основні етапи становлення світової політичної думки Етапи розвитку політичної думки в Україні Політична діяльність і політичні відносини Етнонаціональні відносини і етнополітика Демократія як форма...

Бураковський І. (гол. ред.) Нова влада - виклики модернізації

 • формат pdf
 • размер 1.74 МБ
 • добавлен 25 октября 2011 г.
К.: "К.І.С.", 2011. - 260 с. Скандальный аналитический доклад Консорциума украинских экспертов, подготовленный на средства Дж.Сороса и изобличающий злоупотребления властью в Украине при режиме В. Януковича Авторський колектив: Ігор Коліушко, Віктор Тимощук, Олександр Банчук, Роман Куйбіда, Юлія Кириченко, Ярина Журба, Олексій Курінний, Валентина Стоян (всі – Центр політико-правових реформ), Ігор Когут, Олена Чебаненко, Олександр Заславський (всі...

В`ятрович В.М.(ред.). Декомунізація: що і чому перейменовувати й демонтувати

 • формат pdf
 • размер 10,44 МБ
 • добавлен 08 января 2017 г.
Київ: Український інститут національної пам’яті, 2015. — 234 с. Збірник містить матеріали, рекомендації, роз’яснення та документи щодо визначення об’єктів перейменування і демонтажу відповідно до норм Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» і обґрунтування відповідних рішень органів місцевого самоврядування та місцевих державни...

Відносини між Україною і ЄС

Реферат
 • формат doc
 • размер 12,81 КБ
 • добавлен 18 ноября 2010 г.
Вступ Відносини між Україною і ЄС Основні проблеми України Небажаний вплив розширення Висновок Література

Відповіді до семінарських занять - Політологія

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 295,17 КБ
 • добавлен 02 февраля 2013 г.
Питання: Тема 1: Основні напрями західноєвропейської політичної думки в 19 - на початку 20 ст. Класичний лібералізм. Критично-утопічний лібералізм. Марксизм. Елітизм. Тема 2: Зародження і розвиток української політичної думки Політичні погляди у Київський Русі («Слово про закон і благодать», «Повість врем’яних літ», «Руська правда», «Повчання», «Слово о полку Ігоревім». Українська політична думка литовсько-польскої і польсько-козацької доби (16-...

Відповіді на іспит з політології (КНУ ім.Тараса Шевченка)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 241,99 КБ
 • добавлен 18 января 2015 г.
Ответы на экзамен по политологии(Каращук), 2 курс, Институт филологии КНУ им. Тараса Шевченко. 2014. — 35 стр. Укр.мова. Предмет, методи та функції політології. Етапи формування політології. Система політичних наук. Роль політики у житті сучасного суспільства. Політика і економіка (право, культура). Витоки та етапи розвитку світової політичної думки. Політичні погляди Стародавнього Сходу. Політична думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму...

Відповіді на іспит по Правознавству

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 64,08 КБ
 • добавлен 24 мая 2016 г.
Острог: Національний Університет "Острозька Академія", 2010. - 22с. Список запитань: 1. Політологія як наука. 2. Формування сучасної політичної науки. 3. Влада, політична влада. 4. Політична система суспільства. 5. Держава. Форма політичного правління, устрою, режиму. 6. Політичні партії та партійні системи. 7. Громадянське суспільство. 8. Сутність виборчої системи.

Війна - продовження чи поразка політики

Реферат
 • формат doc
 • размер 14,96 КБ
 • добавлен 20 июля 2015 г.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев/Украина, 2014. —3 стр. На украинском языке. Предмет - конфликтология. Эссе посвящено проблеме войны и ее месту в политике государства.

Війна в Іраку

Реферат
 • формат doc
 • размер 14,42 КБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Війна в Іраку Причини Як починалась війна Хронологія Розв'язання проблеми Дніпрпетровський Національний Університет ім. О. Гончара Соціально-гуманітарний факультет Кафедра політології Виконала студентка групи СП-09-2 Марченкова Вікторія

Вінніков О., Ковриженко Д., Лациба М. та ін. Державне фінансування організацій громадянського суспільства. Як запровадити європейські стандарти?

 • формат pdf
 • размер 6,72 МБ
 • добавлен 13 декабря 2016 г.
Укр. незалеж. центр політ. дослідж. — К.: Агентство "Україна", 2010. — 224 с. У книзі вміщено аналітичні матеріали, що висвітлюють практику державної фінансової підтримки діяльності організацій громадянського суспільства на конкурсних та позаконкурсних засадах та відображають правове забезпечення цих процедур. Надано рекомендації щодо реформування системи державної фінансової підтримки діяльності ОГС, визначено цілі, принципи і механізми, на підс...

Вавринчук М.П. Політологічні аспекти державного управління

 • формат doc
 • размер 302,06 КБ
 • добавлен 05 мая 2012 г.
М.П. Вавринчук – кандидат політичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України. Політологічні аспекти державного управління: Навчальний посібник. – Хмельницький: ХУУП, 2009. – 226 с. Навчальний посібник з дисципліни «Політологічні аспекти державного управління» підготовлено відповідно до навчальної програми кафедри філософії та політології Хмельницького університету управління та права для слухачів магістратури «Державна служба». Посібник...

Валевський О. Перспективи двопалатного парламенту в Україні

 • формат doc
 • размер 74.5 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 7.2009. Досліджується світовий досвід функціонування двопалатного парламенту в контексті дискусій стосовно доцільності впровадження бікамералізму в Україні. Аналізуються проекти двопалатного парламенту в Україні, які обговорювалися впродовж 1992-2003 рр. Висуваються конкретні пропозиції стосовно проекту двопалатного парламенту, який запропонував Президент України В. Ющенко. Ключові слова: бікамералізм, двопалатний п...

Варзар І. Політико - кратологічні аспекти сучасного функціонування та перспектив республіканського устрою суверенної України

 • формат doc
 • размер 150 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. В основу призми, розробленої автором політичної кратології, покладено концепції політичного володарювання в абстратно взятій країні. Розглянуто квадрат республіканських влад - інститути президентства, правління, парламенту, суду. Викристалізувано «кратологічний інструментарій правління країною». Ключові слова: політична кратологія, республіканська влада, конституція, народ, механізми володарювання.

Васильчук Є.О. Етнонаціоналізм як політична ідеологія в умовах суспільства, що трансформується (На прикладі всеросійського суспільно-патріотичного руху „Російська національна єдність)

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 430.18 КБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
22 стр. На укр. языке. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.03 – политическая культура и идеология. – Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова. – Киев, 2010. В диссертации рассматриваются особенности социальных истоков, институционализации и эволюции «российского проекта» этнонационалистической идеологии. Выделены основные факторы развития «российского проект...

Верменич Я.В. Пошук моделей консолідації української нації на рубежі ХІХ і ХХ століть: погляд з понад сторічної відстані. Аналітична доповідь

 • формат pdf
 • размер 548,81 КБ
 • добавлен 12 февраля 2017 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. — 99 с. Аналітичну доповідь підготовлено у відділі історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України на виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Національний консенсус в Україні: історичний імператив, сучасні параметри, прогностична модель» та розпорядження Президії НАН України від 28.04.2016 р. № 266. У руслі інтелектуальної історії та дискурсивних пі...

Взаємодія громадянського суспільства і держави: теорія і практика в сучасній Україні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 51,61 КБ
 • добавлен 09 октября 2014 г.
ДонНУ, г.Донецк, Украина, 2009. — 46 стр. Теоретичні підходи то трактування взаємодії громадянського суспільства і держави Громадянське суспільство: сутність, структура, типи Розвиток громадянського суспільства в Україні: історична традиція та державний курс Розвиток громадянського суспільства на Донбасі Висновки Список викорастаних джерел і література

Вибори та їх роль в політичному житті

Реферат
 • формат doc
 • размер 12,31 КБ
 • добавлен 21 марта 2011 г.
Вибори як індикатор і чинник національної інтеграції. Передвиборча і виборча компанії. Електоральна поведінка громадян. Вибори народних депутатів України. Демократичні вибори. Вибори президента України.

Виборча система України

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 453,19 КБ
 • добавлен 17 декабря 2011 г.
2010 рік. 42 стор. Вступ Партійні системи: Основні типи та особливості Ознаки та різновиди виборчих систем Еволюція виборчої системи в Україні Участь політичних партій у виборчих процесах нашої держави Проблема трансформації партійної та виборчої систем України

Висоцький О.Ю. Використання технологій легітимації влади суб’єктами політики в Україні

Статья
 • формат doc
 • размер 45,15 КБ
 • добавлен 16 мая 2016 г.
// Гуманітарний журнал. – 2012. - № 1. - С.101-113. Выяснены особенности и последствия использования технологий легитимации власти субъектами политики в Украине в последнее десятилетие XX века. Сделанный автором анализ позволил ему констатировать перманентный кризис легитимности государственной власти в Украине. З’ясовано особливості та наслідки використання технологій легітимації влади суб’єктами політики в Україні в останнє десятиріччя XX столі...

Висоцький О.Ю. Легітимаційна технологія законодавчих змін та її застосування в Україні

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,86 МБ
 • добавлен 25 апреля 2013 г.
Стаття. Гілея. - 2013. - №71 - С.765-772. У статті розкрито сутність легітимаційної технології «законодавчих змін». Визначено результативність її застосування в Україні. Доведено, що основною умовою успішного застосування легітимаційної технології «законодавчих змін» правлячими силами є недооцінка її дієвості опозицією.

Висоцький О.Ю. Особливості запобігання делегітимаційним загрозам політичному режиму в Україні

Статья
 • формат pdf
 • размер 504,56 КБ
 • добавлен 12 мая 2016 г.
// Грані. - 2012. - № 7 (87). - С.105-111. В статье рассмотрены технологии, которые используются для предотвращения угроз политическому режиму в Украине, Автором проанализированы особенности и последствия их применения.

ВО Свобода. Основи націоналізму. Курс 1

 • формат pdf
 • размер 3,72 МБ
 • добавлен 18 апреля 2012 г.
Івано-Франківськ: "Свобода", 2008. - 92 с. Дуже цікава річ, особливо та частина, де йдеться про глобалізм і націоналізм. Глобалізм – головний супротивник націоналізму! Ідея нації – проти ідеї національного безпам'ятства! Зміст. 1. Вступ. (О. Сич). 2. Нація і націоналізм у західній інтелектуальній традиції. (Р. Зелик). 3. Ідеологічні основи українського націоналізму. (О. Сич). 4. Історичний розвиток українського організованого націоналізму. (О. Си...

Возняк Т. Ретроспективна полiтологiя. Епоха Кучми

 • формат doc
 • размер 643.5 КБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
Тарас Возняк Львів, 2010 Незалежний культурологічний журнал «Ї», оформлення серії, 2010 ЗМІСТ Моделi польсько-українського спiвiснування. Ретроспектива та перспектива Геополiтична роль Захiдної України в українському та европейському контекстi Елiтнi групи в сучаснiй Українi Просування ЕС на Схiд. Перспектива України Ґлобалiзацiя як виклик людству Проект Україна. Пiдсумки десятирiччя Складний золотий вересень тридцять девятого Украдена Укр...

Волинець О.О., Гетьманчук М.П., Гулай В.В., Дорошенко С.І., Малик І.Р. Політологія

 • формат doc
 • размер 410.18 КБ
 • добавлен 06 февраля 2010 г.
Підручник Національного університету „Львівська політехніка". 2004. - 284 с. О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, В. В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик. Політика як суспільне явище і об’єкт дослідження. Політична влада і політична система. Політична діяльність та політичні технології. Людина і політика. Політика і групи інтересів. Політичні еліти і політичне лідерство. Держава і громадянське суспільство. Форми правління в сучасних демократичних...

Воронянський О.В. Застосування концепції неопатримоніалізму для аналізу еволюції політичної системи України: проблеми методології

Статья
 • формат doc
 • размер 19,99 КБ
 • добавлен 20 августа 2012 г.
Статья. Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, УАН. — К.:ВІР УАН, 2011. — Випуск 58 (№3). — 790 с. — С. 647-651. Автор обосновывает необходимость учета фактора соотношения объемов концентрации материальных ресурсов в руках государства и рентоориентированых бизнес-групп как базисной детерминанты субъектности принятия решений по перераспределению ресурсов в обществе.

Воронянський О.В. Національний інтерес: політична сутніть

Статья
 • формат pdf
 • размер 41,74 КБ
 • добавлен 23 ноября 2014 г.
Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. - К.:ВІР УАН, 2011.- Вип. 53, (№10). - 554с. - С.463- 466. (Фахове видання) Аналізується сутність категорії «національний інтерес» із точки зору політичної науки. Автор обгрунтовує положення про те, що в основі національного інтересу лежать відносини, які складуються в даному суспільстві у процесі розподілу ресурсів і цінностей. Антагонізм цих відносин єголовною перешкодою консолідації суспільства на націо...

Воронянський О.В. Роль національного суверенітету в легітимації державної влади

Статья
 • формат doc
 • размер 22,00 КБ
 • добавлен 24 октября 2014 г.
Вісник НАДУ, — 9 стор. Показано, що забезпечення легітимації державної влади неможливе без реалізації принципу національного суверенітету як рівноправного доступу всіх членів нації до контролю над розподілом ресурсів і цінностей у даному суспільстві. Монополізація ресурсів транснаціональними бізнес–елітами, котрі виводять їх з–під контролю національних держав, суттєво знижує рівень легітимності державної влади. Ключові слова: легітимність, ресурс...

Габрiєлян О.А., Шоркiна О.Д. (Ред.) Полiтична наука в Українi: становлення i перспективи (укр.) (Политическая наука в Украине: становление и перспективы)

 • формат pdf
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 02 мая 2010 г.
Сiмферополь, 2002. – 344 с. ISBN 966-572-281-6 Ця колективна монографія присвячена актуальним проблемам становлення та перспективам розвитку політичної науки в Україні. У книзі наведений аналіз стану та інституційного оформлення політичної науки в Україні, огляд учбово-методичної літератури, що використовується в українських ВУЗах. Західна традиція розвитку політичної науки відображена в дослідженнях про її сучасний стан в США і країнах Європи....

Гаврилишин Б. До ефективних суспільств. Дороговкази в майбутнє

 • формат pdf
 • размер 4,01 МБ
 • добавлен 15 ноября 2012 г.
Доп. Римському Клубові, упоряд. В. Рубцов.— Вид. 3-тє, допов.— К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2009.—248 с.: портр. Методика аналізу суспільних устроїв, викладена автором у книзі, дозволяє порівнювати різні нації-держави й давати досить точні прогнози їхнього подальшого розвитку. У спеціальному доповненні до третього українського видання Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років міститься панорамне бачення минулого і перспектив становлення незалежної д...

Гай-Нижник П. (кер. проекту, упоряд. і наук. ред.). Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики

 • формат pdf
 • размер 4,77 МБ
 • добавлен 22 декабря 2016 г.
Авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій[/i]. — К.: Леся, 2016. — 586 с. Автори колективної монографії «Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики» подали увазі читача власний погляд на історичні витоки та паралелі російської агресії проти України, здійснили наукову оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували Ро...

Гай-Нижник П. (упор.) Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення

 • формат pdf
 • размер 10,20 МБ
 • добавлен 03 октября 2016 г.
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) — К.: МП Леся, 2016. — 352 с. У пропонованому збірнику містяться матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення», яка відбулася 2016 року в Києві. Автори статтей виклали власний погляд на історичні витоки та паралелі російської агресії проти України, дали наукову оцінку Російські...

Гай-Нижник П. (упоряд., кер. авт. кол.). Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки. Експертно-аналітична доповідь

 • формат pdf
 • размер 1,00 МБ
 • добавлен 12 декабря 2016 г.
П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд., наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій[/i]. — К.: МП Леся, 2016. — 28 с. Метою Експертно-аналітичної доповіді є аналіз особливостей збройно-політичного протистояння на сході України, а також розробка можливих сценаріїв його розв’язання та реінтеграції окупованих територій Донбасу та Криму в український конституційний та соціокультурни...

Гай-Нижник П. Ідеологія сучасних українських консервативних політичних партій (з огляду на програмові засади УНКП та УКП)

 • формат pdf
 • размер 220,54 КБ
 • добавлен 10 марта 2012 г.
Гай-Нижник П. Ідеологія сучасних українських консервативних політичних партій (з огляду на програмові засади УНКП та УКП) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2011. – Вип.3 (53). – С.94–115

Гай-Нижник П. Започаткування та розвиток українознавчих досліджень в Австралії у другій половині ХХ ст

Статья
 • формат pdf
 • размер 471,67 КБ
 • добавлен 27 августа 2014 г.
Стаття. // Гілея. – 2013. – Вип.79 (№12). – С.155–157. Висвітлюється започаткування та розвиток українознавчих досліджень в Австралії у другій половині ХХ ст., зокрема фондів, установ, закладів та університетських українознавчих програм. Ключові слова: еміграція, Австралія, українознавство, україністика.

Гай-Нижник П. Позиції та завдання сучасного українського консерватизму

Статья
 • формат pdf
 • размер 464,09 КБ
 • добавлен 27 июня 2013 г.
Стаття. Гілея. – 2013. – Вип. 74 (№7). - C.346-350. В статті висвітлюється стан, позиції, ідеологія та політичні перспективи сучасного українського консерватизму (неоконсерватизму).

Гай-Нижник П. Потворна сутність української влади або в яку державу заганяють українців

Статья
 • формат pdf
 • размер 104,60 КБ
 • добавлен 08 сентября 2014 г.
Гай-Нижник П. Потворна сутність української влади або в яку «державу» заганяють українців // Українські реалії: негаразди, загрози, надії: публіцистика / Упоряд.: О.К.Глушко, В.О.Карпенко. – К.: Університет «Україна», 2013. – C.188–197. В статті аналізується сутність системи політичної влади та державного механізму управління в сучасній Україні.

Гай-Нижник П. Потворна сутність української влади, або в яку державу прагнуть загнати один з європейських народів

 • формат doc
 • размер 40,27 КБ
 • добавлен 30 марта 2012 г.
Гай-Нижник П. Потворна сутність української влади, або в яку «державу» прагнуть загнати один з європейських народів // Час і Події (Чикаго, США). – 2012. – 21 березня. –№ 12. В статті з точки зорі історичих паралелей аналізується і характеризується сучасна політика в Україні режиму президента В.Януковича

Гай-Нижник П. Українознавство як комплекс знань про Україну та чинник сучасної гуманітарної політики і системи національної безпеки

Статья
 • формат pdf
 • размер 776,16 КБ
 • добавлен 19 октября 2014 г.
Гай-Нижник П. Українознавство як комплекс знань про Україну та чинник сучасної гуманітарної політики і системи національної безпеки // Гілея. – 2014. – Вип.86 (№7). – С.109–116. В статті здійснено аналіз українознавства як комплексу знань про Україну та чинника сучасної гуманітарної політики і системи національної безпеки за нових умов сучасного світу.

Гай-Нижник П. Українознавство як чинник концепту м’яка сила і системи національної безпеки

Статья
 • формат pdf
 • размер 866,25 КБ
 • добавлен 24 августа 2015 г.
Гай-Нижник П.[i][/i] Українознавство як чинник концепту «м’яка сила» і системи національної безпеки / Гай-Нижник Павло Павлович // Українознавчий альманах. – Вип .16. – Київ, Мелітополь, 2014. – С.234–241. В статті висвітлюється українознавство як чинник концепту «м’яка сила» і системи національної безпеки

Гай-Нижник П., Чупрій Л. Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 01 сентября 2014 г.
Стаття. // Гілея. – 2014. – Вип. 84 (№5). – С.465– 471. Розглядаються національні інтереси, національні цінності та національні цілі як засадничі принципи політики національної безпеки. Акцентується увага на їх структуруючій і консолідуючій функціях. Слід констатувати, що формування політики національної безпеки має бути спрямованим на визначення завдань і цілей такої політики, що найбільш повно може бути відображено в Стратегії національної без...

Гай-Нижник П., Чупрій Л. Російсько-українська війна: особливості розв’язання військово-політичного конфлікту на Сході і Півдні України за сучасних геополітичних умов

Статья
 • формат pdf
 • размер 324,52 КБ
 • добавлен 10 декабря 2016 г.
// Українознавство. – 2016. – № 4. – С.103–121. У стaттi aнaлiзуються oсoбливoстi сучaсних вiйськoвo-пoлiтичних кoнфлiктiв (гiбpиднi, aсимeтpичнi тощо вiйни). Poзглядaються мoжливi сцeнapiї виpiшeння збpoйнoгo пpoтистoяння нa Схoдi Укpaїни. Aкцeнтується увaгa нa вaжливoстi викopистaння диплoмaтичних зaсoбiв шляхoм aктивнoгo зaлучeння свiтoвoї гpoмaдськoстi тa пoсилeння eкoнoмiчних сaнкцiй пpoти Poсiйськoї Фeдepaцiї.

Гай-Нижник П.П. Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,78 МБ
 • добавлен 23 октября 2016 г.
Гілея. – 2016. – Вип.114 (№11). – С.366–378. Відтворюються перебіг та обставини ліквідації українських Стратегічних Сил стримування (ядерної зброї) та підписання Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму), а також їх наслідки для національної безпеки і оборони України.

Гай-Нижник П.П. Корупція в Україні: (не)протидія влади й законодавчий популізм (нотатки з недавнього минулого та про (не)уроки історичного досвіду)

Статья
 • формат pdf
 • размер 497,37 КБ
 • добавлен 13 сентября 2015 г.
Гай-Нижник П. П. Корупція в Україні: (не)протидія влади й законодавчий популізм (нотатки з недавнього минулого та про (не)уроки історичного досвіду) // Гілея. – 2015. – Вип.100 (№9). – С.76 – 80. В статті аналізується становище із корупцією в Україні, її законодавчі аспекти та шляхи подолання

Гай-Нижник П.П. Лібералізм як філософська, політична та економічна теорія: нарис історії становлення та розвитку

Статья
 • формат pdf
 • размер 816,42 КБ
 • добавлен 23 августа 2015 г.
Гай–Нижник П. П. Лібералізм як філософська, політична та економічна теорія: нарис історії становлення та розвитку // Гілея. – 2014. – Вип.88 (№9). – С.5–14. В статті висвітлюється теорія лібералізму

Гай-Нижник П.П. Росія проти України (1990-2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення

 • формат pdf
 • размер 3,16 МБ
 • добавлен 31 января 2017 г.
К.: МП Леся, 2017. — 332 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Дипломатичної академії України при МЗС України (протокол №12 від 21 грудня 2016 р.). У новій монографії доктора історичних наук П.П.Гай-Нижника «Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення» висвітлюється комплекс дипломатичних та воєнно-політичних взаємин між Російською Федерацією та Україною в контексті геополітичних...

Гай-Нижник П.П. Україна довоєнна: алогізм плутократії та становлення нової нації

Статья
 • формат pdf
 • размер 676,04 КБ
 • добавлен 14 августа 2015 г.
Гай-Нижник П. П. Україна довоєнна: алогізм плутократії та становлення нової нації // Гілея. – 2015. – Вип.93 (№2).– С.67–70. В статті характеризується політичний клімат в Україні в період до початку російської агресії 2014 р.

Гай-Нижник П.П., Чупрій Л.В. Культура як основа м’якої сили держави Україна в контексті підвищення її зовнішньополітичного авторитету

Статья
 • формат pdf
 • размер 485,53 КБ
 • добавлен 31 августа 2014 г.
Стаття. // Гілея. – 2013. – Вип.79 (№12). – С.266–269. В статті досліджується культура як важливий чинник формування " м’якої сили" Української держави. Зазначається, що «м’яка сила» – це моральний авторитет наукових, технічних і спортивних досягнень та творів високого мистецтва, привабливість гуманістичної ідеології, ефективної економічної політики та раціональної адміністративної системи, симпатія до національної культури, звичаїв та моделей п...

Гай-Нижник Павло. Програма націонал-консервативної партії БУЛАВА

 • формат pdf
 • размер 1,79 МБ
 • добавлен 05 сентября 2016 г.
К., 2013. — 37 с. Преамбула. Світоглядні позиції. Державний устрій та актуальні політичні проблеми. Розбудова Українського Війська (Армії Держави Україна). Економічний світогляд. Здоров'я нації та охорона довкілля. Подолання демографічної кризи. Освіта. Культура. Духовність. Прикінцеві положення.

Галь Б.О., Єгорова О.В., Зєнкін М.В., Коліник Д.В., Поух А.В., Пушкін В.Ю., Чорнобаєв В.І. Політологія (модульний курс)

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,13 МБ
 • добавлен 04 ноября 2016 г.
Навч. пос. — 3-тє вид. переробл. і доповн. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2013. — 141 с. У посібнику розглянуто найбільш важливі теми політичної науки, її специфіку, основні категорії та парадигму. Проаналізовано такі проблеми, як політична влада, політичні системи та режими, громадянське суспільство та правова держава, партійні та виборчі системи, політичні еліти та лідерство та особливості політичних процесів у сучасній У...

Геєць В.М. (ред.) Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави

 • формат pdf
 • размер 5.75 МБ
 • добавлен 27 июня 2011 г.
Національна доповідь. / За заг. ред. В. М. Гейця, А. І. Даниленка, М. Г. Жулинського, Е. М. Лібанової, О. С. Онищенка. - К. , 2009. - 687 с. Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов'язаних з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено макроекономічні зміни, трансформації реального сектору економіки, небезпеки у...

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу

 • формат doc
 • размер 775.62 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
У навчальному посібнику розглянуто сутність, структуру, типи та функції політичної системи, розкрито поняття правової системи, детально висвітлено політико-правові системи країн Західної Європи, Швденно-Східної Азії, Латинської Америки, Центрально-Східної Європи, Індії, мусульманських країн, а також країн з перехідною економікою, проаналізовано проблеми, критерії та фактори ефективності цих систем. До кожного розділу подано висновки і контрольні...

