Автоматизация
Курсовая работа
 • формат doc, dwg
 • размер 166.31 КБ
 • добавлен 25 марта 2011 г.
Автоматизація процесу адсорбції в адсорбері неперервної дії з псевдорозрідженим шаром
НУ "ЛП" Львів, 2009 р. 31 стр.
Аналіз технологічного процесу як об’єкта керування, Характеристика адсорбентів і їх види, Десорбція, Тепловий баланс адсорбента, Матеріальний баланс процесу адсорбції, Тонка очистка від двоокису вуглецю, Технологічна карта процесу, Розроблення системи автоматичного керування технологічни процесом, Обґрунтування і вибір координат вимірювання, контролю, сигналізації, дистанційного керування, захисту, блокування та регулювання, Вибір технічних засобів автоматизації (ТЗА), Опис ФСА, Розрахунок САР
Похожие разделы
Смотрите также

Алкани як паливо. Октанове та цетанове число

Реферат
 • формат doc
 • размер 149.5 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Вуглеводні нафти Окиснення вуглеводнів Детонація моторного палива і октанове число Антидетонаційні сполуки Дизельне і ракетне паливо Виробництво бензину Термічний крекінг Залежність крекінг-процесу від температури Хакактеристика продуктів термічного крекінг-процесу Каталітичний крекінг Полімер-бензин Алкілування Ізомеризація Каталітичний риформінг

Відділення конверсії аміаку у виробництві неконцентрованої нітратної кислоти

Реферат
 • формат docx
 • размер 240.49 КБ
 • добавлен 11 июня 2011 г.
НАУ, 2011 р. Зміст: Аналіз існуючих методів виробництва нітратної кислоти Фізико – хімічні основи процесу окиснення аміаку Опис технологічної схеми виробництва розведеної нітратної кислоти Розрахунок відділення конверсії аміаку Розрахунок матеріального балансу контактного апарату Розрахунок теплового балансу відділення конверсії аміаку Визначення кількості каталізатора і розмірів конвертора аміаку Обґрунтування та вибір конвертора Оцінка екологіч...

Використання комп’ютерних технологій в органічній хімії середньої школи з теми Бензен

degree
 • формат docx
 • размер 1.67 МБ
 • добавлен 05 декабря 2011 г.
Дипломна робота. Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. Суми, 2011. - 53 с. Вступ Інформаційні технології як засіб оптимізації процесу навчання хімії у загальній школі Інноваційні аспекти впровадження інформаційних технологій в навчальний процес з хімії Інформаційні технології у викладанні природничих дисциплін Основні напрямки використання інформаційних технологій у процесі навчання хімії Засоби та перспективи застосування комп’ютерних тех...

Виробництво нітратної кислоти окисленням аміаку

Реферат
 • формат doc
 • размер 2.05 МБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
Вступ. Контактне окиснення аміаку. Окиснення оксиду азоту (II). Переробка оксидів азоту на розведену азотну кислоту. Установки для виробництва розведеної азотної кислоти. Автоматизація процесів абсорбції. Економіка та техніка безпеки у виробництві азотної кислоти. Висновок. Використана література.

Дипломна робота - Нафтополімерні смоли: Одержання олігомерів на основі фракцій побічних продуктів етиленових виробництв

Курсовая работа
 • формат doc, gif, docx, cdw, xlsx
 • размер 2.63 МБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
НУ "ЛП", м. Львів, Україна, 2011 р., кількість сторінок - 130 Опис: Метою науково-дослідної роботи було одержання реакційноздатних олігомерів на основі фракцій побічних продуктів етиленових виробництв, модифікованих диалілфталатом. Встановлено основні закономірності протікання олігомеризації ненасичених сполук, які містяться в фракціях С5 і С9, отриманих піролізом дизельного палива. Ефективний ініціатор процесу коолігомеризації дає можливість отр...

Дипломный проект - Проект реконструкції сульфатно-піридинового відділення цеху уловлювання хімічних продуктів коксування ВАТ Такий-то КХЗ з метою впровадження безсатураторного методу уловлювання амоніаку(на укр.языке)

Реферат
 • формат docx
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 17 июня 2011 г.
Дипломный проект - Об’єкт дослідження –відділення уловлювання аміаку. Мета роботи – проект реконструкції сульфатно-піридинового відділення з метою впровадження безсатураторного способу уловлювання амоніаку, спеціальна частина – абсорбер для уловлювання аміаку. У загальній частині проекту вибрано та обґрунтовано необхідність реконструкції відділення, описано асортимент продукції та вимоги до неї, подано характеристику сировинних матеріалів, описан...

Отделение сжигания серного колчедана в производстве серной кислоты. На укр. языке

 • формат doc, cdw
 • размер 322.45 КБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
У роботі розглянуті фізико-хімічні та технологічні основи процесу спалення сірчаного колчедану у виробництві сірчаної кислоти, розглянута схема відділення спалення сірчаного колчедану, будова печі КШ та проведені розрахунки теплового та матеріального балансів процесу спалення колчедану. В архиве: ПЗ, технологічна схема, креслення основного апарату (печі КШ), специфікації до ТС та СК. Всі креслення та специфікації виконані в КОМПАС.

Очищення азотоводневої суміші від оксиду вуглецю (ІV) моноетаноламіном

Реферат
 • формат docx
 • размер 1.4 МБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
У курсовій роботі розглянуто метод очистки азотоводневої суміші від оксиду вуглецю (ІV), а саме за допомогою двоступеневого моноетаноламінового очищення. Описана технологічна схема процесу. Виконані матеріальні розрахунки моноетаноламінового очищення І та ІІ ступенів, складені матеріальні баланси кожного з них. Обґрунтована конструкція реактора. Наведена екологічна оцінка виробництва. ЗМІСТ Перелік умовних позначень та скорочень………………………………. Вс...

Проект отделения очистки сточных вод производительностью 27500м3/ч(на укр.язіке)

Реферат
 • формат docx, doc
 • размер 402.36 КБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Об'єкт дослідження –відділення очистки надсмольної води від аміаку і фенолів в умовах ВАТ Дніпродзержинський КХЗ. Мета роботи - проект відділення очистки стічних вод, спеціальна частина –аміачна колона тарілчастого типу для відгону леткого аміаку. У загальній частині проекту описані схеми очистки надсмольної води від аміаку та фенолів, описано асортимент продукції та вимоги до неї, подано характеристику сировинних матеріалів, зроблено розрахунок...

Проект установки для уловлювання бензольних вуглеводнів

Реферат
 • формат doc, cdw
 • размер 340.54 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Курсовой работа - ДонНТУ, 2010 г., 42 стр. дисциплина - Процессы и аппараты Химической Технологии Фізико-хімічні основи процесу абсорбції Опис технологічної схеми уловлювання бензольних вуглеводнів Вибір конструкції основного апарату Розрахунок бензольного скруберу Матеріальний розрахунок Визначення поверхні абсорбції та розмірів скруберів Розрахунок кінцевого газового холодильника Матеріальний розрахунок Тепловий...