• формат pdf
  • размер 6,52 МБ
  • добавлен 28 декабря 2016 г.
Білинська М.М. (ред.) Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування
навч. посіб. — К. : К.І.С., 2014. — 200 с.
У навчальному посібнику висвітлено загальні засади бюджетного прогнозування на місцевому рівні, структуру моделі бюджетного прогнозування, джерела інформації для її формування; описано базу даних та кроки щодо її оновлення. Основну увагу приділено процесу бюджетного прогнозування, зокрема підходам до прогнозування доходів і видатків місцевих бюджетів, особливостям прогнозування видатків на фінансування галузей бюджетної сфери. Також узагальнено показники бюджетної моделі, рекомендації щодо представлення та інтерпретації результатів бюджетного прогнозування. У навчальному посібнику містяться матеріали, розроблені в межах Проекту «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України» (Проект РЕОП). До навчального посібника додається компакт-диск із моделями бюджетного прогнозування для областей і міст, розробленими в межах Проекту РЕОП.
Навчальний посібник адресований слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, а також студентам вищих навчальних закладів.
Загальні засади бюджетного прогнозування на місцевому рівні
Бюджетне прогнозування: законодавче підґрунтя, характеристика та переваги
Методологія бюджетування: джерела доходів
Методологія бюджетування: структура видатків
Модель бюджетного прогнозування
Структура моделі бюджетного прогнозування
Джерела інформації для наповнення моделі
Опис бази даних
Оновлення бази даних
Процес бюджетного прогнозування
Прогнозування доходів місцевого бюджету
Підходи до прогнозування доходів місцевих бюджетів
Модель прогнозування доходів місцевих бюджетів
Прогнозування видатків
Підходи до прогнозування видатків місцевих бюджетів
Прогнозування видатків на оплату праці: підмодель заробітної плати та чисельності працівників
Прогнозування видатків на освіту: підмодель освіти
Прогнозування видатків на охорону здоров’я: підмодель охорони здоров’я
Прогнозування видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення
Прогнозування видатків на оплату енергоносіїв
Прогнозування інших поточних видатків
Особливості прогнозування надходжень і витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів
Прогнозування обсягів міжбюджетних трансфертів
Узагальнення показників бюджетної моделі
Представлення та інтерпретація результатів бюджетного прогнозування