Гендерна політика держави - проблеми та шляхи її подолання

Презентация
 • формат doc
 • размер 28,96 КБ
 • добавлен 18 ноября 2012 г.
ОРІДУ, 2011 г. 20 стр. Дисциплина - Кадрова політика: Державна служба поняття та проблеми гендерної політики Міжнародне та українське законодавство з питань гендерної політики Проблеми гендерної рівності в українському суспільстві Шляхи подолання гендерної нерівності в Україні

Генеза та особливості розвитку національної ідеї українського народу

Реферат
 • формат doc
 • размер 66,78 КБ
 • добавлен 14 октября 2013 г.
Выходные данные не приведены, 30 стр. Укр. язык. План Суть поняття «національна ідея». Значення національної ідеї. Розвиток української національної ідеї Висновки

Гетьман - П'ятковська І.А. Погляди сучасного студентства на проблему національної ідеї як чинник об’єднання народу в демократичній державі

 • формат doc
 • размер 55 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
Освіта регіону. - №1 від 3.2010. В статті розглянуто погляди сучасного студентства на національну ідею, як чинник консолідації і демократичних перетворень в сучасному українському суспільстві. Ключові слова: Україна, національна ідея, студентство, демократична держава.

Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність

 • формат pdf
 • размер 20,92 МБ
 • добавлен 04 октября 2014 г.
К.: Критика, 2005. — 529 с. — ISBN 966-7679-79-9. Польська дослідниця, професор Варшавського університету аналізує дебати українських інтелектуалів навколо національної та культурної ідентичности на зламі XX і XXI ст. Ті дискусії розглянуто в ширшому контексті центральносхідноевропейських дебатів про ідентичність. Аналіз дискурсу ідентичности дає змогу розглядати різні рівні та виміри українських дискусій і, водночас, застосовувати інтердисциплін...

Говоруха В.В., Даник Ю.Г., Труш О.О. Концептуальні засади взаємодії політики та управління

 • формат doc
 • размер 200 КБ
 • добавлен 15 апреля 2010 г.
Концептуальні засади взаємодії політики та управління. Частина ІІ: Метод. вказівки для слухачів заочної форми навчання за спеціальністю Державне управління/ Укл. В. В. Говоруха, Ю. Г. Даник, О. О. Труш – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ«Магістр», 2005. – 24 с. Мета даного навчального модуля – удосконалення базових знань слухачів щодо походження та змісту національної безпеки України, засад державної політики в цій галузі, моделей, засобів, форм і методів...

Гогвуд Б., Ганн Л. Аналіз політики для реального світу

 • формат djvu
 • размер 6.3 МБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
Київ, 2004 У киїіжці британських викладачів, фахівців у сфері державної політики Б. Гогвуда та Л. Гана розглянуто такі питання, як види державної політики, методи встановлення та досягнення цілей державної політики, проаналізовано різні етапи процесу політики. Автори розмежовують головні та другорядні проблеми політики, надаючи пріоритетності нагальним проблемам громадського життя. Теоретичні міркування доповнено прикладами, узятими з життя різ...

Гончарук Г.I. Народний Рух України. Історія

 • формат pdf
 • размер 2,20 МБ
 • добавлен 17 апреля 2013 г.
Одеса: Астропринт, 1997. – 380 с.; іл. ISBN 966-549-121-0. Книга присвячена історії Народного Руху України, створеного у вересні 1989 року як громадсько-політична організація національно-демократичного спрямування. В ній аналізується процес формування концепції і взаємодії різних чинників виникнення та зміцнення цього політичного угруповання; показана різноманітна діяльність Руху на шляху до програмної мети — незалежності України і пошуків шляхів...

Горбатенко В.П., Бутовська І.О. Політичне прогнозування

 • формат doc
 • размер 121.96 КБ
 • добавлен 09 июня 2010 г.
Навч. посібник. - К.: МАУП, 2005. -152 с. - Бібліогр.: с. 140-146. Еволюція футуроорієнтованого потенціалу суспільно-політичної думки Специфіка та основні категорії політичного прогнозування Принципи політичного прогнозування Методи та основні етапи прогнозування Оптимальний підхід та оптимальні моделі у вивченні соціально-політичних процесів. Типи моделей соціальних явищ Реалізація стратегії і тактики державно-політичного розвитку Моделювання...

Гоґвуд Браєн, Ґан Луїс. Аналіз політики для реального світу

 • формат pdf
 • размер 14,64 МБ
 • добавлен 17 августа 2015 г.
К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 396 с. ISBN 966-500-179-5 Переклав з англійської Анатолій Олійник/ У книжці британських викладачів, фахівців у сфері державної політики Б. Гоґвуда та Л. Ґана розглянуто такі питання, як види державної політики, методи вста­новлення та досягнення цілей державної політики, проаналізовано різні етапи процесу політики. Автори розмежовують головні та другорядні проблеми політи­ки, надаючи пріоритетності на...

Гринів О. Українська націологія: XIX - початок XX століття. Історичні нариси

 • формат djvu
 • размер 7,76 МБ
 • добавлен 02 января 2014 г.
Львів: Світ, 2005. — 288 с. ISBN 966-603-408-5 Досліджуються проблеми розвитку української націологічної думки від її першопочатків. Окрім наукових праць джерельну базу становлять літописи, документи історичної ваги, а також художня література. Як фундатори українського вчення про націю представлені М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський та ін. Для науковців, педагогів, студентів гуманітарного профілю.

Гринів О. Українська націологія: від Другої світової війни до відродження держави. Історичні нариси

 • формат djvu
 • размер 9,53 МБ
 • добавлен 27 декабря 2014 г.
Львів: Світ, 2004. — 592 с. ISBN 966-603-316-Х. Українська націологічна думка другої половини ХХ ст. зазнала впливу конкретно-історичних умов. Аж до кінця 80-х років вона розвивалася переважно за межами України. З 90-х років центром націологічних досліджень стала Україна, яка звільнилася від тоталітарного режиму. Неупереджений підхід до різних концепцій створює достатнє уявлення про українську націологію, її пошуки і здобутки. Для науковців, викл...

Гринів О. Українська націологія: між світовими війнами. Історичні нариси

 • формат djvu
 • размер 11,03 МБ
 • добавлен 24 декабря 2013 г.
Львів: Світ, 2008. — 432 с. ISBN 978-966-603-550-2 Досліджуються проблеми української націології в період між двома світовими війнами. Звернення до праць націологів різної політичної орієнтації дає змогу створити об’єктивну картину тодішнього становища української нації та її взаємин з національними меншинами на українських етнічних землях. Абсолютна більшість науковців-націологів маловідомі нинішньому читачеві, інші — за тоталітарного режиму тра...

Грицак Я. Cтрасті за націоналізмом: стара історія на новий лад

 • формат pdf
 • размер 1,78 МБ
 • добавлен 06 октября 2014 г.
Есеї. Київ: Критика, 2011. — 352 с. ISBN 978-966-8978-50-0 Книжка львівського історика професора Ярослава Грицака продовжує, наслідує та доповнює збірник 2004 року «Страсті за націоналізмом», але є не так його оновленою й істотно зміненою версією, як радше цілком новим виданням: понад половину вміщених тут есеїв написано протягом семи пореволюційних років і присвячено здебільшого «післяпомаранчевим» реаліям, а решту текстів суттєво переглянуто та...

Громадські організації. Національна спілка письменників України

Реферат
 • формат doc
 • размер 59,70 КБ
 • добавлен 03 мая 2014 г.
МДУ, Мукачево/Україна, 2014. — 11 стор "Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи Національна спілка письменників України (НСПУ) — добровільна творча організація професійних літераторів України: поетів, прозаїків, драматургів, критиків і перекладачів(.)" Вступ Історія Керівництво Обласні організації Список використаних джерел

Громадянське суспільство в Італії

Презентация
 • формат audio, ppt, video
 • размер 38,48 МБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
19 слайдів українською мовою. Робота містить аудіо запис, 3 відео фрагменти, що характеризують громадянське суспільство в Італії. Зміст презентації - загальні положення про поняття громадянське суспільство, громадянське суспільство в Італії.

Громадянське суспільство в умовах формування нової влади в Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 15,75 КБ
 • добавлен 31 октября 2014 г.
ДонНУ, г. Донецк, Украина, 2010, — 4 стр. Громадянське суспільство - одна з основоположних суспільно-політичних концепцій Значна активізація громадян та громадських об’єднань Криза влади Процес пошуку оптимального варіанту політичної системи і набору її функціонерів

Групи інтересів: поняття, функції, типологія

Презентация
 • формат ppt
 • размер 166,94 КБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
ЧДУ ім. П. Могили 2011. 22 слайда. Вступ; Поняття груп інтересів; Типологія груп інтересів; Функції; Висновки; Використана література.

Дай Т. Основи державної політики

 • формат djvu
 • размер 13.01 МБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
Одеса: АО Бахва, 2005 Книга, переклад якої пропонується увазі читача, давно вже витримала перевірку часом і є одним із найбільш авторитетних джерел, необхідних для здійснення перших кроків у напрямі розуміння наукової дисципліни, що в оригіналі має назву Policy Analysis. В десятому виданні наукового бестселера Томаса Дая враховано найновітніші тенденції сучасної політики, що дозволяє говорити про абсолютну актуальність цієї вже класичної книг...

Данн Вільям. Державна політика: вступ до аналізу

 • формат pdf
 • размер 20,06 МБ
 • добавлен 05 сентября 2015 г.
Одеса: АО БАХВА, 2005. — 504 с. ISBN 966-7079-91-0 пер. з англ. Г. Є. Краснокутського; наук. ред. М. О. Баймуратов. Книга, що пропонується увазі читача, являє собою водночас і класичну вже з огляду на її авторитетність працю, і один із найбільш вичерпних посібників з дисципліни Public Policy Analysis. У ній дуже докладно, із застосуванням численних прикладів і практичних рекомен­дацій, висвітлено роль аналізу державної політики в процесі розробки...

Демографічна політика країн сучасного світу, основні тенденції розвитку

Реферат
 • формат doc
 • размер 68,29 КБ
 • добавлен 22 января 2012 г.
Львів, ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького; викладач: Дзера М.М.; кафедра філософії та політології; предмет: політологія; рік: 2011; 12 с. Даний реферат має таку структуру: Поняття та сутність демографії Демографічна ситуація у світі Демографічна політика сучасної України Роль і місце сім'ї в демографічній політиці

Демократична легітимність

Реферат
 • формат doc
 • размер 11,76 КБ
 • добавлен 02 февраля 2013 г.
НУ "ОЮА", Одесса, 2012, 8 стор. Зміст: Вступ Передумови установчої легітимності Старий світ одностайності Стійкість одностайності Легітимність ідентифікації із загальністю Велика трансформація.

Демократична традиція в Україні

Презентация
 • формат ppt, video
 • размер 46,09 МБ
 • добавлен 23 января 2011 г.
43 слайди українською мовою. Презентація містить відео файл. Роботу можна використовувати на уроках із правознавства у школі, у вищому навчальному закладі з курсу політологія. Презентація розкриває віхи демократичної традиції в історії України: політична спадщина Київської Русі, литовсько-польська доба, демократичні традиції козацько-гетьманського періоду, проблеми демократії в суспільній думці XIX-поч. XX ст., радянська демократія, демократичний...

Дергачов О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація

 • формат pdf
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
К. , 2009. – 496 с. У монографії аналізуються чинники формування України як суб’єкта міжнародних відносин, її політичної конкурентоспроможності, характер взаємодії з основними зовнішньополітичними партнерами. Стан та проблеми дослідження партнерського потенціалу України Українське суспільство як міжнародний актор Ціннісні орієнтації та громадянські якості населення Потенціал самоорганізації суспільства Еволюція цивілізаційного та геополітичного...

Держава загального добробуту: міф чи реальність?

Реферат
 • формат doc
 • размер 21,18 КБ
 • добавлен 10 октября 2012 г.
Ужгород, УжНУ; викладач доц. Шніцер І.О.; історичний факультет; спеціальність: рік: 2012; 13 стр. У рефераті подано теорію держави загального добробуту, розглянуто її моделі. Також подано характеристику країн, у яких можливе встановлення держави загального добробуту.

Дзера М.М. Політологічний словник

Словарь
 • формат djvu
 • размер 890,82 КБ
 • добавлен 23 июня 2012 г.
Львів, ВАТ «Видавництво «Вільна Україна»», 2007 р., 80 с. У словнику розкриваються основні категорії науки про політику. Словник містить близько 270 політологічних термінів. Серед яких такі як абсолютизм, авторитаризм, антисемітизм, політичний біхевіоризм, диктатура, волюнтаризм, гегемонізм, громадянська непокора та ін. Рекомендується студентам для самостійної роботи при вивченні курсу «Політологія».

Дзера М.М. Політологія

 • формат djvu
 • размер 3,58 МБ
 • добавлен 01 июля 2012 г.
Львів, ВАТ «Видавництво «Вільна Україна»», 2002 р., 276 с. Навчальний посібник підготовлений у відповідності з програмою "політологія" для вищих навчальних закладів. Розкриваються зміст, структура і функції інститутів політичної системи. Аналізуються процеси політичної системи України у напрямку демократизації і становлення правової держави. Подано методичні матеріали для семінарських занять, логічні завдання та вправи різних типів, тематика д...

Димитрова Л.М., Кисельова С.О. Політологія

 • формат djvu
 • размер 3,05 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К. Знання, 2009, - 206 с. ISBN: 9789663465333 У підручнику розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, ідеї національної державності і демократії в історії політичної думки України, теорії політичної влади, сутність політичної системи, політичних режимів, складові політичного процесу, місце і роль людини як суб’єкта влади і політики. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. Вступ Ро...

Дряглін В. Кримськотатарський національний рух за визнання своїх прав та його особливості

 • формат doc
 • размер 77.5 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 7.2009. Стаття присвячена розгляду історії та проблем кримськотатарського національного руху в політичному процесі незалежної України. Ключові слова: кримські татари, депортація, кримськотатарське питання, національний рух кримськотатарського населення.

Дубас О.П. Інформаційна війна: нові можливості політичного протиборства

 • формат doc
 • размер 57 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
// Освіта регіону. - №1 від 3.2010. У даній статті інформаційна війна розглядається як технологія, що відкриває нові можливості для політичного протиборства. Аналізуються основні теоретико-методологічні підходи до дослідження поняття "інформаційна війна", виявлено сфери життєдіяльності суспільства, які особливо піддаються впливу інформаційних війн; досліджено можливості інформаційної війни в політичному протиборстві. Ключові слова: інформаційна...

Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

Реферат
 • формат rtf
 • размер 37,92 КБ
 • добавлен 30 марта 2011 г.
ЗМІСТ Вступ Поняття економічної політики держави Сутність і цілі економічної політики Аспекти загальноекономічної рівноваги в економічній політиці Моделі ринку і економічної політики Економічна політика як основа національних економічних інтересів Національно-економічні інтереси - вихідний пункт визначення національної економічної політики Оцінка економічних можливостей країни як складова економічної політики Особливості сучасної економічної...

Елітарна теорія демократії

Реферат
 • формат doc
 • размер 23,58 КБ
 • добавлен 29 июля 2010 г.
Суперечність між демократією та елітизмом як основна проблема елітарної теорії демократії. Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку теорії елітарної демократії.

Жадан І.В., Дідук І.А., Позняк С.І. та ін. (ред.) Соціальне научання: механізми розвитку політичних ставлень молоді

 • формат doc
 • размер 1,22 МБ
 • добавлен 05 января 2015 г.
(На укр. яз.) Науково-методичний посібник. Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 352 с. Анотація. У посібнику, підготовленому за результатами виконання планової теми «Соціальне научання як механізм політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти», яка розроблялася в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України у 2007–2011 роках, пре...

Життя Єлизавети І

Реферат
 • формат doc
 • размер 145,63 КБ
 • добавлен 15 марта 2012 г.
КПІ, 2012 рік, викладач - Мігалуш А.О., Творча робота про політичну діяльність Єлизавети незайманої, дана оцінка її діяльності, проаналізовано її особу з точки зору різних теорій лідерства.

Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., Кудрявцев О.Ю., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Методичні вказівки і плани практичних занять з політології

Практикум
 • формат pdf
 • размер 565.74 КБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Х.: ХНАМГ, 2009. – 64 с. Для студентів 2-4 курсів всіх спеціальностей і форм навчання). Політологія як навчальна дисципліна постала у вузівських програмах лише в останнє десятиліття. Тепер це вже далеко не екзотична, як було на перших порах, дисципліна, а обов’язковий компонент. Вона з великими труднощами освоюється на освітніх теренах, що зумовлено передусім дефіцитом кваліфікованих викладацьких кадрів, ґрунтовних підручників, посібників, інших...

Зінчук В.П. Роль ЗМІ у процесі політичної соціалізації студіюючої молоді (на прикладі м. Львова)

 • формат doc
 • размер 138 КБ
 • добавлен 12 ноября 2010 г.
Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути і процеси, автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук, Львів – 2006. Мета роботи: визначення впливу засобів масової інформації, як одного з найважливіших суспільно-політичних інститутів, на процес політичної соціалізації молоді, що навчається. Зазначена мета передбачає необхідність постановки та розв’язання таких завдань: – проаналізувати основні методологічні п...

Заславский Д.М.П.Драгоманов (к истории украинского национализма)

 • формат djvu
 • размер 16.26 МБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
М.: Изд-во политкаторжан, 1934. - 241 с. Двумя по преимуществу обстоятельствами оправдывается работа, посвященная Драгоманову. Во-первых, с ним неизбежно сталкивается всякий, кто берется за изучение русского революционного народничества 70—80-х годов. Статьи Драгоманова печатались в народнических изданиях, одна из брошюр была перепечатана в нелегальной революционной типографии, с Драгомановым вели полемику, но и вступали в сношения с ним по рево...

Кілієвич О., Романов В. Вироблення Державної Політики: Аналітичні Записки

 • формат pdf
 • размер 2.25 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
К.: Вид-во "К. І. С. " 2003 - 364 с. У цьому виданні вміщені аналітичні записки слухачів та аспірантів Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, які були учасниками програм стажування у Канаді та Польщі в 2002 р. У збірнику розглянуті різні проблеми в галузі державного управління та місцевого самоврядування, пропонуються різноманітні способи і шляхи їх розвязання.

Кілієвич О., Романов В. Розробка державної політики. Аналітичні записки

 • формат pdf
 • размер 3.42 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Укл. О. І. Кілієвич, В. Є. Романов. - К.: Вид-во "К. І. С. ", 2002. - 320 с. У цьому виданні вміщені аналітичні записки слухачів та аспірантів Української Академії державного управління при Президентові України, які були учасниками програм стажування у Канаді та Польщі в 2001 р. Аналітична записка - це сучасний формат урядового документа, яка дозволяє оцінити можливі рішення щодо поточної або перспективної урядової політики і має на меті допомо...

Кілієвич О., Тертичка В. Вироблення Державної Політики: рекомендації для України в контексті євроінтеграційного досвіду країн Балтії та Польщі

 • формат pdf
 • размер 4.17 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Вироблення Державної Політики: рекомендації для України в контексті євроінтеграційного досвіду країн Балтії та Польщі Збірник аналітичних звітів і записок учасників "Програми /урядового стажування" (2006) / Укл. О. І. Кілієвич, В. В. Тертичка. - К. , 2006. - 388 с. Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демокра...

Кілієвич О.І., Тертичка В.В. Аналіз державної політики в Україні: навчальна дисципліна, сфера професійної діяльності, галузь прикладних досліджень

 • формат pdf
 • размер 1019.43 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Збірка документів і матеріалів / Укл. О. І. Кілієвич, В. В. Тертичка. - К.: "К. І. С. ", 2004. - 210 с. Аналіз державної політики - це комплекс процедур, що стосуються вироблення рекомендацій органам влади про найкращий серед можливих курс дій - державну політику в цілому та її окремі складові частини, а також питань оцінювання, моніторингу результатів і наслідків виконання державних рішень з метою покращення показників суспільного розвитку.

Кілієвич О.І., Тертичка В.В. Державна політика: аналіз та механізми впровадження

 • формат pdf
 • размер 736.26 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Методичні рекомендації. – К.: НАДУ, 2009. – 88 c. Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демократичних перспектив суспільного розвитку.

Кіпень В.П. (ред.) Поствиборчий розвиток Донеччини: місцева влада і суспільство

 • формат pdf
 • размер 3.42 МБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
«Поствиборчий» розвиток Донеччини: місцева влада і суспільство / Під редакцією В. П. Кіпеня. – Донецьк: ДІСДПА, 2007. – 184 с. У книзі аналізується політико-суспільний розвиток Донецької області впродовж року після березневих виборів-2006. Подано оцінки стану й перемін в сферах діяльності органів державної влади й місцевого самоврядування, політико-партійний спектр регіону та вплив нового порядку формування представницьких органів влади на резул...

Кіянка І.Б., Поліщук М.В. Політологія

 • формат doc
 • размер 296,90 КБ
 • добавлен 14 марта 2013 г.
Навчальний посібник для студентів спеціальності 6.050100 Управління персоналом та економіка праці. Подано тематичний план та програму вивчення курсу «Політологія», плани семінарських занять, варіанти тестів та творчих робіт (ессе), перелік питань до іспиту, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання. Запропоновано літературу для вивчення курсу «Політологія».

Казьмирчук М.Г. Етнополітика

 • формат pdf
 • размер 9,48 МБ
 • добавлен 14 января 2014 г.
Підручник для студентів історичного факультету. — К.: ПП "КП УкрСіч", 2013. — 360 с. Підручник містить теоретичні матеріа и до лекційних і семінарських занять з курсу «Етнополітика» , в тому числі найважливіші факти, теми рефератів, список джерел та літератури. Матеріал систематизований за темами, які вивчаються студ ентами історичного факультету 1 курсу ОКР «Магістр» . Розраховано на студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться е...

Карась А. (ред.) Громадянське суспільство як здійснення свободи. Збірник праць

 • формат pdf
 • размер 1,88 МБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Громадянське суспільство як здійснення свободи. Центрально-східноєвропейський досвід : Збірник наукових праць/За ред. А.Карася; Львівський національний університет. — Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 1999. — 384с Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії. У збірнику наукових праць вчені з України та Польщі висвітлюють проблеми теорії та практики формування громадянського суспільства. Основну ува...

Кармазіна М. Президентство: український варіант

 • формат pdf
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
К. 2007. – 365 с. (на укр. яз) У книзі висвітлюється коло проблем, що пов’язані з походженням, розвитком та поширенням на планеті інституту президентства. Особлива увага приділяється становленню та розвитку інституту в пострадянській Україні. Зокрема, досліджується специфіка його функціонування у період президентства Л. Кравчука та Л. Кучма; висвітлювання процес перегрупування політичних сил у державі після унезалежнення, витлумачення ними перспе...

Кармазіна М. Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х - початок 2012 рр.)

 • формат pdf
 • размер 6,25 МБ
 • добавлен 26 октября 2013 г.
Енциклопедичний довідник / За ред. М. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 588 с. ISBN 978-966-02-6495-3 Довідник містить інформаційні матеріали про сучасні українські політичні партії (як діючі, так і ті, що вже припинили своє існування) та про їхніх перших керівників (засновників), про виборчі партійні блоки, створені напередодні виборів до Верховної Ради України III – VІ скликань. Розрахований на науковців, аналіт...

Карпенко В. Інформаційна політика та безпека

 • формат pdf
 • размер 2.98 МБ
 • добавлен 05 марта 2011 г.
Підручник. - К. , 2006. Курс лекцій присвячений проблемам сучасного функціонування засобів масової інформації як найважливішого складника комунікаційної системи країни, реаліям інформаційної політики у контексті національної безпеки. Логіка розвитку проблематики курсу вкладається у чітку схему: національна ідея є основою державної ідеології; з державної ідеології випливають засади відповідної інформаційної політики; отже, саме від інформаційної п...

Карпенко С. Політичні аспекти адаптації інституту державної служби до євростандартів

 • формат doc
 • размер 67 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Розглядаються шляхи адаптації державної служби в Україні відповідно до загальних засад її функціонування в державах Євросоюзу. Ключові слова: Європейський Союз, державна служба, політичні і адміністративні повноваження, євростандарти.

Кимлічка Вілл. Лібералізм і права меншин

 • формат djvu
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 30 декабря 2011 г.
Вілл Кимлічка "Лібералізм і права меншин" ЦЕНТР ОСВІТНІХ ІНІЦІАТИВ. Харків 2001р.-172с (Перекладено з англійської) Зміст(Основні розділи) Передмова Основні проблеми Міф про єтнокультурну нейтральність Побудова нації та права меншин Індивидуальні та коллективні права Переосмислення ліберальної традиції Свобода та культура Справедливість і права меншин Можливість застосування ліберального підходу до Східної та Центральної Європи Висновки Примітки Л...

Кирилюк Ф.М. Новітня політологія

 • формат pdf
 • размер 6.64 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2009. – 564 с. ISBN 978-966-364-868-2 У навчальному посібнику висвітлено розвиток зарубіжних політичних вчень з кінця ХІХ до початку ХХІ ст. В основу покладено формування і конституювання інструментарію політології як наукової і навчальної дисципліни. Його структура включає науково-методичні рекомендації, основні поняття і категорії, питання до дискусій, теми рефератів і кваліфікаційних робіт та завдання для самості...

Клименко І.В., Харазішвілі Ю.М., Шаров О.М., Ус І.В. Україна в інтеграційних процесах на пострадянському просторі: моделювання альтернатив

 • формат pdf
 • размер 571,59 КБ
 • добавлен 30 декабря 2013 г.
Аналіт. доп.— К. : НІСД, 2013. — 104 с. ISBN 978-966-554-202-5 Розглянуто вплив діяльності Митного союзу (МС) Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан на економічну ситуацію у країнах-членах цього об’єднання, проаналізовано перспективи розвитку інтеграційних процесів на пострадянському просторі та узагальнено методи оцінки і прогнозування розвитку регіональних інтеграційних об’єднань. Розглянуто сценарії позиціонування Укр...

Ковриженко Д., Головенко Р., Котляр Д., Чебаненко О. Оцінювання національної системи доброчесності. Україна 2011

 • формат pdf
 • размер 1.43 МБ
 • добавлен 01 января 2012 г.
2011. Творче об’єднання TOPO. - 224 с. «Національна система доброчесності. Україна 2011» - це комплексна оцінка правової основи й практики функціонування ключових інститутів і секторів, відповідальних за запобігання та протидію корупції в Україні. Основним завданням цього дослідження є виявлення сильних та слабких сторін досліджуваних інституцій, що дозволяє досягти більш далекосяжну та амбіційну мету – сформулювати конкретні та реалістичні проп...

Когут І.О. (ред.) Україна: рік після виборів. Моніторинг регіонів

 • формат pdf
 • размер 3.13 МБ
 • добавлен 01 января 2012 г.
/ За заг. ред. Когута І.О.; Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ-Львів. Видавництво «Мс», 2007. – 336 с. Авторський колектив: Авксентьєв М., Айвазовська О., Бєлий Д., Бєсєда Я., Богренцова Н., Бойко А., Бриндак О., Варич С., Гончар М., Гришин О., Грищук О., Дітчук К., Дудко В., Дудник О., Думан В., Дурнєва Т., Когут А., Когут І., Колодяжна Н., Константинов О., Коробов В., Левченко О., Ломако О., Максак Г., Наход М., Неберикут О., Пекур Т.,...

Кожевніков В. Яка національна ідея українців? Що таке український націоналізм? Хто такі українські націоналісти?

 • формат pdf
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 23 июня 2011 г.
Київ, 2011. - 48с. В брошурі дано визначення української національної ідеї (УНІ), показано, чому вона потрібна народу і як нею користуватися. Проаналізовано основні складові української національної ідеї. В популярній формі викладено суть українського націоналізму, розкрито його відмінність від інших ізмів. Розглянуто причини ворожого ставлення російських шовіністів, сіоністів і антинародної влади до українських націоналістів. Національна ідея ті...

Кожевніков Валентин. Сувора розмова про язик і мову

 • формат pdf
 • размер 952,62 КБ
 • добавлен 09 февраля 2016 г.
Кожевніков Валентин. Сувора розмова про «язик» і мову. - ПП «Панмедія», 2014.- 64 с. У брошурі аналізуються деякі гострі аспекти мовної політики в Україні, формуються вимоги до варіантів розв’язання мовного питання в світлі української національної ідеї, на численних прикладах засвідчено переваги української мови над російською і обґрунтовано думку про недоцільність і навіть шкідливість вивчення російської мови українцями. Викладено цікавий досві...

Колбеч Г.К. Політика

 • формат djvu
 • размер 1.9 МБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
Київ, 2004 Книга австралійського науковця і викладача Г. К. Колбеча доступно, зрозуміло й водночас науково розкриває зміст терміна «публічна політика». Не вдаючись до звичних для літератури з цієї галузі схем процесу розробки і здійснення політики, автор обговорює такі питання, як «Хто розробляє і здійснює політику?», «Де вона здійснюється?», «Навіщо існує політика?» тощо. Ця книга буде корисною студентам і викладачам політології, державного упра...

Колодій А. Розвиток громадянського суспільства

 • формат doc
 • размер 85,24 КБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
Київ: Ай Бі, 2004. – 36 с. (Отрывок из работы Основи демократії. Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М.Бессонова, О.Бірюков та ін. / За заг. ред. А.Колодій. – Київ: Ай Бі, 2004. – 684 с.;) Громадянське суспільство як дороговказ посткомуністичної трансформації Посткомуністична трансформація і громадянське суспільство Виокремлення громадянського суспільства Інституції та функції громадянського суспільства Моделі гро...

Колодій А. Сучасний процес демократизації та його особливості в Україні

 • формат doc
 • размер 67,71 КБ
 • добавлен 08 января 2012 г.
Київ: Ай Бі, 2004. – 32 с. (Отрывок из работы Основи демократії. Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М.Бессонова, О.Бірюков та ін. / За заг. ред. А.Колодій. – Київ: Ай Бі, 2004. – 684 с.;) Поширення демократії в сучасному світі «Глобальна демократизація» Хвилі глобального поширення демократії Зміст та особливості третьої хвилі демократизації Теорія сучасних переходів до демократії поняття демократичного переходу (тр...

Колодій А.Ф. Демократичне врядування як категорія науки державного управління

Презентация
 • формат ppt
 • размер 231,10 КБ
 • добавлен 13 марта 2012 г.
Львів, 2010 Широке розуміння політики: політика як участь у справах держави Державна (публічна) політика Дежавне (публічне) врядування й адміністрування Головна відмінність врядування від адміністрування Суб’єкти врядування Розмежування політичних та адміністративних функцій і посад Нові підходи до розуміння врядування: governance як скеровування Врядування як правління і як скеровування Government – Governance Добре демократичне врядування-ске...

Колодій А.Ф.(рец.), Пасічник І.Д., Кралюк П.М. та інш. Наукові записки. Демократичний транзит в Україні: Підсумки електорального циклу 2004-2007 рр

 • формат pdf
 • размер 1,69 МБ
 • добавлен 08 декабря 2011 г.
Наукові записки. Серія Політичні науки. Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр. – Острог: Видавництво Національного університету Острозька академія. – Випуск 3, – 2008. – 266 с Зміст Події листопада-Грудня 2004. В Україні ПОМАРАНЧЕВА (Р)ЕВОЛЮЦІЯ? Антоніна Колодій ТРАНЗИТОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА СУСПІЛЬНИХ ЗМІН У СВІТЛІ ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Віктор Пасісниченко ЧОМУ ТЬМЯНІЮТЬ КОЛЬОРОВІ РЕВОЛЮЦІЇ? ПАРАДОКСИ ТЕОРЕТИЧН...

Колодко Г. Від шоку до терапії: Економіка і політика трансформації

 • формат doc
 • размер 2.93 МБ
 • добавлен 22 января 2011 г.
Колодко, Гжегож. Від шоку до терапії: Економіка і політика трансформації: общественно-политическая литература / Г. В. Колодко. - Львів: 2004 (Коло). - 563 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Ї"). Рубрики: Глобалізація Реформа ринкова Приватизація Реформа фінансова Корупція Кл. слова: Маркетизація -- Демократизація -- інтернаціоналізація ЗМІСТ Вступ Глава 1. Перехід від соціялізму – куди? Що викликало необхідність переходу? Основні умови рин...

Кононенко П. Національна ідея, нація, націоналізм

 • формат djvu
 • размер 2,62 МБ
 • добавлен 27 мая 2012 г.
К.: Міленіум, 2005. - 358 с. I8ВN 966-8063-10-Х Дослідження відомого вченого - академіка, лауреата Міжнародної премії імені И.Г. Гердера присвячено одній з найголовніших проблем, що аналізується й висвітлюється упродовж багатьох століть і все ж лишається в центрі як наукових, так і політичних дискусій. Особливо гострою вона поставала і є в Україні. На основі історичного процесу цивілізаційно-культурного розвитку, залучаючи найширший український т...

Кононенко П. Національна ідея, нація, націоналізм

 • формат pdf
 • размер 1,38 МБ
 • добавлен 21 мая 2012 г.
К.: Міленіум, 2005. - 358 с. I8ВN 966-8063-10-Х Дослідження відомого вченого - академіка, лауреата Міжнародної премії імені И.Г. Гердера присвячено одній з найголовніших проблем, що аналізується й висвітлюється упродовж багатьох століть і все ж лишається в центрі як наукових, так і політичних дискусій. Особливо гострою вона поставала і є в Україні. На основі історичного процесу цивілізаційно-культурного розвитку, залучаючи найширший український т...

Конончук С., Лациба М. Твій вибір - 2012. Випуск № 5. Партія регіонів

 • формат pdf
 • размер 296,71 КБ
 • добавлен 24 октября 2012 г.
Електронний бюлетень, Київ - 2012, 11 с. Містить оцінку позицій Партії регіонів - тієї політичної сили, чиї цінності, погляди та установки однозначно створюватимуть парламентську атмосферу в найближчі п'ять років. Наш Вісник будується як оцінка параметрів, що дозволяють судити про організаційну та електоральну стійкість партії, про її ідейні принципи, про бачення нею місця і ролі держави в економічних та соціальних процесах, ролі демократичного р...

Конончук С., Лациба М. Твій вибір - 2012. УДАР

 • формат pdf
 • размер 309,05 КБ
 • добавлен 18 марта 2013 г.
Випуск № 2 Електронний бюлетень. - К.: УНЦПД, 2012. - 12 с. Видання містить оцінку нашим Центром позицій "УДАРу" - тієї політичної сили, чиї цінності, погляди та установки в основному будуть створювати парламентську атмосферу. Наш Вісник будується як оцінка параметрів, що дозволяють судити про організаційну та електоральну стійкість партії, про її ідейні принципи, про бачення нею місця і ролі держави в економічних та соціальних процесах, ролі дем...

Конончук С., Ярош О. Уряд і тіньовий кабінет: як можлива вестмінстерська модель у політичному колі України? Дослідження проблеми

 • формат pdf
 • размер 759 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
К., [Український незалежний центр політичних досліджень], 2007. – 44 с. ISBN 978–966–8136–65–8 У роботі, яка є результатом тривалих досліджень УНЦПД у сфері політичного життя загалом та організації діяльності парламентської опозиції зокрема, розгляну- то доцільність застосування в українському парламенті такого інструменту розвитку опозиції, як "тіньовий уряд". Проаналізовано можливі варіанти створення "тіньово- го уряду" з огляду на специфі...

Конончук С.Г. Партійна система України: ідеологічний вимір

 • формат pdf
 • размер 900,85 КБ
 • добавлен 24 декабря 2010 г.
/ Світлана Конончук, Олег Ярош; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К.: (Агентство "Україна"), 2010. - 76 с. Дане дослідження спрямоване на виявлення й аналіз ідеологічного аспекту трансформації партійної системи в основному в Україні, а також у Польщі та Російській Федерації з 1991 року по теперішній час. Дана праця включає в себе контент-аналіз релевантних політичних партій України, який вказує на рівень їх ідеологічної артикуляцї. Ключові...

Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні

Презентация
 • формат ppt
 • размер 158,76 КБ
 • добавлен 30 декабря 2014 г.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. Суми 2014. — 19 слайдів. Поняття, ознаки та принципи місцевого самоврядування Система місцевого самоврядування Повноваження місцевого самоврядування Сфери компетенції місцевого самоврядування Посадові особи місцевого самоврядування

Концепції демократії: сутність та розвиток

Реферат
 • формат doc
 • размер 46,21 КБ
 • добавлен 05 марта 2012 г.
Херсонський Академічний ліцей при ХДУ. Херсон 2012. 25 ст. Вступ Демократія. Основні положення Види, прояви та система демократії Функції демократії та гарантії забезпечення її реального характеру Політичній зміст демократії Доктрини ліберальної та плюралістичної демократії Політологічні концепції корпоративної, пролетарської та інших різновидів демократії Висновки Список використаних джерел

Корнієнко В.О., Денисюк С.Г., Шиян А.А. Моделювання процесів у політико-комунікативному просторі

 • формат doc
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 22 апреля 2011 г.
Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – 209 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету, Міністерством освіти і науки України (протокол № 13 від 3.07.2008 р. ). Рецензенти: А. А. Чічановський, доктор політичних наук, професор. О. Л. Порфімович, доктор політичних наук, професор. О. В. Мороз, доктор економічних наук, професор. Монографія присвячена вивченню моделювання як методу аналізу полі-ти...

Коровин В.М. Конец проекта Украина

 • формат doc
 • размер 215,06 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб: Питер. 2015. — 256 с. ISBN: 978-5-496-01448-9 Государство – это сложно. Называться и быть государством – не одно и то же. А если и быть государством – то каким? За двадцать с лишним лет независимости от России Украина так и не стала полноценным государством. Израсходовав то, что досталось ей от СССР, выжав все соки из советских промышленных активов, избавившись от «чужеродной» русской элиты, Украина уткнулась в концептуальный тупик своего р...

Коровин В.М. Конец проекта Украина

 • формат pdf
 • размер 808,40 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб: Питер. 2015. — 256 с. ISBN: 978-5-496-01448-9 Государство – это сложно. Называться и быть государством – не одно и то же. А если и быть государством – то каким? За двадцать с лишним лет независимости от России Украина так и не стала полноценным государством. Израсходовав то, что досталось ей от СССР, выжав все соки из советских промышленных активов, избавившись от «чужеродной» русской элиты, Украина уткнулась в концептуальный тупик своего р...

Костиря І.О. Сучасні політико-ідеологічні пріоритети управління культурою в Україні (укр.)

 • формат doc
 • размер 20,03 МБ
 • добавлен 13 июня 2012 г.
Навчальний посібник — К. : Київський національний університет культури і мистецтв , 2011. — 160 с. Представлено підсумок авторського дослідження процесу управління культурою як соціально-політичного явища. На основі системного аналізу культури, механізмів управління цією сферою державної політики, світового досвіду її функціонування, аналізу особливостей становлення і розвитку вітчизняної культури розкривається природа, сутність і специфіка управ...

Костиря І.О. Сучасні політико-ідеологічні пріоритети управління культурою в Україні (укр.)

 • формат epub
 • размер 42,74 МБ
 • добавлен 18 мая 2012 г.
Навчальний посібник — К. : Київський національний університет культури і мистецтв , 2011. — 160 с. Представлено підсумок авторського дослідження процесу управління культурою як соціально-політичного явища. На основі системного аналізу культури, механізмів управління цією сферою державної політики, світового досвіду її функціонування, аналізу особливостей становлення і розвитку вітчизняної культури розкривається природа, сутність і специфіка управ...

Котигоренко В. (кер. авт. кол.) та ін. Донбас в етнополітичному вимірі

 • формат pdf
 • размер 4,34 МБ
 • добавлен 29 декабря 2014 г.
Київ: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2014. — 584 с. — ISBN 978-966-02-7350-4. У книзі подано результати комплексного дослідження історії і сучасної динаміки етнополітичних процесів на території українського Донбасу. В контекстах цієї динаміки розкривається зв’язок етнічного і політичного в генезисові складу, зайнятості та соціально-професійної стратифікації, мовних, культурних і релігійних орієнтацій та переваг, регіональної ідентичності т...

Котигоренко В.О. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації

 • формат pdf
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
(на укр. яз. ) У монографії представлені результати дослідження проблеми соціальної адаптації кримських татар, які повернулися й повертаються на батьківщину з місць депортації. Обґрунтовується необхідність та аналізуються шляхи розв’язання цієї проблеми на засадах відновлення і забезпечення громадянських прав репатріантів та їх інтеграції в спільну для всього багатоетнічного населення України систему економічних, культурних, соціально-психологічн...

Котигоренко В.О. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації

 • формат doc
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 05 мая 2011 г.
К.: Світогляд, 2005. – 222 с. У монографії представлені результати дослідження проблеми соціальної адаптації кримських татар, які повернулися й повертаються на батьківщину з місць депортації. Обґрунтовується необхідність та аналізуються шляхи розв’язання цієї проблеми на засадах відновлення і забезпечення громадянських прав репатріантів та їх інтеграції в спільну для всього багатоетнічного населення України систему економічних, культурних, соціа...

Котигорошко А.В., Саламандров Г.В., Стечкин А.В. Украинский национализм: только для людей

 • формат djvu
 • размер 1,54 МБ
 • добавлен 11 декабря 2014 г.
Б.м.: "Степи Украины", 2014. - 150с. Критический обзор идеологии и практики украинского национализма, написанный на основе изучения сборника "Український соцiяльний нацiоналiзм (тiльки для українцiв). Збiрка iдеологiчних робiт та програмових документiв" (Харкiв, 2007) и других трудов идеологов национализма, а также на основе анализа реальной практики. Для изучающих процессы в современной Украине.

Кравців В.С. (ред.). Українська Національна Ідея як духовно-інтелектуальний код соборності народу: етнічний, інтеграційний та цивілізаційний вектори

 • формат pdf
 • размер 731,12 КБ
 • добавлен 28 февраля 2012 г.
Матеріали круглого столу / За ред. В.С. Кравціва; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2011. – 60 с. Для надання диспутам певної тематичної спрямованості попередньо перед учасниками круглого столу була поставлена така мета: а) концептуалізація сучасних складових УНІ з огляду задекларованих чинним урядом модернізацій економіки і суспільства; б) аналіз та оцінка ролі УНІ в процесах державотворення та становлення нації за умов зростан...

Креймер Д. Б’ючи на сполох - раунд 2: на захист демократії в Україні

 • формат pdf
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 28 мая 2012 г.
Продовження звіту Freedom House (Липень 2012) /Д.Креймер,Р.Нурік, О.Сушко,В.Сюмар, Д.Вілсон, М.Шааф. - К.,2012. - 20 с. Отчет "Дома свободы" о нарушениях демократии в Украине, о ее скатывании в авторитаризм. Президент "Freedom House" Дэвид Креймер считает, что Украине нужно презентовать себя не как проблему, а как возможность, чтобы быть интересной для Евросоюза, в том числе и в сфере развития демократии. Но сейчас Украина рассматривается странам...

Кривицька О.В. Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі України

 • формат pdf
 • размер 2,52 МБ
 • добавлен 27 июля 2015 г.
К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 328 с. Проблеми етнополітичної поляризації та соціокультруного розмежування в Україні набули особливої актуальності. В монографії здійснений аналіз особливостей українських ідентифікаційних практик, конструювання негативної ідентичності, кордонів розмежування свій / чужий у соціокультурному просторі. Розкрито авторське бачення політизованої проблеми двох Україн, кризи участі, ціннісно-ідеологічної п...

Кривошеїн В.В. Політологія

Статья
 • формат pdf
 • размер 58,66 МБ
 • добавлен 16 октября 2016 г.
Конспект лекцій. — Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2007. — 100 с. Подані теоретичні відомості з дисципліни "Політологія". Для студентів-заочників (політологів), для філологів і всіх, хто хоче дізнатися більше про фундаментальні поняття політології. Вступ Політологія як наука й навчальна дисципліна Політика як суспільне явище Атрибути (властивості) політики Влада як рушійна сила політики Політична систем...

Круглашов А.М. Політичні ідеї М.Драгоманова

 • формат pdf
 • размер 2,27 МБ
 • добавлен 13 сентября 2011 г.
Чернівці: Прут, 2000. — 527 с. З використанням архівних документів, мемуарів, листування, публіцистики та наукових публікацій досліджено розвиток та еволюцію політичних ідей М.Драгоманова щодо суспільної організації, простежено зміну його ідеологічних орієнтирів.

Крюков О.І. Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення

 • формат pdf
 • размер 1,84 МБ
 • добавлен 10 марта 2012 г.
К.: Вид-во НАДУ,2006.- 252 с. У монографії аналізуються соціальне коріння, історичний гене- зис і закономірний характер змін управлінських еліт, розглядається про- цес становлення та розвитку політико-управлінської еліти України, її роль у демократичному оновленні сучасного українського суспільства. Вступ. Історія розвитку еліти в політичній думці. Політична еліта в системі державного управління. Політико-управлінська еліта в умовах суспільної тр...

Крюкова А.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни Політологія (Модульно-рейтингова система)

Практикум
 • формат doc
 • размер 47.18 КБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2007. – 44 с. Для студентів 2-4 курсів. Політологія є однією з основних навчальних дисциплін. Актуальність вивчення даного курсу виявляється не тільки в його освітньому й виховному впливі. Для фахівців необхідно усвідомлювати суспільні потреби й інтереси, розуміти перспективні завдання, що стоять перед нашою країною. А для цього потрібні глибокі знання в області політології. У розвинутих демократичних країнах політологія давно ст...

Крюкова А.В. Методичні рекомендації для вивчення політологічних проблем

Практикум
 • формат doc
 • размер 100.5 КБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2005. – 19 с. Найважливіше завдання вищої школи – формування творчо мислячого фахівця, здатного самостійно оцінювати складні проблеми сучасного життя. Наш час гостро порушив питання про необхідність ламання догматичних методів і методик, упровадженні творчих підходів, нових ефективних методів навчання. Сьогодні особливої ваги набуває подолання у процесі викладання чисто інформаційно-пояснювальних підходів, упровадження проблемного...

Кулеба В. Стан боротьби з корупцією в Україні на сучасному етапі

 • формат doc
 • размер 69.5 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Досліджуються стан і заходи боротьби з корупцією в Україні на сучасному етапі, причини зміцнення та укорінення небезпечного соціального явища, аналізуються конкретні пропозиції, обнародувані після президентських виборів 2010 р. Ключові слова: корупція, державне регулювання, антикорупційне законодавство, національний антикорупційний комітет.

Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки

 • формат pdf
 • размер 4,56 МБ
 • добавлен 28 декабря 2014 г.
Київ: Критика, 2010. — 656 с. — ISBN 978-966-8978-39-5. Ця книжка, видана за сприяння Українського наукового інституту Гарвардського університету, — про дискурс, явище, яке і далі залишається в україністиці радше обговорюваним, ніж аналізованим. «Я прагну показати, — пише автор, — як уживання мови відбиває та водночас витворює ідентичності мовців, адресатів та обговорюваних осіб і спільнот, стосунки між ними, особисті й колективні уявлення про св...

Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки

 • формат doc
 • размер 9,02 МБ
 • добавлен 30 июля 2016 г.
Київ: Критика, 2010. — 656 с. — ISBN 978-966-8978-39-5. Ця книжка, видана за сприяння Українського наукового інституту Гарвардського університету, — про дискурс, явище, яке і далі залишається в україністиці радше обговорюваним, ніж аналізованим. «Я прагну показати, — пише автор, — як уживання мови відбиває та водночас витворює ідентичності мовців, адресатів та обговорюваних осіб і спільнот, стосунки між ними, особисті й колективні уявлення про св...

Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки

 • формат fb2
 • размер 1,98 МБ
 • добавлен 06 июля 2016 г.
Київ: Критика, 2010. — 656 с. — ISBN 978-966-8978-39-5. Ця книжка, видана за сприяння Українського наукового інституту Гарвардського університету, — про дискурс, явище, яке і далі залишається в україністиці радше обговорюваним, ніж аналізованим. «Я прагну показати, — пише автор, — як уживання мови відбиває та водночас витворює ідентичності мовців, адресатів та обговорюваних осіб і спільнот, стосунки між ними, особисті й колективні уявлення про св...

Кулик В.О. (ред.) Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні

 • формат pdf
 • размер 473,62 КБ
 • добавлен 07 марта 2012 г.
К.,2012. - 56 с. Аналітична доповідь. Зміст Сучасний стан та основні тенденції самоорганізації громадян та інституціонального розвитку громадянського суспільства в Україні Взаємодія інституцій громадянського суспільства з органами державної влади: здобутки та актуальні проблеми Стан розвитку місцевої демократії та впровадження нових форм самоорганізації громадян Правове середовище для розвитку громадянського суспільства. Стратегічні пріоритети де...

Культ особи в теорії і практиці політичного лідерства

Реферат
 • формат ppt
 • размер 78,74 КБ
 • добавлен 11 июня 2013 г.
УІПА,14 слайдів,4курс, 2012 рік Політичне лідерство Типи лідерів Основні функції лідера Умовами відвертання перетворення влади в деспотизм Культ особи Історичні передумови Критика культу особи

Кульчицький С.В. Україна і Росія: переваги і небезпеки особливих відносин. Роздуми історика

 • формат pdf
 • размер 19,96 МБ
 • добавлен 26 июля 2012 г.
НАН України. Інститут історії України. - К.: Інститут історії України, 2004. - 113 с. Анотація: Ця книга складається з п'яти статей, опублікованих газетою "Дзеркало тижня" в 2002 – 2004 pp. Кожна з статей мала свій власний інформаційний привід, але всі вони присвячені одній проблемі: українсько-російським відносинам на сучасному етапі. Автор підкреслює, що громадяни України стоять перед історичним вибором: чи поставитися до Росії так, як до будь-...

Курілло В. Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності (укр.)

 • формат pdf
 • размер 5,65 МБ
 • добавлен 16 мая 2013 г.
Навчальний посібник. - Миколаїв. ТОВ "Фірма "Іліон", 2009. - 592 с. - ISBN 978-611-534-005-7 Представлено підсумок авторського дослідження теоретичних засад та практики прихованої політики, політичної розвідки, силових, психологічних та інформаційних спецоперацій, таємної дипломатії та латентних структур світової політики, конфіденційного менеджменту.

Курган Я.М. Принцип спадкоємності в розвитку політичних систем

 • формат pdf
 • размер 1,15 МБ
 • добавлен 25 марта 2012 г.
Монографія. / За ред. В.П.Беха. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 194 с. Монографія присвячена всебічному теоретичному аналізу принципу спадкоємності в розвитку політичної системи, як детермінанти та умови її виникнення, існування, пристосування, збереження та розвитку. Розкривається структура культурологічного ядра політичної системи у вигляді трьохрівневої евристичної моделі. Пропонується порівняльний аналіз основних елеме...

Куць О.М. Мовна політика деяких зарубіжних держав

 • формат doc
 • размер 453,27 КБ
 • добавлен 16 августа 2015 г.
Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2001. — 200 с. Навчальний-методичний посібник з питань мовної політики й міжнаціональних відносин для студентів, розрахований на поглиблене вивчення курсу "Політологія". Пропонований посібник — результат багаторічного викладання автором спецкурсів з мовної політики та міжнаціональних відносин у Харківському національному університеті ім. В. Каразіна. Зібрані з домогою студентів та аспірантів матеріали дали підстави...

Куць О.М., Заблоцький В.В. Мовна політика в Україні: аналіз та впровадження

 • формат doc
 • размер 1,67 МБ
 • добавлен 20 августа 2015 г.
Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. — 300 с. У пропонованій роботі розглядаються теоретико-політологічні проблеми мовної політики та її реалізація в Україні, аналізуються мовна ситуація у світлі перепису населення, проблеми зміцнення державності української мови, політична боротьба навколо двомовності і Європейської хартії регіональних мов та мов меншин, даються рекомендації щодо вироблення концепції мовної політики, акцентується увага до інформа...

Лациба М.В., Боднаренко В.В. Як територіальна громада може впливати на вирішення питань місцевого значення

 • формат pdf
 • размер 985.35 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2007. – 108 с. У книзі подано аналіз практики правового регулювання місцевими радами територіальних громад порядку проведення громадських слухань, загальних зборів громадян за місцем проживання та порядку реалізації місцевої ініціативи. Автори книги пропонують типові положення про порядок реалізації вищевказаних механізмів участі громадян у розв’язанні питань місцевого значення. Видання буде...

Лациба М.В., Красносільска А.О. Правові умови розвитку громадянського суспільства в Україні. Що потрібно зробити?

 • формат pdf
 • размер 1,16 МБ
 • добавлен 03 июня 2013 г.
Київ: Агентство «Україна», 2011. – 132 с. У публікації наведено детальний аналіз законодавства та практики його застосування у сферах створення та реєстрації ОГС, державної фінансової підтримки їх діяльності, залучення ОГС до надання соціальних послуг, механізмів громадської участі та оподаткування благодійної діяльності. Видання, зокрема, містить розділ про застосування в Україні законодавства про громадські організації та правовий висновок щодо...

