• формат doc
  • размер 167,90 КБ
  • добавлен 15 февраля 2012 г.
Авер'янов В.Б. (ред.). Державне управління в Україні
К. 1999. - 238с.
Поняття державного управління у методологічному арсеналі суспільних наук.
Сутність державного управління.
Державно-управлінські відносини та їх правове регулювання як складові предмету теорії державного управління.
Формування сучасної організаційної науки.
Управлінський зміст виконавчої влади та місце інституту президента в її реалізації.
Механізм виконавчої влади: поняття і складові елементи.
Конституційні засади співвідношення законодавчої та виконавчої гілок державної влади в Україні.
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головний обов'язок держави.
Необхідність формування нового типу взаємовідносин органів виконавчої влади з громадянами.
Поліпшення якості роботи управлінських кадрів.
Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.
Організація апарату державного управління.
Діяльність апарату державного управління: складові змісту.
Компетенція органів виконавчої влади: питання теорії.
Кабінет Міністрів України — вищий орган в системі органів виконавчої влади.
Центральні органи виконавчої влади.
Місцеві державні адміністрації.
Співвідношення державного управління та місцевого самоврядування: концептуальний підхід.
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень.
Інститут державної служби: поняття і зміст.
Соціальний характер державної служби.
Законодавче регулювання державної служби.
Система професійного навчання державних службовців.
Контроль як функція державного управління: поняття і основні принципи.
Види державного контролю.
Організаційно-структурне забезпечення державного контролю у сфері виконавчої влади.
Судовий контроль щодо виконавчої влади: особливості розвитку адміністративної юстиції в Україні.
Організаційно-правові умови впровадження науково-технічних досягнень в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності.
Інформаційне забезпечення державного управління (на прикладі органів внутрішніх справ).
Особливості інформаційного забезпечення у місцевому самоврядуванні.
Суспільне призначення адміністративного права: новий погляд.
Адміністративно-правові норми та їх застосування.
Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність.
Необхідність і завдання реформування українського адміністративного права.
Особливості державного управління в сфері економіки ринкової орієнтації.
Правове регулювання митної справи.
Державне управління у соціально-культурній сфері.
Державне управління у сфері національної безпеки.
Процедури формування та визначення складу урядів.
Особливості відповідальності урядів та інших вищих суб'єктів виконавчої влади.
Рекомендована програма курсу " Правові основи державного управління"
Основні наукові юридичні видання українських учених за проблематикою державного управління (1980—1999 р.р.)
Указ Президента України „Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні