Дисертация
  • формат pdf
  • размер 12,54 МБ
  • добавлен 14 октября 2016 г.
Бікулов Д.Т. Формування ресурсного забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні
Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 - місцеве самоврядування. — Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2016.
Теоретичні основи організації місцевого самоврядування
Еволюція моделей організації місцевого самоврядування
Сучасні підходи до забезпечення ресурсної автономії місцевого самоврядування в Україні
Оцінка ресурсного потенціалу України
Концептуальні засади розширення ресурсної бази місцевого самоврядування