Левенець Ю.А. (гол. ред) Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

 • формат pdf
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
К.: , 2009. - 448 с. Політичні зміни в Україні в контексті трансформаційної і модернізаційної парадигм: порівняльний аналіз Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи Сучасна політична ідентичність населення України: джерела, прояви, тенденції (національний і регіональний вимір) Вплив російського та європейського цивілізаційних чинників на етнополітичний розвиток України в умовах глобалізації Політичні аспекти...

Левенець Ю.А. (ред) Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку

 • формат pdf
 • размер 2,89 МБ
 • добавлен 16 октября 2012 г.
К.: ІПіЕНД 2012. – 588 с. У збірник увійшли тексти виступів учасників міжнародної науково-практичної конференції «Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку», в яких висвітлюються різноманітні питання теорії та практичної діяльності політичних партій в Україні. Зокрема, становлення й розвиток засад української багатопартійності, її функціонування, зв'язок з виборчою системою, аналіз участі політичних сил країни...

Левенець Ю.А., Войналович В.А. (ред.) Проблеми української політики: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

 • формат pdf
 • размер 1.61 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – 410 с. Пропонована робота є збірником аналітичних доповідей Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України з ряду актуальних проблем суспільно-політичного розвитку України. Політичні технології подолання економічних криз: проблеми адаптації світового досвіду до українських умов Політика реформ як поєднання політичних економічних та ідеологічних технологій соціальн...

Левенець Ю.А., Пахомов Ю.М. (гол. ред.) Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць

 • формат pdf
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 10 февраля 2011 г.
К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2010. — 208 с. У збірнику розглядаються актуальні проблеми українсько-російських відносин у період кардинального концептуального «перезавантаження» підходу обох держав до міждержавних взаємин. Для істориків, політологів, економістів, філософів, викладачів та студентів манітарних факультетів.

Лемак В. Президент і Уряд у нетиповій моделі змішаної республіки в Україні: теоретичні і порівняльно-правові аспекти

 • формат pdf
 • размер 279.23 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
// Вісник Центральної Виборчої Комісії №2 (8) 2007 р. - С. 33-39. Після проведення конституційної реформи в Україні статус Президента і Уряду було скориговано. Але при цьому говорити про «посилення» конституційних позицій Кабінету Міністрів України і «послаблення» конституційних позицій Президента все ж не зов сім доречно.

Лендьел М., Винницький Б., Ратейчак Ю. Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в Україні

 • формат pdf
 • размер 964.68 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
К.: В-во «К. І. С. », 2007. – 120 с. У виданні зроблено спробу проаналізувати практику, основні підходи та методи моніторингу та оцінювання стратегій, програм та проектів регіонального розвитку в Канаді, Польщі та Україні. На основі аналізу авторами запропоновані висновки та рекомендації щодо формування системи моніторингу та оцінювання реалізації стратегій і програм регіонального розвитку, зокрема й Державної стратегії регіонального розвитку.

Лендьел М., Винницький Б., Ратейчак Ю., Санжаровський І. Посібник з моніторингу та оцінювання програм регіонального розвитку

 • формат pdf
 • размер 841.69 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
За ред. Санжаровського І., Полянського Ю. – К.: К. І. С. , 2007. – 80 с. У виданні представлено загальні підходи, а також описано сучасні методити моніторингу й оцінювання стратегій, програм і проектів. Окремо проаналізовано нормативні документи та представлено практику здійснення моніторингу й оцінювання реалізації програмних документів на державному та місцевому рівнях у Канаді, Польщі й інших країнах ЄС і Україні.

Логвина В.Л. Політологія

 • формат pdf
 • размер 8,42 МБ
 • добавлен 09 августа 2012 г.
К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 304 c. Навчальний посібник відповідає вимогам державного стандарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленої Міністерством освіти і науки України, адаптований до впровадження принципів кредитно-модульного навчання європейської (болонської) освіти. В систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних політичних висновків автор концептуально розглядає проц...

Логвина В.Л. Політологія

 • формат djvu
 • размер 4,13 МБ
 • добавлен 11 августа 2012 г.
К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 304 c. Навчальний посібник відповідає вимогам державного стандарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленої Міністерством освіти і науки України, адаптований до впровадження принципів кредитно-модульного навчання європейської (болонської) освіти. В систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних політичних висновків автор концептуально розглядає проц...

Логунова М.М., Шахов В.А., Шевченко М.Ф. Концептуальні засади теорії політики

 • формат pdf
 • размер 4,18 МБ
 • добавлен 25 августа 2012 г.
Київ Видавництво УАДУ 1999, - 158с. Автори посібника пропонують філософсь­ко-соціологічну інтерпретацію політики як со­ціального явища, форми, зміст та способи ре­алізації'. Видання розраховане на працівників дер­жавних органів влади та управління, слухачів та студентів, аспірантів, викладачів і науковців.

Логунова М.М., Шахов В.А., Шевченко М.Ф. Концептуальні засади теорії політики

 • формат djvu
 • размер 1,60 МБ
 • добавлен 27 июля 2012 г.
Київ Видавництво УАДУ 1999, - 158с. Автори посібника пропонують філософсь­ко-соціологічну інтерпретацію політики як соціального явища, форми, зміст та способи ре­алізації'. Видання розраховане на працівників дер­жавних органів влади та управління, слухачів та студентів, аспірантів, викладачів і науковців.

Лысяк-Рудницкий И. Между историей и политикой

 • формат djvu
 • размер 4,73 МБ
 • добавлен 03 ноября 2012 г.
Под ред. Д. Фурмана, Я. Грицака. — М.; СПб.: Летний сад, 2007. — 636 с. Книга, предлагаемая Вашему вниманию, - сборник статей одного из выдающихся украинских историков XX века Ивана Лысяка-Рудницкого. За свою жизнь он не написал ни одной книги. Но каждая из его статей стоит иной монографии. Каждую их них можно дополнить деталями и историческим материалом, но это не изменит основных ее выводов.

Львович О.М. Націоналізм в Україні: Минуле і майбуття

 • формат doc
 • размер 93,40 КБ
 • добавлен 15 апреля 2012 г.
К.: ЦРБ ім. О.С. Пушкіна, 2006. - 23 с. У бібліографічному покажчику Націоналізм в Україні: Минуле і майбуття подано бібліографію та вебліографію інформаційних джерел, що висвітлюють історію українського націоналістичного руху. Представлені матеріали згруповано в 3-х розділах: «Українська національна ідея: шлях до Великої України» (художні твори), «Український націоналізм: нове бачення» (статті з періодичних видань), «Історія УНО – УПА в Інтерне...

Міжнародний тероризм

Реферат
 • формат doc
 • размер 56,45 КБ
 • добавлен 22 сентября 2010 г.
Вступ Тероризм як ознака соціально-психологічної кризи суспільства. Процеси глобалізації та ефект ескалації тероризму. Сучасна антитерористична парадигма. Висновок Використана література

Мілова М.І., Дружкова І.С., Дмитрашко С.А. Політологія. Посібник до самостійної роботи та виконання контрольних завдань

 • формат djvu
 • размер 195.17 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Одеська Державна Академія Холоду, 2007 рік. Посібник для студентів 2-3 курсів денної форми навчання всіх спеціальностей розглянутий рекомендований до друку на засіданні кафедри вищої математики. Посібник схвалений методичною комісією напряму підготовки 0905 "Енергетика" наукова-методичної ради академії. Укладачі: М. І. Мілова, І. С. Дружкова, С. А. Дмитрашко. Зміст: Вступ. Тести та завдання. Вступ до курсу. Політика і політологія. Політична влад...

Мілова М.І., Дружкова І.С., Дмитрашко С.А. Політологія. Посібник до семінарських занять

 • формат djvu
 • размер 514.11 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Одеська Державна Академія Холоду, 2006 рік. Затверджено навчально-методичною комісією з гуманітарної та природничо-наукової підготовки. Укладачі: Мілова М. І., Дружкова І. С., Дмитрашко С. А. Зміст: Вступ. Література до курсу (обов'язкова). Зміст навчального лекційного курсу. Вступ до курсу політології. Предмет і методи науки про політику. Політична влада. Політична система суспільства. Література (додаткова). Політичні режими. Політичні партії т...

Місце і роль політичних партій в розвитку демократії

Реферат
 • формат doc
 • размер 20,18 КБ
 • добавлен 03 октября 2010 г.
Вступ Поняття та сутність політичних партій Типологія політичних партій Партійно-політичний аспект сучасної України Висновки Список використаної літератури

Місце та роль громадських організацій і рухів

Реферат
 • формат doc
 • размер 26,01 КБ
 • добавлен 16 марта 2014 г.
Выходные данные не приведены, — 19 стр. Укр. мова Суспільно-політичні організації: сутність, функції, типології Причини виникнення та стадії розвитку масових демократичних рухів. Суспільно-політичні організації та рухи в Україні: особливості становлення та розвитку

Міф як інструмент політичного маніпулювання

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 271 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Дипломна робота - міф як інструмент політичного маніпулювання була захищена у 2007 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі політології філософського факультету. В роботі проаналізовані основні причини існування міфів у суспільному житті людей і зроблена спроба висвітлити їх роль та значення у формуванні соціального простору. В цьому сенсі, особливу увагу було приділено аналізу різних способів пристосування вж...

Место и роль Украины в Европе и мире

Реферат
 • формат doc
 • размер 156,58 КБ
 • добавлен 10 сентября 2011 г.
ДонНТУ, ТКС, 4к, 1 сем Введение. Общая характеристика Украины. Украина – центр Европы. Место и роль Украины в мире. Заключение. Список литературы

Михайло Драгоманов - основоположник політичної науки України

Реферат
 • формат doc
 • размер 41,55 КБ
 • добавлен 08 января 2011 г.
Плідна й багатогранна діяльність М. Драгоманова залишається взірцем служіння (в його ж таки розумінні) української нації. А сам він належить до грона тих, хто став сіллю землі української. Його можна вважати засновником національної політології, істориком політичних учень.

Михайло Драгоманов як основоположник політичної науки в Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 20,90 КБ
 • добавлен 29 августа 2011 г.
14 стор. Мова тексту - українська Михайло Драгоманов - одна з ключових постатей в українській філософській і суспільно-політичній думці XIX ст. Багатогранний ідейний світ Михайла Драгоманова Ставлення Драгоманова до урядів різних кріїн світу Михайло Драгоманов та його роль у розвитку української думки Висновки та Література

Мовна політика ЄС

Статья
 • формат doc
 • размер 14,17 КБ
 • добавлен 01 мая 2011 г.
Мовна політика ЄСС, multilingualism management, EU language regime, EU language policy, концепція мультилінгвізму

Молодіжна політика в Україні: соціальні аспекти

Реферат
 • формат doc
 • размер 56,93 КБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
Основні засади державної молодіжної політики в Україні Поняття «молодь» Мета, принципи, завдання та напрямки молодіжної політики Основні соціальні проблеми молоді в Україні Державна молодіжна політика у соціальній сфері

Молчанова О.Б. (укл.) Опорний конспект лекцій з курсу Політологія

 • формат pdf
 • размер 1,35 МБ
 • добавлен 23 мая 2013 г.
МДАУ, Миколаїв – 2004. - 155 с. Опорний конспект лекцій з курсу Політологія для самостійної роботи студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Зміст Вступ Політологія як наука З історії світової політичної думки Розвиток політичної думки в Україні Громадянське суспільство Політична влада Механізми реалізації Політична еліта, її місце в системі влади Теорія політичного лідерства Політична система суспільства Держава в політичній системі...

Монархія як форма державного правління та політична соціалізація

Реферат
 • формат doc
 • размер 23,35 КБ
 • добавлен 16 января 2011 г.
Одеська Державна Академія Холоду Реферат з політології на тему "Монархія як форма державного правління та політична соціалізація" Спеціальність 7. 092501 Зміст: Монархія, ознаки монархії, види монархій Обмежена монархія Політична соціалізація: сутність, етапи, фактори 10 сторінок

Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики

 • формат pdf
 • размер 17.27 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
К.: Світогляд, 2005. – 315 с. (на укр. яз. ) У монографії висвітлюється взаємодія політики і мови крізь призму підходів, що утверджуються у процесі становлення нової субдисципліни в системі політичних наук – політичної лінгвістики. Книга вводить читача у складний світ дискурсів, комунікативної взаємодії, політичних метафор, ідентичностей, мовного регулювання. При цьому пошук «політики у мові і мови у політиці» ведеться із залученням напрацювань с...

Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань

 • формат pdf
 • размер 2,55 МБ
 • добавлен 22 февраля 2012 г.
К., ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 272 с. Монографія представляє український соціум у контексті його субкультурної диференціації й ціннісної варіативності. Місце і роль соціокультурних і ідентичностей (етнічних, територіальних, професійних, гендерних, релігійних та інших) аналізуються з врахуванням домінуючих у різних сегментах поляризованого соціуму ціннісних настанов та поведінкових стереотипів. Головний акцент зроблено на осмислен...

Нарыжный Н.А. Основа избирательных кампаний 2011 года

 • формат pdf
 • размер 1,44 МБ
 • добавлен 08 января 2013 г.
201 стр. Изд. Харьков 2012 г. Методическое пособие для руководителей избирательных кампаний, политтехнологов и юристов. В нем представлено все шаги по избирательной компании, а также подводные камни встречающиеся на пути. Пособие напичкано примерами из Избирательных компаний, также здесь есть авторская разработка усовершенствование программы "От двери к двери" Автор издания не раз участвовал в избирательных кампаниях, от агитатора до менеджера ко...

Натовп та особливості його поведінки

Реферат
 • формат doc
 • размер 12,64 КБ
 • добавлен 24 апреля 2015 г.
НЮУ им. Я. Мудрого, Харьков 2014, — 5 стор. В цій роботі будуть розглянуті саме особливості поведінки натовпу, його вплив на процеси в суспільстві, наслідки такого впливу та можливі варіанти контролю натовпу. Роль мас та їх поведінки в політиці є визначальною в період соціальних потрясінь: війн, революцій, впровадженні в життя радикальних реформ, тому дана тема є актуальною в дослідженні науковців починаючи з ХІХ століття і до сьогодні.

Новакова О.В., Агафонова Г.С. та ін. Політичні партії: теорія та функціональні практики

 • формат pdf
 • размер 2,75 МБ
 • добавлен 07 января 2016 г.
Новакова О.В., Агафонова Г.С., Моїсеєва А.С., Струнін П.А. Навч. пос. — Луганськ: Вид-во СНУ ім..В. Даля, 2014. — 300 с. У навчальному посібнику викладено основні аспекти функціонування політичних партій як провідного інституту політичної системи. Автори докладно висвітлюють основні етапи еволюції теорії політичних партій, підходи до визначення їхньої сутності, структури, типологізації. Розглянуто роль політичних партій у процесі державного упра...

Новакова О.В., Пашина Н.П. Аналіз державної політики

 • формат pdf
 • размер 3,33 МБ
 • добавлен 28 декабря 2015 г.
Навч. пос. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. — 216 с. У посібнику викладено широкий спектр проблематики: науково-методологічні основи аналізу державної політики; становлення, розвиток аналізу державної політики та його специфіка в Україні; типологію та модельний аналіз державної політики; аналіз технологій прийняття та впровадження державно-політичних рішень. Для викладачів, слухачів магістратури та студентів гуманітарних спеціальностей.

Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 33 МБ
 • добавлен 11 декабря 2010 г.
В учебном пособии анализируются проблемы формирования и функционирования политических партий и партийных системв контекстк партологии как науки и учебной дисциплины. Проанализировано разные подходы партологов к определению сущности политических партий, их места и роли в политической системе общества. Раскрыт смысл основных общественно-политических доктрин – идейно-теоретической основы разработки платформ политических партий, их организационно-тех...

Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: Навчальний посібник

 • формат djvu
 • размер 6.42 МБ
 • добавлен 11 декабря 2010 г.
К: "Арістей". - 2006. - 432 с. В учебном пособии анализируются проблемы формирования и функционирования политических партий и партийных системв контекстк партологии как науки и учебной дисциплины. Проанализировано разные подходы партологов к определению сущности политических партий, их места и роли в политической системе общества. Раскрыт смысл основных общественно-политических доктрин – идейно-теоретической основы разработки платформ политически...

Окремі роботи в рамках курсу Аналіз політики підготовані учасниками Програми стажування у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади України у 2008-2009рр

 • формат pdf
 • размер 1.55 МБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
Окремі роботи в рамках курсу "Аналіз політики" підготовані учасниками Програми стажування у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади України у 2008-2009рр.- К.: ПСПІІ, 2010.- 68 с. Мета програми – надати молодим фахівцям, громадянам України, можливість взяти безпосередню участь у законодавчому процесі та процесах прийняття державних рішень, набути досвіду роботи в органах законодавчої та виконавчої влад і, таким чином, створ...

Опозиція та її роль у політиці

Реферат
 • формат rtf
 • размер 30,37 КБ
 • добавлен 28 февраля 2013 г.
КПНУ ім. Івана Огієнка, Камянець-Подільський, 2011, 15 стор Вступ Характеристика української опозиції Опозиції у західних демократичних країнах Висновоки Список використаної літератури Метою роботи є розкриття змісту політичної опозиції та її ролі у сучасному суспільстві, причини зародження, розвитку та способи утворення ефективної опозиції Необхідність унормування діяльності парламентської опозиції в Україні викликана, перш за все, потребою в ор...

Органи (інститути) Європейського Союзу. Європейська комісія

Реферат
 • формат rtf
 • размер 36,87 КБ
 • добавлен 03 ноября 2011 г.
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Харків-2011 Виконав: студент 31 ПЗ групи Саморуков В.Л. Перевірив:Бабіч Є.Р. План Вступ Від спільного ринку до ЄС Основні етапи створення ЄС Виконавча влада ЄС Політичний устрій ЄС Європейська комісія, як вищий виконавчий орган ЄС Висновки Список використаних джерел Вступ У стратегічних пріоритетах зовнішньої політики України йдеться про європейський...

Осіпов А., Солонтай О. Постійні комісії як інструмент депутата місцевої ради

 • формат pdf
 • размер 7,68 МБ
 • добавлен 12 ноября 2016 г.
Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2015. — 187 с. Автори зібрали та узагальнили кращу практику роботи постійних депутатських комісій та рекомендують видання для депутатів, їх помічників, службовців місцевого самоврядування, місцевих організацій політичних партій, журналістів, експертів, громадських діячів, науковців, а також для усіх, хто цікавиться питаннями впровадження демократичних механізмів в управління місцевими справами.

Осадчий Ю.Г. (укл.) Політологія (курс лекцій)

 • формат pdf
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 12 апреля 2012 г.
Курс лекцій,УАБС НБУ. Осадчий Ю.Г Суми:ДВНЗ"УАБС НБУ",2011.-214 с Курс лекцій підготовлений відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра напрямку 6.030504 "Економіка і підприємництво" з урахуванням вимог Болонської декларації. Призначений для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання Політологія як наука. Ідейні витоки політології Політична влада і політична система суспільства Держава як інститут політичної системи Політич...

Основні проблеми розвитку політичної влади в Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 13,23 КБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Основні проблеми розвитку політичної влади в Україні. Державна влада. Політична система. КНЕУ, 6508, 2курс, 2009рік.

Основні риси тоталітаризму

Реферат
 • формат doc
 • размер 19,02 КБ
 • добавлен 08 декабря 2011 г.
НУ"ОЮА", Україна, Одеса, 2011, 14ст. Зародження тоталітарного режиму Тоталітаризм та його дослідники Головні характеристики тоталітарного режиму на прикладі СРСР, Італії та Німеччини

Основні типи політичної системи

Реферат
 • формат doc
 • размер 16,95 КБ
 • добавлен 09 ноября 2010 г.
Поняття політичної системи. Ознаки політичної системи. Типологія політичних систем. Політична система України Політична система — це цілісна, впорядкована система відносин, дій, ідей, методів і інститутів, зв’язаних з політикою, з її розробкою та практичним здійсненням. Політична система суспільства — це складна, багатогранна система взаємин державних і недержавних соціальних інститутів, які виконують відповідні політичні функції для захисту інте...

Основные черты тоталитарных режимов

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 38,26 КБ
 • добавлен 27 февраля 2014 г.
ВУЗ, январь, 2014. — 32 стр. На русском языке Введение Истоки тоталитаризма Общая характеристика тоталитаризма Основные черты тоталитарных режимов Заключение Список использованной литературы

Особенности политического режима в Украине

Реферат
 • формат doc
 • размер 5,80 КБ
 • добавлен 11 августа 2012 г.
Харьков, НТУ ХПИ, 2009; краткий доклад на конференцию по политологии, всего 2 страницы. Рассмотрены 2-а наиболее распространенных мнения о политическом режиме в Украине. Раскрыты особенности политического режима Украины: С одной стороны, в Украине есть многопартийность, разделение власти на 3 ветви, свободные выборы, соответствующая законодательная база, гарантии прав меньшинств и т.д. Согласно другой теории в Украине наблюдается т.н. «посткоммун...

Особливості сучасної політичної системи та режиму Республіки Того

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 304,98 КБ
 • добавлен 29 января 2015 г.
Выходные данные не приведены, — 47 стор. Укр.мова. Об’єктом дослідження є політична система і політичний режим Республіки Того, а також їхні структурні одиниці та елементи. Предметом дослідження виступають процеси, що відбуваються в політичному житті Республіки Того, структурні елементи політичної системи цієї держави та взаємозв'язки між ними. Метою роботи є розкриття особливостей становлення та розвитку політичної системи та політичного реж...

Пірен М.І. Публічна політична діяльність

 • формат pdf
 • размер 1.64 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
Пірен М. І. Публічна політична діяльність: навч. посіб. / М. І. Пірен. - Киіїв: НАДУ, 2009. - 288 с. ISBN 978-966-619-271-7 У навчальному посібнику розкрито теоретико-методологічні основи публічної політичної діяльності як суспільного феномену. Обґрунтовується сутність, типологія і реалізація публічної політичної діяльності, виділяється роль депутатського корпусу, опозиції та еліти у публічній політичній діяльності. Особливе місце відведено оптим...

Піча В.М., Хома Н.М. Політологія

 • формат pdf
 • размер 30,38 МБ
 • добавлен 09 августа 2014 г.
Навчальний посібник. 3-тє видання. Київ, «Каравела», Львів «Новий Світ-2000», 2002. – 344с. У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни «Політологія», розробленої Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори концептуально розглядають процес становлення політології як науки, основні суч...

Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів закладів освіти І-IV рівнів акредитації

 • формат pdf
 • размер 21.15 МБ
 • добавлен 05 апреля 2010 г.
2-е видання, виправлене і доповнене. — К.: Каравела, 2001. 344с. У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленого Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори концептуально розглядають процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і...

Пал Леслі А. Аналіз державної політики

 • формат pdf
 • размер 16,05 МБ
 • добавлен 09 сентября 2015 г.
Пер.з англ. І. Дзюб. Київ : Основи, 1999. – 422 с. : рис., табл. - Бібліогр. в приміт. в кінці розд. ISBN 966-500-146-9 У книжці запропоновано глибокі теоретичні підходи до аналізу державної політики, починаючи від визначен­ня проблеми, цілей та знарядь політики і до її втілення в життя та оцінок її політичних, економічних і соціальних наслідків. Опис розвитку аналізу політики та його особ­ливостей у Канаді поєднується у ній з обговоренням пи­тан...

Панов М.І. (кер. авт. кол.), Герасіна Л.М., Данильян О.Г. та ін. Проблеми модернізації політичних систем сучасності

 • формат pdf
 • размер 1,95 МБ
 • добавлен 22 августа 2014 г.
Монографія / За заг. ред. Л.М. Герасіної, О.Г. Данильяна – Х.: Право, – 2008. – 320 с. Монографію присвячено дослідженню фундаментальних засад теорії політичних систем сучасності, визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів, виявленню основних закономірностей і тенденцій їх розвитку та модернізації, структурно-функціональних особливостей перебудови політичної системи за трансформаційних умов. Особливістю видання є те, що його авт...

Панов М.І. та ін. Політологія

 • формат djvu
 • размер 6.51 МБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
Підручник для студентів юридичних спеціальних вищих навчальних закладів. / М. І. Панов (керівник авторського колективу), Л.M. Герасіна, В. С. Журавський та ін. 2-ге видання, перероблене і доповнене К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 520 с. Підручник розкриває зміст сучасної політологічної науки як навчальної дисципліни: визначає систему категорій і понять, предмет і методи, закономірності та функції політології. У книзі викладені осно...

Партійна система Замбії

Реферат
 • формат doc
 • размер 38,13 КБ
 • добавлен 28 марта 2013 г.
Выходные данные неизвестны, 14 стр. Вступ Політична історія країни Політичні сили республіки Замбія висновки джерела та використана література Республіка Замбія, держава в Центральній Африці, що межує із Демократичною Республікою Конго, Танзанією, Малаві, Мозамбіком, Зімбабве, Ботсваною, Намібією й Анголою. Столиця Замбії й найбільше місто – Лусака.

Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні

 • формат pdf
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
Навчальний посібник. – К., 2011. – 182 с. У навчальному посібнику подано теоретичні та практичні проблеми становлення і розвитку політичних інститутів у сучасній Україні, характеризується особливість політичного процесу в Україні в умовах державної незалежності. Окремі теми присвячені питанням теорії і практики української багатопартійності, політичного елітизму і лідерства як важливих акторів та інститутів політичного процесу в Україні. Видання...

Пищевська Е. Інформаційна безпека в працях вітчизняних і зарубіжних учених: зміст, проблеми і сутність

 • формат doc
 • размер 63 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Аналізується ступінь розробленості проблеми й виявляються ті проблеми, які ще не знайшли належного висвітлення у вітчизняній політологічній науці. На основі огляду наявних фундаментальних досліджень інформаційної безпеки автор доходить висновку про необхідність вивчення таких питань, як сутність і зміст інформаційної безпеки сучасного українського суспільства, її залежності від політичних факторів, вплив полі...

Погорілий Д.Є. Політологія кредитно-модульний курс

 • формат doc
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 07 января 2011 г.
Київ - 2008, 430 стор. До вашої уваги - новий вітчизняний підручник європейського рівня. Всі чотири попередні видання даної книги користувались у студентів, викладачів та науковців неабияким попитом. Але зараз усім, хто вивчає політологію або просто хоче ознайомитись із сучасними науковими поглядами на політику, пропонується п'яте видання, суттєво перероблене та доповнене. Даний підручник: повністю відповідає сучасному рівню політичної науки; вик...

