Экология атмосферы
Экологические дисциплины
Практикум
  • формат djvu
  • размер 8,25 МБ
  • добавлен 03 ноября 2015 г.
Бєкєтов В.Є., Євтухова Г.П. Методичні вказівки з дисципліни Інженерна аероекологія міст до виконання курсової роботи Розрахунок розсіяння забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
Методичні вказівки. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. –34с.
Мета цієї курсової роботи - оволодіти сучасними методиками розрахунку розсіяння шкідливих речовин у приземному шарі атмосфер-ного повітря, навчитися аналізувати екологічну ситуацію та знаходити шляхи вирішення поліпшення стану атмосферного повітря.
Загальні положення.
Завдання до курсової роботи.
Розрахунок розсіяння у приземному шарі атмосфери забруднюючих речовин, що містяться у викидах промислового підприємства.
Визначення концентрації забруднюючої речовини СМ.
Визначення відстані від джерела викидів ХМ.
Визначення небезпечної швидкості вітру UМ.
Визначення концентрації СХ.
Визначення концентрації СУ.
Розрахунок забруднення атмосфери викидами групи джерел.
Розрахунок забруднення атмосфери з урахуванням ефекту сумації шкідливої дії кількох забруднюючих речовин.
Визначення межі санітарно-захисної зони підприємства.
Виконання розрахунків на ЕОМ.
Послідовність виконання роботи.
Розрахунок розсіяння у приземному шарі атмосфери забруднюючих речовин, що містяться у викидах джерел.
Побудова ізоліній концентрацій заданого рівня.
Побудова нормативної, розрахункової відкоригованої санітарно- захисної зони.
Висновки.
Додатки.
Список літератури.
Для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища.