Начертательная геометрия и инженерная графика
Академическая и специальная литература
 • формат djvu
 • размер 10.48 МБ
 • добавлен 21 февраля 2012 г.
Антонович Є.А., Василишин Я.В., Шпільчак В.А. Креслення. Навч. посібник (повна версія)
Львів: Світ, 2006. ▬ 512 с.
ISBN 966-603-479-4
Викладено геометричне, проекційне та машинобудівне креслення з урахуванням місця курсу в навчальному плані навчального закладу та методики вивчення матеріалу. Подано відомості довідкового характеру, які часто використовуються в навчальних кресленнях, запропоновано запитання для самоперевірки. У додатку вміщено багатоваріантні завдання для графічних робіт, що охоплюють основні розділи креслення.
Для студентів вищих закладів освіти всіх форм навчання. Може бути корисний для викладачів та учнів коледжів, технікумів, училищ, ліцеїв, гімназій, шкіл.
Види виробів і конструкторських документів
Оформлення креслень
Нанесення розмірів
Деякі геометричні побудови
Спряження ліній
Лекальні криві
Метод проекціювання. Проекціюваня точки, прямої, площини
Способи перетворення проекцій
Переріз геометричних тіл площинами
Аксонометричні проекції
Побудова зображень на кресленнях
Зображення та позначення різей
Зображення і позначення стандартних кріпильних виробів
Зображення рознімних з'єднань
Зображення нерознімних з'єднань
Зображення і позначення елементів деталей
Креслення оригінальних деталей
Креслення деталей зі стандартним зображенням
Робочі креслення та ескізи
Складальні креслення
Читання та деталювання складальних креслень
Додаток: Багатоваріантні графічні завдання
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Черчение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геодезия и маркшейдерия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Гидравлика и пневматика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Дизайн
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Компьютерная графика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Системы автоматизированного проектирования (САПР)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания начертательной геометрии и инженерной графики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Приборостроение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Промышленное и гражданское строительство
 3. Архитектурно-строительное черчение
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArchiCAD
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Autodesk AutoCAD / AutoLISP
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компас 3D / Компас-График / Компас-Автопроект