Подольський А.Ю. (кер. авт. колект.) та ін. Єврейська громадсько‐політична думка ХХ - початку ХХІ сторіччя в Україні

 • формат pdf
 • размер 2,52 МБ
 • добавлен 24 августа 2014 г.
Монографія. — Київ: ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України. — 362 с. ISBN 978‐966‐02‐5962‐1 Пропонована наукова праця розглядає розвиток єврейської громадсько‐політичної думки в Україні у історичній ретроспективі минулого століття, а також аналізує сучасні тенденції розвитку суспільної діяльності українського єврейства на початку ХХІ століття. Колективна монографія розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних спеціальностей, усіх, хто...

Політика як мистецтво можливого

Реферат
 • формат doc
 • размер 9,55 КБ
 • добавлен 10 августа 2012 г.
КНЕУ ім. В. Гетьмана, Київ, 2010. 4 сторінки (вільний формат) Фраза канцлера другого рейху князя Отто фон Бісмарка є влучною, але багатозначною. З одного боку, політика і справді є мистецтвом. З іншого боку, політика – це мистецтво знаходити серед усіх можливих варіантів найкращий – той, який буде відображати минуле і, в той же час, прямувати в майбутнє.

Політика як суспільне явище

Статья
 • формат doc
 • размер 23,44 КБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
9 стор. Структура політики Функції політики Типи політичної суб’єктності Суб’Єкти та об’Єкти політики Типи і види політики

Політико-географічне положення Мексики

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4,16 МБ
 • добавлен 01 января 2013 г.
Презентация на 25 слайдов. Вступ Географічне положення Мексики Державний устрій Мексики Членство у міжнародних організаціях Висновки

Політичні ідеї утопічного соціалізму

Реферат
 • формат doc
 • размер 30,10 КБ
 • добавлен 22 апреля 2012 г.
ОНПУ 4 курс спеціальність інженерна-механіка ,18 стор. Вступ Політичні ідеї утопічного соціалізму Соціально-політичні погляди Т. Мора («Утопія») Соціально політичні погляди Т. Кампанелли («Місто сонця») Критично-утопічний соціалізм Погляди на суспільство французького представника утопічного соціалізму Сен-Сімона Клода Анрі де Рувруа Ідеї представника критично- утопічного соціалізму Шарля Фур'є Роберт Оуен — представник утопічного соціалізму А...

Політичні еліти та їх вплив на державне управління

Реферат
 • формат doc
 • размер 38.95 КБ
 • добавлен 23 ноября 2010 г.
Нагальною проблемою політичного класу сучасної України є ідеологічний консенсус щодо найважливіших і значущих завдань для розвитку держави. Якщо зможе знайти спільну мову правлячий клас - стане реальною консолідація усього суспільства, що є таким необхідним уже сьогодні. Якщо зможемо зрозуміти, що в нашій єдності сила, то стане можливим поява і конкретизація шляхів подальшого розвитку нашої держави. Водночас процес формування еліти залежатиме і...

Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Ін-ту ім. І.Ф. Кураса НАН України

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,83 МБ
 • добавлен 29 сентября 2015 г.
Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. — К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. — 600 с. 1. Політична інтеграція України: загальнодержавний і регіональний контексти. 2. Теорія коаліційних урядів: світовий досвід та українська практика. 3. Націоконсолідуюча діяльність політичного класу сучасної України: аналіз і прогнозні оцінки. 4. Політика іс...

Політичні режими

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,03 МБ
 • добавлен 18 ноября 2012 г.
Кондор Т.І., 34 слайди Погляди зарубіжних дослідників Визначальні показники політичних режимів 3 типи політичних режимів (за Арістотелем) Поділ режимів (за Арістотелем) Політичні режими (за конституційним правом Франції) Класифікація політичних режимів (за Гаетано Моска) Погляди вітчизняних діячів Типи політичних режимів (за В’ячеславом Липинським) Класифікація політичних режимів (за Валентином Якушиком) Тоталітарний режим Характерні риси тоталіт...

Політичні системи

Реферат
 • формат doc
 • размер 7,80 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Україна, Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського Реферат лаконічно, але точно висвітлює особливості політичних систем, а також тут визначено до якої з систем належить Україна. Реферат об"ємом у 5 ст. Підзаголовки не виділено, але опис кожної окремої політ.системи і є окремим підпунтком + опис Укр. політ. системи.

Політична думка Київської Русі

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,80 МБ
 • добавлен 08 января 2013 г.
6 слайдов. Краткая характеристика политической мысли в Киевской Руси, главные представители. Работа исполнена в виде презентации, возможно использование на парах при чтении лекций для лучшего усвоения пройденного материала. в работе высвечены главные политические проблемы, представители (Нестор, Илларион, Мономах и Мудрый) и их роль в политической сфере.

Політична думка Стародавнього світу

Реферат
 • формат doc
 • размер 214,19 КБ
 • добавлен 02 февраля 2013 г.
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут філософії та суспільствознавства Факультет іноземної філології Виконала: Чернявська Ірина. Перевірив:викладач: Лисенко Л. Г Умань-2012, 27 стор. Політична думка Стародавнього Сходу Політичні ідеї Стародавнього Єгипту і Вавилону Політична думка Стародавньої Індії Основні напрямки формування політичної думки Стародавнього...

Політична еліта сучасної України

Реферат
 • формат doc
 • размер 22,59 КБ
 • добавлен 07 июня 2010 г.
Вступ Поняття та функції політичної еліти. Характеристика сучасної політичної еліти України. Шляхи покращення стану сучасної політичної еліти України. Висновки

Політична система суспільства

Статья
 • формат doc
 • размер 17,74 КБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
6 стор. Поняття політичної системи Основни ознаки політичної системи Процес становлення політичних систем Структура політичної системи Функції політичної системи Типологія політичних систем Запровадження і розвиток системного аналізу політики. Основні теорії й моделі політичних систем.

Політична соціалізація. Політична соціалізація в Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 372,29 КБ
 • добавлен 18 декабря 2010 г.
Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Рік виконання 2008. 12 сторінок. Зміст Політична культура. Політична соціалізація як політико-культурний процес. Політична культура та соціалізація в Україні.

Політична теорія В.Липинського

Реферат
 • формат doc
 • размер 21,92 КБ
 • добавлен 11 сентября 2011 г.
В'ячеслав Липинський народився 5(18) квітня 1882 року у селі Затурці на Волині, у родинному маєтку польського шляхетського роду Липинських. Зростав у середовищі католицькому, хліборобсько-шляхетському, культурно польському. Родинне походження Липинського мало вирішальний вплив на формування його поглядів та на ставлення до життя.

Політична теорія Макса Вебера

Презентация
 • формат ppt
 • размер 324,58 КБ
 • добавлен 09 марта 2013 г.
ЗНУ, Запорожье, 2013г, 15 слайдов. Базові положення теорії еліт Макса Вебера. - Визначення типів лідерства : традиційне, харизматичне й раціонально-легальне. Теорія раціональної бюрократії М.Вебера. - Умови та принципи ефективної діяльності бюрократії. Висновки.

Політичне лідерство

Реферат
 • формат doc
 • размер 50,00 КБ
 • добавлен 19 октября 2010 г.
СумДУ, ЕС, 1 курс, 1 семестр. Теоретичне обґрунтування існування політичного лідерства. Політичний лідер країни (Юлія Тимошенко, Барак Обама, Володимир Жириновський). Класифікація політичного лідерства.

Політичне лідерство

Реферат
 • формат doc
 • размер 17,51 КБ
 • добавлен 17 октября 2011 г.
7 стор. Київ 2011. Індивідуальне завдання. Проблема лідерства стала предметом наукового вивчення дуже давно. Нею займалися ще Платон і Арістотель. Пізніше Н. Макіавеллі описав образ лідера-государя, який будь-якими засобами досягає політичних цілей. Ф.Ніцше вважав, що прагнення до лідерства — це вияв «творчого інстинкту» людини; лідер має право ігнорувати мораль — зброю слабких. На думку З.Фрейда, народні маси потребують авторитетного лідера так,...

Політичне лідерство і PR-діяльність

Реферат
 • формат doc
 • размер 52,99 КБ
 • добавлен 09 декабря 2011 г.
Бондарева П.С. Політичне лідерство і PR-діяльність// П.С. Бондарева. – Київ. ТЕК КНТЕУ., 2011 - 19с. Творча робота присвячена дослідженню політичного лідерства і PR-діяльності. Розглядаються функції, типологія, види лідерства та досліджується роль іміджу і певних особистих якостей на діяльність політичних лідерів. План роботи: Вступ Лідерство як категорія політології Функції політичного лідерства Типологія політичного лідерство PR-діяльність...

Політичний менеджмент і маркетинг: поняття, методологія, функції

Реферат
 • формат doc
 • размер 49,43 КБ
 • добавлен 03 марта 2013 г.
Київ.: 2012. - 32 с. Укр. мова. Вступ Політичний менеджмент: поняття, методологія, функції: Поняття політичного менеджменту Основні функції політичного менеджменту Методика, методологія, технологія, політичного менеджменту Політичний маркетинг: поняття, функції, методологія: Розвиток політичного маркетингу Поняття політичного маркетингу Функції політичного маркетингу Методологія, типологія, політичного маркетингу Особливості політичного маркетинг...

Політичний портрет Дж. Кеннеді

Реферат
 • формат doc
 • размер 17,69 КБ
 • добавлен 09 ноября 2011 г.
10 стор. Вступ Політичне життя Джона Кенеді Зовнішньополітичний курс президента Дж. Кеннеді Висновок Список літератури

Політичний портрет Тоні Блера

Реферат
 • формат doc
 • размер 40,13 КБ
 • добавлен 03 декабря 2012 г.
(Аналітична робота з політології), 8 стр. Вступ Шлях у політику Особистість політика Політико-практичний аспект Політичний імідж Медіа-простір політичного лідера Висновки

Політичний процес

Статья
 • формат doc
 • размер 54,29 КБ
 • добавлен 30 августа 2015 г.
НАВС, Київ 2014. — 48 стор. Кафедра філософії права та юридичної логіки. Політичний процес Поняття, стадії та типи політичного процесу. Модернізація політичного процесу та його особливості в Україні. Політична участь і політичне функціонування. Специфіка та об’єкти політичної діяльності в сучасних умовах.

Політичний режим: поняття і типологія. Політичний режим в Україні: реальність і перспективи

 • формат doc
 • размер 39,64 КБ
 • добавлен 11 июля 2013 г.
Поняття і типологія політичних режимів. Теоретичні підходи до визначення української моделі політичного режиму. Політичний режим в Україні як реальність, модифікаційні тенденції та перспективи.

Політологія

Статья
 • формат doc
 • размер 89,44 КБ
 • добавлен 19 апреля 2011 г.
Лекції з політології, розглянуті такі теми : Політологія як наука. Предмет політології. Роль політики в політичному житті суспільства. Політологічні школи світу Політичне життя суспільства. Політика як вид регулювання суспільних видносин Політика як наука і мистецтво. Політична свідомість і політична культура. Політичний конфлікт Розвиток політичної думки в україні Політичні концепції українських мислителів 20-го сторіччя Державна влада і...

Політологія

Статья
 • формат doc
 • размер 55,81 КБ
 • добавлен 27 августа 2011 г.
2011 р., 31 стр. Зміст: Політологія, як наука, її місце в системі гуманітарних наук. Політологія як наука, її обєкт та предмет. Категорії та закономірності політології як науки. Системи методів політологічного пізнання. Політологія та інші галузі суспільствознавства. Основні завдання та функції політології. Зростання ролі і значення науки про політику на сучасному етапі світового соціального розвитку, політичного і духовного оновлення України. Зн...

Політологія

Статья
 • формат doc
 • размер 406,01 КБ
 • добавлен 17 октября 2011 г.
Автор та вихідні дані невідомі. Зміст: Політика - як суспільне явище і об'єкт дослідження, Політична влада і політична система, Політична діяльність і політичні технології, Людина і політика, Політика і групи інтересів, Політичні еліти та політичне лідерство, Держава та громадянське суспільство, Форми правління в сучасних демократичних державах, Недемократичні політичні режими, Система державного правління в Україні, Політичні партії і партійні с...

Політологія

Статья
 • формат doc
 • размер 87,43 КБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Конспект лекцій з політології на 36 стор. Політична ідеологія Різновиди політичної ідеології Анархізм Комунізм Консерватизм Лібералізм Пацифізм Расизм Соціалізм Нацизм Націоналізм Соціал-націоналізм Християнська демократія Націонал-більшовизм

Політологія

Статья
 • формат doc
 • размер 69,27 КБ
 • добавлен 10 августа 2012 г.
Андрієнко О.В. Опорний конспект лекцій (для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання) ДонДТУ, 2007 Передмова Предмет, методи і функції політології Політична система суспільства Держава в політичній системі суспільства Світовий політичний процес і міжнародна політика Світові соціально–політичні доктрини сучасності

Політологія

Статья
 • формат doc
 • размер 159,28 КБ
 • добавлен 18 января 2013 г.
Зміст: Структура політичної науки Походження і сутність політики Межі політики в суспільстві Класифікація прав людини. Сучасні погляди на правову державу Політичні вибори та їхні засади Поняття і функції політичних виборів. Вибори і референдуми Політичні вибори Основні типи виборчих систем

Політологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 30,96 КБ
 • добавлен 02 июня 2014 г.
Выходные данные не приведены, — 1 стр. Готовые шпаргалки шрифт 4, укр. язык. Рассмотрены вопросы: Політологія як наука і навчальна дисципліна Політична влада Політична система суспільства Демократичний політичний режим

Політологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 262,54 КБ
 • добавлен 13 октября 2014 г.
ВНЗ Україна, 4 курс. — 52 стор. Укр. мова. Історичний розвиток політичної науки Марк Туллій Цицерон Політичні вчення Середньовічча Система поглядів на державу та суспільство раннього етапу Нового Часу періоду Відродження Томас Гоббс Дж.Локк Шарль Луї де Монтеск'є Жан-Жак Руссо Томас Джефферсон. Декларація незалежності Іммануїл Кант М. Г. Чернишевський Наро́дництво Процес формування китайської народності, її культури та релігії. Пилип Орл...

Політологія - Узагальнюючий підручник

 • формат doc
 • размер 178.52 КБ
 • добавлен 10 июня 2010 г.
Автор неизвестен. Узагальнюючий підручник. Зміст підручника: 1. Предмет, метод, функції політології і структура політології 2. Становлення і pозвиток сучасної політології 3. Історія політичних теорій. Політичні вчення Стародавнього світу 4. Головні досягнення політичної думки від Середньовіччя до Нового часу 5. Головні риси політичної думки Росії 6. Головні етапи розвитку ПДУ: 3.1 Генеза ідей з прадавніх часів до ХІХ ст. 7. Політичні концепції ук...

Політологія і політичні вчення доби Відродження та Просвітництва

Реферат
 • формат doc
 • размер 16,81 КБ
 • добавлен 19 октября 2010 г.
Джон Локк – основоположник теоретичної системи класичного лібералізму Політичні ідеї в працях французького Просвітництва (Шарль Луї Мотеск’є та Жан Руссо)

Політологія як наука. Теоретико-методологічний інструментарій політології

Реферат
 • формат doc
 • размер 19,29 КБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
9 стор. Київ, 2010. Визначення політології як науки, її основні завдання, структура, закони політології.

Политическая власть

Презентация
 • формат ppt
 • размер 291,99 КБ
 • добавлен 18 октября 2013 г.
Дніпропетровська державна фінансова академія, Дніпропетровськ/Україна, 2011 р., 13 слайдів Дисципліна - Політологія. Язык- русский Власть – инструмент самоуправления общества Особенности политической власти Социальное назначение политической власти Мотивы стремления людей к власти Легитимность власти Типы и основания легитимной власти (М. Вебер) Уровни легитимности политической власти (Истон) Динамика легитимности Условия эффективной власти «Акс...

Политическое государство

Реферат
 • формат doc
 • размер 18,04 КБ
 • добавлен 01 сентября 2014 г.
Выходные данные не приведены, — 11 стр. Введение Сущность правового государства, его основные признаки и характерные черты Проблемы становления и развития правового государства в современной Украине Заключение Литература

Политология

Статья
 • формат doc
 • размер 190,44 КБ
 • добавлен 15 февраля 2013 г.
Украина. Одесса 2012 г. Национальный Южно-украинский Педагогический университет им. К.Д. Ушинского. Архив объединяет 15 одноимённых файлов формата DOC по темам Виды избирательных систем; Власть; Макиавеллизм; Основные политические концепции современности; Партии Дюверже, Сартори; Полит. мысль.Лекция, Политика и мораль; Политика как явление; Политико-правовая мысль Древнего Востока; Политическая система общества; Политический процесс Вертикальный...

Политология ДНУ

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 99,46 КБ
 • добавлен 29 декабря 2014 г.
ДНУ. 2 курс, факультет психологии. — 42 стр. Происхождение политики. Функции политики. Структура политики. Свойства политики. Взаимоотношения политики с другими сферами общества. Процесс формирования политической науки. Основные этапы. Структура политической науки. Функции политической науки. Этапы развития политической науки. Предмет политической науки. Сущность и трактовки политической власти. Свойства политической власти. Легитимность политиче...

Половко О.О. Особливості політичного тероризму в сучасному суспільстві

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 29.09 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02. – політичні інститути та процеси. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. Автореферат висвітлюються теоретико-методологічні засади дослідження політичного тероризму у світовій та вітчизняній науковій думці, розкривається понятійно-категоріальний апарат проблематики. За умови відсутності чіткого та однозначного розумінн...

Полторак В.А. Маркетинговий підхід до аналізу та проектуванню соціальних змін в українському суспільстві

 • формат doc
 • размер 12.86 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Наукові студії Львівського Соціологічного Форуму "Багатовимірні простори сучасних соціальних змін", збірник наукових праць. - Львів 2008 - С. 90-93. Маркетинговий підхід до аналізу і проектування соціальних змін в українському суспільстві. У статті розглядаються практика і перспективи використання соціального маркетингу в аналізі та проектуванні змін в соціальній сфері суспільства. Аналізуються різні типи і різновиди соціального маркетингу (полі...

Полторак В.А. Проблемы повышения надежности социологической информации о развитии современного украинского общества в условиях активного использования пиар-технологий

 • формат doc
 • размер 12.99 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Харьковские чтения, июнь 2007. В статье анализируется актуальная проблема обеспечения надежности данных социологических исследований, проводимых в Украине, в условиях активного воздействия на результаты исследований, публикуемых, специальных пиар-технологий. Речь, в частности, идет о таких: рейтинговые технологии, интерактивные и интернет-опроса, пуш-Полевские опроса. Делаются выводы о необходимости в этой ситуации соблюдения социологами норм п...

Поняття і сутність політичного лідерства

Реферат
 • формат doc
 • размер 12,82 КБ
 • добавлен 24 мая 2011 г.
Суть і значення політичного лідерства в суспільстві. Критерії оцінки діяльності політика. Типологізація. Проблеми формування політичних лідерів.

Поняття політичної системи

Реферат
 • формат doc
 • размер 43,38 КБ
 • добавлен 10 ноября 2010 г.
Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Рік написания - 2008. 11 сторінок. Зміст Введення поняття «політичної системи». Визначення політичної системи. Погляди різних науковців на поняття «політичної системи».

Портнов А. Між Центральною Європою та Русским миром. Сучасна Україна у просторі міжнародних інтелектуальних дискусій

 • формат pdf
 • размер 491,19 КБ
 • добавлен 02 января 2012 г.
К., НІСД, 2009 - 160 с Праця сучасного українського історика Андрія Портнова присвячена аналізу проблем новітньої історії України в сучасній західній історіографії, зокрема, проблеми Голодомору 1932-33 рр.

Потульницький В.А. Історія української політології (Концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці)

 • формат pdf
 • размер 19,87 МБ
 • добавлен 05 декабря 2014 г.
К.: Либідь. 1992. — 232 с. ІSBN 5-325-00058-6. У книзі висвітлюються політичні концепції українських учених емігрантів міжвоєнного періоду. Розглядаються ідеі і теорії державності України, авторами яких були видатні представники історико-політичної науки украінського зарубіжжя: В. Липинський, С. Томашівський, В. Старосольський, С. Дністрянський та ін. Велика yвaгa приділяється еміграційному періоду життєдіяльності М.С. Грушевського. Історико-полі...

Примуш М.В.Політичні партії: історія та теорія

 • формат pdf
 • размер 16.04 МБ
 • добавлен 24 сентября 2011 г.
Навч. Посібн.- К., 2008.- 416 с. Розділ 1. Історія і теорія політичних партій Предмет і структура політичних партій Виникнення політичних партій Ознаки, цілі та функції політичних партій Розділ 2. Базові характеристики політичних об'єднань Політична ідеологія, її типи Політична платформа, методи і способи діяльності, соціальна база й електорат Розділ 3. Лібералізм та неолібералізм Розвиток ліберальної думки Основні принципи лібералізму Сучасний...

Проблеми конфліктів, миру і війни у розвитку сучасної цивілізації

Реферат
 • формат doc
 • размер 29,90 КБ
 • добавлен 13 ноября 2015 г.
Черкаський національний університет іімені Богдана Хмельницького. Україна, Черкаси. Викладач - к.п.н., доц. Іщенко О.М. Психологічний факультет, спеціальність «Психологія». 2015.-10с Розглядаюься основні дефініції з теми: конфлікт, війна та мир. Акцентується увага на розгляді саме міждержавних конфліктів, які є руйнівниками миру у державах. Відмінність війни від міждержавного збройного конфлікту. Мир характеризується відсутністю війни.

Проблеми трансформації партійної системи в Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 23,18 КБ
 • добавлен 14 ноября 2012 г.
Робилася в 2010 році. 18 сторінок ПОПЕРЕДЖЕННЯ: застаріла як на 2012 рік, оскільки описує події максимум 2007 року, а політична реформа, про яку йде мова - це перехід до парламентсько-президентської республіки (грудень 2004 р.), хоч відомо, що в 2010 році був повернений президентсько-парламентський тип. Для сучасної України уже тривалий час характерні процеси трансформації та постійних видозмін її політичної системи, пошуки кращих варіантів конст...

Проблеми управління державою в громадсько-політичних поглядах Конфуція

Реферат
 • формат doc
 • размер 14,92 КБ
 • добавлен 04 апреля 2011 г.
Черкаський національний університет ім. Богдана хмельницького студентки IV А курсу спеціальності: мова і література (англійська) 10 сторінок

Проблеми формування громадянського суспільства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 72,75 КБ
 • добавлен 26 сентября 2013 г.
ЗНУ, г. Запорожье, Украина, 2011 г. 66 стр. Укр. язык. Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються в процесі взаємовідносин інститутів законодавчої і виконавчої влади в Україні. Предметом дослідження є конституційно-правовий механізм взаємовідносин законодавчої і виконавчої гілок державної влади в Україні. Теоретична і практична основа дослідження ґрунтується на працях і висновках юристів - теоретиків у галузі конституційного права...

Прокопенко Л.Л. Розвиток регіонального співробітництва України в контексті європейської інтеграції: монографія

 • формат pdf
 • размер 838.55 КБ
 • добавлен 22 января 2011 г.
/ Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, І. Д. Шумляєва; за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. – 132 с. Наводяться результати дослідження, яке виконувалося в межах держбюджетної науково-дослідної теми «Розвиток регіонального співробітництва України та ЄС у контексті курсу на європейську інтеграцію» тимчасовим творчим колективом кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ. Визначаються стан і шляхи подальшого удосконалення регіона...

Просвітництво

Презентация
 • формат ppt
 • размер 17,94 КБ
 • добавлен 18 марта 2011 г.
Загальна характеристика епохи Просвітництва: Просвітництво зародилося Часові рамки Характерні риси епохи Лібералізм Консерватизм Політичні ідеї епохи Просвітництва 15 слайдов

Прохоренко Е.Я. Киберпространство и Украина: основа консолидации

Статья
 • формат pdf
 • размер 158,88 КБ
 • добавлен 26 июля 2012 г.
Статья // Вісник ОНУ. — 2003. — Том 8 . — Випуск 9 . — С. 97 - 105. В Украине формируется новая социокультурная среда. Она основывается на социокультурных трансформациях, происходящих в украинском обществе. В современных условиях первоочередной задачей является информатизация общества. Этот процесс находится в прямой зависимости от развития Интернета. При помощи Интернета открывается возможность интенсификации социокультурных преобразований.

Проценко О. (упор). Консерватизм: Антологія

 • формат djvu
 • размер 11,71 МБ
 • добавлен 12 ноября 2012 г.
К.: Смолоскип, 2008. - 820 с. Ця книжка є першою в Україні антологією світової консервативної думки, що включає праці авторів 16-21 ст. Перше видання антології започаткувало серію під Назвою "Політичні ідеології", мета якої послідовно репрезентувати основні традиції політичної думки та відповідні політичні ідеології, друге видання збірника перероблене і доповнене: до нього увійшли уривки з творів та окремі праці класиків консервативної думки, а...

Проценко О. (упор). Націоналізм: Антологія

 • формат djvu
 • размер 8.59 МБ
 • добавлен 01 июня 2012 г.
К.: Смолоскип, 2006. - 732 с. Скан та оцифрування taras1994 Ця книжка є першою в Україні антологією, присвяченою проблемам нації та націоналізму. Вона продовжує серію видань під назвою Політичні ідеології. До збірника увійшли уривки з творів, окремі дослідження й статті провідних європейських мислителів і політичних діячів та дослідників націоналізму XIX-XX століть. Структура антології відтворює основні питання, що постають перед дослідниками н...

Проценко О. (упор). Націоналізм: Антологія

 • формат pdf
 • размер 21,21 МБ
 • добавлен 01 мая 2012 г.
К.: Смолоскип, 2006. - 732 с. Скан та оцифрування taras1994 Ця книжка є першою в Україні антологією, присвяченою проблемам нації та націоналізму. Вона продовжує серію видань під назвою Політичні ідеології. До збірника увійшли уривки з творів, окремі дослідження й статті провідних європейських мислителів і політичних діячів та дослідників націоналізму XIX-XX століть. Структура антології відтворює основні питання, що постають перед дослідниками н...

