Химическая технология
Химия и химическая промышленность
Реферат
 • формат docx
 • размер 1.4 МБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
Очищення азотоводневої суміші від оксиду вуглецю (ІV) моноетаноламіном
У курсовій роботі розглянуто метод очистки азотоводневої суміші від оксиду вуглецю (ІV), а саме за допомогою двоступеневого моноетаноламінового очищення. Описана технологічна схема процесу. Виконані матеріальні розрахунки моноетаноламінового очищення І та ІІ ступенів, складені матеріальні баланси кожного з них. Обґрунтована конструкція реактора. Наведена екологічна оцінка виробництва.

ЗМІСТ
Перелік умовних позначень та скорочень……………………………….
Вступ……………………………………………………………………….
Основна частина…………………………………………………………….
1. Аналіз методів очищення газів від оксиду вуглецю (ІV) ……….
2. Фізико-хімічні основи моноетаноламінового очищення синтез-газу від оксиду вуглецю (ІV)……………………………………….
2.1. Очистка азотоводневої суміші від оксиду вуглецю (ІV) моноетаноламіном…………………………………………….
2.2. Виробничі витратні коефіцієнти моноетаноламінового очищення азотоводневої суміші від оксиду вуглецю (ІV)…
3. Опис технологічної схеми очищення від оксиду вуглецю (ІV)….
3.1. Опис технологічної схеми двоступеневого моноетаноламінового очищення від оксиду вуглецю (ІV).
4. Обґрунтування типу абсорбера при моноетаноламінному очищенні …………………………………………………………….
5. Розрахунок двоступеневого моноетаноламінового очищення від оксиду вуглецю (ІV) ……………………………………………….
6. Оцінка екологічності моноетаноламінового очищення азотоводневої суміші від оксиду вуглецю (ІV)……………………
Висновки ……………………………………………………………………
Список використаних джерел …………………………………………….
Похожие разделы
Смотрите также

Автоматизація процесу адсорбції в адсорбері неперервної дії з псевдорозрідженим шаром

Курсовая работа
 • формат doc, dwg
 • размер 166.31 КБ
 • добавлен 25 марта 2011 г.
НУ "ЛП" Львів, 2009 р. 31 стр. Аналіз технологічного процесу як об’єкта керування, Характеристика адсорбентів і їх види, Десорбція, Тепловий баланс адсорбента, Матеріальний баланс процесу адсорбції, Тонка очистка від двоокису вуглецю, Технологічна карта процесу, Розроблення системи автоматичного керування технологічни процесом, Обґрунтування і вибір координат вимірювання, контролю, сигналізації, дистанційного керування, захисту, блокування та ре...

Адбсорбційне очищення стічних вод виробництва віскози

Курсовая работа
 • формат cdw, docx, doc
 • размер 640.87 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Вступ Опис технологічної схеми адсорбційного очищення стічних вод виробництва віскози Компонування устаткування відділення розташування устаткування на відкритій площадці розміщення устаткування у закритих будівлях Розрахунок ширини робочого проходу Підйомно-транспортне устаткування Конструктивне рішення будівлі і її елементів Генеральний план і його опис Висновки Список літератури Додаток А. Технологічна схема адсорбційного очищення сті...

Виробництво нітратної кислоти окисленням аміаку

Реферат
 • формат doc
 • размер 2.05 МБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
Вступ. Контактне окиснення аміаку. Окиснення оксиду азоту (II). Переробка оксидів азоту на розведену азотну кислоту. Установки для виробництва розведеної азотної кислоти. Автоматизація процесів абсорбції. Економіка та техніка безпеки у виробництві азотної кислоти. Висновок. Використана література.

Класифікація аніонів. Систематичний хід аналізу суміші аніонів

Реферат
 • формат doc
 • размер 202 КБ
 • добавлен 29 марта 2011 г.
Характеристика аніонів. Класифікація аніонів. Аналітичні реакції аніонів. Аналіз суміші аніонів І, ІІ та ІІІ груп. Систематичний хід аналізу суміші аніонів.

Методи розділення сумішей

Реферат
 • формат doc
 • размер 246.48 КБ
 • добавлен 07 июня 2009 г.
Вступ. Розділення газових гетерогенних систем. Характеристика газових гетерогенних систем. Механічне очищення газів. Мокре очищення газів. Фільтрація газів. Електричне очищення газів. Мембранний газорозділ. Розділення рідких гетерогенних систем і дійсних розчинів. Рідкі гетерогенні системи. Відстоювання і декантація. Фільтрація. Хроматографія. Ректифікація. Перекристалізація. Мембранні методи розділення сумішей. Список використаної літератури. МО...

Отримання моторної оливи МС-20 із застосуванням процесу селективного очищення парними розчинниками

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 414.61 КБ
 • добавлен 12 июня 2011 г.
Курсова робота. НАУ 2010 Зміст: Літературний огляд по темі Природа мастильної здатності Технічні вимоги до об’єкта дослідження Особливості застосування олив для поршневих авіаційних двигунів Вибір сировини, шляхів її переробки Вибір сировини Вибір схеми переробки Застосування присадок Опис процесів переробки Вакуумна розгонка мазуту Селективне очищення парними розчинниками Депарафінізація Розрахунок матеріального балансу

Проект отделения очистки сточных вод производительностью 27500м3/ч(на укр.язіке)

Реферат
 • формат docx, doc
 • размер 402.36 КБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Об'єкт дослідження –відділення очистки надсмольної води від аміаку і фенолів в умовах ВАТ Дніпродзержинський КХЗ. Мета роботи - проект відділення очистки стічних вод, спеціальна частина –аміачна колона тарілчастого типу для відгону леткого аміаку. У загальній частині проекту описані схеми очистки надсмольної води від аміаку та фенолів, описано асортимент продукції та вимоги до неї, подано характеристику сировинних матеріалів, зроблено розрахунок...

Технологічний регламент виробництва спирту етилового ректифікованого із меляси в суміші з крохмалистою сировиною на Підгайчицькому спиртзаводі

Стандарт
 • формат doc
 • размер 89.5 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Характеристика сировини - меляси Транспортування, прийом та зберігання меляси Облік меляси Відпуск меляси на виробництво Переробка меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною Загальні технологічні рекомендації Приготування мелясної розсиропки (технологічна інструкція) Приготування дріжджів Технологічні показники зрілої братки та дріжджів Розрахунок продуктів Схема технохімконтролю виробництва спирту при переробці меляси в суміші з крохмалевмісною...