Публічна дипломатія та лобіювання громадських інтересів на місцевому рівні. Матеріали всеукраїнської конференції за підсумками однойменного проекту у Верховній Раді України 25-го лютого 2009р

 • формат pdf
 • размер 2.89 МБ
 • добавлен 24 ноября 2011 г.
К.: ІПО, 2009., 80 с. Збірник матеріалів призначений для усіх, хто цікавиться темами публічної дипломатії та питаннями лобіювання на місцевому та загальнодержавному рівні. Стане у нагоді активістам громадських організацій, журналістам, представникам органів місцевого самоврядування та державної влади, студентам та дослідникам у сфері лобіювання та представництва інтересів. Це видання здійснено в рамках програми малих проектів Посольства Королівст...

Пушкин В.Е.(ред.), Зенкин М.В., Колосова Л.Н. Политология. Книга 2. Политическая жизнь общества

 • формат pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 26 января 2015 г.
Учебное пособие-справочник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. – 159 с. Современный этап реформирования политической системы, демократизации общественной жизни в Украине сов сей очевидностью свидетельствует о необходимости повышения политической культуры, широкого использования теоретических знаний не только в массовом сознании, но и в практической реализации конституционных прав граждан. В предлагаемом глоссарии в рамка...

Радіонова Л.О., Толстенко С.М., Зінчина О.Б. та ін. Методичні рекомендації з вивчення політології і виконання контрольних робіт

Практикум
 • формат pdf
 • размер 642.78 КБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
Х.: ХНАМГ, 2009. – 76 с. Для студентів 2-4 курсу заочної форми навчання. Політологія як навчальна дисципліна постала у вузівських програмах лише в останнє десятиріччя. Тепер це вже далеко не екзотична, як було на перших порах, дисципліна, а обов’язковий компонент. Її з великими труднощами освоюють на освітніх теренах, що зумовлено, передусім, дефіцитом кваліфікованих викладацьких кадрів, ґрунтовних підручників, посібників, інших видань. Але акт...

Расизм і ксенофобія в Україні: реальність та вигадки

 • формат pdf
 • размер 1,56 МБ
 • добавлен 15 мая 2013 г.
Расизм і ксенофобія в Україні: реальність та вигадки. / Харківська правозахисна група; Х Харків: Права людини, 2009 р. – 192 с. Книга містить загальний огляд проблем расизму та ксенофобії, результати моніторингу в АРК, Галичині, Києві, Слобожанщині та рекомендації щодо покращення ситуації. Буде цікава також соціологам, політологам.

Ребет Лев. Формування української нації

 • формат pdf
 • размер 33,07 МБ
 • добавлен 09 октября 2014 г.
Мюнхен : "Сучасна Україна", 1951 Лев Ребет (1912-1957) – видатний український політичний діяч, доктор права, професор Українського Вільного Університету, теоретик нації, редактор і публіцист. Автор праць Держава і нація (Мюнхен, 1949, габілітаційна праця); Формування української нації (Мюнхен, 1951); Походження українців, росіян і білорусів в світлі сучасних совєтських теорій (Мюнхен, 1955); Теорія нації (Мюнхен, 1955). Лев Ребет детально вивчив...

Реферат - Політичне лідерство(укр)

Реферат
 • формат docx
 • размер 33.92 КБ
 • добавлен 13 января 2012 г.
Проблема політичного лідерства має давню історію. Так, ще за часів античності лідером вважали особу, здатну творити історію. Певний історичний період вимагав свого лідера, вождя, і в кожний період з’являлися теорії, які відображали чи рекомендували тип, образ та завдання необхідного лідера.

Римаренко С.Ю. (ред.) Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях: аналітична доповідь

 • формат pdf
 • размер 1,43 МБ
 • добавлен 12 июля 2015 г.
К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 188 с. ISBN 978-966-02-7466-2. У аналітичній доповіді, підготовленій за результатами виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Гуманітарні технології як чинник суспільних перетворень в Україні», здійснено аналіз теоретичних і практичних аспектів проблеми міжетнічних та міжконфесійних відносин, викликів та ризиків у сфері міжетнічної та міжконфесійної взаємодії в Украї...

Розвиток західноєвропейської політичної думки в XI-XV ст

Реферат
 • формат doc
 • размер 59,87 КБ
 • добавлен 26 февраля 2013 г.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2011. 45 с. Висвітлено політичні погляди таких мислителів, як Григорій VII, Манегольд Лаутенбахський, Фома Аквінський, Егідій Римський, Жан Паризький, Марсілій Падуанський, Вільям Оккам, Ніколя Орезмський, Жувенель дез Юрсен, Філіпп де Коммін, Нікола Кузанський і багато інших.

Розвиток ліберальної ідеології, її чільні представники

Реферат
 • формат doc
 • размер 28,39 КБ
 • добавлен 08 июня 2016 г.
ЧНУ ім. Юрія Федьковича, Чернівці, 2009. Вступ. Основні засади класичного лібералізму. Реформіський напрямок у ліберальній політичній думці. Представники лібераль ного напряму: Б. Констан, А. Токвіль, І. Бентам. Висновки. Список використаної літератури.

Розвиток наукової думки про соціальний устрій та суспільне життя народів

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,90 МБ
 • добавлен 27 октября 2011 г.
33 слайда. Наочний матеріал до навчального курсу "Методика викладання суспільно-політичних дисциплін". Підготував проф. Михайличенко О.В., СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Характеристика періодів розвитку людської цивілізації: Доісторичний період; Стародавній світ; Середні віки (Середньовіччя); Новий час (нова історія); Новітній час (новітня історія). Стародавній світ. Зародження і розвиток соціальних наук у Стародавньому Китаї, Стародавньому Єгипті, С...

Розвиток політичної науки

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,67 МБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
Презентація з 18 слайдів до курсу "Методика викладання суспільно-політичних дисциплін". Підготував проф. Михайличенко О.В., СумДПУ, 2011 р. Особистості та їхні основні праці про політику: Аристотель, Цицерон, Платон, Макіавеллі, Фома Аквінський, Томас Гобс, Жан-Жак Руссо, Монтеск'є, Бентам, Токвіль, К. Маркс, Б. Чичерін, В. Ленін, Г. Плеханов, визначення основних політичних навчальних дисциплін.

Розенфельд Реймонд А. Лекції з державної політики

 • формат pdf
 • размер 227.94 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
/ Пер. з англ. С. Соколик. - К.: Вид-во "К. І. С. ", 2002. - 60 с. Це видання укладено на основі лекційного курсу, який Реймонд Розенфельд прочитав у 1996 році слухачам магістерської програми Української академії державного управління у Києві. На додаток до оригінального лекційного матеріалу до видання включено глосарій основних термінів. Лекційний курс є путівником до науки про державну політику і буде корисним для тих, хто вивчає політичні нау...

Розробка націологічної проблематики в межах офіційної радянської методології (Кость Гуслистий)

Реферат
 • формат doc
 • размер 44,26 КБ
 • добавлен 04 марта 2013 г.
Киевский национальный университет. Киев, 2009. 19 с. Націологія в світлі офіційної радянської ідеології. Кость Гуслистий і його доробок у галузі націології. Формування української нації за К. Г. Гуслистим. Утворення української народності. Початок формування української нації. Пробудження національного руху. Завершення формування української нації.

Роль ЗМІ у політичній соціалізації молоді

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,62 КБ
 • добавлен 25 мая 2012 г.
Харків; ХНУ ім. В.Н. Каразіна; викладач - Назаренко С.І.; філологічний факультет; спеціальність - прикладна лінгвістика; дисципліна - Мас-медія й політика; рік - 2011; 13 стр. Розглядаються такі питання: Політична соціалізація Основні фактории, що впливають на процес політичної соціалізації особи Роль ЗМІ у процесі адаптації молодої людини в політичному просторі Наявність вступу, висновків, повного і точного списку використаної літератури.

Роль молоді у розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 15,31 КБ
 • добавлен 14 октября 2014 г.
ДонНУ, г. Донецк, Украина, 2010. — 4 стр. Проблема громадянського суспільства відноситься до числа найбільш фундаментальних наукових проблем. Інститути громадянського суспільства Громадянська культура

Роль слаборозвинених країн в системі політичних відносин (ЧАД і Сомалі)

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,70 МБ
 • добавлен 04 декабря 2012 г.
18 слайдов. Укр. мова. Вступ Історія Аналіз ЧАДу і Сомалі їхні схожості та розбіжності Державний устрій та політика Внутрішня Зовнішня Стосунки з Україною Висновок

Романов В.Є., Рудік О.М., Брус Т.М. Вступ до аналізу політики

 • формат pdf
 • размер 1,23 МБ
 • добавлен 15 августа 2015 г.
К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. — 156 с. Цей навчальний посібник є першим українським виданням з аналізу політики. Протягом кількох років відбувався процес поступового ознайомлення науковців у галузі державного управління з теоретико-методологічними основами та методикою практичних досліджень з аналізу політики. Світовий досвід у галузі аналізу державної політики досить великий, і вивчення та адаптація його до українських умов може ст...

Романюк А. (упорядн.), Скочиляс Л. (упорядн.) Політичний процес в Україні у 2004 році: регіональні аспекти

 • формат pdf
 • размер 2.07 МБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Матеріали конференції, Львів, 12 лютого 2005 р. )/ Упоряд. Романюк А., Скочиляс Л. – Львів: ЦПД, 2005. – 152 стор. Політичний процес є складним та багатовимірним феноменом. Зазначимо, що в українській політичній науці закладені, на нашу думку, лише початки концептуальних засад аналізу політичного процесу як у цілому, так і його структурних елементів. Оскільки предметом аналізу є політичний процес в Україні в 2004 році, то в даному контексті відз...

Рудич Ф.М. (ред.) Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку

 • формат doc
 • размер 450.23 КБ
 • добавлен 03 декабря 2011 г.
К.: Парламентське видавництво, 2005. - 582 с. 25,0 – др.арк. У монографії на основі широкого масиву історичних і сучасних наукових джерел, аналізу реальних політичних процесів досліджуються актуальні проблеми становлення політичної системи та інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні. Метод порівняльного аналізу, застосований колективом авторів, дозволив розкрити діалектичну взаємозалежність інституцій соціально-правової держави та...

Рудич Ф.М. (ред.) Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти

 • формат pdf
 • размер 943.41 КБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
К.: Парламентське вид-во, 2008. – 352с. (на укр. яз. ) На основі широкого масиву історичних сучасних наукових джерел, аналізу реальних політичних процесів подається одна за провідних тем політології – природа, концепції та класифікація політичного лідерства в національному та регіональному аспектах. Висвітлюється теоретико-методологічні проблеми політичного лідерства, ідеї лідерства в світовій політичній думці, формування політичного лідерства в...

Рудич Ф.М. (ред.) Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні

 • формат doc
 • размер 585,20 КБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
К.: Либідь, 2004. - 785 с. – др.арк. У монографії на основі широкого масиву історичних і сучасних наукових джерел, аналізу реальних політичних процесів досліджуються актуальні проблеми становлення політичної системи та інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні. Метод порівняльного аналізу, застосований колективом авторів, дозволив розкрити діалектичну взаємозалежність інституцій соціально-правової держави та інститутів громадянсько...

Рудич Ф.М. (ред.) Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Учебник

 • формат doc
 • размер 388,65 КБ
 • добавлен 14 ноября 2011 г.
К.: Либідь, 2006. - 509 с. 26,0 др.арк. У навчальному посібнику на основі широкого масиву історичних і сучасних наукових джерел, аналізу реальних політичних процесів досліджуються актуальні проблеми становлення політичної системи та інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні. Метод порівняльного аналізу, застосований колективом авторів, дозволив розкрити діалектичну взаємозалежність інституцій соціально-правової держави та інституті...

Рудич Ф.М. (ред.) Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз

 • формат pdf
 • размер 3,20 МБ
 • добавлен 20 июня 2015 г.
Монографія. — К., 2011. — 498 с. На основі широкого масиву вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, аналізу сучасних політичних реалій розглядається одна з важливих проблем політології – проблема політичного режиму і народовладдя. Розкрито методологічний контекст заявленої проблематики, схарактеризовано класифікації форм правління, особливості політичного режиму як владного порядку. Обгрунтовано теоретичні основи і тенденції становлення в Україн...

Рябека О.Г. Державно-громадське управління у дискурсі демократизації суспільства

 • формат pdf
 • размер 1,85 МБ
 • добавлен 27 марта 2012 г.
Монографія /за наук. ред. проф. В.П.Беха; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – 289 с. Монографія присвячена політологічному аналізу місця і ролі ОГС в демократизації управління суспільством, що веде до становлення СДГУ. На основі морфогенетичної функції інтересів народу розкривається походження організаційних рівнів, форм, засобів, структури і механізму державної влад...

Рябов С. Політична освіта в Україні: проблеми та перспективи розвитку

 • формат pdf
 • размер 3.28 МБ
 • добавлен 27 сентября 2011 г.
// За загальною редакцією С. Г. Рябова. - К., 2005.- 44 с. Від часів, коли демократичні перетворення в Україні стали по-справжньому питанням суспільного порядку денного, поволі, але неухильно набуває визнання істина про те, що неодмінною умовою модернізації нації є розвинута система політичної освіти. Спочатку на цьому наполягали лише окремі ентузіасти. Згодом почати виникати академічні й вузівські структури, неурядові організації, що спеціалізу...

Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення

 • формат pdf
 • размер 2,11 МБ
 • добавлен 22 января 2017 г.
Київ: Критика. — 304 с. Книга присвячена актуальним проблемам українського націєтворення, котрі розглядаються крізь призму модернізаційних теорій. Постколоніальна ситуація в Україні трактується як результат взаємодії історичних, геополітичних і культурно-антропологічних чинників. Особливу увагу приділено перспективам подолання колоніальної спадщини та, зокрема обгрунтуванню "підтримчих дій" як оптимального способу розв'язання складних соціально-п...

Рябчук М. Зона відчуження: українська олігархія між Сходом і Заходом

 • формат djvu
 • размер 1,33 МБ
 • добавлен 29 сентября 2012 г.
Київ: Критика. — 224 с. Прискіпливий аналіз політичної ситуації в Україні поєднується з зацікавленою розмовою про відповідальність (і безвідповідальність) еліт, або псевдоеліт, якщо казати точніше, національні синдроми і комплекси, неподолану спадщину совєтизму та можливості виходу з затяжної суспільної кризи, евфемістично званої "спадкоємністю влади". Проникливе спостереження небезпечних тенденцій суспільного розвитку, що зумовили врешті остаточ...

Сімейна та ґендерна політика

Презентация
 • формат ppt
 • размер 19,09 КБ
 • добавлен 03 сентября 2010 г.
Проект - Сімейна та ґендерна політика Презентація - Пріоритети діяльності - Нормативно-правова база - Загальна характеристика сфери (стисла довідка) - Попередження насильства у сім’ї - Основні завдання та пропозиції щодо першочергових дій - Пропозиції тощо

Свій П. Теорія політики

 • формат pdf
 • размер 3,91 МБ
 • добавлен 27 декабря 2012 г.
Джерсі: Свобода, 1921. - 103 с. В отсій брошурі хочемо виложити головні засади з теорії політики, бо кожному, хто хоче орієнтуватись в народних справах, треба їх знати. "політика" се слово старо-грецьке і значить скільки, що кермованне загальними, народними справами "Теорія" також старо-грецьке слово і значить "виклад засад".

Свердлюк Я., Оксамитна С. Жінки в політиці: міжнародний досвід для України

 • формат pdf
 • размер 831 КБ
 • добавлен 02 декабря 2010 г.
Збірник наукових статей з Київ – НаУкма – 7 жовтня 2005 року. – К.: Атіка, 2006. – 272 с. Міжнародний досвід політичної участі жінок (Участь та повноваження жінок Північних країн у політиці. Державні механізми надання політичних повноважень жінкам у Норвегії. Рівні можливості як засіб демократичного й економічного розвитку. Стратегія врахування гендерних аспектів: підхід Оон) Жінки в політиці в україні: НаціонАльний рівень (Жінки і політика в Ук...

Системы формирования политических элит и их типы

Реферат
 • формат doc
 • размер 21,98 КБ
 • добавлен 21 мая 2012 г.
ДонНТУ, преподаватель Яхно А.А., 2011 г., 19 с. Определение сущности. Теории возникновения. Классические. Современные. Методы рекрутирования. Способы типологизации. Структурные элементы.

Слинько Е.А. Трансформация политических институтов Украины в условиях переходного периода (1991-2010 гг.)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 150,96 КБ
 • добавлен 09 января 2015 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. Санкт-Петербург-2013. – 28 с. Специальность: 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии (политические науки). Научный руководитель доктор политических наук, профессор Барыгин И.Н. Объектом исследования выступают политические институты как элемент политической системы современной Украины в контексте широкого спектра политологических интерпретаций отечест...

Соколик С. Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

 • формат pdf
 • размер 3.16 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико–адміністративні стосунки. Матеріали XVIII Міжнародного конгресу з підготовки вищих державних службовців, Україна, Київ, 15-17 червня 2005 р. / Укл. С. В. Соколик. — К.: «К. І. С. », 2005. — 150 с. (укр. ) Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демократ...

Солдатенко В.Ф. (кер.) та ін. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій

 • формат pdf
 • размер 1.44 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
НАН України; Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 536 с. У пропонованому дослідженні зроблено спробу комплексно проаналізувати суспільно-трансформаційні процеси в Україні, починаючи з другої половини XIX ст. до сьогодення. Передусім з’ясовується, як розшматована на початку XX століття між двома наймогутнішими материковими імперіями – Російською та Австро-Угорською, знемагаючи під чужоземним гнобленням, Україна на...

Солонтай О. Депутат місцевої ради та його команда. Практичний курс

 • формат pdf
 • размер 68,75 МБ
 • добавлен 17 декабря 2016 г.
Загальна редакція О. Солонтай. — Львів, 2012. — 80 с. Дане видання містить прикладні практичні матеріали для депутатів місцевих рад, їх помічників, а також представників партій, громадських організацій та ЗМІ. Посібник буде корисним для тих, кому важливо знати і розуміти: як може діяти місцевий депутата та як правильно організувати роботу команди депутата. Посібник підготовлений за підсумками серії семінарів, які були проведені Міжнародним Респуб...

Соціально-політичні погляди Т. Мора та Т. Кампанелли

Реферат
 • формат rtf
 • размер 440,95 КБ
 • добавлен 17 апреля 2012 г.
ОНПУ 4 курс, спеціальності інженерна механіка , 12 сторінок Томас Мор . Соціально-політичні погляди Т. Мора («Утопія») Томмазо Кампанелла Соціально політичні погляди Т. Кампанелли («Місто сонця»)

Социальное безумие в преддверие выборов президента Украины

Реферат
 • формат doc
 • размер 22,17 КБ
 • добавлен 14 июля 2014 г.
Выходные данные не приведены. — 9 стр. Вступление. Несчастные люди, доведенные до безумия. Безумие толпы и коварство вождей. Толпа как объект для манипулирования. Являются ли политические лидеры элитой? Вывод. Литература.

Співвідношення політики та управління

Реферат
 • формат doc
 • размер 11,41 КБ
 • добавлен 27 апреля 2012 г.
7 стор. Політичне управління являє собою особливий механізм, котрий постає із самої природи суспільного процесу. Управління значною мірою визначає соціальне майбутнє і якість сучасного життя. Масштабність історичних перетворень потребує посилення ролі управління в забезпеченні злагодженого, чіткого та безперебійного функціонування суспільного організму. Використана література. Абазов В.Є., Кремень В.Г. Політичні рішення: механізм прийняття. – К.,...

Співпраця ЄС та України

 • формат pdf
 • размер 568,39 КБ
 • добавлен 12 июня 2013 г.
Автор неизвестен. Стаття - "Сотрудничество Украины и ЕС" "Європейські співтовариства" -январь 2009 ЕС - самый большой донор Украины: техническая и финансовая помощь со стороны ЕС и стран ЕС. В даном файле представлена работа ЕС и Украины в разных политических сферах. План действий Україна-ЄС. Очерчено задачи в том или ином направлении, определено спонсора и предполагаемый валютный фонд, так же расписаны уже достигнутые результаты. Состоит из 19...

Специфіка формування національної еліти в Україні

Реферат
 • формат rtf
 • размер 22,83 КБ
 • добавлен 24 июля 2014 г.
Кременчуцький НУ ім. Михайла Остроградського, Кременчук 2013. — 8 стор. Укр. мова. Формування нової національноорієнтованої політичної еліти в Україні Значення особистості для політичної еліти Список використаної літератури

Становлення громадянського суспільства в Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 31,07 КБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Маріупольський державний ун-т, економіко-правовий ф-т, старший викладач Парлюк В.І. Маріуполь, 2011. — 14 с. Спеціальність — правознавство. Визначення поняття «Громадянське суспільство» та його зміст. Громадянське суспільство в Україні. Сучасний стан. Розвиток українського громадянського суспільства в майбутньому.

Старикова О. Теоретичні основи інституціонального дослідження політичного класу

Статья
 • формат doc
 • размер 59.5 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Стаття присвячена дослідженню виникнення та сутності політичного класу, який відіграє важливу роль у досягненні політичної стабільності та соціально - позитивної спрямованості політичних процесів. Основу наукового дослідження становить теоретичне окреслення меж застосування понять «клас», «еліта» та «лідерство». Ключові слова: політичний процес, політичний клас, еліта, лідерство.

Степанец В.А. К событиям на Украине

Статья
 • формат doc
 • размер 10,56 КБ
 • добавлен 11 февраля 2014 г.
Статья. Опубликована в интернете 07 марта 2014. — 4 с. Рассматриваются источники, движущие силы, исторические особенности и перспективы текущего украинского кризиса. Дается подход к выработке общей позиции и задачам левых демократических сил в сложившихся обстоятельствах.

Степанец В.А. К событиям на Украине (Продолжение. Два месяца спустя)

Статья
 • формат doc
 • размер 14,57 КБ
 • добавлен 02 мая 2014 г.
Статья. Опубликована в интернете 17 мая 2014. — 4 с. Рассматриваются источники, движущие силы, исторические особенности и перспективы текущего украинского кризиса. Дается подход к выработке общей позиции и задачам левых демократических сил в сложившихся обстоятельствах.

Степико М.Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування

 • формат pdf
 • размер 2,42 МБ
 • добавлен 29 сентября 2012 г.
Монографія. – К.: НІСД, 2011. – 336 с. ISBN 978-966-554-156-1 Монографія є комплексним науковим дослідженням української ідентичності у взаємообумовленості усіх її складників – національного, етнічного, а також ідентичності держави та країни. Аналіз історико-культурних засад становлення української нації досліджується у взаємозв’язку із сучасними завданнями розбудови незалежності Української Держави. Важливим складником роботи є авторське бачення...

Суименко Е. Осмысливая социализм

 • формат pdf
 • размер 967,16 КБ
 • добавлен 30 декабря 2012 г.
К. - 2012. - 232 с. Український учений, відомий громадськості багатьма своїми публікаціями, зокрема книгою «Капитализм в нашем доме», осмислює складні, драматичні колізії утвердження соціалізму — нового ладу, в якому «труд поріднився з культурою,. творчістю, навчанням, упевненістю в завтрашньому дні». Полемізуючи з ученими і політиками, автор разом з читачем іде шляхом проникливої думки й активної дії. Написані впродовж останніх років його науков...

Сучасні політичні процеси в Криму

degree
 • формат doc
 • размер 178,91 КБ
 • добавлен 29 июня 2016 г.
Острозька академія. - Острог, 2006. - 61 с. (магістерська робота). У роботі досліджено особливості політичних процесів у Криму у 1989-2006 рр. Прослідковано хронологію розвитку основних подій. Визначено основні внутрішні (особливості правового регулювання; політико-правові, соціально-економічні і культурні проблем кримських; мовні проблеми; міжконфесійні та міжнаціональні відносини; діяльність кримінальних угрупувань) і зовнішні (російський, туре...

Сучасні політичні технології

Реферат
 • формат doc
 • размер 45,88 КБ
 • добавлен 06 декабря 2015 г.
Черкаський національний університет іімені Богдана Хмельницького. Україна, Черкаси. Викладач - к.п.н., доц. Іщенко О.М. Психологічний факультет, спеціальність «Психологія». 2015.-22с. Предмет-політологія. Зміст: Розділ 1. Сутність понять «технологія» та «політична технологія». Розділ 2. Місце і роль політичних технологій у житті суспільства. Розділ 3. Класифікації технологій, що використовуються у політиці. Розділ 4. Технології прийняття політичн...

Сучасна хвиля розширення ЄС: наслідки та перспективи для України

Реферат
 • формат doc
 • размер 41,99 КБ
 • добавлен 22 октября 2014 г.
Выходные данные не приведены, — 17 стор. Укр.мова. Вступ Відносини: Україна – ЄС Угода про асоціацію між Україною та ЄС Перспективи та наслідки Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Висновок Список використаної літератури

Т. Шевченко про шляхи національного відродження України

Реферат
 • формат doc
 • размер 28,91 КБ
 • добавлен 07 декабря 2012 г.
2012, 12 стор. Важливе значення для національного пробудження мала творчість Т. Шевченка. Серед світочів вселюдського духу всіх часів і народів золотом вкарбовано його ім’я – великого поета, художника, мислителя, борця за духовно-національне і державно-політичне відродження України. Він став виразником дум українського народу, співцем соціальної і національної свободи. Вступ, 2 розділи, висновок, список літератури

Тітар І.О. Концептуальні засади дослідження консолідації демократії як соціально-політичного процесу

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,53 МБ
 • добавлен 15 января 2015 г.
Дисертація на здобуття ступеню кандидата соціологічних наук. 22.00.01; ХНУ. — Харків, 2009. — 235 с. Процесі соціальних трансформацій, які протягом останніх двадцяти років тривають в українському суспільстві, однією з найбільш в жливих цілей є побудов стабільного демократичного режиму. я мета бул задекларована з новим змістовним наповненням у кінці 1980-х років під час політичного курсу перебудови, після здобуття країною незалежності вона неодно...

Таблиця - Партії України (Українські партії)

Справочник
 • формат doc
 • размер 32,26 КБ
 • добавлен 04 ноября 2012 г.
В Таблиці проаналізовано 88 Українських партій, зареєстрованих в ЦВК до виборів 2012 року. структура таблиці: назва партії рік заснування голова партії участь у виборах ЗМІ, які випускають Львів: УАД, 2012. - 5с.

Теоретичні аспекти формування позитивного іміджу політика

Реферат
 • формат doc
 • размер 5,99 КБ
 • добавлен 15 февраля 2013 г.
Выходные данные неизвестны. 3 стр. Описані теоретичні аспекти формування іміджу політичного лідера.

Теоретична і прикладна політологія: мета, завдання, об’єкт, методи дослідження

Реферат
 • формат doc
 • размер 22,23 КБ
 • добавлен 04 октября 2015 г.
НТУ, Київ, 2013. — 9 сторінок. Вступ Суть прикладної та теоретичної політології Основні сфери застосування прикладної політології Методи дослідження Етапи політологічного дослідження Висновки

Тимошик М. Українське питання

 • формат djvu
 • размер 4,76 МБ
 • добавлен 04 апреля 2012 г.
Київ: видавництво Олени Теліги, 1997. - 226 с. Авторами «Українського питання» є видатні діячі національного відродження, самовіддані борці за українську ідею — М.Грушевський, С.Єфремов, С.Петлюра, Дм.Донцов, А.Кримський, С.Русова та інші. У сконцентрованому вигляді, дохідливо й переконливо вони представили багатющий фактичний матеріал про український національний рух у минулому і теперішньому, про національні надбання українства (художню, науков...

Типологія політичних еліт

Реферат
 • формат doc
 • размер 15,56 КБ
 • добавлен 28 июля 2010 г.
Еліти в політиці. Поняття та еволюція теорії. Типологія політичних еліт. Теорії еліти Д. Донцова та В. Липинського.

Типологія політичних партій

Реферат
 • формат doc
 • размер 32,70 КБ
 • добавлен 14 мая 2011 г.
Наукові спроби визначити сутність політичної партії були здійснені у XIX ст. В розумінні сутності партії виокремились три основних підходи: - партія - це ідеологічна спільність людей, їх добровільне об'єднання навколо якоїсь ідеології (ліберальне); - партія - це організація певного суспільного класу чи соціальної групи (характерне для марксизму); - партія - це громадська організація, інститут політичної системи, головним завданням якого є завою...

Типологія політичних режимів. Порівняльний аналіз

Презентация
 • формат ppt
 • размер 508,69 КБ
 • добавлен 11 марта 2013 г.
Презентация. ЗНУ, Запорожье, 2013г, 11 слайдов. Політичні режими (Поділ за ознакою демократизму). Тоталітаризм. Ознаки тоталітарного режиму. Авторитаризм. Ознаки. Демократія. Порівняльний аналіз політичних режимів.

Тищенко Ю. Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство

 • формат pdf
 • размер 1.58 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
/ Ю. Тищенко, П. Байор, М. Товт, С. Горобчишина; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К.: (Агентство "Україна"), 2010. - 148 с. У дослідженні висвітлено основні тенденції розвитку політичної комунікації політичних партій з виборцями на сучасному етапі становлення політичної та партійної систем в Україні.

Тищенко Ю. Про політику ідентичності: виборча кампанія до Верховної Ради України 2012 року

 • формат pdf
 • размер 272,49 КБ
 • добавлен 04 ноября 2012 г.
Аналітичний звіт, Київ: 2012, 14 с. Проаналізовано позиції, програмні засади основних політичних сил, які претендують потрапити до Верховної Ради України 2012 року, щодо формування та реалізації державної мовної політики, прав національних меншин, трактування минулого, складових "політики ідентичності".

Тищенко Ю., Халілов Р., Капустін М. Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції

 • формат pdf
 • размер 1.11 МБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
Український незалежний центр політичних досліджень. – К., 2008. – 84 с. У книзі проаналізовано суспільно-політичні процеси та негаразди Автономної Республіки Крим, питання політичної структуризації, діяльності організацій громадянського суспільства, суспільно-політичних рухів. Дослідження містить висновки і рекомендації для оптимізації державної політики щодо розв’язання кримських проблем, пропозиції щодо діяльності ОГС у сфері забезпечення толер...

Тищенко Ю.А.(ред.) Політична мапа Криму: 2010-2011. Процеси і тенденції

 • формат pdf
 • размер 906,66 КБ
 • добавлен 10 мая 2013 г.
Ю.А. Тищенко, Г.Т. Бекірова, М.І. Капустін; – Укр. незалеж. центр політ. дослідж., – К.; Сімферополь : [Агентство "Україна"], 2012. – 120 с. ISBN 978–966–2157–74–1 У виданні проаналізовано перебіг суспільно-політичних процесів та тенденцій в Автономній Республіці Крим упродовж 2010-2011 років, розглянуто виборчу практику під час виборів до органів місцевого самоврядування у 2010 році та діяльність організацій громадянського суспільства, громадськ...

Ткаченко В., Дорошенко Н. Росія: безпуття

 • формат pdf
 • размер 1,36 МБ
 • добавлен 31 октября 2016 г.
К., 2016. — 134, [2] с. — Рос. мовою. Озброєна агресія Росії проти України 20 лютого 2014 кинула виклик європейських та глобальних інститутам безпеки, показала двозначність сучасних міжнародних норм, недостатню ефективність міжнародного громадянського суспільства в його спробах вплинути на мирний результат подій. У підсумку, «українське питання», відсунутий з порядку денного при врегулюванні наслідків Першої і Другої світових воєн, може стати зап...

Ткаченко Василь. Росія ідентичність агресора

 • формат pdf
 • размер 831,80 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Видавничий центр "Академія", 2016. - 254с. Центральний мотив книги — агресивна сутність «путінізму», його соціальні та ідейні витоки, еволюція від ідеї європейського вибору до євразійства, плекання психотипу «совка» як соціального агента системи російської влади, дискредитація нового світового порядку і нав’язування «іншого світу». У ній також висвітлено агресивну сутність ідеологічної війни Росії проти України, практику масового цинізму, м...

Тоталітарні режими та особа

Реферат
 • формат doc
 • размер 29,62 КБ
 • добавлен 13 июня 2011 г.
Подготовленный мной реферат был подан для сдачи на канд. экзамене. . План. Вступ. Стан дослідження теми. Поняття та ознаки тоталітарних режимів. Особа в тоталітарному режимі. Висновки. Список використаної літератури.

Тупчієнко Л.С. Політологія

 • формат pdf
 • размер 38,18 МБ
 • добавлен 16 октября 2013 г.
Підруч. для студ. вищ. навч. закл.— К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. — 268 с. ISBN 978-966-598-660-7 У підручнику розглянуто основні поняття, категорії науки політики. Поданий фактичний матеріал сприятиме формуванню у студентів інтересу до політики, бажання і волі виробити власне розуміння проблем політичного життя, свою громадянську позицію. Для студентів вищих навчальних закладів. Зміст ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ПОЛІТОЛОГІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ ТА...

Турчин Я.Б., Бучин М.А. (ред.) Політологія

 • формат pdf
 • размер 1,49 МБ
 • добавлен 11 февраля 2015 г.
Навчальний посібник. – Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка, 2010. – 170 с. Навчальний посібник підготовлений колективом викладачів кафедри політології Національного університету «Львівська політехніка». У посібнику розкрито суть та значення політології як науки, проаналізовано такі важливі питання як політична влада і система; політичний процес, діяльність і технології; роль особи в політиці. Значна увага приділяєть...

Україна - проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,67 МБ
 • добавлен 11 декабря 2016 г.
(Автор не вказаний). Kennan Institute Kyiv Project, Конференція українських випускників програм наукового стажування у США Львів, 18 – 21 вересня 2003 р. — Woodrow Wilson International Center for Scholars. — 243 с. Марта Перейма. Вступне слово Blair Ruble. Вступне слово Степан Павлюк. Драматичність процесу самоідентифікації українців у сучасних умовах: влада і суспільство Наталія Висоцька. Конституювання ідентичності в полікультурному просторі як...

Україна і Європейський Союз

Реферат
 • формат doc
 • размер 43,46 КБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Харків, 2011 Виконав: студент 31 ПЗ групи Саморуков В.Л. Перевірив:Бабіч Є.Р. Україна і Європейський Союз План: Україна на шляху європейської інтеграції Формування договірно-правових і політичних засад співробітництва України та ЄС Розвиток торгівельних відносин та інвестиційної діяльності між Україною та Європейським Союзом Висновки Використана літерат...

Україна в контексті європейської історії

Реферат
 • формат doc
 • размер 12,43 КБ
 • добавлен 17 декабря 2010 г.
Вступ Україна в контексті європейської історії Україна як держава європейського типу Зв’язок української традиції з античною культурою Монголо-татарське нашестя Національна революція середини XVII ст. під проводом Б. Хмельницького Висновки Факт відсталості України від розвиненої Європи

Україна та ЄС

Реферат
 • формат doc
 • размер 12,52 КБ
 • добавлен 04 апреля 2014 г.
Выходные данные не приведены, — 2 стр. Укр. мова Україна та ЄС: історія взаємовідносин Актуальність проблеми взаємовідносин України з гігантом процесів європейської інтеграції та кооперації Європейським Союзом

Українська державна символіка

Реферат
 • формат doc
 • размер 496,05 КБ
 • добавлен 23 февраля 2011 г.
Українська державна символіка; Україна в міжнародних організаціях; Тероризм сьогодні; Зміст Української політології; Причини і принципи перетворення внутрішніх політичних факторів; Шляхи формування правової держави в Україні; Україна в системі міжнародних політичних організацій; Принципи правової держави; Україна на тлі глобальних політичних трансформацій; Можливі моделі зовнішньополітичної орієнтації України; Націоналізм.

Українська національна ідея та етапи її формування

Реферат
 • формат doc
 • размер 21,99 КБ
 • добавлен 27 апреля 2015 г.
Вінницький торговельно-економічний інститут. Вінниця, Україна 2015. — 12 стор. Сутність Української національної ідеї Етапи становлення Української національної ідеї Висновок Список використаних джерел

Ульянов Н. Происхождение украинского сепаратизма

 • формат txt
 • размер 194.83 КБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
М: Издательство: Грифон, 2007 г., 296с. Впервые опубликована в Мадриде в 1966 г. Николай Иванович Ульянов (1904-1985) русский эмигрант, историк, профессор Йельского университета (США). Его книга, написанная сорок лет назад, сохранила свою актуальность настоящее время. Объясняется это тем, что в отличие от многих книг на тему русско-украинских отношений, Ульянов трактует ее не в парадно-поверхностном ключе, а глубоко и серьезно, не только не обход...

Ульянов Н. Происхождение украинского сепаратизма

 • формат fb2
 • размер 502,37 КБ
 • добавлен 01 июня 2012 г.
М.: Грифон, 2007. — 296 с. Впервые опубликована в Мадриде в 1966 г. Николай Иванович Ульянов (1904-1985) русский эмигрант, историк, профессор Йельского университета (США). Его книга, написанная сорок лет назад, сохранила свою актуальность настоящее время. Объясняется это тем, что в отличие от многих книг на тему русско-украинских отношений, Ульянов трактует ее не в парадно-поверхностном ключе, а глубоко и серьезно, не только не обходя острых угло...

Ульянов Н. Происхождение украинского сепаратизма

 • формат doc
 • размер 570,60 КБ
 • добавлен 06 июля 2012 г.
М.: Грифон, 2007. — 296 с. Впервые опубликована в Мадриде в 1966 г. Николай Иванович Ульянов (1904-1985) русский эмигрант, историк, профессор Йельского университета (США). Его книга, написанная сорок лет назад, сохранила свою актуальность настоящее время. Объясняется это тем, что в отличие от многих книг на тему русско-украинских отношений, Ульянов трактует ее не в парадно-поверхностном ключе, а глубоко и серьезно, не только не обходя острых угло...

Урін О.В. Тестові завдання з політології

 • формат doc
 • размер 94 КБ
 • добавлен 28 августа 2011 г.
Авторські тестові завдання з політології до першого модулю охоплюють перші шість тем : від загальної теорії, історії політичних вчень до теоретичних положень середнього рівня, які розкривають основні форми організації державної влади, ознаки правової держави, громадянського суспільства, демократії та особливості їх сучасних проявів. Тестовий контроль оцінки знань з політології до другого модулю охоплює питання порівняльної та практичної політолог...

Фісун О.А. (ред.) Динаміка політичного режиму в Україні

 • формат pdf
 • размер 315,56 КБ
 • добавлен 16 марта 2012 г.
Х. : Золоті сторінки, 2011. – 33 с. Дане видання містить аналітичну доповідь «Динаміка політичного режиму в Україні (прогнозний аспект)». Для політологів, філософів, соціологів, юристів, – всіх, кого цікавлять актуальні проблеми динаміки політичного режиму в Україні.

Федорук О. Московитія проти України: Політика, культура

 • формат fb2
 • размер 216,84 КБ
 • добавлен 31 декабря 2012 г.
Олександр Федорук — автор книг «Корнило Устиянович», «Василь Хмелюк», «Дивосвіт Аки Перейми», «В колі традицій та авангарду», «Радість і смуток Ярослава Пстрака», «Микола Бутович. Життя і творчість», «Людмила Морозова», «Пластика Петра Капшученка» та ін. З позицій захисту української держави, незалежності, національної ідеї, політики, культури, моралі, християнського віросповідання та народних традицій писалися сторінки цієї книжки: то вони лежал...

Федун П. Концепція Самостійної України. Том 1. Твори

 • формат pdf
 • размер 24,84 МБ
 • добавлен 18 апреля 2012 г.
Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, 2008. - 720 с. У творах, що ввійшли до першого тому, розкрито основні програмні засади українського визвольного руху 1940-1950-х рр., викладено оригінальне бачення історичного процесу XX ст., окремих актуальних суспільно-політичних і культурних явищ та подій. Більшість текстів публікується за матеріалами державних і громадських архівів, частину - передруковано з важкодоступних видань. Том супр...

Федун-Полтава П. За тип організованої демократії в майбутній незалежній українській державі (1949р.)

 • формат fb2
 • размер 81,04 КБ
 • добавлен 21 декабря 2015 г.
Федун П. (Полтава). Концепція Самостійної України. Том 1. Твори. Львів, НАН України. Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, 2008. Стаття провідного ідеолога збройного підпілля Організації Українських Націоналістів - Української Повстанської Армії Петра Федуна -"Полтави" розкриває ставлення націоналістів до демократії та демократичного устрою. Написано взимку 1949 року. Зміст 1. Ми і демократія в минулому. Кілька критичних завваг до наших ко...

Фиров П.Т., Варнашов Ф.П., Денисенко Н.Н., Кухникова Т.К. Страницы истории Украины

 • формат doc
 • размер 1.84 МБ
 • добавлен 18 августа 2009 г.
Учебное пособие. Под ред. В. Н. Вашкевич. - Севастополь. 1997. – 304 с. Учебное пособие, подготовленное преподавателями истории Украины Севастопольского Государственного технического университета представляет собой попытку глубокого осмысления истории украинского народа с позиции достижений науки конца XX века. С учётом современных научных взглядов освещфют исторические события, происходившие в Украине на протяжении 1917-1996 гг. Для студентов в...

Формування багатопартійної системи в Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 52,19 КБ
 • добавлен 26 апреля 2012 г.
НАУ, Київ/Україна, 2011, 14ст. Вступ Особливості формування багатопартійної системи в Україні Становлення та розвиток багатопартійності в Україні у 1991-2002 рр. Особливості еволюції партійної системи України у 2004 – 2007 рр. Висновки

Характеристика двухпартийной системы США

Реферат
 • формат doc
 • размер 38,44 КБ
 • добавлен 26 ноября 2010 г.
Цель работы – характеристика двухпартийной системы США. Оглавление Введение Становление и функционирование механизмов двухпартийной системы Консенсус и альтернативность. Критические выборы и изменение расстановки политических сил. Современный этап двухпартийной системы Заключение Список использованной литературы Соединенные Штаты Америки, несмотря на продолжающиеся уже много лет разговоры аналитиков и экспертов различных сфер деятельности множ...

Хрущов Микита Сергійович

Реферат
 • формат rtf
 • размер 25,91 КБ
 • добавлен 26 октября 2010 г.
Життєвий шлях Микити Сергійовича Хрущова. Прихід до влади країни нового керівника. Внутрішня та зовнішня політика Микити Сергійовича Хрущова. Припинення повноважень Микити Сергійовича Хрущова.

Цвих В.Ф. Профспілки і громадянське суспільство: особливості парадигми відносин

 • формат doc
 • размер 2.09 МБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук Київський національний університет імені Тараса Шевченка спеціальність – 23.00.02 – політичні інститути та процеси Київ – 2004 З м і с т Перелік умовних скорочень Вступ Наукова розробленність проблеми, джерелознавча основа та теоретико–Методологічні засади аналізу історія та сучасний стан дослідження Теоретико–методологічні засади дослідження профспілок і громадянського суспільс...

Целуйко М.Є. Антитерористична політика держави як фактор суспільної стабільності

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 31.4 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2006. Автореферат присвячена вивченню ефективності антитерористичної політики в контексті забезпечення суспільної стабільності держави за критеріями відповідності її складових до боротьби проти сучасних особливостей тероризму. У роботі розкрито сутність тер...

Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології

 • формат doc
 • размер 1.73 МБ
 • добавлен 14 июля 2011 г.
Підручник для студентів ВУЗів. - К.: Кондор, 2009. - 354 с. Підручник з основ сучасної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові політологічні погляди на засади формування та реалізації політики держави. У ньому розкривається зміст політологічних поглядів мислителів Сходу і Заходу, видатних політичних діячів сучасності на проблеми держави і влади; висвітлюються основи теорії політики,...

Черній А.М. (ред.) Політологія

 • формат pdf
 • размер 1004,80 КБ
 • добавлен 16 апреля 2013 г.
Навчальний посібник. - К.: Міленіум, 2009. - 366 с. Навчальний посібник висвітлює основні етапи становлення політології як науки, розвиток політичних знань в Україні, розкриває основні засади політології, подає короткий довідник країн сучасної Європи та політичний словник. Для студентів вищих навчальних закладів. Поняття, предмет, структура та функції політології Соціальна зумовленість політології . Поняття та зародження політичної науки Політоло...

Чернов П. (Шпорлюк Р.) Імперія та нації

 • формат pdf
 • размер 1,72 МБ
 • добавлен 17 мая 2012 г.
Київ, Дух і Літера, 2000, 354 с. Пер. з англ. Історія і сучасність — це звичне словосполучення набуває незвичного значення у книзі професора Гарвардського університету Романа Шпорлюка «Імперія та нації». Читач має нагоду ознайомитися як з історією важливих суспільних явищ і подій, так і з історією їхнього осмислення у працях відомого західного дослідника — і побачити, що ці історії є частиною сучасності. Збірка статей, есе, оглядів, присвячених...

Чернов П. (Шпорлюк Р.) Імперія та нації

 • формат djvu
 • размер 2,05 МБ
 • добавлен 23 августа 2012 г.
Київ: Дух і Літера, 2000. 354 с. Збірка статей, есе, оглядів, присвячених історії та нагальним політичним проблемам колишніх республік Радянського Союзу, представляє праці, які писалися упродовж останньої чверті XX століття і призначалися західному читачеві. Імперський спадок і національні проблеми, комунізм і націоналізм, проблеми державотворення на пострадянському просторі, становлення і розпад націй, виникнення і загибель Радянського С...

Чернов П. (Шпорлюк Р.) У пошуках майбутнього часу

 • формат djvu
 • размер 1,20 МБ
 • добавлен 16 ноября 2012 г.
К.: Грані-Т, 2010. - 256 с. У книзі подано збірку статей, есеїв та інтерв'ю Романа Шпорлюка - видатного американського вченого українського походження. Тема його есеїв та статей це здебільшого Україна, її проблеми, причини виникнення цих проблем і спроби їх вирішити. Статті та есеї подано в реверсному порядку (така задумка упорядників книги), тобто починаючи з 2009 року і закінчуючи 1960 роком, коли Роман Шпорлюк починав друкуватись під псевдо Па...

Чобіт Д.В. Політична макуха

 • формат pdf
 • размер 1.22 МБ
 • добавлен 30 июня 2011 г.
2009 р. Бродівске видавництво «ПРОСВІТА» ISBN 966-7544-46-1 Оскільки 7 червня 2009 року Юлія Тимошенко публічно заявила, що «йде у президенти і переможе», автор вважає, що народ України має знати все про свого можливого керманича. Саме з огляду на це непорушне право народу й випущено книгу, яка на ґрунтовній документальній основі розповідає про біографію Ю.Тимошенко, її родослівну, дитинство, юність, бізнесову і політичну діяльність; висвітлює...

Шаповал Ю. (ред.) Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу

 • формат pdf
 • размер 1.57 МБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2010. — 431 с. Проблеми культури міжособистісних і міжгрупових відносин основоположні для кожного соціуму. В Україні вони набули особливої ваги внаслідок «розколотості» культурного простору, різноспрямованості політичних орієнтацій, конфлікту інтерпретацій у системі історичного мислення. Автори книжки вбачали свою головну мету у заповненні відчутної прогалини в теоретико-методологічному й інструментально-...

Шаповал Ю., Нагорна Л., Бойко О. та ін. Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід

 • формат pdf
 • размер 4,27 МБ
 • добавлен 12 октября 2013 г.
Київ: ІПІЕНД, 2013. — 600 с Історична пам’ять – умовний і крихкий конструкт, який вибудовується у зіткненні політичних і корпоративних інтересів, ідеологічних настанов. Проблема відсутності в Україні єдиного ціннісного, понятійного, символічного простору нині є однією з найгостріших з-поміж тих, які підтримують стан постійної ідентифікаційної кризи. Автори вбачали завдання у дослідженні вузлових питань, як практичного, так і теоретичного характер...

Шаповалова А. Міжнародні стандарти сталого розвитку як чинник зміцнення інституту самоврядування в Україні

Статья
 • формат doc
 • размер 66 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Досліджено шляхи та напрямки використання міжнародних стандартів сталого розвитку, якими можуть скористатися органи місцевого самоврядування в Україні як чинниками підвищення ефективності та дієвості інституту самоврядування. Ключові слова: вплив, запровадження, інститут самоврядування, міжнародні стандарти, сталий розвиток, чинники.

Шевцов А.І., Їжак О.І. Проблеми законодавчого забезпечення національної безпеки України

 • формат pdf
 • размер 239.27 КБ
 • добавлен 11 февраля 2010 г.
Книга присвячена основним проблемам національної безпеки України, зокрема законодавчому аспекту даного питання. У книзі описується конституційне визначення національної безпеки України, розподіл повноважень у сфері національної безпеки, механізми демократичного контролю у сфері національної безпеки; критерії оцінки законодавства щодо національної безпеки України.

Шляхи формування правової держави в Україні

Реферат
 • формат rtf
 • размер 18,46 КБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
План. Вступ. Поняття правової держави. Ознаки правової держави. Основні напрями формування правової держави в Україні. Висновки. Список використаної літератури.

Шляхтун П.П. Політологія

 • формат doc
 • размер 3.82 МБ
 • добавлен 09 июня 2009 г.
(надія та історія політичної науки). К.: Либідь, 2002. 576 с Політико-правова думка Античності та Середньовіччя Політичні доктрини лібералізму та їхні критики (ХVІІ-ХІХ ст. ) Плюралізм політичних концепцій XX ст. З історії української політичної думки Політичні системи, процеси та інститути Політична влада Політичні партії, суспільно-політичні об'єднання Держава та її інститути. Громадянське суспільство Політичні еліти і лідери

Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія

 • формат pdf
 • размер 1.58 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Підручник / П. П. Шляхтун. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 472 с. Підручник містить систематизований виклад основних теоретичних положень політичної науки з урахуванням новітніх вітчизняних і зарубіжних досягнень. Визначаються предмет і методи політичної науки, з’ясовуються її зв’язки з іншими галузями наукових знань про політику. Розкриваються зміст основних історичних етапів становлення й розвитку зарубіжної та української політичної д...

Шморгун О.О. Україна: шлях відродження (економіка, політика, культура)

 • формат djvu
 • размер 11,63 МБ
 • добавлен 06 октября 2015 г.
К.: Фундація ім. О.Ольжича, 1994. — 208 с. — ISBN 5-7707-5838-4. Запропонована читачеві книга написана у розвиток та на пояснення розробленої з ініціативи та під керівництвом Миколи Плав’юка групою незалежних фахівців, що згуртувалися навколо часопису «Розбудова держави», «Програми комплексної соціально-економічної реформи України». Автор, знаний фахівець з філософсько-світоглядних питань державного будівництва, висвітлює складні, гостродискусійн...

Шпаргалка - Політична система суспільства

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 25,99 КБ
 • добавлен 16 ноября 2010 г.
Сутність і структура політичної системи суспільства Функції політичної системи Типології політичних систем Політична система України

Шпаргалка - Політологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 13,89 КБ
 • добавлен 01 июля 2010 г.
Політична культура сучасного українського мистецтва. Структура, функції, та типологія політичних культур. Типологія політичних еліт. Сутність політичних партій. Функції політичних партій. Типи політичних партій. Партійні системи. Вибори та їх класифікаці. Типи, моделі виборчої системи. Ознаки держави. Сутність держави і теорій її виникненя. Функції держави. Форми державного правління і національного устрою держави. Сутність політичної влади. Конц...

Шпаргалка - Політологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 89,12 КБ
 • добавлен 15 августа 2010 г.
Політична думка Стародавнього Єгипту, Індії і Китаю. Теорія „суспільного договору" в політичних вченнях Нового часу (Г. Гроцій, Т. Гоббс, Д. Локк, Ж. -Ж. Руссо) Теологічна та раціонально-юридична течія політичної думки в епоху Середньовіччя. Н. Макіавеллі. Марксистська концепція історичного розвитку політики й держави. Основні напрями розвитку української політичної думки середини XIX - першої половини XX ст. ( Кирило - Мефодіївці, М. Драгоманов,...

Шпаргалка - Політологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 136,97 КБ
 • добавлен 14 февраля 2011 г.
35 сторінок, 11 шрифт, розписані відповіді на питання екзамену з політології. Ось перелік розкритих питань: Суть політики, її специфіка. Межі політики. Основні тeopiї політики. Суб'єкти політики. Критерії політичної суб'єктності. М. Вебер про політику як покликання i професію. Співвідношення політики та економіки. Співвідношення політики та моралі, цілей i засобів у політиці. Н. Макіавеллі про ці проблеми у праці "Державець". Співвідношення політ...

Шпаргалка - Політологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 82,64 КБ
 • добавлен 07 ноября 2010 г.
Політологія, предмет та об'єкт науки Категорії та функції політології Основні питання, які досліджує політологія Політика як соціальне явище Взаємовідносини політології з іншими науками Основи класифікації політики Суб’єкти і об’єкти політики Політична сфера та її структурна характеристика Періодизація розвитку політичних знань Звільнення політичних поглядів від міфологічної форми Політична думка стародавньої Греції (Сократ, Аристотель) Визначенн...

Шпаргалка - Політологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 141,60 КБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Політика як суспільне явище. Суб’єкти, структура і функції політики Місце політології в системі наук про суспільство Об’єкт, предмет і структура політології Основні категорії, методи і функції політології Політичні ідеї в країнах Стародавнього Сходу Конфуціанство Політичні вчення в Стародавній Греції Платон, Аристотель Політична думка у Стародавньому Римі Західноєвропейська політична думка Середньовіччя (Августін Блаженний, Фома Аквінський, Марси...

Шпаргалка - Політологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 97,92 КБ
 • добавлен 23 февраля 2011 г.
2010 (Украина, 90 вопросов) Політологія Предмет політології Зв'язок світової політики Термін "політика" Функції політики Основи політичної філософії Історія Стародавнього Риму Політика Середньовіччя Нікколо Макіавеллі Карл Маркс і Фрідріх Енгельс Політична думка мислителів часів Київської Русі Києво-Могилянська академія Українська політична думка Соціальна політика Завдання соціальної політики в Україні та інші питання

Шпаргалка - Політологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 1,30 МБ
 • добавлен 30 ноября 2011 г.
48 стор. Зміст Предмет, об’єкт і методи курсу „Політологія. Закони і категорії політології. Політика і засоби масової інформації. Поняття, структура , види і функції політики. Політична думка Стародавнього світу. Політична думка Середньовіччя. Політична думка Відродження. Політична думка Реформації. Політична думка Просвітництва, Новий час. Поняття і структура політичної системи. Функції політичної системи. Поняття та теорії виникнення де...

Шпаргалка - Політологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 801,59 КБ
 • добавлен 12 декабря 2011 г.
(КНУ ім. Т.Шевченка) Дослідження Платоном та Арістотелем сутності та форм організації держави. Влада як соціальне явище. Напрямки української політичної думки XIX-XX ст. Поняття та сутність правової держави. Становлення правової держави в Україні. Концепція політичного лідерства та його типологія. Системний аналіз та його роль у становленні теорії політичних систем суспільства. Основні типи й оцінні показники легітимності влади. Принципи і сутніс...

Шпаргалка - Політологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 56,19 КБ
 • добавлен 08 января 2012 г.
27 стор. 32 питання. Вступ до спеціальності Наукове знання як різновид знання Науки природничі і суспільні. Гуманітарне знання Макс Вебер про політику як покликання і професію політика як покликання і професія(Вебер) Етика політологічної діяльності Прикладна політологія Роль політології у суспільстві. Основні функції політології.

Шпаргалка - Політологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 143,05 КБ
 • добавлен 17 августа 2012 г.
Відповіді на іспит з політології. 60 питань. 52 сторінки. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ - 2012. Перелік питань: Дослідження Платоном і Аристотелем сутності та форм організації держави. Влада як соціальне явище. Концепції влади. Методи влади. Напрямки української політичної думки XIX-XX століття. Поняття та сутність правової держави. Становлення правової держави в Україні. Концепція політичного лідерства та його ти...

Шпаргалка - Політологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 41,88 КБ
 • добавлен 21 августа 2012 г.
Теорії походження політики. Типи і види політики. Сутність політичної влади, її концепції. Суб’єкти, джерела, ресурси політичної влади. Форми, види, та механізм політичної влади. Легітимність політичної влади. Типи легітимності. Суть і структура ЗМІ. Функції ЗМІ. ЗМІ як складова механізму функціонування демократії. Політичне маніпулювання та PR-технології. Розкрийте концепцію Платона про ідеальний державний устрій. Розкрийте політичні погляди Ари...

Шпаргалка - Політологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 248,02 КБ
 • добавлен 27 ноября 2012 г.
Украина, г. Одесса, НУ "ОЮА" (Национальный университет "Одесская юридическая академия), 2012-2013 год. 99 билетов. Преподаватель — Кормич Л.И. Специальность: правоведение. Кафедра социальных теорий. Дисциплина: «Политология». 2 курс Язык: Украинский В архиве 2 файла. В первом вопросы совпадают с нижеприведенным списком. В другом некоторые вопросы отсутствуют но они систематизированы в таблицы для бумажных шпор. Авторитаризм: визначення, суттє...

Шпаргалка - Політологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 50,83 КБ
 • добавлен 09 декабря 2012 г.
48 питань, 25 сторінок, всі питання розписані. Відповіді на екзаменаційні питання з політології ось перелік питань: Політологія, як наука, її місце в системі гуманітарних наук. Політика, як наука і мистецтво. Значення політичних ідей для розвитку суспільства. Політичні ідеї античності. Погляди Платона та Арістотеля на політику. Проблеми теорії політики в епоху Середньовіччя та Відродження. Протиставлення політики богослов'ю. Ніколо Макіавеллі, йо...

Шпаргалка - Політологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 121,31 КБ
 • добавлен 01 января 2013 г.
Відповіді на білети - Київ, КНУ ім Т.Шевченка. - 2013. Екзаменаційні питання з політології Дослідження Платоном і Аристотилем сутності та форм організації держави Теологічне розуміння сутності та призначення держави в концепціях А. Августина й Ф. Аквінського Погляди Н.Макіавеллі на державу і політику. Макіавеллізм у політиці Ідеї федералізму та національно-територіальної автономії М.Драгоманова та М.Грушевського Державницька ідея Винниченка Монар...

Шпаргалка - Політологія

Шпаргалка
 • формат txt
 • размер 146,37 КБ
 • добавлен 08 февраля 2013 г.
Укр. мова. Відповіді на сторинку на такі запитання функція політології Форма державного устрою Тоталітарний політичний режим Диктатура Тиранія Охлократія Автократія Типологізація лідерства Влада в Україні та інш.

Шпаргалка - Політологія як наука

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 37,59 КБ
 • добавлен 17 ноября 2010 г.
Політологія як наука та навчальна дисципліна Взаємозв’язок з іншими науками Функції політології. Походження політики Основні концепції політики. Структура політики. Провідні види політики

Шпаргалка - Политология

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 19,61 КБ
 • добавлен 12 января 2012 г.
ДонНТУ, 3 курс , 5 стр. Политология как наука Предмет политической науки. Политика как общественное явление. Методы и функции Политологии. Политические идеи древнего мира. Политические учения средневековья. Основные политические концепции нового времени. Понятие политической системы. Функции политической системы. Типы политической системы. По характеру политической культуры Сущность государства и его происхождение. Формы государственного устройс...

Шпаргалка - Политология

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 48,15 КБ
 • добавлен 11 апреля 2012 г.
НГУ, Днепропетровск (Украина), Галь Б.А., 2010г. -19стр. Экзамен состоит из тестов (+ответы), составления таблицы (формы правления - государство), а также 10 открытых вопросов (+ответы): Сущность, концепции и типы власти. Теория разделения властей. Легитимность и легальность власти: соотношение понятий. Политическая система общества (Г. Алмонд). Сущность и происхождение государства. Форма государства, основные характеристики. Понятие и сущность д...

Шпаргалка - Розвиток політичної думки

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 127,70 КБ
 • добавлен 25 ноября 2010 г.
Конфуціанство в політичній думці стародавнього Китаю. Моїзм – як окрема течія політичного вчення Древнього Китаю. Легізм, школа юристів фадзя та їх внесок у політичні вчення Китаю. Даосизм. Політична думка Стародавньої Греції. Політична думка Середньовіччя. Держава і право у вченнях мислителів нового часу. Політичне вчення Марсилія Падуанського. Політична думка княжої доби. Політичні ідеї мислителів Київської Русі. Українська політична думка лито...

Шпаргалка по Політології

Билеты и вопросы
 • формат pdf
 • размер 921,23 КБ
 • добавлен 05 мая 2016 г.
Екзамен. м. Київ, НТУУ КПІ, 2016. Список питань: Політика як суспільне явище. Суб’єкти, структура і функції політики. Місце політології в системі наук про суспільство. Об’єкт, предмет і структура політології. Основні категорії, методи і функції політології. Політичні ідеї в країнах Стародавнього Сходу Конфуціанство. Політичні вчення в Стародавній Греції Платон, Аристотель. Політична думка у Стародавньому Римі. Західноєвропейська політична думка С...

Шпаргалка по Політології

Билеты и вопросы
 • формат pdf
 • размер 632,37 КБ
 • добавлен 04 июня 2016 г.
Екзамен м. Київ, НТУУ КПІ, 2015 Перелік запитань: Суть політики, її специфіка. Межі політики. Основні тeopiї політики. Суб'єкти політики. Критерії політичної суб'єктності. М. Вебер про політику як покликання i професію. Співвідношення політики та економіки. Співвідношення політики та моралі, цілей i засобів у політиці. Н. Макіавеллі про ці проблеми у праці "Державець". Співвідношення політики i права. Етико-правова концепція політики I. Канта. Пр...

Шпаргалка по политологии

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 68,50 КБ
 • добавлен 18 мая 2014 г.
ДНУ им. О. Гончара, Украина, Днепропетровск, — 38 стр. ( 51 ответ на вопросы) Предмет, основные функции и методы политологии Политическая мысль древнего мира Особенности полит. режима современной Украины Полит. мысль Средневековья Полит. Мысль эпохи Просвещения Политическая мысль XXв Гос-во как полит институт: понятие, признаки и фун-и. Власть, как соц. явление Понятие полит. власти и ее особенности. Легитимность полит. власти. Типы легитимност...

Шпаргалки з політології

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 37,44 КБ
 • добавлен 24 мая 2014 г.
Выходные данные не приведены, укр.язык. — 2 стр. размер шрифта — 4 Шпаргалки на 8-13 тему курса. Держава як суб'єкт політики Політичні партії. Партійні системи. Суспільно-політичні рухи політична культура і політична участь політичні конфлікти і кризи процеси демократизації сучасних суспільств міжнародні відносини і проблеми глобалізації

Шпаргалки з Політології

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 195,87 КБ
 • добавлен 18 октября 2015 г.
Выходные данные не приведены, — 19 стор., розмір шр. — 10; дани відповіді на 61 питання з курсу політології. Для зручності, шпаргалка розроблена стовпчиками. Політологія як предмет та наука Функції політичної науки Становлення сучасної політичної науки Основним об'єктом дослідження політичної науки Класифікація видів влади Ресурси влади та інш.

Шпаргалки політологія КНЕУ

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 158,80 КБ
 • добавлен 26 декабря 2014 г.
КНЕУ, 3 курс. 2014. — 4 стор. (размер шрифта 5,5) Пол-гія, як наука, її місце в системі гуманітарних наук. Пол-гія як наука, її обєкт та предмет. Категорії та закономірності політології як науки. Системи методів політологічного пізнання. Політологія та інші галузі суспільствознавства. Основні завдання та функції політології. Зростання ролі і значення науки про політику на сучасному етапі світового соц роз-тку, політ і духовного оновлення України....

Шпори по політології

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 49,44 КБ
 • добавлен 15 мая 2014 г.
Київ, 2009, 4 с. Короткі відповіді 40 питань Політологія, як наука Значення політичних ідей для розвитку суспільства. Проблеми теорії політики в епоху Середньовіччя та Відродження Фундаментальні політичні ідеї Нового часу Політика, як наука і мистецтво Ніколо Макіавеллі, його погляди на політику і мораль. Суть макіавелізму".

Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія

 • формат pdf
 • размер 730.15 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навчальний посібник. Видання 2-е, перероблене та доповнене. – К.: Видавництво Фірма ІНКОС, Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. Навчальний посібник є систематичним викладенням теоретичних і практичних проблем політики. Він написаний з урахуванням сучасної зарубіжної та вітчизняної політологічної думки. Розглядаються вузлові проблеми політології, що стосуються ролі політичної влади, її призначення і завдань, політичної системи, політичних інс...

Штепа П. Московство, його походження, зміст, форми й історична тягліст

 • формат doc
 • размер 2.4 МБ
 • добавлен 23 января 2011 г.
Дрогобич–Львів: Видавнича фірма ВІДРОДЖЕННЯ, 2003. У книзі на багатому історичному матеріалі, фактах, свідченнях численних російських та закордонних авторів аналізуються передумови, витоки, закономірності виникнення, розвитку і занепаду Російської імперії. Автор з позицій патріота України всебічно розглядає історичне підґрунтя визвольних змагань свого народу за здобуття незалежності, створення української держави, пророкує їхнє переможне завершен...

Штепа П. Московство, його походження, зміст, форми й історична тяглість

 • формат pdf
 • размер 1,41 МБ
 • добавлен 07 января 2013 г.
Дрогобич-Львів, Видавничий дім "Відродження" 2003, 371 с. У книзі на багатому історичному матеріалі, фактах, свідченнях численних російських та закордонних авторів аналізуються передумови, витоки, закономірності виникнення, розвитку і занепаду Російської імперії. Автор з позицій патріота України всебічно розглядає історичне підґрунтя визвольних змагань свого народу за здобуття незалежності, створення української держави, пророкує їхнє переможне з...

Штепа П. Українець і Москвин: Дві протилежності

 • формат fb2
 • размер 984,02 КБ
 • добавлен 08 октября 2013 г.
3–є видання, Дрогобич: ВФ «ВІДРОДЖЕННЯ», 2010. — 688 с. У цій книзі Павла Штепи — автора широко відомих в українському світі праць «Московство» та «Мафія і Україна» — подано широкоформатний зіставний аналіз характерологічних рис українців і росіян, показані взаємини між цими народами в політичному, економічному, культурному, релігійно–конфесійному та ін. аспектах. Видання вирізняється величезним масивом залученої інформації, однозначністю інтерпр...

Штепа П. Українець і Москвин: Дві протилежності

 • формат doc
 • размер 925,45 КБ
 • добавлен 04 января 2016 г.
3–є видання, Дрогобич: ВФ «ВІДРОДЖЕННЯ», 2010. — 688 с. У цій книзі Павла Штепи — автора широко відомих в українському світі праць «Московство» та «Мафія і Україна» — подано широкоформатний зіставний аналіз характерологічних рис українців і росіян, показані взаємини між цими народами в політичному, економічному, культурному, релігійно–конфесійному та ін. аспектах. Видання вирізняється величезним масивом залученої інформації, однозначністю інтерпр...

Штепа П. Українець і Москвин: Дві протилежності

 • формат pdf
 • размер 13,14 МБ
 • добавлен 12 января 2016 г.
3–є видання, Дрогобич: ВФ «ВІДРОДЖЕННЯ», 2010. — 688 с. У цій книзі Павла Штепи — автора широко відомих в українському світі праць «Московство» та «Мафія і Україна» — подано широкоформатний зіставний аналіз характерологічних рис українців і росіян, показані взаємини між цими народами в політичному, економічному, культурному, релігійно–конфесійному та ін. аспектах. Видання вирізняється величезним масивом залученої інформації, однозначністю інтерпр...

Штепа Павло. Українець і москвин

 • формат djvu
 • размер 6.55 МБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
Дрогобич: Видавництво: Відродження, 2002. - 688 с. У цій книзі Павла Штепи – автора широко відомих в українському світі праць «Московство» та «Мафія і Україна» – подано широкоформатний зіставний аналіз характерологічних рис українців і росіян, показані взаємини між цими народами в політичному, економічному, культурному, релігійно-конфесійному та ін. аспектах. Видання вирізняється величезним масивом залученої інформації, однозначністю інтерпретац...

Шульга М.А. Соціально-політичне управління

 • формат pdf
 • размер 947.3 КБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
В посібнику розглядаються сформовані у політологічній, соціологічній, філософській та управлінській думці сучасності моделі соціально-політичного управління. Перелік тем та завдань для самостійної роботи складений таким чином, щоб забезпечити формування у студентів здатності аналізувати зазначені моделі з точки зору їх дотичності до практики управління соціально-політичними процесами в сучасному українському суспільстві. До кожної теми пропонуєть...

Шульгин В. Украинствующие и мы

 • формат doc
 • размер 190.5 КБ
 • добавлен 30 января 2010 г.
Великую обиду нанес мне сей человек: предал своего брата, как Иуда, и лишил меня честного рода и потомства на земле. Гоголь. Страшная месть. Три разряда украинствующих Как и другие сектанты, украинствующие могут быть разделяемы на три категории: Честные, но незнающие. Это те, которых обманывают. Знающие, но бесчестные; призвание сих обманывать младшего брата. Знающие и честные. Это маниаки раскола; они обманывают самих себя.

Щеголев С.Н. Украинское движение как современный этап южнорусского сепаратизма

 • формат djvu
 • размер 33,47 МБ
 • добавлен 08 мая 2012 г.
К.: 1912. — 594 с. В книге киевского цензора С.Н. Щеголева проводится исследование украинского сепаратизма. О биографии Щёголева известно весьма немногое. По образованию он являлся врачом, жил в Киеве. Служил в киевском управлении по делам печати, что помогло ему в исследованиях, так как он имел доступ к австрийским, германским и местным подпольным изданиям. Главным трудом всей жизни Щёголева было глубокое исследование «украинского вопроса», исто...

Щокін Г., Бабкіна О. Концепція стратегії розвитку України у XXI столітті: консервативна модель

 • формат pdf
 • размер 182,08 КБ
 • добавлен 24 июля 2012 г.
К.: МАУП, 2003. - 40 с. У пропонованому виданні відомими науковцями аналізуються тенденції суспільного розвитку України, стратегія подолання системної кризи, конституційно-правові засади реформування, соціально-економічні та політичні зміни України.

Юрій М.Ф. Основи політології

 • формат pdf
 • размер 1.56 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Юрій М. Ф. Основи політології: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2003. — 340 с. У посібнику розглядаються найбільш важливі проблеми сучасної політичної науки, її специфіка й пізнавальні засоби. На базі широкого використання зарубіжної та вітчизняної літератури аналізуються такі категорії як влада, держава, партії, групи інтересів, політичні еліти, лідерство й культура. Дається характеристика понять: демократія, тоталітаризм і авторитаризм. Досліджуют...

Юрій М.Ф. Політологія

 • формат doc
 • размер 1.73 МБ
 • добавлен 19 сентября 2010 г.
Київ Дакор 2006 Мета даного підручника - ознайомити студентів і всіх, хто цікавиться політичною проблематикою, з основами сучасної політичної науки і демок-ратичної культури. Він орієнтований на реальні потреби України у політичній освіті громадян. Автор намагався познайомити читача з основами сучасної політичної теорії і в той же час сконцентрувати увагу на найбільш нагальних в українських умовах проблемах: демократизації і модернізації суспіль...

Яблонський В.М., Здіорук С.І. Україна та проект русского мира

 • формат pdf
 • размер 317,04 КБ
 • добавлен 22 августа 2014 г.
Аналітична доповідь Інституту стратегічних досліджень при Президентові України. — 2014. — 80 с. Осмислено сутність і ґенезу політико-ідеологічного проекту «русский мир», з’ясовано причини його конструювання, наголошено на зорієнтованості технології Кремля забезпечувати гуманітарний супровід інтеграційних процесів в економічній і політичній площинах на пострадянському просторі. Особливу увагу приділено аналізу механізмів «м’якої сили», через які м...

Якубін О.Л. До концептуалізації поняття політичного часу

 • формат pdf
 • размер 189.3 КБ
 • добавлен 29 января 2010 г.
Якубін О. Л. До концептуалізації поняття політичного часу. Ця стаття була опублікована у Віснику Київського університету, випуск № 90 за 2008 рік. У даній статті політичний час охарактеризовано, як необхідну складову сучасного політичного знання. В ній висвітлено такі три основні теми. (1) Типові наявні дефініції політичного часу. (2) Власне авторське визначення та розуміння політичного часу. (3) Політичній час та його можливі імплікації в сучас...

Якубін О.Л. Політична тривалість: методологічні стратегії мікрорівня

 • формат pdf
 • размер 129.53 КБ
 • добавлен 17 мая 2010 г.
Ця стаття була опублікована: Якубін О. Л. Політична тривалість: методологічні стратегії мікрорівня/ О. Л. Якубін //«Гілея (науковий вісник)»: Збірник наукових праць. - К. , 2009. - Випуск 28 (листопад). – С. 375-381. Вперше у вітчизняній політичній науці розглянуто політичну тривалість та її вплив на поведінку політичних акторів. Проведена відмінність та вказано на взаємозв’язки між політичною тривалістю та швидкістю. Охарактеризовано чотири осно...

Якушик В. Комментарии к законопроекту О языках в Украине

Статья
 • формат pdf
 • размер 309,04 КБ
 • добавлен 24 марта 2014 г.
Стаття із "Крымский политический диалог", 2010. — с. 209- 225 Дух законопроектов и имеющиеся разновидности их концептуальной критики и сознательной культурно-политической поддержки. Статус предложенного Базового Закона в правовой системе Украины. Необходимость разработки новой «Концепции государственной языковой политики» и постепенного взаимного согласования внутренне противоречивого законодательства о языках.

Якушик В. Политические и цивилизационные аспекты украинской революции 2004-2005 гг

Статья
 • формат pdf
 • размер 270,88 КБ
 • добавлен 15 марта 2014 г.
Статья. Якушик В.М. Политические и цивилизационные аспекты, 169 - 179 с. Статья об Украинской революции 2004-2005 гг. с точки зрения политологов. Статья подготовлена при поддержке гранта Международной ассоциации развития сотрудничества с учеными из Новых Независимых Государств бывшего Советского Союза.

Янів Володимир. Психологічні основи окциденталізму

 • формат pdf
 • размер 9,61 МБ
 • добавлен 19 апреля 2016 г.
Видавництво Українського Вільного Університету - Мюнхен, 1996. - 212с. В праці аналізується цивілізаційни термін "Оксидент" (Захід) із позицій культурології та психології. Автор екстраполює цю теорію на сучасну Україну, намагаючись встановити паралелі в її розвитку у відповідності із прийнятим каноном "західної цивілізації"

Янґ Е., Куінн Л. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики

 • формат pdf
 • размер 2.79 МБ
 • добавлен 23 февраля 2010 г.
Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі / Пер. з англ. С. Соколик. Наук. ред. пер. О. Кілієвич. – К.: К. І. С. , 2003. – 120 с Книга є практичним посібником для написання різноманітних аналітичних документів – доповідей, аналітичних записок, як у сфері дослідження державної політики, так і в області аналізу і вироблення політики. Це видання представляє нову прикладну науку – науку про державну політик...

Kovryzhenk D. Regulation of Political Parties in Ukraine: the Current State and Direction of Reforms

 • формат pdf
 • размер 1.33 МБ
 • добавлен 01 января 2012 г.
2010. Published by Agency for Legislative Initiatives, and OSCE/ODIHR 160 pages Regulation of Political Parties in Ukraine: the Current State and Direction of Reforms is a comprehensive report which thoroughly analyses the particular problems and issues in Ukraine’s legislative and regulatory framework for political parties. Looking forward, and based on the results of the consultations, the report proposes an agenda for reform based on internat...

Shulhyn O. The problems of Ukraine. The ethnic question. The national culture. The economic life. The will of the people

 • формат pdf
 • размер 2.25 МБ
 • добавлен 14 марта 2011 г.
London: The Ukrainian Press Bureau, 1919. - 40 p. So little is known in the Western world of the life and people of that great Eastern land, the Ukraine, and so little has been written in the English tongue concerning the past and future of a country whose fate is of moment to thousands to whom it is little more than a name, that this translation has been hastily made of M. Alexander Shoulguin's illuminating little brochure, "Les Problemes de l'U...

Європейський союз. Посібник для журналістів

 • формат pdf
 • размер 1,06 МБ
 • добавлен 18 ноября 2016 г.
Київ: Представництво Європейського Союзу в Україні, 2012. — 77 с. Вступ Високий представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Представництво Європейського Союзу в Україні Веб‐сайт Представництва Європейського Союзу в Україні Європейська Комісія Колегія комісарів Європейського Союзу Генеральні директорати та служби Речники Веб‐сайт Європейської Комісії Веб‐сайт прес‐служби Європейської Комісії Аудіовізуальні послуги Europe by Sa...

Європейський Союз: становлення і особливості розвитку

Реферат
 • формат doc
 • размер 29,04 КБ
 • добавлен 30 апреля 2011 г.
Реферат на тему: Європейський Союз: становлення і особливості розвиреферат містить три розділи, у першому йдеться про передумови та етапи створення Європейського союзу, у другому все, що стосується його діяльності та учасників, у третьому про країни союзники. після висновку список використаних джерел з тринадцяти пунктів

Європейський чи Митний Союз. Що краще

Презентация
 • формат ppt
 • размер 21,62 МБ
 • добавлен 22 мая 2013 г.
17 слайдів у яких висвітлені політичні та економічні переваги вступу до Європейського Союзу на противагу Митного, проведення реформ. Дана робота може бути використана при підготовці до семінарських занять з Політології

Єрмолаєв А.В., Парахонський Б.О., Яворська Г.М. Європейський проект та Україна: монографія

 • формат pdf
 • размер 582,11 КБ
 • добавлен 03 февраля 2013 г.
К. : НІСД, 2012. – 192 с. Підготовлена колективом дослідників Національного інституту стратегічних досліджень монографія присвячена проблемі європейської інтеграції України. У книзі поєднано дослідження особливостей еволюції ЄС як специфічного інтеграційного утворення з аналізом євроінтеграційного руху України. Такий підхід дозволяє по-новому поглянути на європейський вибір України у зв’язку з проб лемами державного суверенітету та комплексом зов...

Іванов В. Моніторинг політичних новин, грудень 2010 - вересень 2011 р

 • формат pdf
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 29 октября 2011 г.
Моніторинг Академії Української Преси під керівництвом В.Іванова засвідчив низку серйозних проблем в інформаційному мовленні українських телевізійних каналів, що є свідченнями відсутності реального плюралізму та свободи слова в телевізійному просторі країни.

Інформаційне забезпечення функціонування інституту президента України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 90,47 КБ
 • добавлен 22 января 2012 г.
32 стор. Зміст Вступ Теоретичні засади дослідження інформаційного обміну Складові елементи інформаційно-аналітичної підтримки інституту президента Система інформаційного забезпечення Президента України Висновки Список використаних джерел Об’єктом дослідження курсової роботи є інститут президента Предметом дослідження курсової роботи є система інформаційного забезпечення функціонування інституту президента Метою дослідження виступає аналіз утворе...